1. Đất quy hoạch có được chuyển nhượng hay tách sổ đỏ không?

Tôi mua một lô đất với diện tích 100m2, do đang nằm trong quy hoạch nên không tách được sổ đỏ. (Hải Yến) Tôi có quyền sở hữu mảnh đất đó nhưng không có tên trong sổ đỏ nên gặp nhiều rắc rối trong các giao dịch và tiềm ẩn nhiều nguy cơ tranh chấp sau này. Xin hỏi, giờ tôi muốn thêm tên vào sổ đỏ có được không?

Đất quy hoạch có được chuyển nhượng hay tách sổ đỏ không?

Luật sư tư vấn thủ tục tách thửa đất đai, gọi ngay số: 1900.6162

Luật sư tư vấn:

Khoản 2 Điều 49 Luật đất đai năm 2013 quy định: Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Điều 49. Thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất

1. Chính phủ tổ chức, chỉ đạo việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia.

Thủ tướng Chính phủ phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cho các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an trên cơ sở các chỉ tiêu sử dụng đất cấp quốc gia đã được Quốc hội quyết định.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện có trách nhiệm thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương.

Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn cấp xã.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có trách nhiệm thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh.

2. Trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm; nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật.

3. Diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố phải thu hồi để thực hiện dự án hoặc phải chuyển mục đích sử dụng đất mà sau 03 năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất phải điều chỉnh, hủy bỏ và phải công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục đích đối với phần diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất.

Trường hợp cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ thì người sử dụng đất không bị hạn chế về quyền theo quy định tại khoản 2 Điều này.

4. Khi kết thúc kỳ quy hoạch sử dụng đất mà các chỉ tiêu quy hoạch sử dụng đất chưa thực hiện hết thì vẫn được tiếp tục thực hiện đến khi quy hoạch sử dụng đất kỳ tiếp theo được cơ quan nhà nước có thẩm quyền quyết định, phê duyệt.

5. Chính phủ quy định chi tiết việc tổ chức thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất.

Trường hợp đã có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện, người sử dụng đất trong khu vực phải chuyển mục đích sử dụng đất và thu hồi đất theo kế hoạch được tiếp tục thực hiện các quyền của người sử dụng đất nhưng không được xây dựng mới nhà ở, công trình, trồng cây lâu năm. Nếu người sử dụng đất có nhu cầu cải tạo, sửa chữa nhà ở, công trình hiện có thì phải được cơ quan nhà nước có thẩm quyền cho phép theo quy định của pháp luật.

Điều 167 Luật Đất đai 2013 quy định:

Người sử dụng đất được thực hiện các quyền chuyển đổi, chuyển nhượng, cho thuê, cho thuê lại, thừa kế, tặng cho, thế chấp, góp vốn quyền sử dụng đất theo quy định của luật.

Từ những căn cứ của pháp luật được viện dẫn ở trên, nếu thửa đất bạn mua trong diện quy hoạch nhưng chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện thì người sử dụng đất vẫn có quyền chuyển nhượng một phần thửa đất đó cho bạn theo quy định của pháp luật và bạn hoàn toàn có quyền làm thủ tục trước bạ, sang tên tại cơ quan Nhà nước có thẩm quyền. Trừ trường hợp diện tích 100m2 đó chưa đủ diện tích tối thiểu để tách thửa theo quy định của UBND cấp tỉnh nơi thửa đất tọa lạc.

Pháp luật chưa có quy định về việc thêm tên vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho người nhận chuyển nhượng trong trường hợp người nhận chuyển nhượng không tách được sổ đỏ. Do vậy, thời điểm hiện tại, bạn không thể đề nghị cơ quan nhà nước thêm tên của bạn vào Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ Luật sư tư vấn pháp luật Đất đai về thủ tục tách sổ đỏ, gọi: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác! Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Đất nông nghiệp tại TP. HCM có được phép tách thửa?

2. Thủ tục tách thửa đất trồng cây lâu năm ?

Thưa Luật sư! Hiện tại ông nội tôi có một mảnh đất trồng cây lâu năm. Ông nội tôi muốn tách thửa sang tên cho tôi một nữa diện tích đó. Xin hỏi thủ tục trình tự như thế nào ạ?
Tôi xin chân thành cám ơn!

>> Luật sư tư vấn luật đất đai trực tuyến, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Theo quy định tại Điều 75 về trình tự, thủ tục thực hiện tách thửa hoặc hợp thửa đất, Nghị định số 43/2014/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết thi hành luật Đất đai năm 2013 thì:

“1. Người sử dụng đất nộp 01 bộ hồ sơ đề nghị tách thửa hoặc hợp thửa.
2. Văn phòng đăng ký đất đai có trách nhiệm thực hiện các công việc sau:
a) Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;
b) Lập hồ sơ trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người sử dụng đất đối với thửa đất mới tách, hợp thửa;
c) Chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất cho người được cấp hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.
3. Trường hợp tách thửa do chuyển quyền sử dụng một phần thửa đất hoặc do giải quyết tranh chấp, khiếu nại, tố cáo, đấu giá đất hoặc do chia tách hộ gia đình, nhóm người sử dụng đất; do xử lý hợp đồng thế chấp, góp vốn, kê biên bán đấu giá quyền sử dụng đất để thi hành án (sau đây gọi là chuyển quyền) thì Văn phòng đăng ký đất đai thực hiện các công việc sau:
a) Đo đạc địa chính để chia tách thửa đất;
b) Thực hiện thủ tục đăng ký biến động theo quy định tại Nghị định này đối với phần diện tích chuyển quyền; đồng thời xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp hoặc trình cơ quan có thẩm quyền cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đối với phần diện tích còn lại của thửa đất không chuyển quyền; chỉnh lý, cập nhật biến động vào hồ sơ địa chính, cơ sở dữ liệu đất đai; trao cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.
4. Trường hợp tách thửa do Nhà nước thu hồi một phần thửa đất thì cơ quan tài nguyên và môi trường có trách nhiệm chỉ đạo Văn phòng đăng ký đất đai căn cứ quyết định thu hồi của cơ quan nhà nước có thẩm quyền thực hiện các công việc sau:
a) Đo đạc chỉnh lý bản đồ địa chính, hồ sơ địa chính và cơ sở dữ liệu đất đai;
b) Xác nhận thay đổi vào Giấy chứng nhận đã cấp và trao cho người sử dụng đất hoặc gửi Ủy ban nhân dân cấp xã để trao đối với trường hợp nộp hồ sơ tại cấp xã.”

Mỗi một địa bàn, UBND thành phố sẽ có quyết định riêng về việc cấp giấy chứng nhận sử dụng đất. Do bạn không cung cấp thông tin cụ thể nên chúng tôi không thể tư vấn chính xác hồ sơ của bạn như thế nào cho phù hợp với quy định tại địa phương bạn. Tuy nhiên, thông thường hồ sơ tách thửa sẽ gồm các giấy tờ sau:

- Đơn xin tách thửa đất (theo mẫu);

- Giấy chứng nhận đã cấp (bản chính);

- Văn bản chia tách thửa đất, văn bản chia tách quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất chung của hộ gia đình hoặc của nhóm người cùng sử dụng đất, cùng sở hữu tài sản gắn liền với đất;

Số lượng hồ sơ: 01 bộ

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài 24/7 gọi số: 1900.6162để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê. Rất mong nhận được sự hợp tác! Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Mẫu đơn ghi nợ tiền sử dụng đất mới nhất và cách viết đơn ghi nợ

3. Tư vấn điều kiện tách thửa đất từ sổ đỏ chung ?

Thưa luật sư, Tôi có 1 số vấn đề muốn hỏi luật sư. Tôi có mua 1 miếng đất tại địa chỉ p tân đông hiệp tx dĩ an bình dương ,diện tích 4x16m. Trước đây của 1 bà chủ có lô đất lớn sau đó phân lô ra và bán hiện vẫn là sổ chung.

Trước đây là đất màu. Nhưng sau khi tôi mua thửa đất đó tôi đã làm hoàn tất thủ tục chuyển thổ cư. Đường nội bộ phía trước 3m. Vậy cho tôi hỏi thửa đất của tôi có đủ điều kiện để tách thửa và có sổ đỏ riêng được không?

Kính mong luật sư tư vấn sớm!

Người hỏi: thu nguyễn

Tư vấn điều kiện tách thửa đất từ sổ đỏ chung ?

Tư vấn thủ tục tách thửa đất đai gọi: 1900.6162

Trả lời:

Cảm ơn bạn đã quan tâm và gửi câu hỏi đến cho chúng tôi. Liên quan đến vấn đề của bạn chúng tôi xin giải đáp như sau:

Theo Quyết định số 38/2014/QĐ-UBND ngày 22-10-2014 của UBND tỉnh Bình Dương về việc quy định diện tích tối thiểu đối với đất ở được phép tách thửa trên địa bàn tỉnh Bình Dương thì:

“Diện tích tối thiểu đối với đất ở được phép tách thửa theo địa bàn hành chính của các huyện, thị xã và thành phố được quy định: tại các phường là 60m2, tại các thị trấn là 80m2, tại các xã là 100m2. Các thửa đất mới hình thành và còn lại sau tách thửa theo quy định phải đảm bảo: đối với các thửa đất ở sau khi được tách thửa phải tiếp giáp đường và có kích thước bề rộng và chiều sâu của thửa đất tối thiểu 4m; thửa đất không phụ thuộc khu vực phải thu hồi đất đã được công bố hoặc đã có Quyết định thu hồi đất.”

Xét trong trường hợp này, diện tích đất ở của bạn tại phường Tân Đông Hiệp là 64 m2 nên đã đủ điều kiện về diện tích tối thiểu để tách thửa.

Tuy nhiên, bạn cũng cần phải lưu ý theo khoản 2 Điều 29 Nghị định 43/2014/NĐ-CP thì cơ quan có thẩm quyền sẽ không cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất (“Giấy chứng nhận”) và không cho phép thực hiện các quyền của người sử dụng đất đối với trường hợp tự chia tách thửa đất đã đăng ký, đã được cấp Giấy chứng nhận thành hai hoặc nhiều thửa đất mà trong đó có ít nhất một thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu theo quy định của UBND cấp tỉnh. Do đó, nếu muốn tách thửa thì tất cả các thửa đất được tách phải có diện tích từ 60m2 trở lên.

Trân trọng ./.

>> Xem thêm:  Hướng dẫn viết mẫu đơn đề nghị tách thửa đất mới nhất năm 2021

4. Diện tích tối thiểu tách thửa ở Thái Bình là bao nhiêu?

Kính gửi công ty Luật Minh Khuê, tôi có một vấn đề mong nhận được sự tư vấn từ luật sư. Luật sư cho tôi hỏi là diện tích tối thiểu tách thửa ở Thái Bình là bao nhiêu?
Tôi xin cảm ơn Luật sư!

Diện tích tối thiểu tách thửa ở Thái Bình là bao nhiêu?

Luật sư tư vấn pháp luật Đất đai, gọi: 1900.6162

Luật sư tư vấn:

Theo điều 188 Luật đất đai năm 2013 thì để tách thửa thì mảnh đất đó cần đáp ứng các điều kiện sau:

- Có Giấy chứng nhận

- Đất không có tranh chấp;

- Quyền sử dụng đất không bị kê biên để bảo đảm thi hành án;

- Đất đang trong thời hạn sử dụng đất.

- Đảm bảo diện tích tối thiểu tách thửa theo quy định của UBND cấp tỉnh.

Theo điều 6, Quyết định số 07/2014/QĐ-UBND tỉnh Thái Bình thì diện tích tối thiểu tách thửa ở tỉnh Thái Bình được quy định như sau:

- Đối với đất ở tại đô thị: Diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa là 30 m2; kích thước chiều rộng, chiều sâu ³ 3m;

- Đối với đất ở tại nông thôn: Diện tích tối thiểu của thửa đất sau khi tách thửa là 40 m2; kích thước chiều rộng, chiều sâu ³ 4m.

- Các thửa đất hình thành sau khi tách thửa có diện tích, kích thước chiều rộng, chiều sâu không được nhỏ hơn diện tích, kích thước chiều rộng, chiều sâu tối thiểu theo quy định trên. Trường hợp thửa đất tách thành hai hoặc nhiều thửa, trong đó có thửa có diện tích, kích thước chiều rộng, chiều sâu nhỏ hơn quy định trên nhưng xin hợp với thửa đất khác liền kề để tạo thành thửa mới có diện tích, kích thước bằng hoặc lớn hơn diện tích, kích thước tối thiểu quy định trên thì được phép thực hiện tách thửa; việc tách thửa phải được thực hiện đồng thời với việc hợp thửa.

- Các thửa đất được hình thành sau quá trình tách, hợp thửa phải có lối vào thửa đất.

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi ngay số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác! Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Thanh lý hợp đồng thuê đất theo quy định của pháp luật ? Thanh lý hợp đồng thuê đất của Nhà nước ?

5. Diên tích đất tối thểu khi tách thửa ở Hải Phòng ?

THưa luật sư, Tôi có mảnh đất thổ cư tại Phường Phù Liễn, Quận Kiến An, thành phố Hải Phòng đã có sổ đỏ. Nay tôi muốn làm thủ tục tách sổ để bán đi một phần. Công ty Luật Minh Khuê có thể tư vấn cho tôi về việc tách sổ đỏ, các thủ tục cần làm ?
Tôi cảm ơn luật sư nhiều.

Diên tích đất tối thểu khi tách thửa ở Hải Phòng là bao nhiêu

Luật sư tư vấn pháp luật Đất đai, gọi: 1900.6162

Luật sư tư vấn:

Luật đất đai 2013 cho phép người sử dụng đất có quyền tách thửa, hợp thửa đất. Tuy nhiên, với mỗi địa phương, ủy ban nhân dân tỉnh lại ban hành quy định riêng về điều kiện tách thửa ở địa phương đó để phù hơp với điều kiện và phong tục tập quán tại địa phương.

Để biết được đất nhà bạn có được tách thửa hay không, bạn cần liên hệ với cán bộ địa chính phường Phù Liễn để được cung cấp thông tin xác định đất nhà bạn có thuộc một trong các trường hợp sau không

a) Thửa đất nằm trong các dự án nhà ở thương mại theo quy hoạch, các dự án đấu giá quyền sử dụng đất theo quy hoạch để xây dựng nhà ở đã được cơ quan Nhà nước có thẩm quyền phê duyệt.

b) Thửa đất gắn liền với nhà thuộc sở hữu nhà nước đã bán theo quy định nhưng nằm trong danh mục các công trình phải bảo tồn, tôn tạo theo quy định của cấp có thẩm quyền.

c) Các thửa đất thuộc khu vực đã có thông báo thu hồi đất của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.

d) Các thửa đất không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận theo quy định.

đ) Các thửa đất thuộc diện giao đất ở mới cho hộ gia đình cá nhân làm nhà ở theo quy hoạch thực hiện theo quy định tại Điều 4 Quyết định này.

5. Quy định tại khoản 3 Điều này không áp dụng cho các trường hợp sau:

a) Các trường hợp tách thửa do Nhà nước thu hồi một phần đất.

b) Đất hiến tặng cho Nhà nước, đất tặng cho hộ gia đình, cá nhân để xây nhà tình thương, nhà tình nghĩa

Đối với địa phương bạn, Quyết định 1394/2015/QĐ-UBND thành phố Hài Phòng quy định về hạn mức đất ở đối với trường hợp đất co vườn ao hạn mức giao đất trồng, đồi núi trọc, đất có mặt nước thuộc nhóm đất chưa sử dụng, hạn mức giao đất ở cho hộ gia đình, cá nhân và diện tích tách thửa đất ở như sau:

Điều 5. Diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở.

Diện tích tối thiểu được tách thửa đối với đất ở theo quy định tại khoản 2 Điều 143, khoản 4 Điều 144 Luật Đất đai 2013 được quy định cụ thể như sau:

1. Các thửa đất hình thành từ việc tách thửa phải đảm bảo đủ hai điều kiện sau:

a) Đối với khu vực đô thị (các phường thuộc quận và thị trấn thuộc huyện): phần diện tích được tách thửa đảm bảo chỉ giới xây dựng theo quy hoạch, cạnh nhỏ nhất của thửa đất phải ≥ 3,0m và đảm bảo tổng diện tích thửa đất ≥ 30,0 m2.

b) Đối với các khu dân cư thuộc các xã trên địa bàn các huyện: diện tích tách thửa không nhỏ hơn 50% mức tối thiểu của hạn mức giao đất ở mới quy định tại Điều 4 Quyết định này.

2. Đối với các trường hợp khi chia, tách thửa đất mà hình thành đường giao thông sử dụng chung thì đường giao thông sử dụng chung phải có mặt cắt ngang ≥ 1,5 m và diện tích, kích thước thửa đất sử dụng riêng phải đảm bảo đủ điều kiện theo quy định tại Khoản 1 Điều này.

Theo quy định này và thông tin mà bạn cung cấp, địa chỉ của thửa đất nhà bạn thuộc phường Phù Liễn tức là thuộc đất ở khu vực đô thị nên nếu muốn tách thửa, đất của bạn phải đảm bảo chỉ giới xây dựng. Đồng thời, khi tách thửa đất, hai thửa đất mới được tách ra phải đảm bảo yêu cầu cạnh nhỏ nhất của thửa đất không được nhỏ hơn 3, và tổng diện tích của mỗi thửa đất mới phải lớn hơn hoặc bằng 30 mét vuông. Ngoài ra nếu như thửa đất của bạn sau khi tách không hình thành lối đi ra ngoài cho một trong hai thửa đất đã tách, bạn pải đảm bảo trích một phần diện tích đất để làm ngõ đi chung, ngõ đi chung này phải đảm bảo có chiều rộng không nhỏ hơn 1,5m.

Tuy nhiên, nếu như mục đích chính của bạn không chỉ đơn giản là bán để cho bên kia xây dựng mà còn mục đích hợp với thửa đất bên cạnh để mở rộng diện tích sử dụng của thửa đất đó thì khi tách thửa, một thửa đất được tách không cần đảm bảo phải đủ các điều kiện trên. Pháp luật quy định về trường hợp tách thửa để hợp với thửa đất khác như sau:

3. Trường hợp người sử dụng đất xin tách thửa mà thửa đất được hình thành từ việc tách thửa không đảm bảo các quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này nhưng có thể hợp với thửa đất liền kề tạo thành thửa đất mới đảm bảo các điều kiện quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này thì được phép tách thửa đồng thời với việc hợp thửa đất và được cấp Giấy chứng nhận quyền, sử dụng đất cho thửa đất mới. Trường hợp thửa đất còn lại sau khi tách thửa mà không đảm bảo các điều kiện quy định tại khoản 1, khoản 2 Điều này thì không được phép tách thửa.

Như vậy, khi tách thửa để hợp với thửa khác, thì một thửa đất đảm bảo diện tích tách tối thiểu là đủ, thửa còn lại để hợp và thửa đất khác thì không cần đảm bảo đủ điểu kiện, tuy nhiên thửa đất hình thành mới sau khi được hợp vẫn phải đáp ứng đủ điều kiện theo quy định của quyết định này.

Nếu đất của bạn đã đảm bảo diện tích tối thiểu và các điều kiện khác để tách thưả theo quy định của pháp luật, bạn cần tiến hành các thủ tục sau:

Bước 1: Nộp hồ sơ để nghị tách thửa tại Văn phòng đăng ký đất đai quận Kiến An để được tiến hành đo đạc địa chính để tách thửa đất. (hồ sơ gồm: Đơn đề nghị tách thửa và Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất đã cấp) Văn phòng đăng ký đất đai sau khi xem xét và tiến hành đo đạc chuyển Bản trích đo thửa đất mới tách cho người sử dụng đất để thực hiện ký kết hợp đồng, văn bản giao dịch về quyền sử dụng một phần thửa đất mới tách.

Bước 2. Sau khi có bản trích đo thửa đất mới tách được nhận từ Văn phòng đăng ký đất đai quận, bạn làm thủ tục chuyển nhượng một phần diện tích quyền sử dụng đất tại Văn Phòng công chứng.

Bước 3. Sau khi có hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất được lập hợp pháp tại Văn phòng công chứng, bạn làm thủ tục đăng ký biến động đất đai tại Văn phòng đăng ký đất đai quận Kiến An.

Hồ sơ nộp đăng ký biến động đất đai gồm:

- Đơn đề nghị cấp đổi Giấy chứng nhận theo Mẫu số 10/ĐK của từng hộ gia đình, cá nhân

- Bản gốc Giấy chứng nhận đã cấp hoặc bản sao hợp đồng thế chấp quyền sử dụng đất đối với trường hợp đất đang thế chấp tại tổ chức tín dụng;

- Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất được lập hợp pháp tại Văn phòng công chứng

- Sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân, Giấy chứng nhận đăng ký kết hôn, Giấy xác nhận tình trạng hôn nhân của người chuyển nhượng và người nhận chuyển nhượng

Trên đây là tư vấn của chúng tôi. Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại gọi ngay số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác! Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Điều kiện tách thửa đất ở, đất nông nghiệp tại Đồng Nai năm 2021 ?

6. Thế nào được xem là đất tách thửa ?

Thưa luật sư, Xin Luật sư cho tôi hỏi một sô vấn đề sau: Tôi có đi xem 1 miếng đất DT 5mx17m, trong sổ đỏ có ghi thửa số ...Theo sơ đồ thì vẽ 1 miếng đất lớn , sau đó có phân ra các thửa và số số riêng biệt.

Như vậy cho tôi hỏi đó có phải là sổ riêng ko? và có 1 con đường vào khu đất đó thì con đường đó có phải làm của chung của các thửa đất ko?

Xin cảm ơn ạ!

Người gửi: Sương

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của công ty chúng tôi, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin trả lời như sau:

1. Tách thửa là việc phân chia quyền sở hữu đất đai từ một đối tượng sở hữu sang nhiều đối tượng sở hữu khác nhau.

Trường hợp của bạn, sơ đồ vẽ một miếng đất lớn, sau đó có phân ra các thửa và số riêng biệt. Như vậy, có thể hiểu rằng mảnh đất này đã được tách thửa.

2. Về lối đi vào thửa đất

Theo quy định tại Điều 275 Bộ luật dân sự năm 2005 thì:

1. Chủ sở hữu bất động sản bị vây bọc bởi các bất động sản của các chủ sở hữu khác mà không có lối đi ra, có quyền yêu cầu một trong những chủ sở hữu bất động sản liền kề dành cho mình một lối đi ra đến đường công cộng; người được yêu cầu có nghĩa vụ đáp ứng yêu cầu đó. Người được dành lối đi phải đền bù cho chủ sở hữu bất động sản liền kề, nếu không có thoả thuận khác.

Lối đi được mở trên bất động sản liền kề nào mà được coi là thuận tiện và hợp lý nhất, có tính đến đặc điểm cụ thể của địa điểm, lợi ích của bất động sản bị vây bọc và thiệt hại gây ra là ít nhất cho bất động sản có mở lối đi.

2. Vị trí, giới hạn chiều dài, chiều rộng, chiều cao của lối đi do các bên thoả thuận, bảo đảm thuận tiện cho việc đi lại và ít gây phiền hà cho các bên; nếu có tranh chấp về lối đi thì có quyền yêu cầu cơ quan nhà nước có thẩm quyền xác định.

3. Trong trường hợp bất động sản được chia thành nhiều phần cho các chủ sở hữu, chủ sử dụng khác nhau thì khi chia phải dành lối đi cần thiết cho người phía trong theo quy định tại khoản 2 Điều này mà không có đền bù.

Theo đó, lối đi vào thửa đất chỉ có một lối đi duy nhất, lối đi đó được coi là lối đi chung của thửa đất.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về vấn đề của bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty chúng tôi.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật đất đai - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Mua đất do nhà nước giao 50 năm có hợp pháp không? Hướng dẫn thủ tục mua đất đai hợp pháp?

Các câu hỏi thường gặp

Câu hỏi: Quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia do cơ quan nào thực hiện?

Trả lời:

Căn cứ theo Khoản 1 Điều 49 Luật đất đai năm 2013 thì Chính phủ tổ chức, chỉ đạo việc thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất cấp quốc gia.

Thủ tướng Chính phủ phân bổ chỉ tiêu sử dụng đất cho các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an trên cơ sở các chỉ tiêu sử dụng đất cấp quốc gia đã được Quốc hội quyết định.

Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, cấp huyện có trách nhiệm thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất của địa phương.

Ủy ban nhân dân cấp xã có trách nhiệm thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn cấp xã.

Bộ Quốc phòng, Bộ Công an có trách nhiệm thực hiện quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất quốc phòng, an ninh.

Câu hỏi: Đất đang trong quy hoạch, người sử dụng đất có được xây nhà không?

Trả lời:

Căn cứ theo Khoản 2 Điều 49 Luật đất đai năm 2013 thì trường hợp quy hoạch sử dụng đất đã được công bố mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện thì người sử dụng đất được tiếp tục sử dụng và được thực hiện các quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật.

Câu hỏi: Sau bao lâu thì hủy bỏ quy hoạch không triển khai?

Trả lời:

Căn cứ theo Khoản 3 Điều 49 Luật đất đai năm 2013 Diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm của cấp huyện đã được công bố phải thu hồi để thực hiện dự án hoặc phải chuyển mục đích sử dụng đất mà sau 03 năm chưa có quyết định thu hồi đất hoặc chưa được phép chuyển mục đích sử dụng đất thì cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt kế hoạch sử dụng đất phải điều chỉnh, hủy bỏ và phải công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ việc thu hồi hoặc chuyển mục đích đối với phần diện tích đất ghi trong kế hoạch sử dụng đất.