1. Nội dung bắt buộc phải có sự đồng ý của người lao động khi tổ chức làm thêm giờ:

Việc tổ chức làm thêm giờ là một phần quan trọng trong quản lý nhân sự và sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. Tuy nhiên, để đảm bảo quyền lợi và nguyện vọng của người lao động, việc có sự đồng ý của họ trước khi tổ chức làm thêm giờ là điều bắt buộc theo quy định của Điều 59 Nghị định 145/2020/NĐ-CP. Dưới đây là các nội dung cụ thể mà người lao động cần đồng ý khi tham gia làm thêm giờ:

- Thời gian làm thêm: Điều này đề cập đến thời gian cụ thể mà người lao động sẽ tham gia vào công việc làm thêm giờ. Điều này bao gồm cả việc xác định thời gian bắt đầu và kết thúc của việc làm thêm giờ, cũng như số giờ làm thêm trong mỗi ngày hoặc trong mỗi tuần.

- Địa điểm làm thêm: Người lao động cần được thông báo về địa điểm cụ thể mà họ sẽ tham gia làm thêm giờ. Điều này có thể là ở cùng địa điểm làm việc chính hoặc ở một địa điểm khác, tùy thuộc vào yêu cầu cụ thể của công việc.

- Công việc làm thêm: Người lao động cần biết rõ công việc cụ thể mà họ sẽ thực hiện trong thời gian làm thêm giờ. Điều này đảm bảo rằng họ không chỉ đồng ý về thời gian và địa điểm làm thêm giờ mà còn hiểu rõ về nhiệm vụ và trách nhiệm của mình trong quá trình làm việc này.

Trong trường hợp sự đồng ý của người lao động được ký thành văn bản riêng, có thể sử dụng Mẫu số 01/PLIV được quy định trong Phụ lục IV của Nghị định này. Điều này giúp tạo ra sự minh bạch và rõ ràng trong quá trình thực hiện làm thêm giờ, đồng thời bảo vệ quyền lợi của cả người lao động và người sử dụng lao động.

Theo đó thì việc có sự đồng ý của người lao động về thời gian, địa điểm và công việc làm thêm giờ là bước quan trọng để đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong quản lý lao động và sản xuất kinh doanh của các tổ chức và doanh nghiệp.

Như vậy thì việc tổ chức làm thêm giờ cần có sự đồng ý của người lao động về thời gian làm thêm, địa điểm làm thêm và công việc làm thêm. 

 

2. Hình thức thể hiện sự đồng ý của người lao động:

Căn cứ dựa theo quy định bởi khoản 2 Điều 59 Nghị định 145/2020/NĐ-CP có quy định về hình thức thể hiện sự đồng ý của người lao động về làm thêm giờ. Cụ thể như sau:

Theo quy định của khoản 2 Điều 59 trong Nghị định 145/2020/NĐ-CP, việc thể hiện sự đồng ý của người lao động về việc làm thêm giờ có yêu cầu rõ ràng và cụ thể. Trong trường hợp sự đồng ý này được thể hiện bằng văn bản riêng, quy định cụ thể về hình thức thể hiện này được quy định trong Mẫu số 01/PLIV, nằm trong Phụ lục IV ban hành kèm theo Nghị định 145/2020/NĐ-CP.

Việc yêu cầu sự đồng ý của người lao động được thể hiện bằng văn bản riêng là một biện pháp quan trọng để đảm bảo tính minh bạch và rõ ràng trong mối quan hệ lao động giữa người lao động và người sử dụng lao động. Điều này cũng nhấn mạnh vai trò quan trọng của việc đảm bảo quyền lợi và nguyện vọng của người lao động trong quá trình làm thêm giờ.

Mẫu số 01/PLIV là một công cụ quan trọng giúp ghi chép và xác nhận sự đồng ý của người lao động. Nó chứa đựng các thông tin quan trọng như tên của người lao động, thời gian làm thêm giờ, địa điểm làm thêm và nhiệm vụ cụ thể trong quá trình làm việc. Bằng cách này, Mẫu số 01/PLIV không chỉ là một bằng chứng rõ ràng về sự đồng ý của người lao động mà còn là một công cụ quản lý hiệu quả cho các doanh nghiệp và tổ chức.

Việc tham khảo và sử dụng Mẫu số 01/PLIV đồng thời là một cách để đảm bảo tuân thủ đầy đủ các quy định pháp luật liên quan đến việc làm thêm giờ, giúp tránh được các tranh chấp và rủi ro pháp lý trong tương lai. Đồng thời, việc thể hiện sự đồng ý của người lao động theo cách này cũng tôn trọng và đảm bảo quyền lợi của họ trong quá trình làm việc.

 

3. Quyền lợi của người lao động khi làm thêm giờ:

Khi người lao động làm thêm giờ thì sẽ được tính lương làm thêm giờ theo quy định. Cụ thể như sau:

Theo Điều 98 của Bộ luật Lao động 2019, việc tính tiền lương cho giờ làm thêm là một vấn đề quan trọng đối với cả người lao động và người sử dụng lao động. Quy định cụ thể về cách tính tiền lương này nhằm đảm bảo công bằng và minh bạch, đồng thời khuyến khích sự linh hoạt trong việc tổ chức làm thêm giờ. Dưới đây là cách tính tiền lương làm thêm giờ theo quy định của Điều 98:

- Tiền lương làm thêm vào ngày thường: Người lao động làm thêm giờ vào ngày thường sẽ được trả lương ít nhất bằng 150% so với mức lương thường nhận được. Điều này thể hiện sự công bằng và động viên người lao động trong việc làm thêm giờ trong những ngày không thuộc dạng ngày nghỉ.

- Tiền lương làm thêm vào ngày nghỉ hằng tuần: Trong trường hợp làm thêm giờ vào ngày nghỉ hằng tuần, người lao động sẽ được trả lương ít nhất bằng 200% so với mức lương thường. Điều này nhấn mạnh sự đánh giá cao về sự linh hoạt và sẵn sàng làm việc của người lao động vào những ngày nghỉ.

- Tiền lương làm thêm vào ngày nghỉ lễ, tết: Trong những ngày lễ, tết hoặc ngày nghỉ có hưởng lương, tiền lương làm thêm sẽ ít nhất bằng 300% so với mức lương thường. Điều này không chỉ thể hiện sự trân trọng đối với sự hy sinh và nỗ lực của người lao động trong những dịp đặc biệt mà còn khuyến khích họ tham gia vào các hoạt động sản xuất và kinh doanh trong những thời điểm quan trọng như vậy.

- Trả thêm cho làm việc vào ban đêm: Người lao động làm việc vào ban đêm sẽ được trả thêm ít nhất 30% tiền lương so với mức lương tính theo đơn giá tiền lương hoặc tiền lương thực trả của ngày làm việc bình thường. Điều này nhấn mạnh sự đánh giá cao về sự linh hoạt và sẵn sàng làm việc trong các điều kiện làm việc khó khăn.

- Trả thêm cho làm việc vào ban đêm trong các ngày nghỉ lễ, tết: Ngoài việc trả lương theo quy định chung, người lao động làm việc vào ban đêm trong các ngày nghỉ lễ, tết còn được trả thêm 20% tiền lương so với mức lương thường. Điều này nhấn mạnh sự đánh giá cao về sự hy sinh và nỗ lực của họ trong những dịp đặc biệt nhưng cũng giữ vững nguyên tắc công bằng trong việc trả lương.

Như vây, cách tính tiền lương làm thêm giờ theo quy định của Điều 98 Bộ luật Lao động 2019 không chỉ là một biện pháp để đảm bảo quyền lợi và nguyện vọng của người lao động mà còn là một cơ chế khuyến khích sự nỗ lực và linh hoạt trong công việc. Đồng thời, nó cũng thể hiện sự tôn trọng và công bằng từ phía người sử dụng lao động đối với lao động của mình

 

4. Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi cho NLĐ làm thêm giờ

Trách nhiệm của người sử dụng lao động khi cho người lao động làm thêm giờ không chỉ là một nghĩa vụ pháp lý mà còn là một trách nhiệm đạo đức và xã hội. Dưới đây là một số trách nhiệm quan trọng mà người sử dụng lao động cần chấp hành khi tổ chức làm thêm giờ:

Tôn trọng sự đồng ý của người lao động: Trước hết, người sử dụng lao động phải tôn trọng và tuân thủ sự đồng ý của người lao động khi muốn họ tham gia vào công việc làm thêm giờ. Không được ép buộc hoặc cưỡng bức người lao động làm thêm giờ là một nguyên tắc cơ bản của quyền lợi lao động và là điều kiện cần thiết để tạo ra một môi trường làm việc lành mạnh và công bằng.

Bảo đảm điều kiện làm việc an toàn, vệ sinh: Người sử dụng lao động phải đảm bảo rằng các người lao động tham gia làm thêm giờ được cung cấp đầy đủ dụng cụ, trang thiết bị bảo hộ lao động phù hợp để đảm bảo an toàn và vệ sinh trong quá trình làm việc. Điều này bao gồm cả việc kiểm tra và bảo dưỡng các thiết bị làm việc định kỳ để tránh tai nạn và nguy cơ làm tổn thương cho người lao động.

Thanh toán lương và chế độ bồi dưỡng đầy đủ, đúng hạn: Người sử dụng lao động có trách nhiệm thanh toán tiền lương cho người lao động làm thêm giờ theo thỏa thuận hoặc quy định của pháp luật. Điều này bao gồm cả việc tính toán và trả lương cho các giờ làm thêm theo tỷ lệ đã quy định, đồng thời đảm bảo các chế độ bồi dưỡng khác như phụ cấp đi lại, ăn trưa, nếu có.

Bằng cách tuân thủ những trách nhiệm trên, người sử dụng lao động không chỉ thể hiện sự tôn trọng và quan tâm đến quyền lợi của người lao động mà còn giữ vững và phát triển một môi trường làm việc tích cực và bền vững. Đồng thời, điều này cũng góp phần vào việc xây dựng một xã hội công bằng và phát triển.

 

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết có liên quan đến làm thêm giờ. Nếu như các bạn còn có những vướng mắc vui lòng liên hệ 19006162 hoặc lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ chi tiết nhất

Tham khảo thêm bài viết sau đây: Công thức tính lương làm thêm giờ "chuẩn chỉnh" cho người lao động