1. Đánh nhau, đâm chết người bị xử lý như thế nào?

Thưa Luật sư, tôi có câu hỏi như sau: Một người kiếm chuyện với bố tôi, lúc đó bố tôi cũng say nên đánh lại. Bác tôi thấy vậy lấy dao ra đâm chết người đó tại chỗ. Người kia cố ý gây chuyện, gây thương tích chứ bố tôi không có ý. Vậy bố tôi có chịu hình phạt pháp luật không?
Xin cảm ơn Luật sư!

>> Luật sư tư vấn luật Hình sự, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Theo thông tin bạn cung cấp thì người bị hại có lỗi trong vụ việc. Tuy nhiên, bố bạn vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 13 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi 2017:

"Điều 13. Phạm tội do dùng rượu, bia hoặc chất kích thích mạnh khác

Người phạm tội trong tình trạng mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình do dùng rượu, bia hoặc chất kích thích mạnh khác, thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự."

Nếu thỏa mãn dấu hiệu cấu thành tội phạm cố ý gây thương tích thì bố bạn bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo Điều 134 hoặc 135 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi 2017:

"Điều 134. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác

1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Dùng vũ khí, vật liệu nổ, hung khí nguy him hoặc thủ đoạn có khả năng gây nguy hại cho nhiều người;

b) Dùng a-xít nguy him hoặc hóa chất nguy hiểm;

c) Đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ;

d) Đối với ông, bà, cha, mẹ, thầy giáo, cô giáo của mình, người nuôi dưỡng, chữa bệnh cho mình;

đ) Có tổ chức;

e) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

g) Trong thời gian đang bị giữ, tạm giữ, tạm giam, đang chấp hành án phạt tù, đang chấp hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng hoặc đang chấp hành biện pháp xử lý vi phạm hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng hoặc đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;

h) Thuê gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do được thuê;

i) Có tính chất côn đồ;

k) Đối với người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 06 năm:

a) Gây thương tích hoặc gây tn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31 % đến 60%;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trlên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 11% đến 30%;

c) Phạm tội 02 lần tr lên;

d) Tái phạm nguy hiểm;

đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tn thương cơ thể từ 11% đến 30% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tn thương cơ thể 61% trở lên, nếu không thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 4 Điều này;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mi người từ 31% đến 60%;

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tn thương cơ thể từ 31 % đến 60% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này;

d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 11% đến 30% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này."

"Điều 135. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh

1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh do hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân đối với người đó hoặc đối với người thân thích của người đó, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm."

Tuy nhiên, bố bạn có thể được hưởng tình tiết giảm nhẹ quy định tại Điểm e Khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi 2017: "e) Phạm tội trong trường hợp bị kích động về tinh thần do hành vi trái pháp luật của người bị hại hoặc người khác gây ra", trường hợp hành vi của người bị hại thỏa mãn dấu hiệu này.

Còn hậu quả người bị hại bị chết thì bố của bạn phải chịu trách nhiệm hình sự về Tội giết người theo quy định tại Điều 123 hoặc Điều 125 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi 2017:

"Điều 123. Tội giết người

1. Người nào giết người thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm, tù chung thân hoặc tử hình:

a) Giết 02 người trở lên;

b) Giết người dưới 16 tuổi;

c) Giết phụ nữ mà biết là có thai;

d) Giết người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân;

đ) Giết ông, bà, cha, mẹ, người nuôi dưỡng, thầy giáo, cô giáo của mình;

e) Giết người mà liền trước đó hoặc ngay sau đó lại thực hiện một tội phạm rất nghiêm trọng hoặc tội phạm đặc biệt nghiêm trọng;

g) Đthực hiện hoặc che giấu tội phạm khác;

h) Đlấy bộ phận cơ thể của nạn nhân;

i) Thực hiện tội phạm một cách man r;

k) Bằng cách lợi dụng nghề nghiệp;

l) Bằng phương pháp có khả năng làm chết nhiều người;

m) Thuê giết người hoặc giết người thuê;

n) Có tính chất côn đồ;

o) Có tổ chức;

p) Tái phạm nguy hiểm;

q) Vì động cơ đê hèn.

2. Phạm tội không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 1 Điều này, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 15 năm...."

"Điều 125. Tội giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh

1. Người nào giết người trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh do hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân đối với người đó hoặc đối với người thân thích của người đó, thì bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

2. Phạm tội đối với 02 người trở lên, thì bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm."

>> Xem thêm:  Trẻ em phạm tội dưới 16 tuổi thì phải xử lý như thế nào ? Xử lý hành vi xâm phạm quyền trẻ em ?

2. Uống rượu say rồi đánh nhau bị xử phạt thế nào?

Luật Minh Khuê tư vấn quy định của pháp luật hiện hành về xử phạt hành chính đối với hành vi uống rượu, gây rối trật tự công cộng theo quy định của pháp luật hiện hành:

Luật sư tư vấn:

Uống rượu và chúc rượu từ lâu đã được xem là một nét văn hóa truyền thống của nhiều quốc gia, dân tộc, trong đó có Việt Nam. Tuy nhiên, việc uống rượu quá nhiều, uống đến mất khả năng kiểm soát bản thân, không chỉ làm mất đi nét đẹp văn hóa truyền thống mà trong nhiều trường hợp còn gây ra những hậu quả không mong muốn, gây thiệt hại về người và của, đôi khi còn khiến chủ thể say rượu phải chịu trách nhiệm trước pháp luật do hậu quả của hành vi mình gây ra khi say rượu. Tùy theo mức độ của hậu quả mà người say rượu sẽ phải chịu các hình thức xử lý khác nhau theo quy định của pháp luật.
Theo quy định tại điểm a, điểm c khoản 2 Điều 5 Nghị định số 167/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình thì các hành vi “đánh nhau hoặc xúi giục người khác đánh nhau” và “say rượu, bia gây mất trật tự công cộng” sẽ bị phạt tiền từ
Đối với các trường hợp hậu quả xảy ra lớn hơn, thuộc một trong các trường hợp quy định tại Điều 318 Bộ luật Hình sự năm 2015, Luật hình sự sửa đổi, bổ sung năm 2017 thì bị xử lý hình sự theo quy định tại Điều luật này, bao gồm các trường hợp:
Điều 318. Tội gây rối trật tự công cộng

1. Người nào gây rối trật tcông cộng gây ảnh hưởng xấu đến an ninh, trật tự, an toàn xã hội hoặc đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc đã bị kết án về tội này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 07 năm:

a) Có tổ chức;

b) Dùng vũ khí, hung khí hoặc có hành vi phá phách;

c) Gây cản trở giao thông nghiêm trọng hoặc gây đình trệ hoạt động công cộng;

d) Xúi giục người khác gây rối;

đ) Hành hung người can thiệp bảo vệ trật tự công cộng;

e) Tái phạm nguy hiểm”.

Do thông tin bạn cung cấp cho chúng tôi chưa rõ ràng về mức độ của đối tượng kể trên cũng như hành vi cụ thể mà họ đã thực hiện nên chúng tôi chưa thể đưa ra tư vấn chính xác về hình thức xử phạt dành cho hai người bạn này của bạn. Tuy nhiên, bạn có thể tự mình so sánh, đối chiếu tình hình thực tế với những quy định trên đây để tìm được mức xử phạt hợp lý nhất cho trường hợp này.

Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Mang dao phòng thân có được pháp luật cho phép không ? Dùng dao đâm người khác phạm tội gì ?

3. Đánh bài chắn bị xử lý như thế nào?

Thưa luật sư, xin hỏi: năm 2012 Đánh chắn bị bắt và xử phạt hành chính 10 triệu em đánh làm mấy lần con 3200 nghìn . Đợt tháng 12 năm 2018 e đánh chắn bị bát quả tang 3 người nhưng e chạy thoát . Và trong số đó có 1 người vẫn bị tạm giam chưa được thả và bị bắt trên chiếu bạc và trên người lập biên bạn là số tiên là 5.200.000 đồng, em hỏi anh chị luật sư về trường hợp của em như vậy thì có thể bị kết án như thế nào, cảm ơn anh chị luật sư.

Trong trường hợp này, năm 2012 bạn bị xử phạt vi phạm hành chính, bạn không vi phạm hành vi pháp luật cho tới tháng 12 năm 2018 do đó bạn đã được xóa tiền sự, số tiền thu được tại chiếu bạc tháng 12 năm 2018 là hơn năm triệu đồng, theo quy định tại khoản 1 điều 321 Bộ luật hình sự 2915 sửa đổi bổ sung 2017:

"Điều 321. Tội đánh bạc

1. Người nào đánh bạc trái phép dưới bất kỳ hình thức nào được thua bằng tiền hay hiện vật trị giá từ 5.000.000 đồng đến dưới 50.000.000 đồng hoặc dưới 5.000.000 đồng nhưng đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này hoặc hành vi quy định tại Điều 322 của Bộ luật này hoặc đã bị kết án về tội này hoặc tội quy định tại Điều 322 của Bộ luật này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm, thì bị phạt tiền từ 20.000.000 đồng đến 100.000.000 đồng, phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.".

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua email:để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

>> Xem thêm:  Quy định về người mất năng lực hành vi dân sự? Người bị tâm thần đánh người thì có bị xử phạt hay không?

4. Đánh nhau có sử dụng dao thì vi phạm tội gì?

Kính chào Luật sư! Tôi có một sự việc muốn hỏi Luật sư về cách thức xử lý. Một thanh niên tên T cùng bạn là N và một số người khác vào quán bà A uống nước, trong quán có H, K, L đang chơi bi-a, N đi vào xin cơ thì T đi theo phá bi trên bàn không cho đánh, T và H chửi nhau rồi xông vào đánh nhau. Sau đó T bỏ chạy về nhà, H cầm gạch đuổi theo đáp nhưng không trúng, H đuổi 1 đoạn rồi quay lại lấy xe máy đi về nhà cầm dao quắm và bình xịt tóc rồi quay lại quán bà A.
T cũng về nhà cầm dao và gậy nhưng được mọi người can ngăn giằng lại. B (phó công an xã) là anh vợ của T mặc quần áo thường đi qua thấy vậy đến quán bà A hỏi, B gọi điện thoại báo cáo trưởng CA xã. H đi xe máy đến quán thấy B thì chửi ‘’thằng B phó công an xã mày gọi công an huyện xuống bắt tao à" rồi chỉ thẳng dao vào mặt B. B chạy ra bàn bi-a rút súng côn bắn chỉ thiên thì H bỏ dao xuống, nhưng H lại rút bình xịt tóc ra xịt về phía B rồi bỏ đi. Sau xô xát không ai bị thương và không bị hư hỏng tài sản gì cả. Hỏi T và H bị xử lý ra sao?
Xin cảm ơn Luật sư!

Trả lời:

Theo thông tin bạn cung cấp, T và H đã vi phạm quy định về trật tự công cộng.

Nghị định 167/2013/NĐ-CP Quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng cháy chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình quy định như sau:

1. Phạt cảnh cáo hoặc phạt tiền từ 100.000 đồng đến 300.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:
a) Có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác;
b) Gây mất trật tự ở rạp hát, rạp chiếu phim, nhà văn hóa, câu lạc bộ, nơi biểu diễn nghệ thuật, nơi tổ chức các hoạt động thể dục, thể thao, lễ hội, triển lãm, hội chợ, trụ sở cơ quan, tổ chức, khu dân cư, trường học, bệnh viện, nhà ga, bến tàu, bến xe, trên đường phố, ở khu vực cửa khẩu, cảng hoặc ở nơi công cộng khác;
c) Thả rông động vật nuôi trong thành phố, thị xã hoặc nơi công cộng.
2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:
a) Đánh nhau hoặc xúi giục người khác đánh nhau;
b) Báo thông tin giả đến các cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
c) Say rượu, bia gây mất trật tự công cộng;
d) Ném gạch, đất, đá, cát hoặc bất cứ vật gì khác vào nhà, vào phương tiện giao thông, vào người, đồ vật, tài sản của người khác;
đ) Tụ tập nhiều người ở nơi công cộng gây mất trật tự công cộng;
e) Để động vật nuôi gây thiệt hại tài sản cho người khác;
g) Thả diều, bóng bay, chơi máy bay, đĩa bay có điều khiển từ xa hoặc các vật bay khác ở khu vực sân bay, khu vực cấm; đốt và thả “đèn trời”;
h) Sách nhiễu, gây phiền hà cho người khác khi bốc vác, chuyên chở, giữ hành lý ở các bến tàu, bến xe, sân bay, bến cảng, ga đường sắt và nơi công cộng khác.

3. Phạt tiền từ 2.000.000 đồng đến 3.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:
a) Tàng trữ, cất giấu trong người, đồ vật, phương tiện giao thông các loại dao, búa, các loại công cụ, phương tiện khác thường dùng trong lao động, sinh hoạt hàng ngày nhằm mục đích gây rối trật tự công cộng, cố ý gây thương tích cho người khác;
b) Lôi kéo hoặc kích động người khác gây rối, làm mất trật tự công cộng;
c) Thuê hoặc lôi kéo người khác đánh nhau;
d) Gây rối trật tự tại phiên tòa, nơi thi hành án hoặc có hành vi khác gây trở ngại cho hoạt động xét xử, thi hành án;
đ) Gây rối trật tự tại nơi tổ chức thi hành quyết định cưỡng chế;
e) Xâm hại hoặc thuê người khác xâm hại đến sức khỏe của người khác;
g) Lợi dụng quyền tự do dân chủ, tự do tín ngưỡng để lôi kéo, kích động người khác xâm phạm lợi ích của Nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân;
h) Gây rối hoặc cản trở hoạt động bình thường của các cơ quan, tổ chức;
i) Tập trung đông người trái pháp luật tại nơi công cộng hoặc các địa điểm, khu vực cấm;
k) Tổ chức, tạo điều kiện cho người khác kết hôn với người nước ngoài trái với thuần phong mỹ tục hoặc trái với quy định của pháp luật, làm ảnh hưởng tới an ninh, trật tự, an toàn xã hội;
l) Viết, phát tán, lưu hành tài liệu có nội dung xuyên tạc bịa đặt, vu cáo làm ảnh hưởng đến uy tín của tổ chức, cá nhân;
m) Tàng trữ, vận chuyển “đèn trời”.

Như vậy, T đã vi phạm quy định tại điểm a Khoản 1 và điểm a Khoản 2 về vì có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, trêu ghẹo, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của người khác và đánh nhau. Theo đó, T sẽ bị xử phạt hành chính từ 600.000đ đến 1.300.000đ cho cả 2 tội trên.

Còn H đã vi phạm quy định tại điểm a Khoản 1, điểm a Khoản 2 và điểm a Khoản 3, ngoài 2 tội như của T, H còn bị phạt thêm tội do tàng trữ dao với mục đích cố ý gây thương tích. Do đó H sẽ bị phạt từ 2.600.000đ đến 4.300.000đ cho 3 tội kể trên.

Nếu có bất kỳ thắc mắc nào khác bạn có thể trực tiếp đến văn phòng của công ty chúng tôi ở địa chỉ trụ sở Công ty luật Minh Khuê hoặc bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua địa chỉ email Tư vấn pháp luật hình sự miễn phí qua Email hoặc gọi điện để được tư vấn qua tổng đài 1900.6162.

Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Xác định trách nhiệm bồi thường thiệt hại thuộc về cá nhân hay công ty ?

Bộ phận tư vấn luật hình sự - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Hành vi chửi đổng, xúc phạm người khác có bị phạt tù không?