Luật sư tư vấn về chủ đề "bảo hiểm tiền gửi"

bảo hiểm tiền gửi | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề bảo hiểm tiền gửi.

Tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi là gì? Cấp chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi

Tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi là gì? Cấp chứng nhận tham gia bảo hiểm tiền gửi
Tổ chức tham gia bảo hiểm tiền gửi là tổ chức tín dụng, chi nhánh ngân hàng nước ngoài thành lập và hoạt động theo Luật các tổ chức tín dụng được nhận tiền gửi của cá nhân. Luật Minh Khuê chia sẻ quy định pháp luật về tham gia bảo hiểm tiền gửi của tổ chức tín dụng trong bài viết dưới đây.

Hoạt động bảo hiểm tiền gửi trên thế giới

Hoạt động bảo hiểm tiền gửi trên thế giới
Hoạt động đảm bảo tiền gửi được triển khai đầu tiên ở New York, Mỹ năm 1829 với danh hiệu “Chương trình bảo hiểm trách nhiệm ngân hàng”, hàm ý bảo hiểm trách nhiệm đối với tiền gửi ngân hàng và chứng chỉ huy động tiền gửi.

Về địa vị pháp lý của tổ chức bảo hiểm tiền gửi ở Việt Nam

Về địa vị pháp lý của tổ chức bảo hiểm tiền gửi ở Việt Nam
Sự ra đời và đi vào hoạt động của Bảo hiểm tiền gửi Việt Nam(DIV) đã đánh dấu một bước phát triển mới của hệ thống các định chế tài chính – ngân hàng ở Việt Nam. Thực tiễn hoạt động của DIV trong thời gian qua đã khẳng định: Có thể còn có những quan niệm, nhận thức khác nhau, nhưng rõ ràng DIV là một định chế tài chính không thể thiếu trong việc bảo vệ quyền lợi của người gửi tiền, góp phần đảm bảo sự phát triển an toàn và bền vững của hệ thống tài chính – ngân hàng ở Việt Nam.