1. Cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam

Bảo hiểm tiền gửi tại Việt Nam được xác định theo quy định tại khoản 1 Điều 2 của Thông tư 312/2016/TT-BTC. Đây là một tổ chức tài chính quan trọng của nhà nước, hoạt động dưới hình thức một công ty trách nhiệm hữu hạn với một thành viên. Tổ chức này được 100% vốn điều lệ nắm giữ bởi nhà nước, có tư cách pháp nhân, con dấu và tài khoản riêng theo quy định của pháp luật Việt Nam. Tổ chức bảo hiểm tiền gửi Việt Nam không hoạt động với mục tiêu tạo lợi nhuận, mà tập trung vào việc đảm bảo an toàn vốn và tự bù đắp chi phí. Chức năng chính của tổ chức này là bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền, đảm bảo rằng số tiền gửi của họ được bảo hiểm và khả năng trả lại khi có yêu cầu.

- Tổ chức bảo hiểm tiền gửi Việt Nam có trách nhiệm giám sát và kiểm soát hoạt động của các tổ chức tài chính khác, đảm bảo tuân thủ quy định và điều kiện hoạt động của các ngân hàng, tổ chức tín dụng và các tổ chức tài chính khác hoạt động trong lĩnh vực tiền gửi. Ngoài ra, tổ chức bảo hiểm tiền gửi Việt Nam còn có nhiệm vụ tham gia vào việc giải quyết các vụ việc liên quan đến tiền gửi, đảm bảo tính ổn định và an toàn của hệ thống tài chính. Đồng thời, tổ chức này cũng thực hiện công tác tư vấn, giáo dục và nâng cao nhận thức của công chúng về bảo hiểm tiền gửi.

- Cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Điều này được quy định tại khoản 1 của Điều 3 trong Điều lệ về tổ chức và hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, được ban hành kèm theo Quyết định 1395/QĐ-TTg năm 2013 (được sửa đổi bởi khoản 1 Điều 1 Quyết định 527/QĐ-TTg năm 2016).

- Theo quy định này, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam là một tổ chức tài chính Nhà nước, hoạt động theo hình thức mô hình Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên, với Nhà nước nắm giữ 100% vốn Điều lệ. Tuy nhiên, việc tổ chức, quản trị và điều hành của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam sẽ tuân theo các quy định được quy định tại Chương III Điều lệ.

- Ngân hàng Nhà nước Việt Nam sẽ thực hiện các quyền và nghĩa vụ của cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam theo quy định tại Luật Bảo hiểm tiền gửi năm 2012 và Nghị định số 68/2013/NĐ-CP ngày 28 tháng 6 năm 2013, cung cấp chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Bảo hiểm tiền gửi, cũng như các quy định pháp luật về quyền và nghĩa vụ của đại diện chủ sở hữu Nhà nước đối với Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn Điều lệ.

- Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam có tư cách pháp nhân theo pháp luật Việt Nam, được cấp con dấu và có tài khoản tại Ngân hàng. Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam cũng được miễn các loại thuế theo quy định của pháp luật và tổ chức, hoạt động theo quy định của Luật bảo hiểm tiền gửi, cũng như các quy định pháp luật có liên quan và Điều lệ của mình.

- Cơ cấu tổ chức của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam bao gồm Trụ sở chính, các chi nhánh và văn phòng đại diện.

Vì vậy, theo quy định, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam là cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

 

2. Chứng năng của Cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam?

Theo quy định của Thông tư 312/2016/TT-BTC, cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam có những chức năng chính như sau:

- Quyết định và chịu trách nhiệm về các quyết định trong phạm vi thẩm quyền của chủ sở hữu nhà nước: Cơ quan đại diện có quyền quyết định và chịu trách nhiệm về các quyết định của mình trong phạm vi thẩm quyền của chủ sở hữu nhà nước. Các quyết định này được giao cho cơ quan đại diện bởi Thủ tướng Chính phủ theo quy định của pháp luật.

- Chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, quyết định các vấn đề tài chính vượt thẩm quyền: Cơ quan đại diện có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét và quyết định các vấn đề tài chính liên quan đến Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam vượt quyền hạn của mình.

- Quy định và hướng dẫn việc đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại doanh nghiệp đối với Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam: Cơ quan đại diện căn cứ vào quy định của pháp luật và đặc thù hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam để quy định, hướng dẫn việc đánh giá hiệu quả hoạt động và xếp loại các doanh nghiệp trong lĩnh vực này.

- Quyết định thay đổi mức vốn điều lệ của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam: Cơ quan đại diện chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ quyết định về việc thay đổi mức vốn điều lệ của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam dựa trên đề nghị của Hội đồng quản trị Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam.

Quyết định hỗ trợ tài chính cho Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam trong trường hợp nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi không đủ để chi trả bảo hiểm tiền gửi: Cơ quan đại diện chủ trì phối hợp với Bộ Tài chính trình Thủ tướng Chính phủ xem xét và quyết định về việc cung cấp hỗ trợ tài chính cho Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam khi nguồn vốn tạm thời nhàn rỗi không đủ để chi trả bảo hiểm tiền gửi.

 

3. Phải báo cáo mọi biến động về tăng, giảm vốn nhà nước tại Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam?

Trong Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, tất cả các biến động liên quan đến việc tăng hoặc giảm vốn nhà nước đều phải được báo cáo đến cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước. Quy định này được nêu ra trong khoản 1 của Điều 7 Thông tư 312/2016/TT-BTC (đã được sửa đổi bởi khoản 4 Điều 1 Thông tư 20/2020/TT-BTC).

Theo quy định này, Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam có trách nhiệm đảm bảo bảo toàn và phát triển vốn. Mọi biến động liên quan đến tăng hoặc giảm vốn nhà nước tại Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đều phải được báo cáo cho Ngân hàng Nhà nước Việt Nam và Bộ Tài chính để được theo dõi và giám sát. Để đảm bảo bảo toàn vốn nhà nước tại Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam, các biện pháp sau được áp dụng:

- Thực hiện chính xác chế độ quản lý vốn, tài sản, phân phối chênh lệch thu chi, cũng như các chế độ quản lý tài chính khác và chế độ kế toán theo quy định của pháp luật.

- Mua bảo hiểm tài sản theo quy định của pháp luật.

- Xử lý kịp thời các tài sản bị tổn thất, các khoản nợ không khả thi thu hồi và trích lập các khoản dự phòng rủi ro theo quy định tại điểm 1.9 của khoản 1 Điều 19 Thông tư này.

Vì vậy, theo quy định, mọi biến động về tăng hoặc giảm vốn nhà nước tại Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam đều phải được báo cáo cho cơ quan đại diện chủ sở hữu nhà nước, nghĩa là Ngân hàng Nhà nước Việt Nam. Đồng thời, Bộ Tài chính cũng phải nhận báo cáo để tiến hành theo dõi và giám sát quá trình này.

Quý khách có thể xem thêm bài viết tham khảo sau của Luật Minh Khuê  > > > Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam được mua sắm, đầu tư vào tài sản cố định phục vụ hoạt động của mình theo những nguyên tắc nào?

Nếu quý khách hàng gặp bất kỳ vấn đề hoặc thắc mắc nào liên quan đến nội dung bài viết hoặc vấn đề pháp lý, chúng tôi xin trân trọng đề nghị quý khách hàng liên hệ trực tiếp đến hotline 1900.6162 hoặc gửi email đến địa chỉ lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được sự hỗ trợ và giải quyết vấn đề một cách nhanh chóng và kịp thời. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý khách hàng đã tin tưởng và lựa chọn dịch vụ của chúng tôi. Chúng tôi cam kết tiếp tục nỗ lực hết mình để mang đến sự hài lòng và sự hỗ trợ tốt nhất cho quý khách hàng !