Luật sư tư vấn về chủ đề "mức đóng đảng phí"

mức đóng đảng phí | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề mức đóng đảng phí.

Đặc trưng mô hình xã hội xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam

Đặc trưng mô hình xã hội xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam
Hệ thống xã hội chủ nghĩa là thể chế chính trị mà được các nước có các đảng Cộng sản nắm quyền lãnh đạo tuyên bố sẽ đưa đất nước và dân tộc mình đi theo một con đường xã hội chủ nghĩa. Dưới đây là những phân tích của luật Minh Khuê về vấn đề trên

Điều lệ Đảng công sản Việt Nam về Đảng viên

Điều lệ Đảng công sản Việt Nam về Đảng viên
Đảng Cộng sản Việt Nam do đồng chí Hồ Chí Minh sáng lập và rèn luyện, đã lãnh đạo nhân dân làm Cách mạng Tháng Tám thành công, lập nên nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, tiến hành thắng lợi các cuộc kháng chiến chống xâm lược,.

Khái quát về bản chất giai cấp của Đảng hiện nay?

Khái quát về bản chất giai cấp của Đảng hiện nay?
Đảng Cộng sản Việt Nam mang bản chất giai cấp công nhân, đó là giai cấp triệt để cách mạng nhất, luôn có ý thức tổ chức kỷ luật cao, có tinh thần đoàn kết chặt chẽ trong đội ngũ của giai cấp mình với nhân dân lao động và toàn dân tộc, đồng thời luôn nêu cao tinh thần đoàn kết quốc tế trong sáng.

Đảng phí, nguyên tắc, chế độ quản lý tài chính, tài sản của Đảng

Đảng phí, nguyên tắc, chế độ quản lý tài chính, tài sản của Đảng
Đóng đảng phí là nhiệm vụ của đảng viên theo quy định của Điều lệ Đảng, người đảng viên cần hiểu rõ mức đóng đảng phí để thực hiện đúng nghĩa vụ của mình vậy Đảng phí là gì và nguyên tắc chế độ tài chính tài sản của đảng được quy định ra sao bài viết dưới đây sẽ làm rõ vấn đề trên

Một số quy định cụ thể về đảng ủy quân khu, đảng ủy quân sự địa phương

Một số quy định cụ thể về đảng ủy quân khu, đảng ủy quân sự địa phương
Đảng ủy quân khu gồm các đồng chí công tác trong đảng bộ quân khu do đại hội cùng cấp bầu, các đồng chí bí thư tỉnh ủy, thành ủy trên địa bàn quân khu được Bộ Chính trị chỉ định tham gia. Vậy quy định cụ thể về đảng ủy quân khu và đảng ủy quân sự địa phương như thế nào bài viết dưới đây sẽ làm rõ

Các vấn đề liên quan đến công tác và sinh hoạt Đảng ?

Các vấn đề liên quan đến công tác và sinh hoạt Đảng ?
Chất lượng sinh hoạt Đảng ở cơ sở là một trong những yếu tố quyết định sức sống, sự tồn tại, phát triển và vai trò lãnh đạo của Đảng. Sinh hoạt Đảng ở cơ sở hình thức, kém chất lượng dẫn đến sự suy giảm năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng

Quy định về hệ thống tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam?

Quy định về hệ thống tổ chức Đảng Cộng sản Việt Nam?
Tổ chức của Đảng Cộng sản Việt Nam hiện nay dựa theo Điều lệ Đảng, các văn bản của Ban Chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị và Ban Bí thư, bảo đảm sự lãnh đạo toàn diện của Đảng Cộng sản Việt Nam đối với hệ thống chính trị và xã hội.

Mẫu bản tự kiểm điểm Đảng viên, bản kiểm điểm cá nhân mới 2021

Mẫu bản tự kiểm điểm Đảng viên, bản kiểm điểm cá nhân mới 2021
Trên thực tế hiện nay, vấn đề sai phạm vẫn xảy ra trên thực tế không chỉ đối với Đảng viên mà còn đối với từng cá nhân đều phải thực hiện viết Bản tự kiểm điểm cá nhân. Chính vì vậy, công ty luật Minh Khuê cung cấp đến khách hàng mẫu bản kiểm điểm Đảng viên, bản tự kiểm điểm cá nhân mới nhất.

Đã trở thành Đảng viên có cần phải tiếp tục đóng Đoàn phí không?

Đã trở thành Đảng viên có cần phải tiếp tục đóng Đoàn phí không?
Trở thành Đảng viên, bạn phải tuân theo những quy định trong Điều lệ Đảng cũng như các văn bản hướng dẫn có liên quan. Dưới đây là nội dung tư vấn của Luật sư Công ty Luật TNHH Minh Khuê về vấn đề của Đảng viên có liên quan đến nội dung quy định tại Điều lệ Đảng.

Hướng dẫn cách soạn bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phần đấu cho cán bộ Đảng viên ?

Hướng dẫn cách soạn bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phần đấu cho cán bộ Đảng viên ?
Bản cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu của Đảng Viên hàng năm viết như thế nào ? Kiểm điểm, đánh giá, xếp loại chất lượng hàng năm đối với tổ chức đảng thực hiện như thế nào ? Vướng mắc về giấy tờ vào Đảng giải quyết thế nào? và các vấn đề khác liên quan sẽ được Luật Minh Khuê tư vấn cụ thể:

Thủ tục xin chuyển sinh hoạt đảng về địa phương cho đảng viên thực hiện như thế nào ?

Thủ tục xin chuyển sinh hoạt đảng về địa phương cho đảng viên thực hiện như thế nào ?
Điều kiện được chuyển sinh hoạt đảng vào công ty ? Thủ tục chuyển sinh hoạt Đảng ? Đảng viên có phải chuyển sinh hoạt Đảng lên nơi đang công tác không ? Chế độ sinh hoạt đảng đối với đảng viên nghỉ sản như thế nào ? Hỏi về vấn đề chuyển nơi sinh hoạt Đảng sau khi ra trường ? và các vấn đề khác liên quan sẽ được Luật Minh Khuê tư vấn cụ thể:

Hướng dẫn về mức đóng Đảng phí của đảng viên trong cơ quan nhà nước ?

Hướng dẫn về mức đóng Đảng phí của đảng viên trong cơ quan nhà nước ?
Thưa luật sư, xin hỏi: Đơn vị chúng tôi đang đóng đảng phí hàng tháng bằng 1% tiền lương hàng tháng (bao gồm, tiền lương, tiền công, phụ cấp chức vụ...). Ví dụ: Nguyễn Văn A - tổng tiền lương thực nhận hàng tháng: 6.000.000 đồng *1% = 60.000 đ; Tuy nhiên qua kiểm tra đảng cấp trên yêu cầu chỉ thu 1% tiền lương đóng BHXH như vậy có đúng không ? Cảm ơn!