1. Thế nào là tổ chức cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến?

Việc cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến được mô tả chi tiết theo Điều 10 của Thông tư 134/2017/TT-BTC, quy định như sau:

Các tổ chức cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến bao gồm các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ và các đại lý phân phối chứng chỉ quỹ, tất cả đều cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến. Những tổ chức này đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ giao dịch thuận lợi và hiệu quả trong thị trường chứng khoán thông qua các nền tảng kỹ thuật số. Theo quy định của thông tư trên, phạm vi của dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến không chỉ giới hạn ở việc môi giới, mà còn mở rộng sang việc hỗ trợ toàn diện cho hoạt động quản lý và phân phối quỹ.

Hơn nữa, những tổ chức tài chính này đảm nhận trách nhiệm đảm bảo tuân thủ các khung pháp luật, duy trì tính toàn vẹn của thị trường tài chính và bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư tham gia giao dịch chứng khoán trực tuyến. Bản chất động lực của môi trường giao dịch chứng khoán trực tuyến đòi hỏi sự cam kết với tiến bộ công nghệ, quản lý rủi ro và tuân thủ các nguyên tắc kinh doanh đạo đức từ các tổ chức cung cấp dịch vụ này.

Tóm lại, bối cảnh của giao dịch chứng khoán trực tuyến, như được mô tả trong Thông tư 134/2017/TT-BTC, nhấn mạnh vai trò quan trọng của các công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ và các đại lý phân phối chứng chỉ quỹ trong việc phát triển một hệ sinh thái giao dịch kỹ thuật số mạnh mẽ và an toàn cho các nhà đầu tư. Khung pháp luật này nhằm đảm bảo sự cân bằng giữa sự đổi mới và quản lý rủi ro, đảm bảo tính bền vững và tính toàn vẹn của thị trường chứng khoán trong thời kỳ chuyển động nhanh chóng của thế kỷ 21.

 

2. An ninh bảo mật thông tin và lưu trữ dữ liệu của tổ chức cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến

Quy định về an ninh bảo mật thông tin và lưu trữ dữ liệu của tổ chức cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến, theo Điều 7 của Thông tư 134/2017/TT-BTC, được đặc tả một cách chi tiết như sau:

- Để đảm bảo tính toàn vẹn và an ninh của thông tin, các trang thông tin điện tử và hệ thống thư điện tử của tổ chức cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến phải được xác thực bằng chứng thư số, tạo nên một cơ sở xác thực vững chắc.

- Hệ thống giao dịch chứng khoán trực tuyến không chỉ phải được thiết lập để ngăn chặn bất kỳ truy cập không hợp pháp nào vào hệ thống kinh doanh nội bộ thông qua các hoạt động giao dịch trực tuyến, mà còn cần được phân quyền hệ thống một cách thông minh giữa các bộ phận nghiệp vụ. Điều này nhằm giảm thiểu nguy cơ xung đột lợi ích và duy trì quy trình kiểm soát nội bộ một cách hiệu quả.

- Trước khi được đưa vào vận hành, hệ thống phần mềm ứng dụng cần phải trải qua quá trình rà soát kỹ lưỡng, kiểm tra lỗ hổng bảo mật và phải được đánh giá và báo cáo bằng biên bản. Điều này đảm bảo rằng mọi tiềm ẩn rủi ro đã được định rõ và giải quyết trước khi hệ thống được triển khai vào hoạt động.

- Ngoài ra, môi trường vận hành của hệ thống phần mềm giao dịch chứng khoán trực tuyến phải được tách biệt rõ ràng với môi trường kiểm thử và môi trường phát triển phần mềm. Điều này đảm bảo tính chắc chắn và ổn định trong quá trình triển khai và vận hành.

- Để đảm bảo an toàn thông tin mạng, quy định yêu cầu thực hiện đánh giá rủi ro định kỳ một lần mỗi năm, là một biện pháp quan trọng để đối mặt với những thách thức và tiềm ẩn rủi ro trong môi trường ngày càng phức tạp của giao dịch chứng khoán trực tuyến.

- Hệ thống giao dịch chứng khoán trực tuyến không chỉ là một cơ sở hạ tầng kỹ thuật để thực hiện các giao dịch, mà còn là một hệ thống được xây dựng với những giải pháp kỹ thuật tiên tiến, đặc biệt hỗ trợ cho việc bảo vệ an toàn thông tin mạng và đảm bảo sự bảo mật của dữ liệu hệ thống.

- Ngoài việc tập trung vào khía cạnh an ninh mạng, quy định theo Điều 7 của Thông tư 134/2017/TT-BTC còn đặt ra yêu cầu chặt chẽ về lưu trữ dữ liệu. Các chứng từ điện tử, phiếu lệnh điện tử, dữ liệu điện tử và bản ghi âm của các cuộc gọi đặt lệnh từ khách hàng, bao gồm cả các lệnh hủy, phải được lưu trữ ít nhất mười (10) năm dưới dạng nguyên bản. Điều này không chỉ đảm bảo tính toàn vẹn của thông tin mà còn là biện pháp quan trọng để giải quyết mọi tranh chấp hoặc kiểm toán tương lai.

- Hơn nữa, quy định cũng chú trọng đến việc bảo vệ thông tin cá nhân của khách hàng. Thông tin về khách hàng sử dụng dịch vụ giao dịch trực tuyến, các lệnh giao dịch và thông tin trao đổi trên hệ thống không chỉ được mã hóa khi truyền tải qua đường truyền, mà còn ở mức ứng dụng. Điều này đồng nghĩa với việc thông tin được bảo mật theo quy định của pháp luật, trừ khi có yêu cầu cụ thể từ cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền. Điều này không chỉ giữ cho thông tin của khách hàng an toàn, mà còn đảm bảo tuân thủ đầy đủ với các quy định về quyền riêng tư và bảo mật dữ liệu.

 

3. Trách nhiệm phối hợp giám sát hoạt động giao dịch chứng khoán trực tuyến

Điều 18 Thông tư 134/2017/TT-BTC quy định kiểm tra và giám sát hoạt động giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán là một phần quan trọng của việc bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư và duy trì sự an toàn của thị trường. 

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chịu trách nhiệm giám sát và kiểm tra định kỳ hoặc bất thường đối với các tổ chức và cá nhân tham gia giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán. Điều này bao gồm Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, công ty chứng khoán, công ty quản lý quỹ, đại lý phân phối chứng chỉ quỹ, và các tổ chức, cá nhân khác. Việc kiểm tra này được thực hiện theo lịch trình quy định và cũng khi có sự cố ảnh hưởng đến quyền lợi của nhà đầu tư và sự an toàn của thị trường chứng khoán.

- Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam có nhiệm vụ phối hợp giám sát hoạt động giao dịch chứng khoán trực tuyến của tổ chức cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến, cũng như các tổ chức và cá nhân liên quan, theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

- Các tổ chức và cá nhân tham gia giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán phải chịu trách nhiệm cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin, dữ liệu, và các tài liệu liên quan đến hoạt động giao dịch điện tử khi có yêu cầu từ cơ quan có thẩm quyền. Điều này giúp đảm bảo sự minh bạch và tuân thủ các quy định, đồng thời tăng cường khả năng giám sát và đánh giá chất lượng của hoạt động giao dịch điện tử trên thị trường chứng khoán.

Những biện pháp này cùng nhau tạo nên một hệ thống kiểm soát mạnh mẽ, giúp duy trì tính minh bạch và an toàn của thị trường chứng khoán, đồng thời bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư trong môi trường giao dịch ngày càng phức tạp. Do đó, Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chịu trách nhiệm không chỉ trong việc giám sát mà còn trong việc tạo ra một sự hiệu quả thông tin và quản lý đồng bộ cho hoạt động giao dịch chứng khoán trực tuyến. Điều này đặt ra một tầm quan trọng lớn đối với việc đảm bảo tính minh bạch và an ninh trong môi trường ngày càng phức tạp của thị trường chứng khoán.

Việc phối hợp này không chỉ là về việc tuân thủ yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, mà còn liên quan đến việc xây dựng một cơ sở hạ tầng mạnh mẽ để đối phó với những thách thức tiềm ẩn và giúp cải thiện chất lượng giao dịch trực tuyến. Bằng cách này, Sở giao dịch chứng khoán và Trung tâm lưu ký chứng khoán không chỉ đóng vai trò là các bên giám sát mà còn là những đối tác chính trong việc định hình và duy trì sự ổn định của hệ thống. Việc này không chỉ tạo ra sự đồng thuận và sự hiểu biết chặt chẽ giữa các tổ chức, mà còn thúc đẩy tinh thần hợp tác và trách nhiệm chung. Điều này giúp xây dựng một môi trường giao dịch chứng khoán trực tuyến không chỉ an toàn mà còn linh hoạt và đáng tin cậy, đáp ứng đầy đủ những yêu cầu ngày càng cao từ cả nhà đầu tư và cơ quan quản lý.

 

4. Khi nào nhà đầu tư được chọn giải pháp xác thực do tổ chức cung cấp dịch vụ chứng khoán trực tuyến cung cấp?

Theo quy định chi tiết trong khoản 3 Điều 8 của Thông tư 134/2017/TT-BTC, được bổ sung thông qua khoản 3 của Điều 1 trong Thông tư 73/2020/TT-BTC, nhà đầu tư có quyền lựa chọn giải pháp xác thực do tổ chức cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến cung cấp khi đăng ký sử dụng dịch vụ. Hơn nữa, nhà đầu tư cũng có thể đăng ký lại giải pháp xác thực theo nhu cầu cá nhân.

Quy định này mang lại cho nhà đầu tư một sự linh hoạt đáng kể, cho phép họ tự chủ trong việc chọn lựa phương tiện xác thực phù hợp với ưu tiên và mong muốn cá nhân. Điều này không chỉ là một biện pháp bảo vệ về mặt an toàn mà còn làm tăng trải nghiệm người dùng, tạo ra một quy trình đăng nhập linh hoạt và thuận tiện.

Đồng thời, quy định cũng đặt ra yêu cầu rằng mỗi lần nhà đầu tư thực hiện giao dịch chứng khoán trực tuyến, họ phải thực hiện xác thực theo quy định tại Điều này. Điều này đảm bảo rằng mọi giao dịch đều được bảo vệ và xác nhận một cách chặt chẽ, đồng thời tăng cường tính an toàn và đáng tin cậy của hệ thống giao dịch chứng khoán trực tuyến.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Tổ chức giao dịch chứng khoán là gì? Quy định hiện hành về tài khoản và giao dịch chứng khoán. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.