1. Nhiệm vụ, quyền hạn của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội 

Căn cứ theo Điều 4 Thông tư 11/2021/TT-BLĐTBXH quy định về nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội như sau:

- Trình Ủy ban nhân dân cấp huyện dự thảo quyết định về quy hoạch, kế hoạch phát triển trung hạn và hàng năm trong lĩnh vực quản lý nhà nước thuộc thẩm quyền, cũng như dự thảo văn bản quy định cụ thể chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Trình Chủ tịch Ủy ban nhân dân cấp huyện các văn bản về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội để ban hành theo phân công.

- Tổ chức thực hiện các văn bản pháp luật, quy hoạch, kế hoạch sau khi được phê duyệt, đồng thời phổ biến, giáo dục pháp luật về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội, và theo dõi việc thi hành pháp luật.

- Hỗ trợ Ủy ban nhân dân cấp huyện trong việc quản lý các tổ chức kinh tế, cơ sở tư nhân, và các tổ chức phi chính phủ hoạt động trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội theo quy định của pháp luật.

- Hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện các quy định đối với các cơ sở trợ giúp xã hội, cơ sở giáo dục nghề nghiệp, tổ chức dịch vụ việc làm, và các cơ sở hỗ trợ xã hội khác, đồng thời phối hợp với các ngành, đoàn thể xây dựng phong trào toàn dân chăm sóc, giúp đỡ người có công và các đối tượng chính sách xã hội.

- Quản lý các công trình ghi công liệt sĩ và mộ liệt sĩ trên địa bàn cấp huyện.

- Tiếp nhận hồ sơ và thực hiện xác định số lao động tham gia bảo hiểm xã hội tạm nghỉ việc, thực hiện quản lý nhà nước về bảo hiểm xã hội trong phạm vi địa phương, và kiểm tra danh sách đối tượng tham gia bảo hiểm y tế.

- Hướng dẫn chuyên môn và nghiệp vụ về lĩnh vực lao động, người có công và xã hội đối với cán bộ, công chức trên địa bàn.

- Phối hợp với các tổ chức và cá nhân xây dựng phong trào toàn dân chăm sóc, giúp đỡ người có công với cách mạng và các đối tượng chính sách xã hội.

- Kiểm tra và giải quyết khiếu nại, tố cáo, cũng như phòng, chống tham nhũng và lãng phí trong lĩnh vực lao động, người có công và xã hội.

- Xây dựng hệ thống thông tin và lưu trữ phục vụ công tác quản lý và chuyên môn của cơ quan chuyên môn cấp huyện.

- Thực hiện công tác thông tin, báo cáo định kỳ và đột xuất về tình hình thực hiện nhiệm vụ được giao.

- Quản lý tổ chức bộ máy, biên chế công chức, và chế độ về công chức trong phạm vi quản lý.

- Quản lý tài chính và tài sản của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định của pháp luật và theo phân công của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác do Ủy ban nhân dân cấp huyện giao hoặc theo quy định của pháp luật.

2. Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chịu sự chỉ đạo của các cơ quan nào?

Căn cứ theo quy định tại khoản 2 Điều 3 Thông tư 11/2021/TT-BLĐTBXH quy định về vị trí và chức năng của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội như sau:

- Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội có tư cách pháp nhân, có con dấu và tài khoản; chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức và công tác của Ủy ban nhân dân cấp huyện, đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

Như vậy, Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chịu sự chỉ đạo, quản lý về tổ chức, vị trí việc làm, biên chế công chức, cơ cấu ngạch công chức và công tác của Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Đồng thời chịu sự chỉ đạo, kiểm tra, hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội.

3. Một số công tác quốc phòng ở Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội

Công tác quốc phòng ở cấp Trung ương và địa phương đóng vai trò quan trọng trong việc củng cố quốc phòng và bảo vệ Tổ quốc. Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, là cơ quan của Chính phủ, đã thực hiện nhiều giải pháp nhằm nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác này.

Bộ này quản lý các lĩnh vực liên quan đến lao động, việc làm, giáo dục nghề nghiệp, bảo hiểm xã hội, an toàn vệ sinh lao động, người có công, bảo trợ xã hội, trẻ em, bình đẳng giới và phòng chống tệ nạn xã hội. Đồng thời, Bộ cũng quản lý các dịch vụ sự nghiệp công trong các ngành, lĩnh vực thuộc phạm vi quản lý nhà nước.

Các hoạt động của Bộ trong công tác quốc phòng được lãnh đạo và chỉ đạo một cách quyết liệt và đồng bộ. Bộ đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan Trung ương và địa phương để nghiên cứu, tham mưu cho Chính phủ hoạch định và triển khai nhiều chính sách quan trọng. Đặc biệt, các chính sách này liên quan đến lao động, đào tạo, việc làm và an sinh xã hội, đồng thời gắn kết với việc xây dựng địa bàn, đảm bảo an ninh chính trị và xây dựng "thế trận lòng dân".

Công tác bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh được tổ chức và tiến hành một cách chặt chẽ và khoa học, giúp nâng cao nhận thức của cán bộ, công nhân và viên chức về nhiệm vụ quốc phòng. Việc kiện toàn ban chỉ huy quân sự từ cấp Bộ đến cơ sở được chú trọng, đảm bảo sự chỉ đạo và hướng dẫn hiệu quả. Đồng thời, lực lượng tự vệ cũng được xây dựng vững mạnh và chất lượng cao để hoàn thành mọi nhiệm vụ quốc phòng.

Để xây dựng lực lượng tự vệ vững mạnh và đáp ứng được mọi nhiệm vụ được giao, Ban Chỉ huy Quân sự Bộ đã chỉ đạo các đơn vị trực thuộc tiến hành rà soát các đối tượng trong độ tuổi phù hợp để đăng ký và bổ sung vào đội ngũ tự vệ. Đồng thời, họ cũng đã tiến hành kiện toàn tổ chức và quy mô của lực lượng tự vệ, đảm bảo cơ cấu và thành phần hợp lý, chất lượng cao, đặc biệt coi trọng chất lượng chính trị.

Ngoài ra, Ban Chỉ huy Quân sự Bộ cũng đã phối hợp chặt chẽ với các cơ quan quân sự địa phương để tổ chức huấn luyện, nâng cao trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của lực lượng tự vệ. Đặc biệt, họ đã đảm bảo rằng 100% lực lượng tự vệ sử dụng thành thạo các loại vũ khí và công cụ hỗ trợ trong biên chế, đồng thời nắm chắc phương án phối hợp với các lực lượng khác trên địa bàn trong xử lý các tình huống liên quan đến quốc phòng, an ninh, trật tự và an toàn xã hội.

Việc duy trì nghiêm nền nếp, chế độ trực theo quy định đã được thực hiện để đảm bảo an toàn cho cơ quan và đơn vị trong mọi tình huống. Tất cả những nỗ lực này đã góp phần quan trọng vào việc nâng cao chất lượng và hiệu quả của công tác quốc phòng của Bộ, đồng thời bảo đảm an ninh chính trị, trật tự và an toàn xã hội trên từng khu vực, địa bàn và sự nghiệp bảo vệ Tổ quốc trong bối cảnh mới.

Xem thêm: Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội theo quy định mới nhất hiện nay

Như vậy trên đây là toàn bộ thông tin về Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội chịu sự chỉ đạo của cơ quan nào? mà Công ty Luật Minh Khuê muốn gửi đến quý khách mang tính tham khảo. Nếu quý khách còn vướng mắc về vấn đề trên hoặc mọi vấn đề pháp lý khác, quý khách hãy vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi qua Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến theo số điện thoại 1900.6162 để được Luật sư tư vấn pháp luật trực tiếp qua tổng đài kịp thời hỗ trợ và giải đáp mọi thắc mắc.

Nếu quý khách cần báo giá dịch vụ pháp lý thì quý khách có thể gửi yêu cầu báo phí dịch vụ đến địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để nhận được thông tin sớm nhất! Rất mong nhận được sự hợp tác và tin tưởng của quý khách! Luật Minh Khuê xin trân trọng cảm ơn!