Bản thân tôi là tổng phụ trách đội dạy 1/2 số tiết theo qui định trường loại 3 tại điểm chính không thuộc diện khó khăn và tôi không dạy tại điểm lẻ thuộc ấp nghèo này nhưng tôi vẫn sinh hoạt đội theo lịch tại điểm thuộc diện khó khăn như vậy. Luật sư cho tôi hỏi, tôi có được hưởng chế độ thu hút vùng có điều kiện kinh tế khó khăn không ạ ?

Xin chân thành cảm ơn Luật sư !

>> Luật sư tư vấn pháp luật Lao động về chế độ phụ cấp, gọi:  1900.6162

Luật sư trả lời:

Thứ nhất, Tổng phụ trách đội được hưởng những chế độ sau:

Căn cứ quy định tại khoản 1 Mục III Thông tư Liên tịch số 23/TTLT của Ban tổ chức Cán bộ Chính phủ - Bộ Giáo dục & Đào tạo - Bộ Tài chính - Trung ương Đoàn Thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh về việc hướng dẫn chế độ công tác và phụ cấp trách nhiệm đối với giáo viên làm tổng phụ trách đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh trong trường phổ thông:

"1. Chế độ chính sách:

Giáo viên được cử làm Tổng phụ trách Đội trong trường phổ thông (bao gồm cả tổng phụ trách chuyên trách và bán chuyên trách) được hưởng các chế độ sau:

...

1.2. Xếp lương giáo viên và hưởng các khoản phụ cấp, các chế độ khác như giáo viên (nghỉ phép, nghỉ hè, đi học tập bồi dưỡng chuyên môn, nghiệp vụ, trang cấp văn phòng phẩm ...).

Theo Công văn số 6298/BGDĐT-NGCBQLCSGD của Bộ Giáo dục- Đào tạo V/v Hướng dẫn thực hiện chế độ, chính sách đối với giáo viên làm TPT Đội  có quy định riêng về chính sách mà tổng phụ trách đội nhận được:

 Về phụ cấp trách nhiệm: thực hiện theo quy định tại Thông tư số 05/2005/TT-BNV ngày 05/01/2005 của Bộ Nội vụ về hướng dẫn thực hiện chế độ phụ cấp trách nhiệm công việc đối với cán bộ, công chức, viên chức.

Về định mức, biên chế: thực hiện theo quy định tại Thông tư Liên tịch số 35/2006/TTLT-BGDĐT-BNV ngày 23/8/2006 của Bộ Giáo dục và Đào tạo và Bộ Nội vụ về hướng dẫn định mức biên chế viên chức ở các cơ sở giáo dục phổ thông công lập.

Thứ hai, về đối tượng được hưởng đối  tại Nghị định 116/2010/NĐ-CP Về chính sách đối với cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn:

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Cán bộ, công chức, viên chức và người hưởng lương trong lực lượng vũ trang quy định tại khoản 1 Điều 1 Nghị định này công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn, bao gồm:

1. Cán bộ, công chức, viên chức và người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, kể cả người tập sự, thử việc trong các cơ quan, tổ chức, đơn vị sự nghiệp của Đảng, Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội từ Trung ương đến xã, phường, thị trấn;

2. Sỹ quan, quân nhân chuyên nghiệp, hạ sỹ quan chuyên môn kỹ thuật và người hưởng lương từ ngân sách nhà nước, kể cả người làm việc theo chế độ hợp đồng lao động trong quân đội nhân dân và công an nhân dân;

3. Các đối tượng quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này công tác ở các xã không thuộc diện đặc biệt khó khăn thuộc các huyện nghèo theo Nghị quyết số 30a/2008/NQ-CP ngày 27 tháng 12 năm 2008 của Chính phủ được áp dụng chính sách quy định tại Nghị định này.

Đối tượng quy định tại khoản 1, khoản 2 và khoản 3 Điều này bao gồm người đang công tác và người đến công tác ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn sau ngày Nghị định này có hiệu lực thi hành.

Như vây, bạn có thể là cán bộ công chức hay viên chức nhưng điểm chính mà bạn làm việc lại không phải vùng đặc biệt khó khăn, trong khi điểm phụ lại là điểm khó khăn nhưng đối với chức danh là Tổng phụ trách đội đã có được hưởng những trợ cấp riêng , vì thê bạn không được hưởng chính sách thu hút trong trường hợp này.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

>> Xem thêm:  Phụ cấp có được tính vào lương tăng ca không ? Cách tính tiền phụ cấp

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Lao động - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Quy định về chế độ tiền lương công chức, viên chức ?