Trả lời:

Theo tiết d1 điểm d khoản 2 điều 26 Thông tư số 111/2013/TT-BTC của Bộ Tài chính : Hướng dẫn thực hiện Luật Thuế thu nhập cá nhân, Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân và Nghị định số 65/2013/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Thuế thu nhập cá nhân và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật thuế thu nhập cá nhân quy định điều kiện được ủy quyền quyết toán:

d.1) Cá nhân chỉ có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ ba (03) tháng trở lên tại một đơn vị và thực tế đang làm việc ở đơn vị tại thời điểm ủy quyền quyết toán, kể cả trường hợp không làm việc đủ 12 tháng trong năm.

Như vậy, cho dù trong thời gian này bạn đã nghỉ việc tại công ty nhưng thu nhập của bạn trong trước thì vẫn được phép ủy quyền cho đơn vị chi trả thu nhập quyết toán cho phần thu nhập này. Tham khảo thêm tại: Mẫu giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân mới nhất

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê, nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi ngay số: 1900.6162  để được giải đáp.