Chào bạn, Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật bảo hiểm xã hội số 58/2014/QH13 của Quốc hội

Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH của Bộ Lao động Thương binh và Xã hội về việc quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Bảo hiểm xã hội về bảo hiểm xã hội bắt buộc​

2. Nội dung phân tích:

Căn cứ vào Luật bảo hiểm xã hội quy định:

"Điều 31. Điều kiện hưởng chế độ thai sản

1. Người lao động được hưởng chế độ thai sản khi thuộc một trong các trường hợp sau đây:
a) Lao động nữ mang thai;
b) Lao động nữ sinh con;
c) Lao động nữ mang thai hộ và người mẹ nhờ mang thai hộ;
d) Người lao động nhận nuôi con nuôi dưới 06 tháng tuổi;
đ) Lao động nữ đặt vòng tránh thai, người lao động thực hiện biện pháp triệt sản;
e) Lao động nam đang đóng bảo hiểm xã hội có vợ sinh con.

2. Người lao động quy định tại các điểm b, c và d khoản 1 Điều này phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 06 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi.

3. Người lao động quy định tại điểm b khoản 1 Điều này đã đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 03 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con.

4. Người lao động đủ điều kiện quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này mà chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc hoặc thôi việc trước thời điểm sinh con hoặc nhận con nuôi dưới 06 tháng tuổi thì vẫn được hưởng chế độ thai sản theo quy định tại các Điều 34, 36, 38 và khoản 1 Điều 39 của Luật này."

Cụ thể, thời gian sinh trước và sau ngày 15 được tính theo Điều 9 Thông tư 59/2015/TT-BLĐTBXH:

"1. Thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được xác định như sau: 

a) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi trước ngày 15 của tháng, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi không tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. 

b) Trường hợp sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi từ ngày 15 trở đi của tháng và tháng đó có đóng bảo hiểm xã hội, thì tháng sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi được tính vào thời gian 12 tháng trước khi sinh con hoặc nhận nuôi con nuôi. Trường hợp tháng đó không đóng bảo hiểm xã hội thì thực hiện theo quy định tại điểm a khoản này."

Căn cứ Điều 102 Luật bảo hiểm xã hội quy định:

"Điều 102. Giải quyết hưởng chế độ ốm đau, thai sản

1. Trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày trở lại làm việc, người lao động có trách nhiệm nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 và khoản 2 Điều 100, các khoản 1, 2, 3 và 4 Điều 101 của Luật này cho người sử dụng lao động.
Trường hợp người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi thì nộp hồ sơ quy định tại khoản 1 và khoản 3 Điều 101 của Luật này và xuất trình sổ bảo hiểm xã hội cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

2. Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ từ người lao động, người sử dụng lao động có trách nhiệm lập hồ sơ quy định tại Điều 100 và Điều 101 của Luật này nộp cho cơ quan bảo hiểm xã hội.

3. Trách nhiệm giải quyết của cơ quan bảo hiểm xã hội:
a) Trong thời hạn 10 ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người sử dụng lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động;
b) Trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày nhận đủ hồ sơ theo quy định từ người lao động thôi việc trước thời điểm sinh con, nhận nuôi con nuôi, cơ quan bảo hiểm xã hội phải giải quyết và tổ chức chi trả cho người lao động.

4. Trường hợp cơ quan bảo hiểm xã hội không giải quyết thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do."

Thưa luật sư. Em ký hợp đồng với công ty một năm. ngày 7/5/2015. Đến ngày 7/5/2016 là hết hạn. Nay em mang thai được 1 tháng vậy công ty có quyền không ký hợp đồng lại không? và em có được hưởng chế độ thai sản không ?.

=> Việc đến ngày mùng 7/5/2016 công ty chấm dứt hợp đồng với bạn là do hết thời hạn hợp đồng. Việc công ty có ký tiếp hợp đồng với bạn hay không phụ thuộc vào sự thỏa thuận giưã hai bên. Trường hợp này công ty không vi phạm pháp luật.

Vợ tôi đang làm công nhân cho công ty nước ngoài và có đóng bảo hiểm xã hội từ tháng 03/2011. Có thai từ tháng 01/2016, dự tính tháng 06/2016 xin làm đơn nghỉ việc về quê dưỡng thai. Vậy vợ tôi có được hưởng chế độ thai sản không? Nếu được thì thủ tục cần những gì và làm thủ tục ở đâu?

=> Vợ bạn vẫn đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản. Sau khi sinh vợ bạn mang sổ bảo hiểm và Giấy chứng sinh hoặc giấy khai sinh của con đến cơ quan BHXH để làm thủ tục hưởng chế độ thai sản.

Em là giáo viên công tác tại vùng kinh tế đặc biệt khó khăn. Em nhận công tác từ tháng 9/2011 và bắt đầu được hưởng phụ cấp thu hút từ thời điểm đó. Trong thời gian em nghỉ chế độ thai sản em được chi trả như thế nào? Trong bảng lương em chỉ được hưởng phụ cấp đối với những người có hệ số lương từ 2.34 trở xuống. Khi em nâng luong thường xuyên thì em được thanh toán 0 đồng. Như vậy có đúng không ạ? Trường hợp của em có được chi trả phu cấp ưu đãi ngành không? Trong thời gian nghỉ chế độ em không được hưởng phụ cấp khu vực. Vậy luật sư cho em hỏi khi em công tác hết thời gian 5 năm và tiếp tục làm việc tại đây thì em có được cộng thêm 6 tháng hưởng phụ cấp thu hút không ạ?

 => Trong thời gian bạn hưởng chế độ thai sản thì không được hưởng phụ cấp. Theo Nghị định 116/2010/NĐ-CP quy định thời gian hưởng phụ cấp không quá 5 năm nên dù cho hết 5 năm bạn tiếp tục làm việc ở đây cũng không được hưởng.

Hiện tại vợ em có bầu được 2 tháng, nhưng trước đó vợ em có đóng bảo hiểm xã hội của công ty được 2 năm, nhưng đã nghỉ được 7 tháng trước, và đã giải quyết chế độ nhận bảo hiểm thất nghiệp, vậy giờ vợ em đóng lại bên công ty người thân để cho đủ 6 tháng thì có được hưởng chế độ thai sản không? và khi đóng đủ 6 tháng thì vợ em sẽ không đóng nữa, vậy tự mình làm thủ tục để nhận thai sản có được không? và sẽ làm như thế nào? Và bây giờ em thấy luật mới áp dụng 2016 là nếu đã đóng BHXH từ đủ 12 tháng trở lên mà khi mang thai phải nghỉ việc để dưỡng thai theo chỉ định của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền thì phải đóng BHXH từ đủ 3 tháng trở lên trong thời gian 12 tháng trước khi sinh con thì được hưởng BHXH. Nhưng khi em liên hệ bên BHXH để xin mẫu để xác nhận dưỡng thai thì họ nói luật ra vậy, nhưng chưa có mẫu, vậy trường hợp này nhờ luật sư tư vấn giúp.

 => Nếu tiếp tục đóng đủ 6 tháng thì vợ bạn có thể nhận bảo hiểm để hưởng chế độ thai sản. Sau khi sinh vợ bạn mang sổ bảo hiểm và Giấy chứng sinh hoặc giấy khai sinh của con đến cơ quan BHXH để làm thủ tục hưởng chế độ thai sản. Vì hiện nay chưua có mẫu nên vợ bạn có thể tự làm đơn xin xác nhận của cơ sở khám chữa bệnh có thẩm quyền chứng minh phải nghỉ việc để dưỡng thai là được.

Dạ xin chào luật sư ạ. Hiện nay tôi đang mang thai được 32 tuần . Tôi đã làm việc cho công ty từ tháng 3 /2013 tới 31/1/2016.Do việc cắt giảm nhân sự nên công ty cho tôi nghỉ . Ngày dự kiến sinh của tôi là 19/4/2016. Vậy xin luật sư tư vấn giúp trong trường hợp này tôi đã đủ điều kiện để hưởng chế độ thai sản chưa ạ? Tôi xin chân thành cảm ơn!
Em vào công ty từ tháng 4/2015 đến tháng 10/2015 thì nghỉ việc, trong thời gian đi làm em mang thai được 3 tháng, khi nghỉ việc em đã xin công ty cho em mua bảo hiểm đến hết tháng 12/2015 công ty đã chấp nhận cho em mua bảo hiểm đến hết tháng 12 vậy em đã đóng bảo hiểm được 8 tháng, dự kiến sinh vao ngày 26/4/2016 vậy trường hợp của em khi nghỉ việc có được hưởng tiền thai sản không,thủ tục thai sản như thế nào?

=> Bạn đủ điều kiện để hưởng chế độ thai sản.

Em đang mang bầu từ 28-11-2015 ..dự kiến là ngày 7-9-2016 là sinh, nhưng em vào công ty lúc 29-1-2016 vậy tới ngày 7-9 em sinh thì có được hưởng chế độ thai sản không .mà công ty em đang làm thì thử việc mất 1 tháng.

 => Theo như bạn trình bày thì đến 29/2/2016 bạn bắt đầu kí hợp đồng làm việc, tức là bạn sẽ đóng BHXH tháng 3, 4, 5, 6, 7, 8 thì vừa đủ 6 tháng nên bạn đủ điều kiện hưởng chế độ thai sản.

Hiện tại em đang nghỉ thai sản, đồng thời cũng hết hạn hợp đồng lao động lần 2 ngày: 14/12/2015. Theo luật nếu công ty ký tiếp thì sẽ phải ký hợp đồng không xác định thời hạn. Nhưng đến ngày 22/01/2016 công ty gọi em đến làm nhưng chỉ ký hợp đồng lao động 1 năm và có hiệu lực từ ngày 22/01/2016 (16/03/2016 em hết chế độ thai sản) và chuyển em sang bộ phận sản xuất làm việc với lý do: Phòng em đang có 3 người chế độ con nhỏ, và em mới sinh 1 cháu thì sẽ sinh tiếp. Vậy công ty làm vậy em có thể làm gì để bảo vệ quyền lợi của mình không ạ? công ty cứ cắt HĐLĐ của lao động nữ khi đang mang thai hoặc chế độ con nhỏ (hết hạn HĐ)

=> Bạn có thể gửi đơn lên Hòa giải viên lao động hoặc Công đoàn để bảo vệ quyền lợi cho mình.

Hiện tại em đang lao động và tham gia đóng bảo hiểm xã hội, bảo hiểm Thất nghiệp đã được 5 năm ở một công ty của Hàn Quốc tại BD. Bây giờ em đang là thai sản và em tính đến tháng thứ 7 thai sản em nghỉ sinh và thôi việc luôn. Vậy cho em hỏi nếu em nghỉ như vậy có được hưởng đồng thời chế độ thai sản và chế độ bảo hiểm thất nghiệp không ạ?

 => Nếu bạn đủ điều kiện thì bạn có thể hưởng đồng thời 2 chế độ.

Em đã tham gia đóng bảo hiểm hơn 12 tháng trước sinh, nhưng trước khi sinh 1 tháng công ty cho em nghỉ việc, do kém hiểu biết nên thời gian trước em chưa làm thủ tục nhận chế độ thai sản. Bây giờ con em đã được 17 tháng vậy anh chị cho em hỏi bây giờ em có thể làm thủ tục để nhận chế độ được không ạ?

=> Vì bạn đã nghỉ việc rồi nên bạn có thể tự mình đi làm thủ tục để hưởng chế độ thai sản. Vì luật không quy định thời gian với người tự đi làm hồ sơ hưởng chế độ thai sản nên đến thời điểm hiện tại bạn vẫn có thể làm thủ tục để nhận bảo hiểm.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc liên hệ văn phòng  để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật bảo hiểm xã hội.