1. Thời hạn phân phối chứng khoán sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán

Luật Chứng khoán 2019, trong Điều 26, Khoản 4, quy định về thời hạn hoàn thành việc phân phối chứng khoán, đã đặt ra những nguyên tắc chặt chẽ để đảm bảo sự minh bạch và hiệu quả trong quá trình giao dịch chứng khoán trên thị trường tài chính. Theo đó, tổ chức phát hành chứng khoán phải đảm bảo việc hoàn thành phân phối chứng khoán trong thời hạn tối đa là 90 ngày, kể từ ngày Giấy chứng nhận đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng có hiệu lực. Điều này nhằm mục đích đảm bảo tính minh bạch và ngăn chặn nguy cơ kéo dài quá trình giao dịch, giảm thiểu rủi ro và đảm bảo quyền lợi cho các bên tham gia thị trường.

Tuy nhiên, nếu tổ chức phát hành gặp khó khăn và không thể hoàn thành việc phân phối chứng khoán trong thời hạn 90 ngày, Luật Chứng khoán đã quy định quyền của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Theo đó, Ủy ban này có thẩm quyền xem xét và quyết định về việc gia hạn thời hạn phân phối chứng khoán, nhưng thời gian gia hạn tối đa không quá 30 ngày. Điều này giúp đảm bảo sự linh hoạt và khả năng ứng phó với những tình huống khẩn cấp, nhưng vẫn giữ cho quá trình giao dịch diễn ra nhanh chóng và hiệu quả.

Ngoài ra, nếu tổ chức phát hành đăng ký chào bán chứng khoán cho nhiều đợt, Luật Chứng khoán cũng đã quy định rõ khoảng cách thời gian giữa các đợt chào bán. Theo quy định, khoảng cách này không được quá 12 tháng. Điều này nhằm mục đích ngăn chặn tình trạng lợi dụng quá mức thời gian giữa các đợt chào bán để tạo ra áp lực giá hoặc gây thiệt hại cho nhà đầu tư. Việc này góp phần tạo ra một thị trường chứng khoán ổn định và công bằng.

Như vậy, quy định về thời hạn hoàn thành việc phân phối chứng khoán trong Luật Chứng khoán 2019 không chỉ nhấn mạnh sự minh bạch và tính hiệu quả trong quá trình giao dịch, mà còn tập trung vào việc bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan và duy trì sự ổn định của thị trường chứng khoán. Đây là những điều cơ bản quan trọng, giúp xây dựng nền tảng vững chắc cho hệ thống tài chính độc lập và bền vững.

 

2. Khi nào tổ chức phát hành chỉ được thực hiện việc phân phối chứng khoán?

Theo Điều 26, Khoản 1 của Luật Chứng khoán 2019, việc phân phối chứng khoán đặt ra những quy định cụ thể và chặt chẽ để đảm bảo tính minh bạch và công bằng trong quá trình chào bán chứng khoán ra công chúng. Quy định này tập trung vào việc đảm bảo rằng tổ chức phát hành chứng khoán phải thực hiện các bước cần thiết để bảo vệ quyền lợi của nhà đầu tư và tạo ra một môi trường giao dịch chứng khoán an toàn và minh bạch.

Theo quy định nêu trên, việc phân phối chứng khoán chỉ được thực hiện sau khi tổ chức phát hành đảm bảo rằng người mua chứng khoán có khả năng tiếp cận Bản cáo bạch. Bản cáo bạch này được đưa ra trong hồ sơ đăng ký chào bán chứng khoán ra công chúng. Điều này nhằm mục đích đưa ra thông tin đầy đủ và chi tiết về chứng khoán đang được chào bán, giúp nhà đầu tư đưa ra quyết định có hiểu biết và đánh giá chính xác về tính khả quan và rủi ro của đầu tư.

Bản cáo bạch cần được công bố tại các địa điểm đã được ghi trong Bản thông báo phát hành. Điều này đảm bảo rằng thông tin quan trọng liên quan đến chứng khoán được phổ biến rộng rãi và dễ tiếp cận cho những người quan tâm. Các địa điểm này thường được chọn một cách cân nhắc để đảm bảo sự tiện lợi và khả dụng cho cộng đồng đầu tư.

Quy định này không chỉ tạo ra điều kiện bắt buộc cho tổ chức phát hành mà còn là biện pháp quan trọng để ngăn chặn thông tin sai lệch và đảm bảo sự minh bạch trong quá trình chào bán chứng khoán. Điều này giúp xây dựng niềm tin từ phía nhà đầu tư và tăng cường tính ổn định của thị trường chứng khoán, góp phần vào sự phát triển bền vững của hệ thống tài chính.

 

3. Công ty chứng khoán được cấp phép thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán có được làm đại lý phân phối?

Công ty chứng khoán, khi được cấp phép thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán theo quy định tại Điều 86, Khoản 1 của Luật Chứng khoán 2019, sẽ có quyền và trách nhiệm cung cấp một loạt các dịch vụ quan trọng, nhằm hỗ trợ và phục vụ nhu cầu đa dạng của các nhà đầu tư và doanh nghiệp trong thị trường tài chính.

- Đầu tiên, công ty chứng khoán có thể nhận ủy thác quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán của nhà đầu tư cá nhân. Qua đó, họ sẽ đảm nhiệm việc quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán, thực hiện phân phối chứng khoán hoặc đóng vai trò làm đại lý phân phối chứng khoán. Ngoài ra, công ty còn có trách nhiệm quản lý tài khoản giao dịch chứng khoán và cung cấp dịch vụ quản lý danh sách người sở hữu chứng khoán cho các doanh nghiệp khác. Điều này giúp tối ưu hóa quản lý tài chính và tăng cường tính minh bạch trong giao dịch chứng khoán.

- Thứ hai, công ty chứng khoán cũng được ủy quyền cung cấp dịch vụ giao dịch chứng khoán trực tuyến, tạo điều kiện thuận lợi cho nhà đầu tư tiếp cận thị trường một cách nhanh chóng và hiệu quả. Họ cũng có thể cung cấp hoặc phối hợp với các tổ chức tín dụng để cung cấp dịch vụ vay tiền mua chứng khoán hoặc dịch vụ cho vay chứng khoán. Thêm vào đó, công ty có thể thực hiện cung cấp hoặc phối hợp với các tổ chức tín dụng để ứng trước tiền bán chứng khoán. Những dịch vụ này giúp tạo điều kiện thuận lợi và linh hoạt cho nhà đầu tư trong quá trình giao dịch và đầu tư chứng khoán.

- Cuối cùng, công ty chứng khoán cũng được ủy quyền thực hiện một loạt các dịch vụ liên quan đến chứng khoán, bao gồm lưu ký chứng khoán, bù trừ và thanh toán chứng khoán, cùng với các dịch vụ trên thị trường chứng khoán phái sinh. Những dịch vụ này đóng vai trò quan trọng trong quá trình quản lý và duy trì tính ổn định của thị trường chứng khoán, đồng thời giúp tạo ra môi trường giao dịch hiệu quả và minh bạch.

Theo quy định của pháp luật, khi một công ty chứng khoán được cấp phép để thực hiện nghiệp vụ môi giới chứng khoán, nó sẽ có quyền và trách nhiệm thực hiện cả hai chức năng quan trọng là phân phối chứng khoán và làm đại lý phân phối chứng khoán.

Trong bối cảnh này, chức năng chính của công ty chứng khoán là thực hiện quá trình phân phối chứng khoán. Điều này bao gồm việc tiếp cận thị trường, xác định và liên kết với những nhà đầu tư tiềm năng, và đặc biệt là việc đảm bảo sự hiệu quả trong quá trình chào bán chứng khoán ra công chúng. Công ty này cần thực hiện các biện pháp quảng bá và truyền thông để thông báo về việc phát hành chứng khoán và tạo ra sự hấp dẫn cho những người quan tâm đầu tư. Qua đó, họ cũng có thể thực hiện các giao dịch mua bán chứng khoán theo yêu cầu của các nhà đầu tư.

Bên cạnh việc phân phối chứng khoán, công ty chứng khoán cũng có thể đóng vai trò làm đại lý phân phối chứng khoán. Điều này có nghĩa là họ có thể đại diện cho các bên liên quan để thực hiện các giao dịch mua bán chứng khoán. Cụ thể, công ty có thể được ủy quyền để đại diện cho các nhà đầu tư hoặc doanh nghiệp để thực hiện các giao dịch mua bán chứng khoán trên thị trường. Điều này đặt ra trách nhiệm lớn về công ty để thực hiện giao dịch một cách chính xác và minh bạch, đồng thời bảo vệ quyền lợi của các bên liên quan.

Với việc thực hiện cả hai chức năng này, công ty chứng khoán không chỉ là người trung gian trong quá trình giao dịch chứng khoán mà còn đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình phát triển của thị trường tài chính. Như vậy, qua quy trình phân phối và làm đại lý phân phối chứng khoán, công ty chứng khoán đóng góp vào sự linh hoạt và minh bạch của hệ thống tài chính, tạo ra một môi trường giao dịch chứng khoán ổn định và an toàn.

Quý khách có nhu cầu xem thêm bài viết sau: Có được ký chứng từ kế toán Công ty chứng khoán bằng bút bi mực đỏ hoặc bút chì?

Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, xin vui lòng không ngần ngại liên hệ với chúng tôi thông qua Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Đội ngũ chuyên gia của chúng tôi sẵn sàng lắng nghe và cung cấp sự tư vấn chuyên nghiệp để giúp quý khách giải quyết mọi vấn đề một cách hiệu quả và đúng luật. Ngoài ra, quý khách hàng cũng có thể gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc một cách nhanh chóng. Chúng tôi cam kết đáp ứng mọi yêu cầu của quý khách hàng một cách chu đáo và chất lượng.