1. Trách nhiệm và khối lượng công việc của giáo viên trung học phổ thông

Trách nhiệm và khối lượng công việc của giáo viên trung học phổ thông rất đa dạng và phức tạp, bao gồm những công việc như:

Dạy và giảng dạy:

- Chuẩn bị và tổ chức các buổi giảng dạy theo chương trình giáo dục được quy định.

- Phát triển và sử dụng các tài liệu giảng dạy, bài giảng, và phương tiện học tập hiệu quả.

Quản lý lớp học:

- Quản lý và kiểm soát học sinh trong lớp học, bao gồm quản lý hành vi và quản lý thời gian.

- Xây dựng một môi trường học tập tích cực và an toàn cho tất cả học sinh.

Đánh giá và xếp loại:

- Đánh giá kiến thức, kỹ năng và thái độ học tập của học sinh thông qua các bài kiểm tra, bài tập và dự án.

- Xếp loại và cung cấp phản hồi cho học sinh và phụ huynh về tiến bộ học tập của họ.

Tư vấn và hướng dẫn:

- Tư vấn và hỗ trợ học sinh trong việc đặt mục tiêu học tập và phát triển cá nhân.

- Hướng dẫn học sinh trong việc chọn lựa các khóa học và nghề nghiệp sau trung học.

Tham gia vào các hoạt động ngoại khóa và cộng đồng:

- Tham gia tổ chức và giám sát các hoạt động ngoại khóa như hội thảo, cuộc thi và chuyến đi học tập.

- Tương tác với cộng đồng và phụ huynh để xây dựng mối quan hệ tốt đẹp và hỗ trợ sự phát triển của học sinh.

Phát triển chuyên môn và nghiên cứu:

- Tham gia vào các hoạt động đào tạo và hội thảo để nâng cao kiến thức và kỹ năng chuyên môn.

- Tham gia vào các dự án nghiên cứu về phương pháp giảng dạy và học tập hiệu quả.

Tóm lại, giáo viên trung học phổ thông có trách nhiệm rất lớn đối với sự phát triển toàn diện của học sinh và cần phải làm việc chăm chỉ để đảm bảo môi trường học tập tích cực và mang lại những kết quả tốt đẹp cho học sinh

 

2. Giáo viên THPT dạy đủ 17 tiết và phải trực thêm 4 buổi tại cơ quan có hợp lý không?

Việc giáo viên trung học phổ thông dạy đủ 17 tiết và phải trực thêm 4 buổi tại cơ quan liệu có hợp lý không? Để tìm ra câu trả lời, chúng ta cần đi sâu vào pháp luật và các quy định liên quan.

Theo Thông tư liên tịch 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC, việc điều chỉnh và áp dụng chế độ trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo trong các cơ sở giáo dục công lập được quy định cụ thể. Phạm vi điều chỉnh bao gồm cả các cơ sở giáo dục từ mầm non đến đại học, cũng như các cơ quan và tổ chức có liên quan như Trường Chính trị tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các cơ quan thuộc Chính phủ.

Tuy nhiên, điều quan trọng là xác định đối tượng áp dụng. Theo quy định, đối tượng áp dụng bao gồm nhà giáo đang trực tiếp giảng dạy hoặc hướng dẫn thực hành tại các cơ sở giáo dục công lập. Điều này đồng nghĩa với việc việc trực thêm tại cơ quan không nằm trong phạm vi công việc được quy định, nếu không có sự điều chỉnh hoặc quy định cụ thể khác.

Tuy nhiên, việc trực thêm có thể là một quy định nội bộ của từng trường học. Tuy nhiên, trong trường hợp này, việc trực thêm sẽ là hoạt động làm thêm giờ và sẽ phải tuân theo các quy định về trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo, theo quy định tại Thông tư liên tịch 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC.

Tóm lại, việc giáo viên trung học phổ thông dạy đủ 17 tiết và phải trực thêm 4 buổi tại cơ quan có thể không hợp lý nếu không có sự điều chỉnh hoặc quy định cụ thể khác, và việc trực thêm sẽ phải tuân theo các quy định về trả lương dạy thêm giờ đối với nhà giáo

 

3. Quyền lợi được hưởng khi giáo viên dạy đủ 17 tiết và phải trực thêm 4 buổi

Khi giáo viên dạy đủ 17 tiết và phải trực thêm 4 buổi, họ có quyền hưởng một số quyền lợi và chế độ chính sách nhất định từ phía nhà nước. Dưới đây là một số quyền lợi mà giáo viên có thể được hưởng:

- Trả lương dạy thêm giờ: Theo quy định của Thông tư liên tịch 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC, giáo viên khi làm thêm giờ sẽ được nhận một khoản tiền lương phù hợp với số giờ làm thêm và theo mức lương được quy định.

- Chế độ bảo hiểm: Giáo viên cũng sẽ được hưởng các chế độ bảo hiểm xã hội như BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

- Chế độ nghỉ phép và nghỉ lễ: Giáo viên vẫn sẽ được hưởng các quyền lợi về nghỉ phép hằng năm và các ngày nghỉ lễ theo quy định của pháp luật lao động.

- Các chế độ phúc lợi khác: Bên cạnh những quyền lợi cơ bản, giáo viên cũng có thể được hưởng các chính sách phúc lợi khác như hỗ trợ học bổng cho con em, hỗ trợ về điều kiện làm việc, hỗ trợ chăm sóc sức khỏe...

Trong trường hợp này, nhà nước sẽ phải đảm bảo trả tiền lương làm thêm giờ cho giáo viên theo quy định tại Thông tư liên tịch 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC. Điều này đảm bảo rằng công việc làm thêm giờ của giáo viên được công nhận và đền bù đúng mức, tạo điều kiện cho họ có thêm nguồn thu nhập phù hợp với công sức và thời gian họ bỏ ra

 

4. Nguyên tắc tính tiền lương dạy thêm giờ được quy định thế nào?

Nguyên tắc tính tiền lương dạy thêm giờ được quy định một cách cụ thể và minh bạch trong Thông tư liên tịch 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC. Điều này nhằm mục đích đảm bảo tính công bằng và minh bạch trong việc xác định và trả lương cho nhà giáo tham gia dạy thêm giờ.

Theo Điều 3 của Thông tư, nguyên tắc tính trả tiền lương dạy thêm giờ được quy định như sau:

- Tiền lương căn cứ: Tiền lương của một tháng sẽ là căn cứ để tính trả tiền lương dạy thêm giờ của nhà giáo. Điều này bao gồm mức lương theo ngạch, bậc hiện hưởng, các khoản phụ cấp lương và hệ số chênh lệch bảo lưu (nếu có).

- Định mức giờ/năm: Đối với từng loại giáo viên (như giáo viên mầm non, giáo viên phổ thông, giáo viên trung cấp chuyên nghiệp, giáo viên dạy nghề, giảng viên cơ sở giáo dục đại học), sẽ có các định mức giờ/năm cụ thể được quy định. Định mức này sẽ là căn cứ để tính số giờ dạy thêm giờ cho từng giáo viên.

- Năm học quy định: Thời gian năm học quy định trong Thông tư được tính từ tháng 7 năm trước đến hết tháng 6 của năm liền kề. Điều này giúp xác định rõ ràng thời gian làm việc của giáo viên trong một năm học và từ đó áp dụng các quy định về tính lương dạy thêm giờ.

- Bên cạnh đó, Điều 4 của Thông tư tiếp tục quy định về cách tính tiền lương dạy thêm giờ. 

+ Tiền lương dạy thêm giờ/năm học = số giờ dạy thêm/năm học x Tiền lương 01 giờ dạy thêm;

+ Tiền lương 01 giờ dạy thêm = Tiền lương 01 giờ dạy x 150%;

+ Tiền lương 01 giờ dạy: Đối với giáo viên cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trường trung cấp chuyên nghiệp và giáo viên, giảng viên cơ sở dạy nghề:

Tiền lương 01 giờ dạy = Tổng tiền lương của 12 tháng trong năm học/ Định mức giờ dạy/năm x Số tuần dành cho giảng dạy (dạy trẻ)/52 tuần

Đối với nhà giáo làm công tác quản lý hoặc được phân công làm nhiệm vụ tổng phụ trách Đội, cán bộ Đoàn, Hội ở cơ sở giáo dục mầm non, cơ sở giáo dục phổ thông, trường trung cấp chuyên nghiệp và cơ sở dạy nghề được tính theo công thức nêu trên, trong đó định mức giờ dạy/năm là định mức giờ dạy/năm của giáo viên cùng bậc học, cấp học, bộ môn của cơ sở giáo dục đó;

Tóm lại, các quy định về nguyên tắc tính tiền lương dạy thêm giờ trong Thông tư liên tịch 07/2013/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC giúp tạo ra sự minh bạch và công bằng trong việc xác định và trả lương cho giáo viên tham gia dạy thêm giờ, đồng thời cũng đảm bảo tính đồng nhất và nhất quán trong áp dụng chính sách này trên toàn quốc

Bài viết liên quan: Quy định về định mức tiết dạy đối với giáo viên phổ thông

Nội dung trên đây chỉ mang tính chất tham khảo. Trường hợp nếu quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại 19006162 để được Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc.

Nếu quý khách cần báo giá dịch vụ pháp lý thì quý khách có thể gửi yêu cầu báo phí dịch vụ đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được thông tin sớm nhất!