1. Khi nghỉ việc như vậy tôi sẽ được giải quyết những chế độ gì?

2. Bình thường Sacombank trả lương vào ngày 28 hàng tháng, trường hợp vào những ngày nghỉ trả sớm hơn. Trường hợp của tôi thì tháng cuối tôi làm đến hết ngày 14/4/2015 ( tức gần nửa tháng) nhưng đến nay tôi chưa nhận được lương. Trong khi đó mọi người đã nhận được lương từ 25/4/2014.

3. Tôi làm bảo vệ, hợp đồng lao động không ghi là làm ca 36h nghỉ 12h nhưng thực tế ca trực của tôi là làm 36h nghỉ 12h( cụ thể nếu sáng nay đi làm thì chiều mai mới được về nghỉ rồi sáng hôm sau lại tiếp tục như vậy).

Xin hỏi trường hợp của tôi có đúng luật lao động không? Tôi phải khiếu nại ở đâu để bảo vệ quyền lợi của mình?

Xin cảm ơn!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật lao động của công ty Luật Minh Khuê.

Chấm dứt hợp đồng lao động được những quyền lợi gì?

Tư vấn pháp luật lao động trực tuyến qua tổng đài, gọi : 1900.6162

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty Luật Minh Khuê. Về thắc mắc của bạn, chúng tôi xin được giải đáp như sau:

>> Xem thêm:  Quy định về chế độ nghỉ việc riêng không hưởng lương trong thời gian thử việc ?

Căn cứ pháp lý

Bộ luật lao động 2012 

Nội dung phân tích

1/ Khi nghỉ việc bạn được quyền lợi gì?

Bạn không nói rõ trường hợp của bạn là hợp đồng xác định thời hạn hay không xác định thời hạn nên chúng tôi chia ra 2 trường hợp :

- Hợp đồng xác định thời hạn : Bạn chỉ được chấm dứt hợp đồng lao động khi thuộc trường hợp quy định tại điều 37 Bộ luật lao động 2012, cụ thể:

"Điều 37. Quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động của người lao động

1. Người lao động làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng có quyền đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động trước thời hạn trong những trường hợp sau đây:

a) Không được bố trí theo đúng công việc, địa điểm làm việc hoặc không được bảo đảm điều kiện làm việc đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

b) Không được trả lương đầy đủ hoặc trả lương không đúng thời hạn đã thỏa thuận trong hợp đồng lao động;

>> Xem thêm:  Mẫu quyết định chấm dứt hợp đồng lao động mới năm 2020

c) Bị ngược đãi, quấy rối tình dục, cưỡng bức lao động;

d) Bản thân hoặc gia đình có hoàn cảnh khó khăn không thể tiếp tục thực hiện hợp đồng lao động;

đ) Được bầu làm nhiệm vụ chuyên trách ở cơ quan dân cử hoặc được bổ nhiệm giữ chức vụ trong bộ máy nhà nước;

e) Lao động nữ mang thai phải nghỉ việc theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền;

g) Người lao động bị ốm đau, tai nạn đã điều trị 90 ngày liên tục đối với người làm việc theo hợp đồng lao động xác định thời hạn và một phần tư thời hạn hợp đồng đối với người làm việc theo hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng mà khả năng lao động chưa được hồi phục.

2. Khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động theo quy định tại khoản 1 Điều này, người lao động phải báo cho người sử dụng lao động biết trước:

a) Ít nhất 3 ngày làm việc đối với các trường hợp quy định tại các điểm a, b, c và g khoản 1 Điều này;

b) Ít nhất 30 ngày nếu là hợp đồng lao động xác định thời hạn; ít nhất 03 ngày làm việc nếu là hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn dưới 12 tháng đối với các trường hợp quy định tại điểm d và điểm đ khoản 1 Điều này;"

- Hợp đồng không xác định thời hạn : bạn có thể chấm dứt hợp đồng lao động không cần lý do nhưng phải báo trước 45 ngày.

Giả sử trường hợp bạn chấm dứt hợp đồng lao động đúng theo các quy định nêu trên thì bạn sẽ được các quyền lợi sau đây:

>> Xem thêm:  Phương án chấm dứt hợp đồng lao động hợp tình, hợp lý cho doanh nghiệp

- Được thanh toán đầy đủ các khoản có liên quan đến quyền lợi của mỗi bên như :

+ Được chi trả trợ cấp thôi việc nếu có đủ thời gian làm việc thường xuyên tại công ty 12 tháng trở lên.

+ Được thanh toán nợ lương, phép năm những ngày chưa nghỉ.

trong thời hạn 7 ngày làm việc, trường hợp đặc biệt, có thể kéo dài nhưng không được quá 30 ngày.

- Được trả lại sổ bảo hiểm xã hội và những giấy tờ khác mà người sử dụng lao động đã giữ lại của người lao động.

2/ Bạn làm nửa tháng trước khi nghỉ nhưng không được trả lương.

Điều 95, 96 Bộ luật lao động 2012 quy định về kỳ hạn trả lương và nguyên tắc trả lương như sau:

"Điều 95. Kỳ hạn trả lương

1. Người lao động hưởng lương giờ, ngày, tuần thì được trả lương sau giờ, ngày, tuần làm việc hoặc được trả gộp do hai bên thoả thuận, nhưng ít nhất 15 ngày phải được trả gộp một lần.

2. Người lao động hưởng lương tháng được trả lương tháng một lần hoặc nửa tháng một lần.

>> Xem thêm:  Người sử dụng lao động được đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động với người lao động khi nào ?

3. Người lao động hưởng lương theo sản phẩm, theo khoán được trả lương theo thoả thuận của hai bên; nếu công việc phải làm trong nhiều tháng thì hằng tháng được tạm ứng tiền lương theo khối lượng công việc đã làm trong tháng.

Điều 96. Nguyên tắc trả lương

Người lao động được trả lương trực tiếp, đầy đủ và đúng thời hạn.

Trường hợp đặc biệt không thể trả lương đúng thời hạn thì không được chậm quá 01 tháng và người sử dụng lao động phải trả thêm cho người lao động một khoản tiền ít nhất bằng lãi suất huy động tiền gửi do Ngân hàng Nhà nước Việt Nam công bố tại thời điểm trả lương."

Như vậy, bạn làm nửa tháng trước khi nghỉ nên theo nguyên tắc bạn vẫn phải được trả đủ tiền lương cho số ngày đi làm.

3/ Làm việc 36h liên tục nghỉ 12h mặc dù điều khoản này không được quy định trong hợp đồng.

Điều 104 Bộ luật lao động 2012 quy định như sau:

"Điều 104. Thời giờ làm việc bình thường

1. Thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và 48 giờ trong 01 tuần.

2. Người sử dụng lao động có quyền quy định làm việc theo giờ hoặc ngày hoặc tuần; trường hợp theo tuần thì thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ trong 01 ngày, nhưng không quá 48 giờ trong 01 tuần .

Nhà nước khuyến khích người sử dụng lao động thực hiện tuần làm việc 40 giờ.

>> Xem thêm:  Hậu quả pháp lý khi đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động ? Mức bồi thường

3. Thời giờ làm việc không quá 06 giờ trong 01 ngày đối với những người làm các công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành."

Kể cả trong trường hợp người lao động làm thêm giờ thì cũng phải tuân theo quy định điều 106 Bộ luật lao động 2012:

"Điều 106. Làm thêm giờ

1. Làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường được quy định trong pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc theo nội quy lao động.

2. Người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Được sự đồng ý của người lao động;

b) Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày, trường hợp áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; không quá 30 giờ trong 01 tháng và tổng số không quá 200 giờ trong 01 năm, trừ một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định thì được làm thêm giờ không quá 300 giờ trong 01 năm;

c) Sau mỗi đợt làm thêm giờ nhiều ngày liên tục trong tháng, người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động được nghỉ bù cho số thời gian đã không được nghỉ."

Như vậy, tính cả làm thêm giờ và làm việc bình thường thì thời gian làm việc cũng không được vượt quá 12h/ ngày. Tuy nhiên công ty bạn lại yêu cầu làm 36 giờ liên tục từ sáng hôm trước sang trưa hôm sau và liên tiếp trong một khoảng thời gian dài; không bố trí nghỉ bù cho người lao động là trái quy định của pháp luật. Bên cạnh đó, tuy làm việc như vậy lại chỉ được trả lương như bình thường tức là công ty cũng đã vi phạm quy định về tiền lương.

Để bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của mình, bạn có thể gửi đơn đến cơ quan quản lý nhà nước về lao động, thanh tra lao động hoặc Hòa giải viên lao động, Tòa án để yêu cầu giải quyết. 

>> Xem thêm:  Có được chấm dứt hợp đồng lao động với nhân viên được biệt phái ?

Trên đây là phần tư vấn của chúng tôi.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN LUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ.

 

>> Xem thêm:  Thanh toán tiền lương nghỉ phép khi chấm dứt hợp đồng lao động ?