1. Ban hành cơ chế chính sách đặc thù tại cơ quan Nhà nước

Mới đây, Quốc hội đã thông qua Nghị quyết số 104/2023/QH15 và đã có cơ chế chính sách đặc thù tại cơ quan nhà nước 2024.

Nghị quyết 104/2023/QH15 về dự toán ngân sách Nhà nước năm 2024 đã đề cập đến cơ chế chính sách đặc thù tại cơ quan nhà nước 2024 theo hai giai đoạn như sau:

 

Thời gian

Cơ chế chính sách đặc thù tại cơ quan Nhà nước 2024

Từ 01/01/2024 - hết 30/6/2024

- Tiền lương, thu nhập tăng thêm hằng tháng theo cơ chế đặc thù không vượt quá tiền lương, thu nhập tăng thêm được hưởng tháng 12/2023 (không bao gồm phần tiền lương, thu nhập tăng thêm do điều chỉnh hệ số ngạch, bậc khi nâng ngạch, nâng bậc năm 2024).

- Tiền lương, thu nhập tăng thêm năm 2024 theo cơ chế đặc thù thấp hơn tiền lương chung thì thực hiện chế độ tiền lương chung để đảm bảo quyền lợi của người lao động.

Từ 01/7/2024 trở đi

- Bãi bỏ tất cả cơ chế quản lý tài chính, thu nhập đặc thù của cơ quan hành chính nhà nước.

- Áp dụng chế độ tiền lương, phụ cấp, thu nhập thống nhất. Theo đó, bãi bỏ mức lương tính theo hệ số và mức lương cơ sở, thay vào đó là áp dụng chung 05 bảng lương cho công chức, viên chức giữ chức vụ quản lý và theo ngạch công chức/chức danh viên chức nếu không giữ chức vụ quản lý cùng 03 bảng lương dành cho lực lượng vũ trang nhân dân.

- Không tiếp tục cơ chế đặc thù với phần kinh phí thường xuyên theo cơ chế quản lý tài chính đặc thù gồm các khoản chi hoạt động, tăng cường năng lực, hiện đại hóa, đảm bảo hoạt động chuyên môn… của cơ quan hành chính Nhà nước.

 

2. Nghị quyết 104/2023/QH15 về cải cách tiền lương công chức từ ngày 01/7/2024

Theo đó, từ ngày 01/7/2024, thực hiện cải cách tổng thể chính sách tiền lương theo Nghị quyết 27-NQ/TW năm 2018 (Nguồn kinh phí thực hiện cải cách tiền lương bảo đảm từ nguồn cải cách tiền lương tích lũy của ngân sách trung ương, ngân sách địa phương và một phần bố trí trong dự toán chi cân đối ngân sách nhà nước); điều chỉnh lương hưu, trợ cấp bảo hiểm xã hội, trợ cấp hằng tháng, trợ cấp ưu đãi người có công và một số chính sách an sinh xã hội đang gắn với lương cơ sở.

Như vậy đồng thời với việc cải cách tiền lương công chức viên chức từ ngày 01/7/2024 thì Quốc hội cũng quyết nghị tăng lương hưu cùng thời điểm này.

Theo Nghị quyết 27-NQ/TW, mức lương thấp nhất tại thời điểm cải cách tiền lương như sau:

Tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức bằng mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp.

Nếu tính theo lộ trình cải cách tiền lương của Nghị quyết 27-NQ/TW thì:

- Đến năm 2025, tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức cao hơn mức lương thấp nhất bình quân các vùng của khu vực doanh nghiệp.

- Đến năm 2030, tiền lương thấp nhất của cán bộ, công chức, viên chức bằng hoặc cao hơn mức lương thấp nhất của vùng cao nhất của khu vực doanh nghiệp.

Căn cứ theo Nghị định 38/2022/NĐ-CP, mức lương tối thiểu tháng đang được áp dụng theo 4 vùng gồm: Vùng 1 là 4.680.000 đồng/tháng; vùng 2 là 4.160.000 đồng/tháng; vùng 3 là 3.640.000 đồng/tháng và vùng 4 là 3.250.000 đồng/tháng.

3. Từ 1/7/2024, bãi bỏ tất cả các cơ chế quản lý tài chính, thu nhập đặc thù của cơ quan nhà nước

Theo Dự thảo Thông tư quy định về tổ chức thực hiện dự toán ngân sách nhà nước năm 2024, từ ngày 01/07/2024, bãi bỏ tất cả các cơ chế quản lý tài chính, thu nhập đặc thù của các cơ quan, đơn vị hành chính nhà nước, áp dụng chế độ tiền lương, phụ cấp, thu nhập thống nhất.

Dự thảo mô tả chi tiết về chính sách tiền lương và thu nhập đặc thù áp dụng cho các cơ quan và đơn vị ở trung ương như sau:

- Từ ngày 01/01/2024 đến ngày 30/06/2024: Mức tiền lương và thu nhập tăng thêm hàng tháng sẽ được tính theo mức lương cơ sở là 1,8 triệu đồng/tháng, áp dụng theo cơ chế đặc thù nhằm bảo đảm không vượt quá mức tiền lương và thu nhập tăng thêm được hưởng vào tháng 12 năm 2023 (không bao gồm phần tiền lương và thu nhập tăng thêm do điều chỉnh hệ số tiền lương ngạch, bậc khi nâng ngạch, nâng bậc năm 2024). Trong trường hợp mức tiền lương và thu nhập tăng thêm theo cơ chế đặc thù năm 2024 thấp hơn so với mức tiền lương theo quy định chung, chỉ chế độ tiền lương theo quy định chung sẽ được áp dụng để đảm bảo quyền lợi cho người lao động.

- Từ ngày 01/07/2024: Bãi bỏ toàn bộ các cơ chế quản lý tài chính và thu nhập đặc thù của các cơ quan và đơn vị hành chính nhà nước. Áp dụng chế độ tiền lương, phụ cấp, và thu nhập thống nhất cho tất cả cá nhân làm việc trong hệ thống này. Không tiếp tục sử dụng cơ chế đặc thù đối với phần kinh phí thường xuyên, và không áp dụng cơ chế quản lý tài chính đặc thù (đối với chi hoạt động, tăng cường năng lực, hiện đại hóa, và đảm bảo hoạt động chuyên môn...) cho các cơ quan và đơn vị hành chính nhà nước.

Phân bổ và giao dự toán chi đầu tư phát triển tuân thủ các nguyên tắc sau đây:

Dự thảo rõ ràng việc phân bổ vốn đầu tư ngân sách nhà nước của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương dựa trên tổng mức vốn và cơ cấu vốn được giao bởi Thủ tướng Chính phủ. Các bộ, cơ quan này đảm bảo tập trung vào các dự án có ưu tiên, trọng điểm, đồng thời tuân thủ các điều kiện và trật tự ưu tiên theo quy định của Luật Đầu tư công 2019, các Nghị quyết của Quốc hội và Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Cũng quan trọng là bảo đảm đủ vốn cho các dự án đã hoàn thành, bàn giao và đưa vào sử dụng trước năm 2024, cũng như các dự án ODA, vốn vay ưu đãi nước ngoài và vốn ngân sách nhà nước tham gia vào các dự án PPP. Nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư và các dự án chuyển tiếp cũng cần được hoàn thành trong năm 2024. Mức vốn còn lại sẽ được phân bổ cho các dự án khởi công mới sau khi đảm bảo đủ vốn cho các nhiệm vụ trên.

Các bộ, cơ quan trung ương, và địa phương cần thực hiện phân bổ và giao dự toán chi thường xuyên theo đúng dự toán được giao bởi Thủ tướng Chính phủ. Điều này bảo đảm tính khớp đúng giữa dự toán và chi tiêu, đồng thời đảm bảo thời gian, chế độ, tiêu chuẩn và định mức chi ngân sách theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Trong lĩnh vực giáo dục và đào tạo, việc phân bổ dự toán chi ngân sách cần đảm bảo không thấp hơn mức dự toán được giao bởi Thủ tướng Chính phủ, Hội đồng nhân dân quyết định, Ủy ban nhân dân giao.

Ngoài ra, ưu tiên kinh phí cần được dành cho việc triển khai Đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử theo Quyết định số 06/QĐ-TTg ngày 06 tháng 01 năm 2022 của Thủ tướng Chính phủ. Cũng cần bảo đảm kinh phí cho công tác xây dựng và hoàn thiện pháp luật, tổ chức thi hành pháp luật, và các hoạt động khác như Chương trình phòng, chống tai nạn, thương tích trẻ em và tuyên truyền về Chuyển đổi số, phát triển kinh tế số, quảng bá ASEAN.

Tính đến nay, các tỉnh và thành phố trực thuộc trung ương đã bố trí đủ kinh phí để đảm bảo thực hiện các chính sách và chế độ Trung ương theo dự toán ngân sách giao năm 2024, nhằm đảm bảo quyền lợi cho các đối tượng từ đầu năm 2024.

Xem thêm: Thí điểm một số chính sách đặc thù phát triển TPHCM

Như vậy trên đây là toàn bộ thông tin về Đã ban hành cơ chế chính sách đặc thù tại cơ quan Nhà nước mà Công ty Luật Minh Khuê muốn gửi đến quý khách mang tính tham khảo. Nếu quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc.

Nếu quý khách cần báo giá dịch vụ pháp lý thì quý khách có thể gửi yêu cầu báo phí dịch vụ đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được thông tin sớm nhất! Rất mong nhận được sự hợp tác và tin tưởng của quý khách! Luật Minh Khuê xin trân trọng cảm ơn!