Lâm Đồng là một trong 5 tỉnh thuộc vùng Tây Nguyên, Việt Nam đồng thời là tỉnh có diện tích lớn thứ 7 cả nước tiếp giáp với vùng kinh tế trọng điểm phía Nam. Kinh tế Lâm Đồng đang phát triển và vô cùng thuận lợi là một trong những nguyên nhân giúp cho các thương nhân quan tâm hơn đến vấn đề đăng ký khuyến mại nhằm thu hút khách hàng, quảng bá sản phảm, dịch vụ của doanh nghiệp mình.

 

 1. Các chương trình khuyến mại phải đăng ký tại Lâm Đồng

Theo Khoản 1 Điều 19 của Nghị định 81/2018/NĐ-CP quy định thương nhân phải thực hiện thủ tục hành chính đăng ký khuyến mại và phải được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền xác nhận trước khi thực hiện chương trình khuyến mại nếu thuộc một trong các hình thức khuyến mại sau đây:

- Khuyến mại qua hàng mẫu: Thương nhân đưa cho khách hàng hàng mẫu, cung ứng dịch vụ để khách hàng dùng thử không phải trả tiền. Thông thường thì hàng mẫu được sử dụng khi thương nhân cần giới thiệu một sản phẩm mới hoặc sản phẩm đã cải tiến, Do vậy, hàng mẫu đưa cho khách hàng dùng thử là hàng đang bán hoặc sẽ được bán trên thị trường;

- Khuyến mại bằng quà tặng: Thương nhân được tặng hàng hóa, cung ứng dịch vụ cho khách hàng không thu tiền để thực hiện mục đích xúc tiến thương mại. Hàng hóa, dịch vụ dùng làm quà tặng có thể là hàng hóa, dịch vụ mà thương nhân đang kinh doanh haowcj là hàng hóa, dịch vụ của thương nhân khác. Việc pháp luật cho phép sử dụng hàng hóa, dịch vụ của thương nhân để phat tặng tạo điều kiện khuyến khích sự liên kết xúc tiến thương mại của các thương nhân nhằm khai thác lợi ích tối đa.

- Khuyến mại bằng hình thức giảm giá: Giảm giá là hành vi bán hàng, cung ứng dịch vụ trong thời gain khuyến mại với giá thấp hơn giá bán thực tế, giá cung ứng dịch vụ mà bình thường trước đó vấn bán. Và được áp dụng trong thời gian khuyến mại mà thương nhân đã đăng ký hoặc thông báo. Nếu hàng hóa hay dịch vụ thuộc vào diện Nhà nước quản lý giá thì việc khuyến mại sẽ được thực hiện theo quy định của Chính phủ. 

- Phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ, phiếu dự thi: Theo các chương trình này thì khách hàng sẽ được hưởng lợi ích nhất định theo những phương thức khác nhau. Phiếu mua hàng thường có ý nghĩa giảm giá hoặc có mệnh giá nhất định để thanh toán cho những lần mua sau trong hệ thống cửa hàng của doanh nghiệp đó. Phiếu tổ chức dịch vụ cho phép sử dụng dịch vụ miễn phí theo điều kiện nhà cung ứng dịch vụ đưa ra. Hay phiếu dự thi có thể mang đến cho khách hàng giải thưởng hoặc cũng có teher là không mang lại lợi ích gì.

- Tổ chức các sự kiện để thu hút khách hàng: Các sự kiện sẽ thường gắn với việc mua bán hàng hóa hay cung ứng dịch vụ như: các chương trình mang tính chất may rủi. Tổ chức cho khách hàng tham gia các chương trình văn hóa, nghệ thuật, gaiir trí,... có thể là lợi ích mà thương nhân dành khuyến mại cho khách hàng, cũng có thể nhằm hướng tới khách hàng mục tiêu của thương nhân. 

 

2. Thủ tục đăng ký khuyến mại tại Lâm Đồng

2.1. Hồ sơ đăng ký khuyến mại tại Lâm Đồng

Để thực hiện thủ tục đăng ký khuyến mại thì các thương nhân cần chuẩn bị hồ sơ bao gồm các tài liệu sau:

- 01 đơn đăng ký khuyến  mại theo mẫu ban hành theo Nghị định 81/2018/NĐ-CP;

- 01 văn bản, tài liệu về thể lệ chương trình khuyến mại;

- Hình ảnh, mẫu hàng hóa dịch vụ được khuyến mại và hàng hóa dịch vụ dùng để khuyến mại;

- Mẫu bằng chứng xác định trúng thưởng hoặc mô tả chi tiết về bằng chứng xác định trúng thưởng;

- 01 bản sao không cần chứng thực giấy tờ về chất lượng của hàng hóa khuyến mại theo quy định của pháp luật;

- Một số tài liệu có liên quan khác theo yêu cầu của cơ quan nhà nước.

 

2.2. Thời gian thực hiện thủ tục đăng ký chương trình khuyến mại

Thời gian thực hiện thủ tục đăng ký khuyến mại được quy định rất cụ thể. Theo quy định tại Khoản 6 Điều 19 Nghị định 81/2018/NĐ-CP thì trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ ngày cơ quan có thẩm quyền giải quyết hò sơ đăng ký hoạt động khuyến mại phải có trách nhiệm xem xét hồ sơ đăng ký hoạt động khuyến mại của thương nhân và trả lời xác nhận hoặc không xác nhận với hoạt động khuyến mại của thương nhân. Nếu trường hợp cơ quan có thẩm quyền không xác nhận thì phải nêu rõ lý do tại sao không nhận. Cơ quan có thẩm quyền gửi lại cho thương nhân một trong 02 mẫu thông báo: 

- Mẫu số 01: Mẫu xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại;

- Mẫu số 05: Mẫu không xác nhận đăng ký thực hiện khuyến mại.

Đối với chương trình khuyến mại may rủi thì sau khi kết thúc chương trình trong thời hạn 45 ngày kể từ ngày hết thời hạn trao giải thưởng doanh nghiệp cần tiến hành thủ tục thông báo kết thúc chương trình khuyến mại, trao thưởng cho cơ quan đăng ký. 

 

2.3. Quy trình thủ tục đăng ký khuyến mại tại Lâm Đồng

- Cơ quan có thẩm quyền nhận hồ sơ đăng ký khuyến mại

+ Sở Công thương: thương nhân khi thực hiện các chương trình khuyến mại may rủi trên địa bàn Lâm Đồng cần bắt buộc phải đăng ký khuyến mại tại sở Công thương. Đối với các loại hình khuyến mại không mang tính chất may rủi thì cần thực hiện thông báo chương trình khuyến mại.

+ Bộ Công thương: thương nhân khi thực hiện các chương trình khuyến mại may rủi và các chương trình khác theo quy định của pháp luật, được tổ chức trên địa bàn 02 tỉnh trở lên có nghĩa là được thực hiện trên địa bàn tỉnh Ninh Thuận và một địa bàn tỉnh khác. 

- Cách thức nộp hồ sơ đăng ký khuyến mại:

Sau khi thương nhân chuẩn bị đầy đủ hồ sơ thì doanh nghiệp tiến hành nộp hồ sơ đến cơ quan nhà nước có thẩm quyền qua một số cách sau:

+ Nộp trực tiếp hồ sơ đăng ký khuyến mại đến cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền (cụ thể là Sở Công thương hoặc Bộ Công thương tùy vào phạm vi đăng ký khuyến mại)

+ Nộp hồ sơ đăng ký khuyến mại qua đường bưu điện đến trụ sở chính của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền thông qua bưu cục gần nhất đối với người nộp hồ sơ;

+ Đăng ký chương trình khuyến mại trực tuyến thông qua hệ thống dịch vụ công trực tuyến do cơ quan có thẩm quyền cung cấp, bằng cách tạo tài khoản tại trang mạng điện tử từ màn hình chính của hệ thống chọn loại hồ sơ đăng ký khuyến mại; điền đầy đủ thông tin theo yêu cầu và tiến hành tải đầy đủ các biểu mẫu đăng ký trong mục hồ sơ đính kèm, sau đó chọn phương thức và thực hiện theo hướng dẫn trên màn hình và hoàn tất việc nộp hồ sơ đăng ký khuyến mại.

 

3. Quy định khi thực hiện đăng ký khuyến mại tại Lâm Đồng

3.1. Mức giảm giá tối đa đối với hàng hóa thực hiện chương trình khuyến mại

Theo quy định thì mức giảm tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ khuyến mại như sau:

- Mức giảm tối đa đối với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại không được vượt qua 50% giá hàng hóa, dịch vụ đó ngay trước thời gian khuyến mại;

- Trong trường hợp tổ chức các chương trình khuyến mại tập trung (giờ, ngày, tuần, tháng, mùa khuyến mại) theo quy định thì áp dụng mức giảm giá tối đa với hàng hóa, dịch vụ được khuyến mại là 100%. Mức giảm giá tối đa 100% cũng áp dụng đối với các hoạt động khuyến mại trong khuôn khổ các chương trình, hoạt động xúc tiến thương mại do Thủ tướng chính phủ quyết định;

- Không áp dụng hạn mức giảm giá tối đa khi thưucj hiện khuyến mại giảm giá do:

+ Hàng hóa dịch vụ khi thực hiện chính sách bình ổn giá của Nhà nước;

+ Hàng thực phẩm tươi sống;

+ Hàng hóa, dịch vụ trong trường hợp doanh nghiệp phá sản, giải thể, thay đổi địa điểm, ngành nghề sản xuất, kinh doanh. 

 

3.2. Những chương trình khuyến mại không cần đăng ký

Việc nhận diện các hình thức có phải đăng ký chương trình khuyến mại là cần thiết bởi pháp luật hiện hành có một số quy định riêng về trình tự thủ tục tiến hành, nghĩa vụ của thương nhân thực hiện các chương trình khuyến mại này. Theo quy định của pháp luật sẽ bao gồm:

- Đưa hàng mẫu, cung ứng dịch vụ mẫu không phải trả tiền để khách hàng dùng thử;

- Tặng quà ( bao gồm quà là hàng háo hoặc dịch vụ);

- Giảm giá;

- Tặng phiếu mua hàng, phiếu sử dụng dịch vụ;

- Bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ có kèm phiếu dự thi để trao thưởng theo thể lệ và giải thưởng đã công bố;

- Các chương trình may rủi;

- Tổ chức chương trình khác hàng thường xuyên;

- Tổ chức chương trình văn hóa, nghệ thuật, giải trí, các sự kiện khác vì mục đích khuyến mại;

- Các chương trình khuyến mại khác được nhà nước chấp thuận.

 

4. Trường hợp không được thực hiện hoạt động khuyến mãi tại Lâm Đồng

- Thực hiện khuyến mại các mặt hàng sản phẩm, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh, hàng hóa chưa được phép lưu thông và dịch vụ chưa được phép cung ứng;

- Sử dụng các hàng hóa dùng để khuyến mại là các sản phẩm, dịch vụ cấm kinh doanh, hạn chế kinh doanh, hàng hóa chưa được phép lưu thông và dịch vụ chưa được cung ứng;

- Khuyến mại hoặc sử dụng rượu bia để khuyến mại cho người dưới 18 tuổi;

- Khuyến mại hoặc sử dụng thuốc lá, rượu có độ cồn từ 30 độ trở lên để khuyến mại dưới mọi hình thức;

- Khuyến mại thiếu trung thực, gây nhầm lẫn về hàng hóa, dịch vụ để lừa đối khách hàng;

- Khuyến mại để tiêu thụ hàng hóa kém chất lượng, làm hại môi trường, sức khỏe, con người;

- Khuyến mại nhằm mục đích cạnh tranh không lành mạnh;

- Khuyến mại vượt quá hạn mức tối đa, mức giảm tối đa theo quy định của pháp luật;

- Các hình thức khuyến mại bị cấm khác theo quy định.

 

5. Lợi ích khi sử dụng dịch vụ đăng ký khuyến mại của công ty Luật Minh Khuê

Luật Minh Khuê sẽ giúp quý khách hàng tiến hành thực hiện các thủ tục đăng ký khuyến mại đối với các hình thức khuyến mại mang tính chất rủi ro nếu khách hàng gặp khó khăn vướng mắc tại một trong các khâu đó thì hãy liên hệ với chúng tôi. 

Khi sử dụng dịch vụ đăng ký khuyến mại của Luật Minh Khuê, khách hàng sẽ được hỗ trợ:

- Luật sư chúng tôi tư vấn toàn bộ quy trình đăng ký khuyến mại cho khách hàng;

- Tư vấn các nguyên tắc tiến hành đăng ký khuyến mại;

- Soạn thảo mẫu đăng ký và thể lệ của chương trình khuyến mại;

- Hỗ trợ quý khách hàng trong việc thu thập hình ảnh, mẫu hàng hóa, sản phẩm đưa vào khuyến mại, cung cấp những thông tin liên quan đến chương trình khuyến mại.

- Thay mặt khách hàng chuẩn bị hồ sơ đăng ký và nộp hồ sơ đăng ký tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Thay mặt khách hàng nhận kết quá và nếu có vấn đề lỗi sẽ tiến hành thông báo tới khách hàng. Sau đó thực hiện việc khắc phục lỗi trước thời hạn;

- Hỗ trợ khách hàng công bố và báo cáo kết quả sau khi nhận văn bản xác nhận đăng ký khuyến mại;

- Nếu khách hàng có nhu cầu gia hạn chương trình khuyến mại sau khi kết thức chương trình khuyến mại hay khách hàng muốn sửa đổi, bổ sung thì Luật Minh Khuê sẽ hỗ trợ khách hàng thực hiện điều đó;

Trên đây là tư vấn của chúng tôi về Thủ tục đăng ký khuyến mại tại Lâm Đồng. Nếu quý khách hàng có vấn đề thắc mắc về nội dung bài viết thì hãy liên hệ trực tiếp với tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline: 1900.6162 để được hỗ trợ và tư vấn kịp thời.

Trường hợp quý khách có nhu cầu sử dụng dịch vụ đăng ký khuyến mại tại Lâm Đồng hay vướng mắc về chi phí thì khách hàng vui lòng liên hệ qua số điện thoại: 0932.62.61.62 để gặp Hoàng Lê Khánh Linh để được hỗ trự và báo phí dịch vụ, lienhe@luatminhkhue.vn. Rất mong nhận được sự hợp tác từ khách hàng!