1. Hiểu thế nào về tiền gửi ngân hàng

Tiền gửi là số tiền mà tổ chức hoặc cá nhân gửi vào một ngân hàng hoặc tổ chức tài chính khác với hy vọng nhận lại số tiền gốc cùng với lãi suất được hứa mỗi khi kỳ hạn đáo hạn. Dưới đây là một số hình thức tiền gửi phổ biến:  

Tiền gửi tiết kiệm: Được mở tại tổ chức tín dụng như ngân hàng. Người gửi cam kết giữ số tiền trong một khoảng thời gian cố định. Lãi suất thường cao hơn so với tiền gửi không kỳ hạn. Rút tiền trước kỳ hạn có thể bị mất lãi hoặc bị phạt.

Tiền gửi có kỳ hạn: Người gửi cam kết giữ số tiền trong một thời hạn cụ thể theo thỏa thuận. Lãi suất có thể được xác định trước và không thay đổi trong suốt kỳ hạn. Rút tiền trước kỳ hạn có thể bị mất lãi hoặc bị phạt.

Tiền gửi không kỳ hạn: Là tài khoản thanh toán, có thể rút tiền mọi lúc mà không cần thông báo trước. Phổ biến cho việc thanh toán hàng ngày, thanh toán hóa đơn, và các giao dịch khác. Không yêu cầu cam kết thời gian giữ tiền.

Chứng chỉ tiền gửi, kỳ phiếu, tín phiếu: Là các giấy tờ có giá được phát hành bởi tổ chức tài chính. Xác nhận nghĩa vụ trả nợ của tổ chức tài chính đối với người mua trong một thời hạn nhất định. Điều kiện trả lãi và các điều kiện khác được ghi rõ trong tài liệu.

Các loại tiền gửi này là cách phổ biến để người gửi tiền có thể đầu tư và nhận lãi suất từ số tiền gửi của mình, đồng thời giúp ngân hàng hoạt động và cung cấp dịch vụ tài chính

 

2. Số tiền gửi ngân hàng áp dụng theo mẫu nào?

Hiện nay, mẫu sổ tiền gửi ngân hàng dành cho doanh nghiệp vừa và nhỏ được quy định thông qua Mẫu số S05 - DNN, được ban hành theo Thông tư 133/2016/TT-BTC. Mẫu sổ này chính là tài liệu hướng dẫn chi tiết về cách thức và quy trình mở sổ tiền gửi tại ngân hàng đối với doanh nghiệp trong phạm vi vừa và nhỏ.

Theo quy định, Mẫu số S05 - DNN không chỉ đơn thuần là văn bản hướng dẫn mở sổ, mà còn chứa đựng những thông tin quan trọng về quy tắc, điều kiện và các điều khoản liên quan đến việc gửi tiền trong hệ thống ngân hàng. Doanh nghiệp khi sử dụng mẫu sổ này sẽ được hướng dẫn rõ ràng về các bước thực hiện, các thông tin cần cung cấp, cũng như các quy định về lãi suất, phí dịch vụ, và các điều kiện khác liên quan đến việc quản lý tài chính của họ.

Thông tư 133/2016/TT-BTC đã đặt ra những nguyên tắc cụ thể nhằm đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong giao dịch tài chính giữa ngân hàng và doanh nghiệp vừa và nhỏ. Mẫu sổ tiền gửi này không chỉ giúp doanh nghiệp hiểu rõ về quy trình mở sổ tiền gửi mà còn là công cụ hữu ích giúp họ nắm bắt thông tin quan trọng về tình hình tài chính của mình trong quá trình giao dịch với ngân hàng

>>Tải ngay mẫu số tiền gửi ngân hàng: Mẫu sổ tiền gửi ngân hàng áp dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ

Đơn vị: …………………………..

Địa chỉ: …………………………...

Mẫu số S05-DNN
(Ban hành theo Thông tư số 133/2016/TT-BTC ngày 26/8/2016 của Bộ Tài chính)

SỔ TIỀN GỬI NGÂN HÀNG

Nơi mở tài khoản giao dịch:…….

Số hiệu tài khoản tại nơi gửi:……

Ngày, tháng ghi sổ

Chứng từ

Diễn giải

Tài khoản đối ứng

Số tiền

Ghi chú

Số hiệu

Ngày, tháng

Thu (gửi vào)

Chi (rút ra)

Còn lại

A

B

C

D

E

1

2

3

F

 

 

 

- Số dư đầu kỳ

 

 

 

 

 

- Số phát sinh trong kỳ

 

 

 

 

 

 

 

 

- Cộng số phát sinh trong kỳ

x

 

 

x

x

- Số dư cuối kỳ

x

x

x

 

x

- Sổ này có .... trang, đánh số từ trang 01 đến trang ...

- Ngày mở sổ:...

Người lập biểu
(Ký, họ tên)

 

 

 

Kế toán trưởng
(Ký, họ tên)

 

 

 

Ngày ... tháng ... năm ...
Người đại diện theo pháp luật
(Ký, họ tên, đóng dấu)

 

 

Ghi chú: Đối với trường hợp thuê dịch vụ làm kế toán, làm kế toán trưởng thì phải ghi rõ số Giấy chứng nhận đăng ký hành nghề dịch vụ kế toán, tên đơn vị cung cấp dịch vụ kế toán.

 

3. Hướng dẫn ghi mẫu số tiền gửi ngân hàng

Hướng dẫn cách ghi mẫu sổ tiền gửi ngân hàng cho doanh nghiệp vừa và nhỏ là một quá trình quan trọng giúp doanh nghiệp duy trì sự minh bạch và hiệu quả trong quản lý tài chính. Mẫu số S05 - DNN, theo Thông tư 133/2016/TT-BTC, là tài liệu hướng dẫn chi tiết về cách ghi sổ tiền gửi, đảm bảo rằng mọi giao dịch đều được theo dõi chặt chẽ.

Sổ tiền gửi ngân hàng dành cho doanh nghiệp chia thành các phần quan trọng như Đầu kỳ, Hàng ngày và Cuối tháng. Đầu kỳ là bước đầu tiên khi mở sổ, nơi ghi lại số dư tiền gửi từ kỳ trước vào cột 8 của sổ. Các bước hàng ngày bao gồm việc ghi thông tin chi tiết về chứng từ như số hiệu, ngày, tháng, và nội dung. Số tiền gửi vào hoặc rút ra được ghi rõ trong cột 1 và 2, còn số tiền hiện còn gửi tại ngân hàng được cập nhật trong cột E và 3.

Cuối tháng, doanh nghiệp cần cộng tổng số tiền đã gửi vào và đã rút ra để tính toán số tiền còn gửi tại ngân hàng chuyển sang tháng sau. Số dư trên sổ tiền gửi sẽ được đối chiếu với số dư tại ngân hàng, đảm bảo tính chính xác và minh bạch của thông tin.

Quy trình này áp dụng cho mọi ngân hàng và đồng thời giúp doanh nghiệp theo dõi và kiểm soát tình hình tài chính một cách chặt chẽ. Việc tuân thủ Mẫu số S05 - DNN là quan trọng để đảm bảo rằng doanh nghiệp không chỉ duy trì sự minh bạch mà còn tuân thủ các quy định và quy tắc kế toán

 

4. Loại màu mực dùng để ký trên số tiền gửi ngân hàng là gì?

Chữ ký trên sổ tiền gửi ngân hàng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ đóng vai trò quan trọng trong quá trình ghi chú các giao dịch tài chính, đồng thời giữ cho thông tin được xác nhận và bảo vệ khỏi sự thay đổi trái phép. Theo quy định tại khoản 5 Điều 85 Thông tư 133/2016/TT-BTC, chữ ký trên sổ tiền gửi phải tuân theo một số quy tắc cụ thể nhằm đảm bảo tính hợp lý và pháp lý của các giao dịch.

Đầu tiên, quy định rõ về việc lập và ký chứng từ kế toán. Mọi nghiệp vụ kinh tế và tài chính liên quan đến hoạt động doanh nghiệp đều cần được ghi chú bằng chứng từ kế toán. Chứng từ này phải được lập rõ ràng, đầy đủ, và chính xác theo mẫu quy định. Nội dung không được viết tắt, tẩy xóa, hay sửa chữa, và cần sử dụng bút mực, số và chữ viết phải liên tục, không ngắt quãng.

Đối với chữ ký, quy định đặc biệt nói rõ về loại mực cần sử dụng. Chữ ký trên chứng từ kế toán phải được ký bằng loại mực không phai. Quy tắc này nhằm đảm bảo tính chất ổn định và không thể biến đổi của chữ ký, giúp xác định rõ người ký và trách nhiệm của họ. Nghiêm cấm việc ký chứng từ bằng mực màu đỏ hoặc đóng dấu chữ ký khắc sẵn.

Chữ ký trên chứng từ kế toán phải được thực hiện bởi người có thẩm quyền hoặc người được ủy quyền ký, và không được thực hiện khi chưa ghi đủ nội dung theo trách nhiệm. Việc phân cấp ký cũng được quy định, và chữ ký trên chứng từ điện tử cũng có giá trị như chữ ký trên chứng từ giấy.

Như vậy, việc tuân thủ quy định về chữ ký trên sổ tiền gửi ngân hàng đối với doanh nghiệp là quan trọng để đảm bảo tính chính xác và minh bạch trong quản lý tài chính, đồng thời bảo vệ lợi ích của doanh nghiệp trước mọi rủi ro có thể phát sinh.

Bài viết liên quan: Mẫu số S7-HKD Sổ tiền gửi ngân hàng có hướng dẫn chi tiết

Trên đây là toàn bộ nội dung liên quan đến chủ đề "Mẫu sổ tiền gửi ngân hàng áp dụng đối với doanh nghiệp vừa và nhỏ". Nội dung trên đây chỉ mang tính chất tham khảo. Trường hợp nếu quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại 19006162 để được Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc.

Nếu quý khách cần báo giá dịch vụ pháp lý thì quý khách có thể gửi yêu cầu báo phí dịch vụ đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được thông tin sớm nhất! Rất mong nhận được sự hợp tác và tin tưởng của quý khách! Luật Minh Khuê xin trân trọng cảm ơn quý khách hàng!