1. Giới thiệu về phương pháp phân tích VEN

Phân tích giá trị ưu tiên (VEN) là một phương pháp quan trọng giúp xác định thứ tự ưu tiên trong hoạt động mua sắm và quản lý thuốc tại các bệnh viện khi nguồn kinh phí có hạn không đủ để mua toàn bộ các loại thuốc theo mong muốn. Theo Thông tư 21/2013/TT-BYT, phân tích VEN chia các loại thuốc thành ba hạng mục cụ thể như sau:

- Hạng mục thuốc V (Vital drugs) - đây là nhóm thuốc được sử dụng trong các trường hợp cấp cứu hoặc là những loại thuốc quan trọng, không thể thiếu để phục vụ công tác khám và chữa bệnh tại bệnh viện. Đây là những loại thuốc cần được sắp xếp và cung cấp đầy đủ, luôn có sẵn để đảm bảo tính mạng và sức khỏe của bệnh nhân.

- Hạng mục thuốc E (Essential drugs) - đây là nhóm thuốc được sử dụng trong các trường hợp bệnh ít nghiêm trọng hơn, nhưng vẫn là những bệnh lý quan trọng trong mô hình bệnh tật của bệnh viện. Các loại thuốc trong nhóm này có vai trò quan trọng trong việc điều trị và chăm sóc sức khỏe của bệnh nhân, đảm bảo khả năng phục hồi và hạn chế sự lan truyền của bệnh.

- Hạng mục thuốc N (Non-Essential drugs) - đây là nhóm thuốc dùng trong các trường hợp bệnh nhẹ, bệnh có thể tự khỏi và có thể bao gồm các loại thuốc mà hiệu quả điều trị chưa được khẳng định rõ ràng hoặc giá thành của chúng cao không tương xứng với lợi ích lâm sàng mà thuốc mang lại. Việc ưu tiên và sử dụng các loại thuốc trong nhóm này cần được xem xét kỹ lưỡng và cân nhắc, nhằm tối ưu hóa sử dụng nguồn lực và đảm bảo tính bền vững của hệ thống chăm sóc sức khỏe.

Phân tích VEN giúp các bệnh viện đưa ra quyết định thông minh về việc ưu tiên mua sắm và sử dụng thuốc, đảm bảo nguồn lực được sử dụng hiệu quả và tối ưu hóa lợi ích cho bệnh nhân. Từ đó, hệ thống chăm sóc sức khỏe có thể hoạt động một cách hiệu quả, đáp ứng nhu cầu chăm sóc y tế của cộng đồng và đảm bảo tính bền vững trong việc cung cấp dịch vụ y tế.

 

2. Ứng dụng VEN trong phân tích việc sử dụng thuốc

Căn cứ vào khoản 2 Điều 7 của Thông tư 21/2013/TT-BYT, quy định như sau:

Theo quy định này, để phát hiện các vấn đề liên quan đến việc sử dụng thuốc, Hội đồng cần áp dụng ít nhất một trong các phương pháp phân tích sau đây tại đơn vị:

- Phân tích ABC: Phương pháp này yêu cầu thực hiện các bước phân tích theo hướng dẫn được đưa ra trong Phụ lục 2 của Thông tư.

- Phân tích nhóm điều trị: Phương pháp này yêu cầu thực hiện các bước phân tích theo hướng dẫn được đưa ra trong Phụ lục 3 của Thông tư.

- Phân tích VEN: Phương pháp này yêu cầu thực hiện các bước phân tích theo hướng dẫn được đưa ra trong Phụ lục 4 của Thông tư.

- Phân tích theo liều xác định trong ngày - DDD: Phương pháp này yêu cầu thực hiện các bước phân tích theo hướng dẫn được đưa ra trong Phụ lục 5 của Thông tư.

- Giám sát các chỉ số sử dụng thuốc: Phương pháp này yêu cầu thực hiện các bước phân tích theo hướng dẫn được đưa ra trong Phụ lục 6 của Thông tư.

Theo các quy định hiện hành, Hội đồng Thuốc và Điều trị trong bệnh viện cần phải sử dụng ít nhất một trong những phương pháp sau đây để tiến hành phân tích và đánh giá việc sử dụng thuốc tại đơn vị của mình: Phân tích ABC, phân tích nhóm điều trị, phân tích VEN, phân tích theo liều xác định trong ngày (DDD), và giám sát các chỉ số sử dụng thuốc theo hướng dẫn tại Phụ lục 6 kèm theo Thông tư 21/2013/TT-BYT.

Như vậy, phương pháp phân tích VEN được áp dụng để phân tích việc sử dụng thuốc trong bệnh viện. Phương pháp phân tích VEN là một trong những công cụ quan trọng mà Hội đồng Thuốc và Điều trị trong bệnh viện cần áp dụng để phân tích việc sử dụng thuốc. Bằng cách áp dụng các phương pháp phân tích này, bệnh viện không chỉ tối ưu hóa việc quản lý và sử dụng thuốc mà còn nâng cao chất lượng điều trị và chăm sóc bệnh nhân.

 

3. Hiệu quả và tác động của phân tích VEN

Phân tích VEN (Vital, Essential, Non-Essential) là một công cụ quan trọng trong lĩnh vực quản lý sử dụng thuốc trong ngành y tế. Đây là một phương pháp đánh giá và ưu tiên các loại thuốc dựa trên mức độ quan trọng và hiệu quả của chúng trong việc cung cấp chăm sóc sức khỏe.

(1) Hiệu quả và tác động của phân tích VEN:

Tối ưu hóa sử dụng tài nguyên: Phân tích VEN giúp xác định các loại thuốc cần thiết nhất để đáp ứng nhu cầu chăm sóc sức khỏe. Việc ưu tiên và sử dụng thuốc trong hạng mục Vital và Essential đảm bảo tài nguyên được sử dụng hiệu quả và giúp giảm lãng phí.

Đảm bảo tính hiệu quả và an toàn: Phân tích VEN giúp đảm bảo rằng các loại thuốc quan trọng nhất được sử dụng trong việc điều trị và chăm sóc sức khỏe. Điều này đảm bảo tính hiệu quả và an toàn trong việc điều trị bệnh tật, đồng thời giảm nguy cơ tác dụng phụ không mong muốn.

Giảm chi phí: Việc ưu tiên sử dụng các loại thuốc quan trọng và cần thiết nhất trong phân tích VEN giúp giảm chi phí mua sắm và sử dụng thuốc. Điều này có thể tạo ra tiết kiệm đáng kể trong ngân sách y tế và tăng cường khả năng cung cấp chăm sóc y tế cho đại chúng.

Tăng cường quản lý và giám sát: Phân tích VEN cung cấp một khung nhìn toàn diện về việc sử dụng thuốc tại các cơ sở y tế. Nó giúp quản lý và giám sát dễ dàng hơn, cho phép các nhà quản lý y tế nhận biết và giải quyết các vấn đề liên quan đến việc sử dụng thuốc một cách nhanh chóng và hiệu quả.

(2) Tuy nhiên, phân tích VEN cũng có một số hạn chế:

Phụ thuộc vào thông tin đầy đủ: Để thực hiện phân tích VEN một cách chính xác, cần có đủ thông tin về các loại thuốc và hiệu quả của chúng. Điều này đòi hỏi sự hợp tác và cung cấp thông tin đầy đủ từ các nhà sản xuất, nhà cung cấp và các bác sĩ.

Đòi hỏi sự đánh giá chính xác: Phân tích VEN yêu cầu sự đánh giá chính xác và khách quan về mức độ quan trọng và hiệu quả của thuốc. Điều này có thể đòi hỏi kiến thức chuyên môn và kỹ năng phân tích từ các chuyên gia y tế.

 

4. Trình tự Hội đồng Thuốc và điều trị trong bệnh viện tiến hành phân tích VEN

Phân tích VEN (Vital, Essential, Non-Essential) là một quy trình quan trọng trong lĩnh vực quản lý sử dụng thuốc trong ngành y tế. Đây là một phương pháp đánh giá và ưu tiên các loại thuốc dựa trên mức độ quan trọng và hiệu quả của chúng trong việc cung cấp chăm sóc sức khỏe.

Theo quy định trong Phụ lục 4 của Thông tư 21/2013/TT-BYT, quy trình phân tích VEN bao gồm các bước sau đây:

Bước 1: Từng thành viên trong Hội đồng sẽ sắp xếp các loại thuốc vào 3 nhóm V, E và N dựa trên đánh giá cá nhân về mức độ quan trọng của từng loại thuốc.

Bước 2: Kết quả phân loại của các thành viên sẽ được tập hợp và thống nhất bởi Hội đồng. Quá trình này đảm bảo tính khách quan và đồng nhất trong việc phân loại các loại thuốc.

Bước 3: Hội đồng sẽ lựa chọn và loại bỏ những phương án điều trị trùng lặp. Điều này giúp tránh lãng phí tài nguyên và đảm bảo sự tối ưu hóa trong việc sử dụng thuốc.

Bước 4: Các thuốc thuộc nhóm N sẽ được xem xét và hạn chế mua hoặc loại bỏ trong trường hợp không còn nhu cầu điều trị. Điều này giúp giảm nguy cơ sử dụng những loại thuốc không cần thiết.

Bước 5: Số lượng thuốc được dự kiến mua sắm sẽ được xem xét lại, ưu tiên mua các thuốc thuộc nhóm V và E trước nhóm N, đồng thời đảm bảo có một lượng dự trữ an toàn cho thuốc thuộc nhóm V và E.

Bước 6: Quá trình giám sát đơn đặt hàng và lượng tồn kho của thuốc thuộc nhóm V và E sẽ được thực hiện chặt chẽ hơn so với nhóm N. Điều này giúp đảm bảo quản lý thuốc hiệu quả và đáng tin cậy.

Trên cơ sở các bước trên, phân tích VEN đóng vai trò quan trọng trong việc tối ưu hóa sử dụng thuốc, đảm bảo tính hiệu quả và an toàn, cũng như giảm chi phí. Quá trình này yêu cầu sự chia sẻ thông tin, đào tạo nhân viên và đánh giá định kỳ để cải tiến quy trình và quy định liên quan đến việc sử dụng thuốc.

Bài viết liên quan: Mức phạt vi phạm quy định về sử dụng thuốc trong cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có điều trị nội trú và ngoại trú

Trên đây là toàn bộ nội dung bài viết của Luật Minh Khuê về vấn đề:  Luật Minh Khuê xin tiếp nhận yêu cầu tư vấn của quý khách hàng qua số hotline: 1900.6162 hoặc email: lienhe@luatminhkhue.vn. Xin trân trọng cảm ơn và rất hân hạnh được đồng hành cùng quý khách!