1. Khi nào được ủy quyền quyết toán thuế cho công ty?

Ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân là quá trình người nộp thuế (tức người ủy quyền) cho phép một cá nhân hoặc tổ chức khác (tức bên nhận ủy quyền) thực hiện nghĩa vụ quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho người ủy quyền.

Có hai trường hợp cá nhân được ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho công ty theo điểm d khoản 6 Điều 8 của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP ngày 19 tháng 10 năm 2020 của Chính phủ quy định chi thuế, cụ thể như sau:

- Trường hợp thứ nhất là cá nhân có thu nhập từ tiền lương hoặc tiền công ký hợp đồng lao động trong khoảng thời gian từ 03 tháng trở lên tại một nơi và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm tổ chức hoặc cá nhân trả thu nhập thực hiện việc quyết toán thuế. Ngay cả khi cá nhân không làm việc đủ 12 tháng trong năm vẫn phải quyết toán thuế thuế thu nhập cá nhân. Việc này cũng áp dụng cho tổ chức cũ thực hiện sáp nhập, hợp nhất, chia, tách, chuyển đổi loại hình doanh nghiệp. Trong trường hợp này, cá nhân được ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho tổ chức mới.

Tổ chức hoặc cá nhân trả thu nhập từ tiền lương hoặc tiền công phải khai quyết toán thuế và quyết toán thay cho các cá nhân khác mà tổ chức hoặc cá nhân đã trả thu nhập cho, bất kể có khấu trừ thuế hay không. Trong trường hợp không phát sinh thu nhập cần trả thì tổ chức hoặc cá nhân không phải khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho cá nhân đó.

- Trường hợp thứ hai là cá nhân có thu nhập từ tiền lương hoặc tiền công ký hợp đồng lao động trong khoảng thời gian từ 03 tháng trở lên tại một nơi và thực tế đang làm việc tại đó vào thời điểm tổ chức hoặc cá nhân trả thu nhập. Ngoài ra, cá nhân cũng có thu nhập vãng lai ở các nơi khác, tổng thu nhập này không vượt quá 10 triệu đồng trung bình mỗi tháng trong năm và đã được khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 10% nếu không yêu cầu quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

Đây là hai trường hợp cá nhân được ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho công ty (hoặc cho tổ chức hoặc cá nhân) chi trả thu nhập. Việc cho phép người lao động được ủy quyền cho công ty, cá nhân, tổ chức chi trả thu nhập quyết toán thuế một phần giúp đơn giản hóa thủ tục hành chính về lĩnh vực thuế, một phần giúp cá nhân tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức mà vẫn thực hiện được nghĩa vụ thuế với đất nước, góp phần đảm bảo tính hiệu quả, thuận tiện trong việc thực hiện các chính sách về thuế.

 

2. Cần điều kiện gì để cá nhân được ủy quyền quyết toán thuế cho công ty?

 Theo quy định hiện nay thì phải đáp ứng đồng thời hai điều kiện sau để cá nhân có thể thực hiện ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho công ty.

- Điều kiện đầu tiên là cá nhân đó phải thuộc các trường hợp được ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập. Cụ thể gồm có hai trường hợp như chúng tôi đã trao đổi ở phần đầu.

Người lao động, cá nhân phải xác định xem mình có thuộc trường hợp được ủy quyền quyết toán thuế cho tổ chức, cá nhân khác không trước khi thực hiện ủy quyền quyết toán thuế.

- Điều kiện thứ hai là cá nhân đó phải mong muốn công ty thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay mình. Tức là cá nhân phải thực hiện ủy quyền lập văn bản ủy quyền theo mẫu cho tổ chức (công ty) chi trả thu nhập để công ty có thể thực hiện quyết toán thuế thay cho cá nhân.

Cá nhân thực hiện việc ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân sẽ làm giấy ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân theo mẫu số 08/UQ-QTT-TNCN ban hành kèm theo Thông tư 80/2021/TT-BTC. Sau khi làm xong mẫu giấy ủy quyền này cá nhân đó nộp trực tiếp cho công ty để công ty có thể thực hiện quyết toán thuế thu nhập cá nhân thay cho cá nhân đó.

Như vậy để cá nhân có thể ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho công ty thì phải đáp ứng đồng thời điều kiện cần là thuộc các trường hợp được ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân và điều kiện đủ là phải thực hiện ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân cho công ty theo đúng quy định.

- Đối với cá nhân là người nước ngoài kết thúc hợp đồng làm việc tại Việt Nam khai quyết toán thuế với cơ quan thuế trước khi xuất cảnh. Trường hợp cá nhân chưa làm thủ tục quyết toán thuế với cơ quan thuế thì thực hiện ủy quyền cho tổ chức trả thu nhập hoặc tổ chức, cá nhân khác quyết toán thuế theo quy định về quyết toán thuế đối với cá nhân. Trường hợp tổ chức trả thu nhập hoặc tổ chức, cá nhân khác nhận ủy quyền quyết toán thì phải chịu trách nhiệm về số thuế thu nhập cá nhân phải nộp thêm hoặc được hoàn trả số thuế nộp thừa của cá nhân.

 

3. Trường hợp nào thì cá nhân phải trực tiếp quyết toán thuế thu nhập cá nhân với cơ quan thuế?

Căn cứ theo điểm d.3 khoản 6 Điều 8 của Nghị định số 126/2020/NĐ-CP thì cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công trực tiếp khai quyết toán thuế thu nhập cá nhân với cơ quan thuế trong các trường hợp sau đây:

- Có số thuế phải nộp thêm hoặc có số thuế nộp thừa đề nghị hoàn hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo, trừ các trường hợp sau: 

+ Cá nhân có số thuế phải nộp thêm sau quyết toán của từng năm từ 50.000 đồng trở xuống.

+ Cá nhân có số thuế phải nộp nhỏ hơn số thuế đã tạm nộp mà không có yêu cầu hoàn thuế hoặc bù trừ vào kỳ khai thuế tiếp theo.

+ Cá nhân có thu nhập từ tiền lương, tiền công ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên tại một đơn vị, đồng thời có thu nhập vãng lai ở các nơi khác mà bình quân tháng trong năm không quá 10 triệu đồng và đã được khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 10% nếu không có yêu cầu thì không phải quyết toán thuế đối với phần thu nhập này.

+ Cá nhân được người sử dụng lao động mua bảo hiểm nhân thọ (trừ bảo hiểm hưu trí tự nguyên), bảo hiểm không bắt buộc khác có tích lũy về phí bảo hiểm mà người sử dụng lao động hoặc doanh nghiệp bảo hiểm đã khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo tỷ lệ 10% trên khoản tiền phí bảo hiểm tương ứng với phần người sử dụng lao động mua hoặc đóng góp cho người lao động thì người lao động không phải quyết toán thuế thu nhập cá nhân đối với phần thu nhập này.

- Cá nhân có mặt tại Việt Nam tính trong năm dương lịch đầu tiên dưới 183 ngày, nhưng tính trong 12 tháng liên tục kể từ ngày đầu tiên có mặt tại Việt Nam là từ 183 ngày trở lên.

- Cá nhân cư trú có thu nhập từ tiền lương, tiền công đồng thời thuộc diện xét giảm thuế do thiên tai, hỏa hoạn, tai nạn, bệnh hiểm nghèo ảnh hưởng đến khả năng nộp thuế thì không ủy quyền cho tổ chức, cá nhân trả thu nhập quyết toán thuế thay mà phải trực tiếp khai quyết toán với cơ quan thuế theo quy định.

Đơn cử có nhiều trường hợp mà người lao động, cá nhân hay đối tượng sau không được ủy quyền quyết toán thuế thu nhập cá nhân. Ví dụ như người lao động có thu nhập từ tiền lương, tiền công tại nhiều doanh nghiệp và đều ký hợp đồng lao động từ 03 tháng trở lên. Người lao động không có thu nhập từ tiền lương, tiền công do ký hợp đồng lao động mà chỉ có thu nhập vãng lai đã được khấu trừ thuế, kể cả khi chỉ có thu nhập vãng lại tại một nơi. Người lao động nhận thu nhập từ tiền lương, tiền công có ký hợp động lao động từ 03 tháng trở lên tại một doanh nghiệp nhưng đã nghỉ việc tại thời điểm ủy quyền quyết toán thuế thì không được phép ủy quyền. Người lao động đã nhận được chứng từ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân từ doanh nghiệp thì không được phép ủy quyền quyết toán thuế cho doanh nghiệp, trừ trường hợp chứng từ khấu trừ thuế đã cấp được doanh nghiệp thu hồi và hủy bỏ.

Ngoài thông tin trên quý khách hàn có thể tham khảo thêm bài viết tương tự tại địa chỉ: Cách tính thuế thu nhập cá nhân (TNCN) theo quy định mới 

Trên đây là bài tư vấn của chúng tôi, mọi thắc mắc quý khách hàng xin vui lòng liên hệ số Hotline tel: 19006162 hoặc địa chỉ email lienhe@luatminhkhue.vn để được trao đổi. Trân trọng./.