Luật sư tư vấn về chủ đề "mức đóng đảng phí"

mức đóng đảng phí | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề mức đóng đảng phí.

Hướng dẫn về mức đóng Đảng phí của đảng viên trong cơ quan nhà nước ?

Hướng dẫn về mức đóng Đảng phí của đảng viên trong cơ quan nhà nước ?
Thưa luật sư, xin hỏi: Đơn vị chúng tôi đang đóng đảng phí hàng tháng bằng 1% tiền lương hàng tháng (bao gồm, tiền lương, tiền công, phụ cấp chức vụ...). Ví dụ: Nguyễn Văn A - tổng tiền lương thực nhận hàng tháng: 6.000.000 đồng *1% = 60.000 đ; Tuy nhiên qua kiểm tra đảng cấp trên yêu cầu chỉ thu 1% tiền lương đóng BHXH như vậy có đúng không ? Cảm ơn!

Mức đóng đảng phí của đảng viên trong doanh nghiệp nhà nước được quy định như thế nào ?

Mức đóng đảng phí của đảng viên trong doanh nghiệp nhà nước được quy định như thế nào ?
Thưa luật sư, xin hỏi: đơn vị chúng tôi đang đóng đảng phí hàng tháng bằng 1% tiền lương hàng tháng (bao gồm, tiền lương, tiền công, phụ cấp chức vụ. ). Ví dụ: nguyễn văn a - tổng tiền lương thực nhận hàng tháng: 6. 000. 000 đồng *1% = 60. 000 đ;- tuy nhiên qua kiểm tra đảng cấp trên yêu cầu chỉ thu 1% tiền lương đóng bhxh như vậy có đúng không.