1. Xử lý thế nào khi thuốc Methadone đổ, vỡ, hỏng, không bảo đảm chất lượng trong quá trình tiếp nhận, bảo quản và phân phối ?

Căn cứ tại Điều 16 Thông tư 14/2015/TT-BYT quy định xử lý thuốc Methadone đổ, vỡ, hỏng, không bảo đảm chất lượng trong quá trình tiếp nhận, bảo quản và phân phối như sau:

Thứ nhất, trường hợp phát hiện thuốc bị ướt, thuốc bị mất niêm phong, thuốc bị mất nhãn, thuốc bị sai nhãn, thuốc bị rách nhân, thừa thuốc, thiếu thuốc, thuốc bị hỏng, chai thuốc bị nứt, vỡ, chai thuốc không đủ thể tích khi cơ sở điều trị Methadone tiếp nhận thuốc từ đơn vị phân phối, khi cơ sở cấp phát thuốc Methadone tiếp nhận thuốc từ cơ sở điều trị Methadone, việc xử lý bất thường được thực hiện như sau:

- Giữ nguyên hiện trạng của thuốc.

- Lập biên bản xác nhận tình trạng bất thường theo mẫu quy định tại Phụ lục 8 ban hành kèm theo Thông tư 14/2015/TT-BYT. Biên bản có chữ ký xác nhận của người giao thuốc, người nhận thuốc, lãnh đạo đơn vị nhận thuốc và đóng dấu. Biên bản được lập thành 02 bản:

+ 01 bản lưu tại đơn vị nhận thuốc.

+ 01 bản gửi đơn vị giao thuốc.

- Trả thuốc về kho của đơn vị giao thuốc. Thủ kho của đơn vị giao thuốc kết hợp với cán bộ có liên quan kiểm kê số lượng, niêm phong của hàng hóa trước khi nhập kho, đồng thời cập nhật vào thẻ kho thuốc kém phẩm chất, bảo quản trong kho thuốc gây nghiện và tiến hành việc xử lý thuốc kém phẩm chất theo các quy định hiện hành về quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc.

Thứ hai, trường hợp phát hiện thuốc bị ướt, thuốc bị mất niêm phong, thuốc bị mất nhãn, thuốc bị sai nhãn, thuốc bị rách nhãn, thừa thuốc, thiếu thuốc, thuốc bị hỏng, chai thuốc bị nứt, vỡ, chai thuốc không đủ thể tích tại kho của cơ sở điều trị Methadone hoặc kho của cơ sở cấp phát thuốc Methadone, việc xử lý bất thường được thực hiện như sau:

- Xác định nguyên nhân.

- Lập biên bản xác nhận tình trạng bất thường theo mẫu quy định tại Phụ lục 8 ban hành kèm theo Thông tư 14/2015/TT-BYT.

+ Biên bản có chữ ký xác nhận của 02 nhân viên cấp phát thuốc, người đứng đầu cơ sở điều trị Methadone hoặc người đứng đầu cơ sở cấp phát thuốc Methadone và đóng dấu.

+ Biên bản được lập thành 02 bản, 01 bản lưu tại cơ sở điều trị Methadone hoặc cơ sở cấp phát thuốc Methadone và 01 bản gửi cho đơn vị phân phối.

- Trả thuốc về kho của đơn vị phân phối trong kỳ phân phối thuốc Methadone tiếp theo.

Thủ kho kết hợp với các cán bộ có liên quan kiểm kê số lượng, niêm phong của hàng hóa trước khi nhập kho, đồng thời cập nhật vào thẻ kho thuốc kém phẩm chất, bảo quản trong kho thuốc gây nghiện và tiến hành việc xử lý thuốc kém phẩm chất theo các quy định hiện hành về quản lý thuốc gây nghiện, thuốc hướng tâm thần và tiền chất dùng làm thuốc.

Thứ ba, Trường hợp phát hiện mất chìa khóa của kho hoặc nghi ngờ về sự an toàn tại kho thuốc của cơ sở điều trị Methadone hoặc cơ sở cấp phát thuốc Methadone, việc xử lý bất thường được thực hiện như sau:

- Người phát hiện sự việc báo cáo cho người đứng đầu cơ sở điều trị Methadone hoặc cơ sở cấp phát thuốc Methadone;

-Lập biên bản xác nhận tình trạng bất thường theo mẫu quy định tại Phụ lục 8 ban hành kèm theo Thông tư 14/2015/TT-BYT.

+ Biên bản có chữ ký xác nhận của người phát hiện sự việc, 01 nhân viên cấp phát thuốc, người đứng đầu cơ sở điều trị Methadone hoặc cơ sở cấp phát thuốc Methadone và đóng dấu.

+Biên bản được lập thành 01 bản và được lưu tại cơ sở điều trị Methadone hoặc cơ sở cấp phát thuốc Methadone.

Thứ tư, trường hợp phát hiện hư hao thuốc Methadone sau mỗi ngày cấp phát cho người bệnh, việc xử lý bất thường được thực hiện như sau:

- Nhân viên cấp phát thuốc báo cáo cho người đứng đầu cơ sở điều trị Methadone hoặc cơ sở cấp phát thuốc Methadone.

- Lập biên bản xác nhận hư hao thuốc Methadone theo mẫu quy định tại Phụ lục 9 ban hành kèm theo Thông tư 14/2015/TT-BYT.

+ Biên bản có chữ ký xác nhận của 02 nhân viên cấp phát thuốc, người đứng đầu cơ sở điều trị Methadone hoặc cơ sở cấp phát thuốc Methadone và đóng dấu.

+ Biên bản được lập thành 01 bản và được lưu tại cơ sở điều trị Methadone hoặc cơ sở cấp phát thuốc Methadone.

+ Cơ sở điều trị Methadone, cơ sở cấp phát thuốc Methadone tổng hợp số lượng thuốc Methadone hư hao trong tháng đưa số liệu vào báo cáo tình hình tồn kho và sử dụng thuốc Methadone hàng tháng gửi Trung tâm Phòng, chống HIV/AIDS tỉnh hoặc Cơ quan đầu mối để tổng hợp.

Thứ năm, trường hợp thuốc Methadone bị đổ trong quá trình cấp phát cho người bệnh, việc xử lý bất thường được thực hiện như sau:

- Xác định nguyên nhân xảy ra tình trạng đổ thuốc Methadone;

- Lập Biên bản xác định hiện trạng thuốc bị đổ theo mẫu được lập theo quy định tại Phụ lục 10 ban hành kèm theo Thông tư 14/2015/TT-BYT. Biên bản có chữ ký xác nhận của 02 nhân viên cấp phát thuốc, người bệnh và người đứng đầu cơ sở điều trị Methadone hoặc cơ sở cấp phát thuốc Methadone và đóng dấu. Biên bản được lập thành 01 bản và được lưu tại cơ sở điều trị Methadone hoặc cơ sở cấp phát thuốc Methadone;

- Cấp phát liều thuốc Methadone bổ sung cho người bệnh và ghi chép thông tin về liều thuốc Methadone cấp phát bổ sung vào sổ theo dõi phát thuốc Methadone hàng ngày

Qua các biện pháp này, việc xử lý các tình huống bất thường liên quan đến thuốc Methadone được thực hiện một cách kỹ lưỡng và có hiệu quả, đảm bảo an toàn và chất lượng của chương trình điều trị Methadone.

 

2. Thực hiện xuất thuốc Methadone hằng ngày tại cơ sở điều trị Methadone như thế nào?

Việc xuất thuốc Methadone hằng ngày tại cơ sở điều trị Methadone là một quy trình quan trọng, đòi hỏi sự cẩn thận và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định và quy trình được quy định tại Thông tư 14/2015/TT-BYT. Dưới đây là chi tiết về quá trình này:

Đầu tiên, nhân viên quản lý kho thuốc phải thực hiện việc chuẩn bị số lượng thuốc Methadone cần thiết để xuất cho bộ phận cấp phát thuốc. Việc này yêu cầu sự chính xác và đảm bảo rằng chỉ có đủ lượng thuốc cần thiết được chuẩn bị, tránh tình trạng thiếu hụt hoặc lãng phí.

Quá trình xuất thuốc Methadone từ kho bảo quản đến bộ phận cấp phát hàng ngày phải tuân thủ các yêu cầu cụ thể như sau:

- Ghi chép đầy đủ thông tin: Mỗi lần xuất thuốc, nhân viên phải ghi chép đầy đủ thông tin vào Sổ theo dõi xuất, nhập thuốc Methadone hằng ngày. Thông tin cần ghi rõ bao gồm số lượng thuốc, ngày giờ xuất, tên của người nhận thuốc, và các thông tin liên quan khác.

- Xác nhận chữ ký: Trước khi xuất thuốc, cần có đủ chữ ký của 2 người giữ chìa khóa tủ bảo quản thuốc Methadone. Điều này nhấn mạnh sự trách nhiệm và xác định rõ người chịu trách nhiệm trong quá trình xuất nhập thuốc.

- Xác nhận từ người phụ trách dược: Việc xác nhận giao thuốc Methadone từ kho bảo quản cho bộ phận cấp phát thuốc phải được thực hiện bởi người phụ trách bộ phận dược của cơ sở điều trị Methadone hoặc người được người đứng đầu cơ sở điều trị Methadone ủy quyền. Trước khi ủy quyền, việc này phải được thực hiện bằng văn bản và người được ủy quyền không được phép ủy quyền lại cho người khác.

Quy trình này đảm bảo rằng mỗi lần xuất thuốc Methadone là một quy trình có sự kiểm soát chặt chẽ và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định. Điều này không chỉ đảm bảo an toàn và chính xác trong việc điều trị cho bệnh nhân mà còn giữ cho quá trình quản lý thuốc Methadone ở mức độ cao nhất của sự chuyên nghiệp và hiệu quả

 

3. Thực hiện việc xuất thuốc Methadone tại cơ sở cấp phát thuốc Methadone như thế nào?

Việc xuất thuốc Methadone tại cơ sở cấp phát thuốc Methadone là một quy trình quan trọng, đảm bảo rằng bệnh nhân nhận được liều lượng chính xác và đúng đắn theo đúng quy định và quy trình được quy định tại Thông tư 14/2015/TT-BYT. Dưới đây là chi tiết về quy trình này:

Trước tiên, nhân viên quản lý thuốc phải thực hiện việc chuẩn bị số lượng thuốc Methadone cần thiết để xuất cho nhân viên cấp phát thuốc. Việc này không chỉ đòi hỏi sự chính xác mà còn cần phải đảm bảo rằng chỉ có đủ lượng thuốc cần thiết được chuẩn bị, tránh tình trạng thiếu hụt hoặc lãng phí.

Quá trình xuất thuốc Methadone từ kho bảo quản đến nhân viên cấp phát hàng ngày phải tuân thủ các yêu cầu cụ thể như sau:

Ghi chép đầy đủ thông tin:

Mỗi lần xuất thuốc, nhân viên phải ghi chép đầy đủ thông tin vào Sổ theo dõi xuất, nhập thuốc Methadone hằng ngày. Thông tin cần ghi rõ bao gồm số lượng thuốc, ngày giờ xuất, tên của nhân viên cấp phát thuốc, và các thông tin liên quan khác.

Xác nhận chữ ký:

Trước khi xuất thuốc, cần có đủ chữ ký của 2 người giữ chìa khóa tủ bảo quản thuốc Methadone. Điều này nhấn mạnh sự trách nhiệm và xác định rõ người chịu trách nhiệm trong quá trình xuất nhập thuốc.

Xác nhận từ người chịu trách nhiệm chuyên môn:

Việc xác nhận giao thuốc Methadone từ kho bảo quản cho nhân viên cấp phát thuốc phải được thực hiện bởi người chịu trách nhiệm chuyên môn kỹ thuật của cơ sở cấp phát thuốc Methadone hoặc người được người đứng đầu cơ sở cấp phát thuốc Methadone ủy quyền. Trước khi ủy quyền, việc này phải được thực hiện bằng văn bản và người được ủy quyền không được phép ủy quyền lại cho người khác.

Quy trình này đảm bảo rằng mỗi lần xuất thuốc Methadone là một quy trình có sự kiểm soát chặt chẽ và tuân thủ nghiêm ngặt các quy định. Điều này không chỉ đảm bảo an toàn và chính xác trong việc điều trị cho bệnh nhân mà còn giữ cho quá trình quản lý thuốc Methadone ở mức độ cao nhất của sự chuyên nghiệp và hiệu quả

Bài viết liên quan: Mẫu đơn đề nghị uống thuốc Methadone tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh (Phụ lục 7-1)

Nếu như quý khách còn có những vướng mắc vui lòng liên hệ 19006162 hoặc lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ chi tiết nhất có thể