1. Chi nhánh có được đăng ký nội quy lao động khác công ty không?

Theo quy định của Điều 119 Bộ Luật Lao Động 2019, việc đăng ký nội quy lao động đối với các chi nhánh, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh của một doanh nghiệp đặt ở nhiều địa bàn khác nhau được điều chỉnh một cách cụ thể. Trong trường hợp này, người sử dụng lao động phải gửi nội quy lao động đã được đăng ký đến cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh tại địa điểm mà chi nhánh, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh đó đặt.

Nội dung của điều này rõ ràng khẳng định rằng trong trường hợp một công ty có nhiều chi nhánh phân bố tại các địa bàn khác nhau, thì việc đăng ký nội quy lao động đã được hoàn tất sẽ được thực hiện tại cơ quan có thẩm quyền tại địa phương. Điều này nhằm mục đích tạo ra sự nhất quán và đồng nhất trong việc quản lý và thực thi các quy định về lao động của doanh nghiệp.

Ngoài ra, quy định cũng rõ ràng nêu bật rằng các chi nhánh, đơn vị, cơ sở sản xuất, kinh doanh không được phép tự ý đăng ký nội quy lao động mà không thông qua cơ quan chuyên môn. Điều này nhằm đảm bảo tính chính xác, minh bạch và tính hợp pháp của nội dung nội quy lao động.

Một điểm quan trọng cần nhấn mạnh là trong trường hợp công ty chỉ có một hoặc một số ít chi nhánh tại cùng một địa bàn mà không có quy định cụ thể yêu cầu việc đăng ký nội quy lao động, thì việc này không bắt buộc phải thực hiện. Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là các chi nhánh đó có thể hoạt động hoàn toàn độc lập và không phải tuân thủ các quy định về lao động. Do đó, việc tổ chức và quản lý lao động tại các chi nhánh này vẫn phải tuân theo các quy định pháp luật tổng quát và cụ thể của địa phương.

Trong bối cảnh hiện nay, việc đảm bảo tuân thủ và thực thi các quy định về lao động đang trở thành một vấn đề quan trọng và cần thiết đối với mọi doanh nghiệp. Việc có một nội quy lao động rõ ràng và được đăng ký đúng quy trình không chỉ giúp doanh nghiệp tạo ra môi trường làm việc tích cực và công bằng mà còn giúp tránh được những rủi ro pháp lý có thể xảy ra nếu vi phạm các quy định của pháp luật lao động. Điều này cũng góp phần nâng cao uy tín và hình ảnh của doanh nghiệp trước cộng đồng và đối tác kinh doanh.

 

2. Quy định về trình tự đăng ký nội quy lao động như thế nào?

Trình tự đăng ký nội quy lao động hiện nay được quy định chi tiết trong Khoản 8.1 Điều 8 của Thủ tục hành chính mới ban hành, sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ trong lĩnh vực lao động tiền lương thuộc phạm vi chức năng quản lý nhà nước của Bộ Lao động - Thương binh và xã hội, theo Quyết định 338/QĐ-LĐTBXH năm 2021. Theo đó, quy trình này gồm có hai bước chính.

Bước đầu tiên, ngay sau khi nội quy lao động được ban hành, người sử dụng lao động phải thực hiện việc chuẩn bị hồ sơ và đăng ký nội quy theo quy định của pháp luật. Thời gian cho bước này là 10 ngày kể từ ngày nội quy được ban hành. Hồ sơ này sau đó sẽ được nộp cho cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc cơ quan tương đương thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện (nếu được ủy quyền bởi cơ quan chuyên môn về lao động thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh) tại địa phương mà người sử dụng lao động đăng ký kinh doanh.

Sau khi nhận được hồ sơ đăng ký nội quy lao động từ người sử dụng lao động, cơ quan chuyên môn về lao động có thời hạn là 07 ngày làm việc để kiểm tra nội dung của nội quy. Trong quá trình này, nếu phát hiện có bất kỳ quy định nào trong nội quy mà vi phạm pháp luật, cơ quan này sẽ thông báo cho người sử dụng lao động và hướng dẫn họ sửa đổi, bổ sung hoặc đăng ký lại nội quy lao động để đảm bảo tuân thủ đúng quy định pháp luật.

Điều này nhấn mạnh sự quan trọng của việc tuân thủ quy định pháp luật trong quá trình lập và thực thi nội quy lao động. Việc kiểm tra và hướng dẫn sửa đổi nếu cần thiết không chỉ giúp đảm bảo tính hợp pháp của nội quy mà còn góp phần tạo ra môi trường làm việc công bằng và an toàn cho người lao động. Đồng thời, việc này cũng thể hiện sự chặt chẽ, tỉ mỉ trong quản lý và giám sát của cơ quan chức năng đối với hoạt động lao động trong địa bàn quản lý của mình.

Trong bối cảnh nền kinh tế ngày càng phát triển, việc thiết lập và thực thi nội quy lao động hợp lý và phù hợp với quy định pháp luật đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo quyền lợi và nghĩa vụ của cả người sử dụng lao động và người lao động. Đồng thời, việc này cũng góp phần nâng cao hiệu suất làm việc và tạo điều kiện thuận lợi cho sự phát triển bền vững của doanh nghiệp.

 

3. Nội quy lao động cần có những nội dung nào?

Nội quy lao động là một tài liệu quan trọng trong các tổ chức và doanh nghiệp, định hình và quản lý hành vi lao động, đảm bảo hoạt động sản xuất kinh doanh diễn ra một cách trơn tru và hiệu quả. Việc xây dựng nội quy lao động không chỉ là việc đơn thuần lập ra các quy định mà còn phải tuân thủ các quy định của pháp luật về lao động và quy định có liên quan khác.

Theo hướng dẫn cụ thể từ Điều 69 Nghị định 145/2020/NĐ-CP, nội quy lao động cần phải bao gồm một loạt các nội dung cụ thể để đảm bảo tính minh bạch, công bằng và an toàn trong môi trường lao động.

Đầu tiên là về thời gian làm việc và nghỉ ngơi, nội quy cần quy định rõ ràng về thời gian làm việc bình thường trong một ngày và một tuần, các ca làm việc, thời gian nghỉ giữa các ca, nghỉ chuyển ca, cũng như quy định về làm thêm giờ và nghỉ hằng tuần, nghỉ hằng năm, nghỉ không lương.

Tiếp theo, trật tự tại nơi làm việc là một yếu tố không thể thiếu. Nội quy cần quy định rõ về phạm vi công việc, văn hóa ứng xử, trang phục làm việc và tuân thủ các phân công công việc và điều động từ phía người sử dụng lao động.

An toàn và vệ sinh lao động cũng là một phần quan trọng trong nội quy. Cần có quy định về việc tuân thủ các biện pháp và quy trình đảm bảo an toàn, vệ sinh lao động, cũng như việc sử dụng và bảo quản các thiết bị bảo vệ cá nhân.

Một vấn đề quan trọng khác mà nội quy cần quy định là phòng chống quấy rối tình dục tại nơi làm việc. Cần có các quy định cụ thể về trình tự và thủ tục xử lý các hành vi quấy rối tình dục, theo đúng quy định của pháp luật.

Bảo vệ tài sản và bí mật kinh doanh cũng là một yếu tố không thể thiếu trong nội quy lao động. Cần có quy định rõ về việc bảo vệ tài sản của tổ chức, thông tin kinh doanh và sở hữu trí tuệ, cũng như các biện pháp để ngăn chặn hành vi xâm phạm.

Trong trường hợp cần thiết, nội quy cũng có thể quy định về việc tạm thời chuyển người lao động sang công việc khác so với hợp đồng lao động ban đầu, nhưng phải tuân thủ đúng quy định của pháp luật lao động.

Các hành vi vi phạm kỷ luật lao động cũng cần được quy định rõ trong nội quy, kèm theo các hình thức xử lý tương ứng để đảm bảo tính công bằng và minh bạch.

Ngoài ra, nội quy cũng cần quy định về trách nhiệm vật chất của người lao động đối với việc bảo vệ tài sản của tổ chức và các biện pháp xử lý khi có thiệt hại xảy ra.

Cuối cùng, cần phải quy định rõ về người có thẩm quyền xử lý các vấn đề liên quan đến kỷ luật lao động, đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình xử lý.

Những nội dung này đều là cơ bản và cần thiết cho một bản nội quy lao động hoạt động hiệu quả. Tuy nhiên, trong trường hợp doanh nghiệp cảm thấy cần thiết, họ có thể đề xuất và quy định thêm các vấn đề khác, nhưng phải đảm bảo rằng những điều này không vi phạm pháp luật lao động và các quy định liên quan.

Xem thêm >>> Nội quy lao động cần có những nội dung nào? Thủ tục ban hành nội quy lao động?

Liên hệ đến hotline 19006162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn