1. Trang phục của cán bộ, công chức và viên chức làm việc tại cơ quan nhà nước?

Theo quy định hiện hành tại Điều 5 của Quyết định số 129/2007/QĐ-TTg ban hành ngày 02 tháng 08 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về ban hành quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính nhà nước thì quy định về trang phục của cán bộ, công chức và viên chức như sau:

- Đối với trang phục:

+ Khi thực hiện nhiệm vụ, cán bộ, công chức, viên chức phải ăn mặc gọn gàng, lịch sự.

+ Cán bộ, công chức, viên chức có trang phục riêng thì thực hiện theo quy định của pháp luật.

- Đối với lễ phục: Lễ phục của cán bộ, công chức, viên chức là trang phục chính thức được sử dụng trong những buổi lễ, cuộc họp trọng thể, các cuộc tiếp khách nước ngoài.

+ Lễ phục của nam cán bộ, công chức, viên chức: bộ comple, áo sơ mi, cravat.

+ Lễ phục của nữ cán bộ, công chức, viên chức: áo dài truyền thống, bộ comple nữ.

+ Đối với cán bộ, công chức, viên chức là người dân tộc thiểu số, trang phục ngày hội dân tộc cũng coi là lễ phục.

- Việc quy định trang phục của cán bộ, công chức và viên chức làm việc trong cơ quan nhà nước phải tuân thủ cấc nguyên tắc sau:

+ Phù hợp với truyền thống, bản sắc văn hoá dân tộc và điều kiện kinh tế - xã hội;

+ Phù hợp với định hướng xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức chuyên nghiệp, hiện đại;

+ Phù hợp với các quy định của pháp luật và mục đích, yêu cầu cải cách hành chính, chủ trương hiện đại hoá nền hành chính nhà nước.

- Việc quy định trang phục của cán bộ, công chức và viên chức làm việc trong cơ quan nhà nước nhằm các mục đích sau:

+ Bảo đảm tính trang nghiêm và hiệu quả hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước;

+ Xây dựng phong cách ứng xử chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức trong hoạt động công vụ, hướng tới mục tiêu xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức có phẩm chất đạo đức tốt, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao.

Cũng cần phải lưu ý đối với mỗi cơ quan, đơn vị, tổ chức sẽ có quy định khác nhau về trang phục của cán bộ, công chức, viên chức thuộc ngành, lĩnh vực quản lý. Việc quy định trang phục này nhằm tạo cơ sở thống nhất, tạo tính chuyên nghiệp và thể hiện sự đặc thù của ngành, lĩnh vực công tác.

- Ví dụ đối với trang phục của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Nội vụ thì Bộ trưởng Bộ Nội vụ đã ban hành Quyết định số 758/QĐ-BNV về ban hành quy tắc ứng xử của cán bộ, công chức, viên chức, người lao động của Bộ Nội vụ. Thì tại Điều 3 của quyết định này có nêu rất rõ trang phục của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động Khi làm việc tại công sở và trong thời gian thực thi nhiệm vụ, công vụ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động phải tuân theo các quy định sau:

+ Mặc trang phục công sở lịch sự, đầu tóc gọn gàng, đi giày hoặc dép có quai hậu. Trang phục phải phù hợp với tính chất công việc, đặc thù của Ngành và thuần phong, mỹ tục của dân tộc (quần, áo kín đáo, váy dài quá đầu gối, không xẻ tà quá cao, không được mặc quần bò, áo phông không có ve cổ). Khuyến khích nữ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động mặc trang phục dân tộc vào các ngày lễ, tết hoặc các dịp đặc biệt của Bộ. Đối với ngành, lĩnh vực có trang phục riêng thì thực hiện theo quy định riêng.

+ Cán bộ, công chức, viên chức và người lao động phải đeo hoặc cài thẻ tên, phù hiệu, chức danh đúng quy định.

+ Không đeo tai nghe, mở nhạc, nghe nhạc, chơi điện tử và các thiết bị giải trí cá nhân trong giờ làm việc.

2. Quy định về trang phục của cá nhân, cơ quan, tổ chức đến làm việc với cơ quan nhà nước 

- Quy định về trang phục của người dân khi đến làm việc với cơ quan nhà nước sẽ theo quy định riêng của cơ quan, tổ chức, đơn vị tùy từng hoàn cảnh mà có quy định khác nhau. Tuy nhiên, dưới đây là một số nguyên tắc chung thường được áp dụng:

+ Trang phục lịch sự và đứng đắn: Người dân thường được khuyến khích mặc trang phục lịch sự và đứng đắn khi đến làm việc với cơ quan nhà nước. Điều này bao gồm việc chọn mặc áo sơ mi, quần tây hoặc váy, giày lịch sự.

+ Kín đáo và tôn trọng: Trang phục của người dân cần phải kín đáo, tôn trọng và không gây phản cảm. Tránh các trang phục quá gợi cảm, quá phô trương hoặc không phù hợp với môi trường làm việc chính thức.

+ Tuân thủ quy định cụ thể của cơ quan: Trong một số trường hợp, các cơ quan nhà nước có thể có quy định cụ thể về trang phục của người dân khi đến làm việc. Điều này có thể được thông báo trước thông qua các biểu ngữ, hướng dẫn trên trang web của cơ quan hoặc thông qua nhân viên tiếp tân.

+ Linh hoạt tùy hoàn cảnh: Trong một số trường hợp đặc biệt như tham gia các buổi tiếp khách, hội thảo, hoặc cuộc họp, trang phục có thể linh hoạt hơn tùy thuộc vào hoàn cảnh cụ thể nhưng vẫn phải đảm bảo sự lịch sự và chuyên nghiệp.

3. Thẻ cán bộ, công chức và viên chức làm việc trong cơ quan nhà nước

- Thẻ cán bộ, công chức, viên chức được quy định chung như sau:

+ Cán bộ, công chức, viên chức phải đeo thẻ khi thực hiện nhiệm vụ.

+ Thẻ cán bộ, công chức, viên chức phải có tên cơ quan, ảnh, họ và tên, chức danh, số hiệu của cán bộ, công chức, viên chức.

+ Bộ Nội vụ hướng dẫn thống nhất mẫu thẻ và cách đeo thẻ đối với cán bộ, công chức, viên chức.

+ Thẻ cán bộ, công chức, viên chức là công cụ để nhận biết và xác định vị trí, chức danh của từng cán bộ, công chức, viên chức trong cơ quan, tổ chức, đơn vị.

+ Thẻ cán bộ, công chức, viên chức phải có tên cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý và sử dụng cán bộ, công chức, viên chức; ảnh, họ và tên, chức vụ hoặc chức danh công việc của cán bộ, công chức, viên chức; mã số thẻ.

+ Thẻ cán bộ, công chức, viên chức được làm bằng chất liệu giấy hoặc plastic. Khuyến khích các cơ quan, tổ chức, đơn vị sử dụng thẻ từ hoặc thẻ có gắn chíp điện tử để tăng thêm hiệu quả sử dụng.

- Hiện nay theo Quyết định số 06/2008/QĐ-BNV ngày 22 tháng 12 năm 2008 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc quy định mẫu thẻ và việc quản lý, sử dụng thẻ đổi với cán bộ, công chức, viên chức như sau:

Thẻ hình chữ nhật, rộng 50mm; dài 90mm, trên hai mặt thẻ được in giống nhau các tiêu chí thông tin sau đây:

+ Tên cơ quan cấp Bộ, cấp tỉnh và tương đương hoặc cơ quan cấp trên của cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp sử dụng cán bộ, công chức, viên chức (ghi ở hàng thứ nhất): chữ in hoa kiểu Times New Roman, size 14 (theo bộ mã tiêu chuẩn tiếng Việt TCVN-6909/2001), chữ đậm, màu chữ vàng nhạt được in trên nền màu xanh da trời.

+ Tên cơ quan, tổ chức, đơn vị trực tiếp sử dụng cán bộ, công chức, viên chức (ghi ở hàng thứ hai): chữ in hoa kiểu Times New Roman, size 14 (theo bộ mã tiêu chuẩn tiếng Việt TCVN-6909/2001), chữ đậm, màu chữ vàng nhạt được in trên nền màu xanh da trời.

+ Họ và tên của cán bộ, công chức, viên chức (ghi ở hàng thứ ba): chữ in hoa kiểu Times New Roman, size 16 (theo bộ mã tiêu chuẩn tiếng Việt TCVN-6909/2001), chữ đậm, màu đen được in trên nền màu trắng. 4. Chức vụ của cán bộ, công chức, viên chức (ghi ở hàng thứ tư): chữ in hoa kiểu Times New Roman, size 12 (theo bộ mã tiêu chuẩn tiếng Việt TCVN-6909/2001), đậm, màu đen được in trên nền màu trắng. Đối với những người không giữ chức vụ lãnh đạo thì ghi chức danh công việc hiện tại của cán bộ, công chức, viên chức đó.

+ Mã số thẻ cán bộ, công chức, viên chức theo hướng dẫn của Bộ Nội vụ (ghi ở hàng thứ năm) chữ in hoa kiểu Times New Roman, size 14 (theo bộ mã tiêu chuẩn tiếng Việt TCVN-6909/2001), đậm, màu đỏ được in trên nền màu trắng. Trong khi chờ quy định mới về mã số thẻ cán bộ, công chức, viên chức, trước mắt vẫn áp dụng số hiệu của thẻ công chức theo hướng dẫn tại Công văn số 152/TCCP-VC ngày 05 tháng 5 năm 1994 của Ban Tổ chức – Cán bộ Chính phủ (nay là Bộ Nội vụ) về hướng dẫn làm phiếu, thẻ công chức.

+ Ảnh màu cỡ 3 x 4cm của người được cấp thẻ ở vị trí phía dưới bên trái thẻ.

+ Hình Quốc huy in màu theo quy định ở vị trí phía trên bên trái thẻ.

Hiện nay Bộ Nội vụ cũng đang triển khai thẻ cán bộ, công chức, viên chức điện tử tạo cơ sở cho sự quản lý, minh bạch và hiệu quả hơn.

Ngoài nội dung bài viết trên quý khách hàng có thể tham khảo bài viết có nội dung tương tự tại địa chỉ sau: Cán bộ công chức là gì? Quyền và nghĩa vụ của Cán bộ Công chức?

Nếu quý khách có bất kỳ vấn đề nào liên quan đến nội dung bài viết hoặc pháp lý, chúng tôi khuyến khích quý khách liên hệ trực tiếp đến hotline 19006162 hoặc gửi email tới địa chỉ lienhe@luatminhkhue.vn. Đội ngũ chuyên viên của chúng tôi sẽ sẵn lòng hỗ trợ và giải quyết mọi thắc mắc của quý khách một cách tận tâm và chuyên nghiệp.