Bố tôi có quan hệ với người đàn bà khác (mặc dù mẹ tôi vẫn khỏe mạnh và không có mâu thuẫn gì với bố tôi) và muốn gia đình tôi chấp thuận, đương nhiên là mẹ tôi và tất cả anh chị em trong gia đình đều không đồng ý, do vậy khi tôi lấy vợ (có đăng ký kết hôn đầy đủ) và em gái tôi sinh con (em gái tôi lấy chồng người nước ngoài do vậy hộ khẩu vẫn chưa tách) thì tôi đi làm thủ tục nhập khẩu cho vợ và cháu thì không làm được vì lý do bố tôi không làm giấy chấp thuận. Tôi chuyển sang tách riêng tôi làm chủ hộ khẩu mới cũng không được, cũng vì lý do là bố tôi không đồng ý. Với hoàn cảnh của tôi như vậy có cách nào thực hiện được không mong luật sư chỉ giúp, nếu có phương án giải quyết được vấn đề thì tôi mong luật sư thay mặt tôi giải quyết. Xin cảm ơn!

Người gửi:H.L

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật cư trú của công ty luật Minh Khuê.

Thành viên trong gia đình có được tách khẩu khi chủ hộ không chấp nhận không?

Luật sư tư vấn trực tuyến gọi:1900.6162

Trả lời:

Chào bạn! cám ơn bạn đã gửi câu hỏi tới công ty luật Minh Khuê, với thông tin câu hỏi bạn cung cấp chúng tôi xin được tư vấn như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật số 36/2013/QH13 luật sửa đổi bổ sung một số điêù của luật cư trú.

2. Nội dung tư vấn:

Theo quy định tại điều 25 luật cư trú năm quy định như sau:

Điều 27. Tách sổ hộ khẩu

1. Trường hợp có cùng một chỗ ở hợp pháp được tách sổ hộ khẩu bao gồm:

a) Người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ và có nhu cầu tách sổ hộ khẩu;

b) Người đã nhập vào sổ hộ khẩu quy định tại khoản 3 Điều 25 và khoản 2 Điều 26 của Luật này mà được chủ hộ đồng ý cho tách sổ hộ khẩu bằng văn bản.

2. Khi tách sổ hộ khẩu, người đến làm thủ tục phải xuất trình sổ hộ khẩu; phiếu báo thay đổi hộ khẩu, nhân khẩu; ý kiến đồng ý bằng văn bản của chủ hộ nếu thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 1 Điều này.

3. Trong thời hạn bảy ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ, cơ quan có thẩm quyền phải trả kết quả giải quyết việc tách sổ hộ khẩu; trường hợp không giải quyết việc tách sổ hộ khẩu thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do.

Trong trường hợp của bạn thì theo quy định tại điểm a khoản 1 điều này bạn có cùng 1 chỗ ở hợp pháp với gia đình và bạn là ngừoi có năng lực hành vi dân sự đầy đủ có nhu cầu tách sổ hộ khẩu thì bạn được quyền làm thủ tục tách sổ hộ khẩu và làm sổ hộ khẩu mới do bạn làm chủ hộ mà không cần phải được sự đồng ý của chủ hộ là bố bạn.Khi bạn đã có sổ hộ khẩu mới rồi thì bạn được quyền nhập hộ khẩu của vợ bạn vào hộ khẩu của bạn theo quy định tại điểm a khoản 2 điều 20 luật cư trú quy định như sau:

Điều 20. Điều kiện đăng ký thường trú tại thành phố trực thuộc trung ương

2. Được người có sổ hộ khẩu đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu của mình nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Vợ về ở với chồng; chồng về ở với vợ; con về ở với cha, mẹ; cha, mẹ về ở với con;

Với đứa cháu của bạn thì bạn cũng có thể nhập khẩu của cháu vào sổ hộ khẩu mới của bạn nếu bạn và phải đươc sự đồng ý của bố mẹ cháu nếu cháu là người chưa thành niên mà không cần nhập khẩu vào sổ hộ khẩu do bố bạn làm chủ hộ nữa theo quy định tại khoản 3 điều 25 luật cư trú:

Điều 25. Sổ hộ khẩu cấp cho hộ gia đình

1. Sổ hộ khẩu được cấp cho từng hộ gia đình. Mỗi hộ gia đình cử một người có năng lực hành vi dân sự đầy đủ làm chủ hộ để thực hiện và hướng dẫn các thành viên trong hộ thực hiện quy định về đăng ký, quản lý cư trú. Trường hợp không có người từ đủ mười tám tuổi trở lên hoặc có người từ đủ 18 tuổi trở lên nhưng bị mất hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự thì được cử một người trong hộ làm chủ hộ.

Những người ở chung một chỗ ở hợp pháp và có quan hệ gia đình là ông, bà, cha, mẹ, vợ, chồng, con và anh, chị, em ruột, cháu ruột thì có thể được cấp chung một sổ hộ khẩu.

2. Nhiều hộ gia đình ở chung một chỗ ở hợp pháp thì mỗi hộ gia đình được cấp một sổ hộ khẩu.

3. Người không thuộc trường hợp quy định tại đoạn 2 khoản 1 Điều này nếu có đủ điều kiện quy định tại Điều 19 và Điều 20 của Luật này và được chủ hộ đồng ý cho nhập vào sổ hộ khẩu cấp cho hộ gia đình thì được nhập chung vào sổ hộ khẩu đó

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật  dân sự - Công ty luật Minh Khuê