Luật sư tư vấn về chủ đề "chấm dứt hợp đồng lao động"

chấm dứt hợp đồng lao động | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề chấm dứt hợp đồng lao động.

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động: 06 điều cần lưu ý ?

Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động: 06 điều cần lưu ý ?
Đơn phương chấm dứt hợp đồng là quyền được “rút chân” ra khỏi một hợp đồng đã được giao kết trước. Nếu như pháp luật hợp đồng nói chung trù liệu cho việc phá vỡ cam kết một cách chủ động trong một số trường hợp được dự kiến và bên phá vỡ cam kết luôn phải gánh chịu những hậu quả pháp lý nhất định:

Mẫu văn bản thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động mới nhất 2023

Mẫu văn bản thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động mới nhất 2023
Người sử dụng lao động và người lao động có thể cùng thỏa thuận chấm dứt hợp đồng lao động và lập thành biên bản hoặc các bên có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo các thỏa thuận trong hợp đồng hoặc dựa theo quy định của pháp luật lao động. Luật Minh Khuê tư vấn thêm:

Chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn có phải bồi thường ?

Chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn có phải bồi thường ?
Tư vấn về chấm dứt hợp đồng lao động không xác định thời hạn ? Quyền và nghĩa vụ của người sử dụng lao động khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động do giảm biên chế ? Thủ tục Đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không thời hạn ?và các vấn đề khác liên quan sẽ được luật sư tư vấn cụ thể:

Các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động theo Luật lao động?

Các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động theo Luật lao động?
Khi nào thì các bên (người lao động & chủ sử dụng lao động) có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động ? Quyền lợi và nghĩa vụ khi các bên chấm dứt hợp đồng lao động là gì ? ... và một số vấn đề vướng mắc liên quan đến chấm dứt, thanh lý hợp đồng lao động sẽ được luật sư giải đáp:

Người sử dụng lao động được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động khi nào ?

Người sử dụng lao động được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động khi nào ?
Điều kiện để chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định của pháp luật hiện nay là gì ? Khi một bên chấm dứt hợp đồng lao động trái luật thì mức bồi thường được xác định như thế nào ? và một số vấn đề pháp lý liên quan khác sẽ được Luật sư tư vấn và giải đáp cụ thể:

Thu hẹp sản xuất có được chấm dứt hợp đồng lao động?

Thu hẹp sản xuất có được chấm dứt hợp đồng lao động?
Việc thu hẹp sản xuất kinh doanh có phải là nguyên nhân để chủ sử dụng lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động không ? Các chế độ bảo hiểm thất nghiệp, trợ cấp thôi việc người lao động được hưởng như thế nào khi chấm dứt hợp đồng lao động ? ... sẽ được luật sư tư vấn và giải đáp cụ thể:

Thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn?

Thủ tục chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn?
Thưa Luật sư, vừa qua công ty tôi làm việc đưa ra quyết định chấm dứt hợp đồng lao động trong khi hợp đồng của tôi còn kéo dài tới 31/12/2016. Tôi nhận được quyết định chấm dứt hợp đồng lao động vào ngày 9/3/2016, ghi là chấm dứt hợp đồng lao động với tôi vào ngày 31/3/2016 mà không ghi bất kỳ lý do gì. Tôi cũng đã thương lượng với công ty về mức tiền đền bù nhưng 2 bên không đi đến được thống nhất.

Đương nhiên chấm dứt hợp đồng lao động là gì ? Điều kiện chấm dứt HĐLĐ trước thời hạn

Đương nhiên chấm dứt hợp đồng lao động là gì ? Điều kiện chấm dứt HĐLĐ trước thời hạn
Chấm dứt hợp đồng có 3 dạng chính: Đương nhiên chấm dứt hợp đồng lao động; Chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn và đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động. Trong bài viết này, luật sư phân tích khái niệm, đặc điểm và giải đáp một số vướng mắc liên quan đến vấn đề trên:

Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng lao động

Mẫu thông báo chấm dứt hợp đồng lao động
Quan hệ lao động là mối quan hệ phổ biến trong xã hội được xác lập thông qua hình thức pháp lý là hợp đồng lao động. Trong đó, việc chấm dứt hợp đồng lao động thường hay dẫn đến các tranh chấp phát sinh giữa người lao động và người sử dụng lao động. Luật Minh Khuê hướng dẫn soạn thông báo chấm dứt hợp đồng lao động cụ thể:

Chấm dứt hợp đồng lao động do thay đổi cơ cấu như thế nào là hợp pháp?

Chấm dứt hợp đồng lao động do thay đổi cơ cấu như thế nào là hợp pháp?
Khi thay thổi loại hình doanh nghiệp (chia tách, sáp nhập, hợp nhất) thì chủ sử dụng lao động có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động hay không ? Mức bồi thường khi chấm dứt hợp đồng lao động như thế nào là thỏa đáng và đúng với quy định của pháp luật ? và các vấn đề pháp lý liên quan sẽ được luật sư tư vấn cụ thể: