1. Chi tiền làm thêm giờ thế nào cho đúng ?

Chào luật sư. Đơn vị tôi là Trung tâm Dịch vụ việc làm, là đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ kinh phí hoạt động. Hàng năm, đơn vị tôi được sử dụng kinh phí từ 2 nguồn để hoạt động:

Ngân sách nhà nước cấp và kinh phí chi hoạt động quản lý Bảo hiểm thất nghiệp do Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội cấp. Trong năm 2015, đơn vị tôi có tổ chức sàn giao dich việc làm và ngày mở sàn rơi vào thứ 7, chủ nhật, các cán bộ tham gia phiên giao dịch việc làm. làm các ngày trên đều được thanh toán chế độ làm thêm giờ. Kế toán đã thực hiện chi trả số tiền làm thêm giờ từ nguồn ngân sách nhà nước cấp cho cả cán bộ hưởng lương ngân sách (5 người) và cán bộ hưởng lương từ nguồn Bảo hiểm thất nghiệp (4 người). Tuy nhiên, đầu năm 2016, thanh tra sở tài chính về làm việc, đã kết luận, việc chi trả làm thêm giờ nêu trên là sai đối tượng, số cán bộ hưởng lương bảo hiểm thất nghiệp, thì chế độ làm thêm giờ phải chi từ nguồn bảo hiểm thất nghiệp, nếu lấy ngân sách nhà nước chi là chi sai đối tượng hưởng, số tiền đã chi phải thu hồi nộp ngân sách nhà nước.

Chúng tôi đã giải trình, việc mở sàn giao dịch việc làm là việc chung của toàn đơn vị, vì lợi ích của toàn đơn vị, cần huy động toàn bộ lực lượng cán bộ để hỗ trợ, không thể rập khuôn nguồn nào chi nguồn đó vì thực tế cán bộ hưởng lương BHTN cũng chịu sự quản lý chung của lãnh đạo trung tâm, các chi phí điện nước, văn phòng phẩm, cũng được phân bổ đều giữa 2 nguồn kinh phí, không thể rạch ròi bên Bảo hiểm hay bên ngân sách được, nhưng thanh tra không đồng ý. Như vậy việc kết luận của thanh tra là đúng hay sai ạ?

Xin cảm ơn.

Chi tiền làm thêm giờ thế nào cho đúng ?

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua điện thoại gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn,cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Mục V Thông tư liên tịch 08/2005/TTLT-BNV-BTC Hướng dẫn thực hiện chế độ trả lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ đối với cán bộ, công chức, viên chức quy định:

"V. TỔ CHỨC THỰC HIỆN

1. Tiền lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ trong tháng được tính trả vào kỳ lương của tháng sau liền kề căn cứ vào bảng kê chi tiết số giờ thực tế làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ trong tháng có xác nhận của Thủ trưởng cơ quan, đơn vị sử dụng cán bộ, công chức, viên chức.

2. Nguồn kinh phí chi trả tiền lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ:

a) Đối với các cơ quan, đơn vị được ngân sách nhà nước bảo đảm toàn bộ, nguồn kinh phí chi trả tiền lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp ngân sách hiện hành trong dự toán ngân sách được giao hàng năm cho cơ quan, đơn vị.

b) Đối với các cơ quan thực hiện khoán biên chế và kinh phí quản lý hành chính và các đơn vị sự nghiệp thực hiện tự chủ tài chính, nguồn kinh phí chi trả tiền lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ do cơ quan, đơn vị chi trả từ nguồn kinh phí khoán và nguồn tài chính được giao tự chủ.

3. Căn cứ cách tính tiền lương làm việc vào ban đêm, làm thêm giờ quy định tại Thông tư này, các Bộ, cơ quan ngang Bộ có thẩm quyền quản lý ngạch công chức, viên chức chuyên ngành hướng dẫn cho phù hợp với đặc điểm tổ chức lao động của ngành, hạn chế việc phải làm thêm giờ và ưu tiên bố trí nghỉ bù cho những giờ làm thêm."

Theo dữ liệu bạn đưa ra thì đơn vị sự nghiệp do ngân sách nhà nước đảm bảo toàn bộ kinh phí hoạt động, đối chiếu theo quy định pháp luật thì kinh phí chi trả tiền lương làm thêm giờ do ngân sách nhà nước bảo đảm theo phân cấp ngân sách hiện hành trong dự toán ngân sách.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật về, luật thuế và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo. Chúng tôi hy vọng rằng, ý kiến tư vấn của chúng tôi sẽ giúp làm sáng tỏ các vấn đề mà bạn đang quan tâm. Trên từng vấn đề cụ thể, nếu bạn cần tham khảo thêm ý kiến chuyên môn của chúng tôi, xin hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo Tư vấn pháp luật miễn phí qua Email hoặc qua Tổng đài tư vấn: 1900.6162. Trân trọng./.

2. Thắc mắc về tiền lương làm thêm giờ ?

Tiền lương làm thêm giờ luôn là vấn đề thắc mắc với người lao đông và người sử dụng lao động. Luật Minh Khuê sẽ giải đáp những vấn đề này.

Thắc mắc về tiền lương làm thêm giờ ?

Luật sư tư vấn quy định pháp luật lao động về tiền lương làm thêm giờ, gọi số: 1900.6162

Trả lời:

Căn cứ vào bộ luật lao động năm 2012:

Điều 104. Thời giờ làm việc bình thường

1. Thời giờ làm việc bình thường không quá 08 giờ trong 01 ngày và 48 giờ trong 01 tuần.

2. Người sử dụng lao động có quyền quy định làm việc theo giờ hoặc ngày hoặc tuần; trường hợp theo tuần thì thời giờ làm việc bình thường không quá 10 giờ trong 01 ngày, nhưng không quá 48 giờ trong 01 tuần .

Nhà nước khuyến khích người sử dụng lao động thực hiện tuần làm việc 40 giờ.

3. Thời giờ làm việc không quá 06 giờ trong 01 ngày đối với những người làm các công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo danh mục do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội chủ trì phối hợp với Bộ Y tế ban hành.

Điều 105. Giờ làm việc ban đêm

Giờ làm việc ban đêm được tính từ 22 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau.

Điều 106. Làm thêm giờ

1. Làm thêm giờ là khoảng thời gian làm việc ngoài thời giờ làm việc bình thường được quy định trong pháp luật, thỏa ước lao động tập thể hoặc theo nội quy lao động.

2. Người sử dụng lao động được sử dụng người lao động làm thêm giờ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau đây:

a) Được sự đồng ý của người lao động;

b) Bảo đảm số giờ làm thêm của người lao động không quá 50% số giờ làm việc bình thường trong 01 ngày, trường hợp áp dụng quy định làm việc theo tuần thì tổng số giờ làm việc bình thường và số giờ làm thêm không quá 12 giờ trong 01 ngày; không quá 30 giờ trong 01 tháng và tổng số không quá 200 giờ trong 01 năm, trừ một số trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định thì được làm thêm giờ không quá 300 giờ trong 01 năm;

c) Sau mỗi đợt làm thêm giờ nhiều ngày liên tục trong tháng, người sử dụng lao động phải bố trí để người lao động được nghỉ bù cho số thời gian đã không được nghỉ.

Điều 107. Làm thêm giờ trong những trường hợp đặc biệt

Người sử dụng lao động có quyền yêu cầu người lao động làm thêm giờ vào bất kỳ ngày nào và người lao động không được từ chối trong các trường hợp sau đây:

1. Thực hiện lệnh động viên, huy động bảo đảm nhiệm vụ quốc phòng, an ninh trong tình trạng khẩn cấp về quốc phòng, an ninh theo quy định của pháp luật;

2. Thực hiện các công việc nhằm bảo vệ tính mạng con người, tài sản của cơ quan, tổ chức, cá nhân trong phòng ngừa và khắc phục hậu quả thiên tai, hỏa hoạn, dịch bệnh và thảm họa.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc liên hệ văn phòng để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê. Rất mong nhận được sự hợp tác! Trân trọng./.

3. Tính lương làm việc thêm giờ vào ngày nghỉ tết dương lịch

Thưa luật sư, xin tư vấn giúp tôi tính lương làm việc thêm giờ vào ngày nghỉ tết ? Cảm ơn!

Trả lời:

Căn cứ theo Điều 97 Bộ luật Lao động năm 2012 quy định về tiền lương làm thêm giờ, làm việc vào ban đêm như sau:

1. Người lao động làm thêm giờ được trả lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm như sau:

a) Vào ngày thường, ít nhất bằng 150%;

b) Vào ngày nghỉ hằng tuần, ít nhất bằng 200%;

c) Vào ngày nghỉ lễ, ngày nghỉ có hưởng lương, ít nhất bằng 300% chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

2. Người lao động làm việc vào ban đêm, thì được trả thêm ít nhất bằng 30% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc của ngày làm việc bình thường.

3. Người lao động làm thêm giờ vào ban đêm thì ngoài việc trả lương theo quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều này, người lao động còn được trả thêm 20% tiền lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc làm vào ban ngày.

Theo như thông tin mà bạn cung cấp thì bạn làm thêm giờ vào ngày tết dương lịch, thời gian làm việc từ 8 giờ sáng đến 21 giờ. Căn cứ quy định của Bộ luật lao động thì thời gian bạn làm việc thêm giờ vào ngày lễ sẽ được trả lương ít nhất bằng 300% lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm, chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày. Có nghĩa là nếu bạn làm việc vào ngày lễ là tết dương lịch thì bạn sẽ được trả lương ít nhất 300% lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm, ngoài tiền này ra, nếu công ty hay cửa hàng nơi bạn đang làm việc có chế độ thưởng, tiền lương ngày lễ thì bạn cũng sẽ vẫn được nhận cả số tiền này nữa.

Bên cạnh đó, giờ làm việc ban đêm được tính từ 22 giờ đến 6 giờ sáng ngày hôm sau. Vì vậy, bạn chỉ làm đến 21 giờ nên không được xem là làm việc ban đêm, chính vì vậy bạn cũng sẽ không được hưởng thêm tiền lương làm việc ban đêm.

Như vậy, khi bạn làm thêm giờ vào ngày lễ tết dương lịch thì bạn sẽ được trả lương ít nhất bằng 300% lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương theo công việc đang làm, chưa kể tiền lương ngày lễ, ngày nghỉ có hưởng lương đối với người lao động hưởng lương ngày.

Mọi vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại, gọi ngay tới số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Lao động - Công ty Luật Minh Khuê