Luật sư tư vấn về chủ đề "mức đóng đảng phí"

mức đóng đảng phí | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề mức đóng đảng phí.

Mẫu bản tự kiểm điểm Đảng viên, bản kiểm điểm cá nhân mới 2021

Mẫu bản tự kiểm điểm Đảng viên, bản kiểm điểm cá nhân mới 2021
Trên thực tế hiện nay, vấn đề sai phạm vẫn xảy ra trên thực tế không chỉ đối với Đảng viên mà còn đối với từng cá nhân đều phải thực hiện viết Bản tự kiểm điểm cá nhân. Chính vì vậy, công ty luật Minh Khuê cung cấp đến khách hàng mẫu bản kiểm điểm Đảng viên, bản tự kiểm điểm cá nhân mới nhất.

Hướng dẫn cách soạn bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phần đấu cho cán bộ Đảng viên ?

Hướng dẫn cách soạn bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phần đấu cho cán bộ Đảng viên ?
Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của Đảng Viên hàng năm viết như thế nào ? Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng thực hiện như thế nào ? Vướng mắc về giấy tờ vào Đảng giải quyết thế nào? và các vấn đề khác liên quan sẽ được Luật Minh Khuê tư vấn cụ thể:

Thủ tục xin chuyển sinh hoạt đảng về địa phương cho đảng viên thực hiện như thế nào ?

Thủ tục xin chuyển sinh hoạt đảng về địa phương cho đảng viên thực hiện như thế nào ?
Điều kiện được chuyển sinh hoạt đảng vào công ty ? Thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng ? Đảng viên có phải chuyển sinh hoạt Đảng lên nơi đang công tác không ? Chế độ sinh hoạt đảng đối với đảng viên nghỉ sản như thế nào ? Hỏi về vấn đề chuyển nơi sinh hoạt Đảng sau khi ra trường ? và các vấn đề khác liên quan sẽ được Luật Minh Khuê tư vấn cụ thể:

Hướng dẫn về mức đóng Đảng phí của đảng viên trong cơ quan nhà nước ?

Hướng dẫn về mức đóng Đảng phí của đảng viên trong cơ quan nhà nước ?
Thưa luật sư, xin hỏi: Đơn vị chúng tôi đang đóng đảng phí hàng tháng bằng 1% tiền lương hàng tháng (bao gồm, tiền lương, tiền công, phụ cấp chức vụ...). Ví dụ: Nguyễn Văn A - tổng tiền lương thực nhận hàng tháng: 6.000.000 đồng *1% = 60.000 đ; Tuy nhiên qua kiểm tra đảng cấp trên yêu cầu chỉ thu 1% tiền lương đóng BHXH như vậy có đúng không ? Cảm ơn!

Nghỉ thai sản có phải đi sinh hoạt Đảng không ?

Nghỉ thai sản có phải đi sinh hoạt Đảng không ?
Rất nhiều người lao động trong quá trình nghỉ thai sản đặt câu hỏi: Đảng viên nghỉ chế độ thai sản có phải sinh hoạt Đảng không? Trường hợp nào được miễn sinh hoạt và thủ tục như thế nào ? và một số vấn đề pháp lý khác sẽ được luật sư tư vấn và giải đáp cụ thể:

Hướng dẫn 09-HD/BTCTW về nội dung sinh hoạt chi bộ Đảng

Hướng dẫn 09-HD/BTCTW về nội dung sinh hoạt chi bộ Đảng
Ngày 02 tháng 3 năm 2012, Ban tổ chức Trung Ương ban hành Hướng dẫn 09-HD/BTCTW về nội dung sinh hoạt chi bộ Đảng nhằm nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ và để đảng viên nhận thức sâu sắc về vai trò, vị trí quan trọng của tổ chức cơ sở đảng và của chi bộ với nội dung như sau:

Cho hỏi về kê khai lương để đóng đảng phí ?

Cho hỏi về kê khai lương để đóng đảng phí ?
Chào Công ty luật Minh Khuê, Trong trường hợp tôi là đảng viên đang làm việc tại công ty thuộc vốn đầu tư 100% nước ngoài, và công ty tôi có thang bảng lương cụ thể cho nhân viên như tôi là 7 bậc, hiện tại tôi cũng đang ở thang bậc 7.