1. Quy định về thời gian phục vụ tại ngũ của binh sĩ, hạ sĩ quan

Theo quy định tại khoản 1 Điều 21 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, thời hạn phục vụ tại ngũ trong thời bình của hạ sĩ quan và binh sĩ là 24 tháng. Điều này áp dụng cho những cá nhân thuộc diện nghĩa vụ quân sự và được triển khai tham gia các hoạt động quân sự trong thời bình, bao gồm cả huấn luyện và các nhiệm vụ khác theo quy định của pháp luật về nghĩa vụ quân sự.

Thời hạn phục vụ tại ngũ là thời gian mà hạ sĩ quan và binh sĩ phải thực hiện nghĩa vụ quân sự, tham gia các hoạt động huấn luyện và làm nhiệm vụ theo quy định của Bộ Quốc phòng và các cơ quan quân sự có thẩm quyền. Trong thời bình, thời hạn này được xác định là 24 tháng, và trong thời gian này, họ sẽ thực hiện các công việc được giao để đảm bảo sự chuẩn bị và duy trì sẵn sàng chiến đấu của lực lượng quân sự.

 

2. Trường hợp kéo dài thời gian phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ 

Theo khoản 2 Điều 21 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, quy định về việc Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có thể quyết định kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ của hạ sĩ quan, binh sĩ không quá 6 tháng, nhưng chỉ áp dụng ngoài thời gian 24 tháng trong những trường hợp sau đây:

- Đảm bảo nhiệm vụ sẵn sàng chiến đấu:

Trong trường hợp cần phải đảm bảo sẵn sàng chiến đấu cao cấp, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có thể quyết định kéo dài thời hạn phục vụ của hạ sĩ quan, binh sĩ để đảm bảo sự chuẩn bị và kỷ luật cao cấp của lực lượng quân sự.

- Thực hiện nhiệm vụ phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn:

Trong trường hợp thực hiện các nhiệm vụ quan trọng như phòng, chống thiên tai, dịch bệnh, cứu hộ, cứu nạn, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng có thể quyết định kéo dài thời hạn phục vụ của hạ sĩ quan, binh sĩ để đảm bảo đội ngũ có đủ nguồn lực và kỹ năng để ứng phó với tình hình khẩn cấp.

Những quy định này nhằm đảm bảo tính linh hoạt trong việc quản lý lực lượng quân sự, giúp nhanh chóng đáp ứng các tình huống khẩn cấp và đồng thời bảo vệ lợi ích quốc gia trong mọi tình huống.

 

3. Chế độ phụ cấp thêm do kéo dài thời gian phục vụ tại ngũ thế nào?

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định 27/2016/NĐ-CP và Điều 4 Thông tư 95/2016/TT-BQP, hạ sĩ quan và binh sĩ phục vụ tại ngũ, được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định kéo dài thời gian phục vụ tại ngũ sẽ được hưởng thêm một khoản phụ cấp đặc biệt. Tính từ tháng thứ hai mươi lăm trở đi, mỗi tháng họ sẽ được hưởng thêm 250% phụ cấp quân hàm hiện hưởng theo cách tính như sau:

Phụ cấp được hưởng từ tháng thứ 25 trở đi = Phụ cấp quân hàm hiện hưởng + (Phụ cấp quân hàm hiện hưởng x 250%)

Lưu ý rằng khoản phụ cấp thêm này không áp dụng đối với những trường hợp sau đây:

- Hạ sĩ quan, binh sĩ đang chờ chuyển chế độ quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng.

- Hạ sĩ quan, binh sĩ đang chờ đi học, dự thi tuyển sinh.

- Hạ sĩ quan, binh sĩ đang học ở các học viện, nhà trường trong, ngoài Quân đội.

- Các trường hợp khác được quy định cụ thể trong các văn bản pháp luật liên quan.

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 4 Nghị định 27/2016/NĐ-CP và Điều 4 Thông tư 95/2016/TT-BQP, hạ sĩ quan và binh sĩ phục vụ tại ngũ, khi được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định kéo dài thời gian phục vụ tại ngũ, sẽ được hưởng thêm một khoản phụ cấp đặc biệt. Từ tháng thứ hai mươi lăm trở đi, họ sẽ nhận thêm 250% phụ cấp quân hàm hiện hưởng, tính từ tháng thứ 25 trở đi. Tuy nhiên, khoản phụ cấp thêm này không áp dụng đối với một số trường hợp cụ thể như chờ chuyển chế độ quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng; chờ đi học, dự thi tuyển sinh; đang học ở các học viện, nhà trường trong, ngoài Quân đội và các trường hợp khác được quy định chi tiết trong các văn bản pháp luật liên quan.

 

4. Kéo dài thời hạn phục vụ tại ngũ, binh sĩ có được hưởng trợ cấp không?

Tại Điều 4 Nghị định 27/2016/NĐ-CP, quy định về chế độ phụ cấp thêm do kéo dài thời gian phục vụ tại ngũ và chế độ phụ cấp khuyến khích đối với hạ sĩ quan, binh sĩ nữ phục vụ tại ngũ như sau:

- Chế độ phụ cấp thêm do kéo dài thời gian phục vụ tại ngũ cho hạ sĩ quan, binh sĩ nam:

+ Ngoài chế độ phụ cấp quân hàm được hưởng theo quy định, hạ sĩ quan, binh sĩ nam phục vụ tại ngũ và được Bộ trưởng Bộ Quốc phòng quyết định kéo dài thời gian phục vụ tại ngũ sẽ được hưởng thêm một khoản phụ cấp. Tính từ tháng thứ hai mươi lăm trở đi, họ sẽ được nhận 250% phụ cấp quân hàm hiện hưởng.

+ Khoản phụ cấp thêm này không áp dụng đối với hạ sĩ quan, binh sĩ nam đang chờ chuyển chế độ quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng; đang chờ đi học, dự thi tuyển sinh; đang học ở các học viện, nhà trường trong, ngoài Quân đội và các trường hợp khác.

- Chế độ phụ cấp khuyến khích đối với hạ sĩ quan, binh sĩ nữ phục vụ tại ngũ:

Hạ sĩ quan, binh sĩ nữ phục vụ tại ngũ sẽ được hưởng phụ cấp khuyến khích hàng tháng, với mức là 0,2 so với mức lương cơ sở. Đây là một biện pháp khích lệ và động viên hạ sĩ quan, binh sĩ nữ nỗ lực và cam kết trong việc phục vụ tại ngũ.

Theo hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư 95/2016/TT-BQP, đối với binh sĩ có quyết định kéo dài thời gian phục vụ tại ngũ, chế độ phụ cấp được quy định như sau:

- Chế độ phụ cấp thêm do kéo dài thời gian phục vụ tại ngũ:

Binh sĩ có quyết định kéo dài thời gian phục vụ tại ngũ sẽ được hưởng thêm một khoản phụ cấp, tính từ tháng thứ 25 trở đi. Họ sẽ được nhận 250% phụ cấp quân hàm hiện hưởng, ngoài chế độ phụ cấp quân hàm theo quy định.

- Điều kiện áp dụng và các trường hợp không hưởng phụ cấp thêm:

+ Khoản phụ cấp thêm này không áp dụng đối với hạ sĩ quan, binh sĩ đang chờ chuyển chế độ quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng.

+ Không hưởng phụ cấp thêm trong các trường hợp chờ đi học, dự thi tuyển sinh; đang học ở các học viện, nhà trường trong, ngoài Quân đội và các trường hợp khác theo quy định.

Chế độ này nhằm khuyến khích và động viên binh sĩ có quyết định tiếp tục phục vụ tại ngũ, tăng cường sự ổn định và đồng đều trong lực lượng Quân đội Việt Nam. Theo hướng dẫn tại Điều 4 Thông tư 95/2016/TT-BQP và Điều 21 Luật Nghĩa vụ quân sự 2015, binh sĩ có quyết định kéo dài thời gian phục vụ tại ngũ sẽ được hưởng chế độ phụ cấp thêm. Từ tháng thứ 25 trở đi, họ sẽ nhận 250% phụ cấp quân hàm hiện hưởng, ngoài chế độ phụ cấp quân hàm theo quy định. Chế độ này không áp dụng đối với một số trường hợp nhất định như chờ chuyển chế độ quân nhân chuyên nghiệp, công nhân, viên chức quốc phòng; chờ đi học, dự thi tuyển sinh; đang học ở các học viện, nhà trường trong, ngoài Quân đội và các trường hợp khác theo quy định. Chế độ phụ cấp này được thiết lập với mục tiêu khuyến khích và động viên binh sĩ tiếp tục đóng góp công sức trong lực lượng Quân đội Việt Nam, tăng cường sự ổn định và đồng đều trong quá trình phục vụ tại ngũ.

Quý khách có nhu cầu xem thêm bài viết sau: Chế độ phụ cấp độc hại ngành y tế mới nhất 2023 và cách tính?

Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, xin vui lòng không ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và cung cấp sự tư vấn chuyên nghiệp để giúp quý khách giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả và đúng luật. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh chóng. Chúng tôi cam kết đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng một cách chu đáo và chất lượng.