1. Mục đích của việc đóng đảng phí

Thông qua việc đóng góp đảng phí, Đảng viên không chỉ thể hiện sự trách nhiệm cá nhân mà còn đóng một vai trò then chốt trong việc thúc đẩy sự phát triển và thành công của Đảng. Điều này bao gồm việc họ đảm bảo rằng Đảng có đủ nguồn lực để thực hiện các hoạt động chính trị, xã hội và kinh tế, từ việc thúc đẩy chính sách cải cách đến việc hỗ trợ các dự án cơ sở, cũng như tạo điều kiện thuận lợi cho việc kết nối với cử tri và người dân.

Hơn nữa, việc đóng góp đảng phí không chỉ ảnh hưởng đến sự phát triển của Đảng mà còn đóng góp tích cực vào việc xây dựng một xã hội ngày càng công bằng, giàu mạnh và dân chủ hơn. Bằng cách tham gia vào quá trình này, Đảng viên đóng vai trò quan trọng trong việc hỗ trợ và thúc đẩy các chính sách và chương trình xã hội có mục tiêu tạo điều kiện sống tốt hơn cho tất cả mọi người, giúp giảm bớt bất bình đẳng và tạo cơ hội công bằng cho mọi người. Điều này có nghĩa là họ không chỉ chăm lo cho sự phát triển của Đảng mà còn làm phần việc xây dựng nền tảng cho một tương lai tươi sáng hơn cho xã hội và quốc gia.

2. Đang hưởng trợ cấp thất nghiệp có phải đóng đảng phí không?

Theo Quyết định 342-QĐ/TW năm 2010 về Quy định chế độ Đảng phí, ban hành bởi Bộ Chính trị, chúng ta có thể thấy sự chi tiết và minh bạch trong việc xác định các đối tượng và mức đóng Đảng phí hàng tháng của các Đảng viên như sau:

- Đối với Đảng viên làm việc trong các cơ quan hành chính, tổ chức chính trị và tổ chức chính trị - xã hội, cũng như các đơn vị lực lượng vũ trang: họ đóng Đảng phí hàng tháng tương đương với 1% của tổng thu nhập hàng tháng, bao gồm tiền lương, các khoản phụ cấp và tiền công, cùng với mức sinh hoạt phí tương ứng.

- Các Đảng viên hưởng lương bảo hiểm xã hội đang tham gia vào việc duy trì sự hoạt động của Đảng thông qua việc đóng Đảng phí hàng tháng tương đương với 0,5% mức tiền lương bảo hiểm xã hội của họ.

- Nếu Đảng viên làm việc trong lĩnh vực doanh nghiệp, sự nghiệp, hoặc các tổ chức kinh tế khác, họ cũng đóng Đảng phí hàng tháng tương đương với 1% của tổng thu nhập hàng tháng, bao gồm tiền lương, tiền công, và bất kỳ khoản thu nhập nào khác mà họ nhận từ quỹ tiền lương của đơn vị.

- Đối với các Đảng viên đang làm việc tại nước ngoài, mức đóng Đảng phí hàng tháng biến đổi từ 2.000 đồng đến 30.000 đồng. Trong trường hợp Đảng viên ngoài độ tuổi lao động, mức đóng Đảng phí sẽ là 50% của Đảng viên trong độ tuổi lao động. Điều này tạo ra một sự linh hoạt và tính công bằng trong việc xác định mức đóng Đảng phí, dựa trên tình hình cụ thể của mỗi Đảng viên trong và ngoài nước.

- Các Đảng viên đang làm việc tại các cơ quan đại diện của Việt Nam ở nước ngoài và những người là lưu học sinh theo các Hiệp định tài trợ hoặc được đài thọ từ ngân sách nhà nước: Các Đảng viên trong tình cảnh này sẽ đóng Đảng phí hàng tháng với mức tương đương 1% của mức sinh hoạt phí hằng tháng. Điều này thể hiện cam kết của họ đối với Đảng và đất nước, giúp duy trì sự hoạt động của Đảng ở nước ngoài và đảm bảo sự liên kết với cộng đồng người Việt Nam ở hải ngoại.

- Các Đảng viên đi du học tự túc, đi xuất khẩu lao động, đi theo gia đình, hoặc là thành phần tự do làm ăn sinh sống: Đối với những Đảng viên tham gia vào những hoạt động này, mức đóng Đảng phí hàng tháng được thiết lập từ 2 USD đến 5 USD. Điều này thể hiện tôn trọng sự đóng góp của họ trong việc phát triển đất nước, dù ở nước ngoài, và đảm bảo họ có thể tiếp tục duy trì quan hệ với Đảng.

- Đảng viên nắm giữ vị trí chủ hoặc đồng chủ sở hữu các doanh nghiệp, khu thương mại, hoặc cửa hàng dịch vụ: Để đảm bảo sự công bằng, các Đảng viên trong tình cảnh này sẽ đóng Đảng phí hàng tháng với mức tối thiểu là 10 USD. Điều này góp phần vào việc đảm bảo rằng những người có trách nhiệm quản lý kinh doanh cũng tham gia đóng góp cho sự phát triển của Đảng và xã hội.

- Khuyến khích đảng viên tự nguyện đóng Đảng phí cao hơn mức quy định: Để thúc đẩy tình thần đóng góp, mọi Đảng viên được khuyến khích đóng Đảng phí vượt quá mức quy định, mặc dù điều này phải được Chi bộ đồng thuận. Điều này tạo điều kiện cho những người có khả năng tài chính mạnh mẽ đóng góp nhiều hơn để hỗ trợ các hoạt động của Đảng và xã hội.

- Đảng viên đối diện với tình hình khó khăn đặc biệt: Nếu Đảng viên gặp khó khăn đặc biệt, họ có quyền nộp đơn đề nghị miễn hoặc giảm mức đóng Đảng phí. Chi bộ sẽ xem xét và báo cáo lên cấp ủy cơ sở để quyết định cuối cùng. Điều này thể hiện sự quan tâm đến hoàn cảnh của từng Đảng viên và đảm bảo rằng họ không gặp khó khăn không cần thiết trong việc thực hiện cam kết Đảng.

Dựa vào phân tích trước đó, pháp luật không loại trừ trường hợp những người đang thụ động trước tình cảnh thất nghiệp, và vì vậy, họ vẫn phải đóng Đảng phí trong thời gian này. Nếu người lao động là Đảng viên đang nhận trợ cấp thất nghiệp và họ rơi vào tình cảnh đặc biệt khó khăn, không có khả năng đóng Đảng phí, họ có quyền nộp đơn đề nghị miễn hoặc giảm mức đóng Đảng phí. Sau khi nhận được đơn đề nghị, Chi bộ sẽ tiến hành xem xét và báo cáo lên cấp ủy cơ sở để đưa ra quyết định chính thức. Điều này làm nổi bật sự linh hoạt và tôn trọng đối với những người đang đối diện với khó khăn trong tình cảnh đặc biệt, đồng thời đảm bảo rằng tất cả các Đảng viên vẫn có cơ hội duy trì cam kết và đóng góp cho Đảng và xã hội một cách công bằng.

3. Đảng viên không đóng đảng phí thì có sao không?

Theo quy định tại Điều 8 Điều lệ Đảng Cộng sản Việt Nam năm 2011 thì trong trường hợp Đảng viên không tham gia sinh hoạt chi bộ hoặc không thực hiện nghĩa vụ đóng đảng phí trong ba tháng liên tiếp trong năm mà không có lý do chính đáng, hoặc khi họ trình trạng giảm sút ý chí phấn đấu, không thực hiện nhiệm vụ của một Đảng viên, thậm chí sau khi đã được chi bộ hướng dẫn và không có sự tiến bộ, chi bộ sẽ tiến hành xem xét tình hình. Quá trình xem xét này đòi hỏi sự cân nhắc kỹ lưỡng và công bằng, trong đó chi bộ sẽ xem xét toàn bộ hoàn cảnh và sự phấn đấu của Đảng viên.

Sau khi quá trình xem xét hoàn tất, chi bộ sẽ đề nghị lên cấp có thẩm quyền để xem xét và quyết định liệu có cần xoá tên Đảng viên này khỏi danh sách Đảng viên hay không. Quyết định này không chỉ thể hiện tầm quan trọng của việc giữ gìn tính nghiêm minh và đoàn kết bên trong Đảng mà còn đảm bảo rằng những người không tuân thủ nghĩa vụ của Đảng không ảnh hưởng đến sự đoàn kết và sức mạnh tổ chức của Đảng.

Trong trường hợp xuất hiện những tình huống nêu trên và Đảng viên có khiếu nại về quyết định của chi bộ, thì quá trình xem xét và xử lý sẽ thể hiện sự tôn trọng đối với quyền lợi và quan điểm của mỗi Đảng viên. Chi bộ sẽ tiến hành báo cáo lên cấp ủy có thẩm quyền, mở cửa cho một cuộc xem xét chi tiết hơn, trong đó sẽ xem xét toàn bộ tình huống và đánh giá các phản ánh và luận điểm từ Đảng viên. Quyết định sau cùng sẽ được đưa ra dưới sự xem xét cân nhắc và công bằng hơn, nhằm đảm bảo tính công minh và tính nghiêm minh của quy trình nội bộ Đảng.

Trường hợp Đảng viên muốn rời bỏ Đảng, và việc này đòi hỏi xem xét từ chi bộ, quá trình xem xét sẽ bao gồm các bước kỹ lưỡng để đảm bảo rằng quyết định cuối cùng thể hiện sự tôn trọng và quan tâm đối với lựa chọn của Đảng viên. Quyết định này sau đó sẽ được.

Ngoài ra, có thể tham khảo: Mức đóng đảng phí của các cán bộ, công chức kiêm nhiệm và cán bộ không chuyên trách. Còn khúc mắc, liên hệ 1900.6162 hoặc gửi email tới: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ. Xin cảm ơn.