Chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ là hành vi làm ra, cất giữ, chuyển dịch từ nơi này sang nơi khác, bán hay mua để bán lại không có hoặc không đúng giấy phép của cơ quan có thẩm quyền hoặc có hành vi chiếm đoạt với mọi thủ đoạn các loại súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao, vũ khí khác có tính năng, tấc dụng tương tự như súng săn, vũ khí thể thao hoặc công cụ hỗ trợ.

- Khách thể của tội phạm:

Tội phạm xâm phạm an toàn công cộng bằng việc vi phạm những quy định của Nhà nước về chế tạo, mua bán, cất giữ, vận chuyển, sử dụng, quản lý súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ.

Súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ là những loại công cụ có đặc tính nguy hiểm, có thể gây mất an toàn cho cuộc sôhg cộng đồng, nên Nhà nước có chế độ quản lý đặc biệt.

Đối tượng tác động của tội phạm này là súng sán,vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ và các vũ khí khác có tính năng tác dụng tương tự.

+ Súng săn là súng được chế tạo, sản xuất thủ công hoặc công nghiệp, được sử dụng để săn bắn, bao gồm: Súng kíp, súng hơi, các loại súng khác có tính năng, tác dụng tương tự và đạn sử dụng cho các loại súng này.

+ Vũ khí thô sơ là vũ khí có cấu tạo, nguyên lý hoạt động đơn giản và được chế tạo, sản xuất thủ công hoặc công nghiệp, bao gồm: Dao găm, kiếm, giáo, mác, thương, lưỡi lê, đao, mã tấu, côn, quả đấm, quả chùy, cung, nỏ, phi tiêu.

+ Vũ khí thể thao là vũ khí được chế tạo, sản xuất thủ công hoặc công nghiệp, được sử dụng để luyện tập, thi đấu thể thao, bao gồm súng trường hơi, súng trường bắn đạn nổ, súng ngắn hơi, súng ngắn bắn đạn nổ, súng thể thao bắn đạn sơn, súng bắn đĩa bay, các loại vũ khí khác có tính năng, tác dụng tương tự, đạn sử dụng cho các loại súng này và vũ khí thô sơ dùng để luyện tập, thi đấu thể thao.

Vũ khí có tính năng, tác dụng tương tự như súng săn, vũ khí thể thao là vũ khí được chế tạo, sản xuất thủ công hoặc công nghiệp, không theo tiêu chuẩn kỹ thuật, thiết kế của nhà sản xuất hợp pháp, có khả năng gây sát thương, nguy hại cho tính mạng, sức khỏe của con người, phá hủy kết cấu vật chất tương tự như súng săn, vũ khí thể thao.

+ Công cụ hỗ trợ là phương tiện, động vật nghiệp vụ được sử dụng để thi hành công vụ, thực hiện nhiệm vụ bảo vệ nhằm hạn chế, ngăn chặn người có hành vi vi phạm pháp luật chống trả, trốn chạy; bảo vệ người thi hành cồng vụ, người thực hiện nhiệm vụ bảo vệ hoặc báo hiệu khẩn cấp, bao gồm: Súng bắn điện, hơi ngạt, chất độc, chất gây mê, từ trường, laze, lưới; súng phóng dây mồi; súng bắn đạn nhựa, nổ, cao su, hơi cay, pháo hiệu, hiệu lệnh, đánh dấu và đạn sử dụng cho các loại súng này; phương tiện xịt hơi cay, hơi ngạt, chất độc, chất gây mê, chất gây ngứa; lựu đạn khói, lựu đạn cay, quả nổ; dùi cui điện, dùi cui cao su, dùi cui kim loại; khóa số tám, bàn chông, dây đinh gai; áo giáp; găng tay điện, găng tay bắt dao; lá chắn, mũ chống đạn; thiết bị áp chế bằng âm thanh; động vật nghiệp vụ là động vật được huấn luyện để sử dụng cho yêu cầu bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội.

- Mặt khách quan của tội phạm:

+ Tội phạm thể hiện ở hành vi chế tạo, tàng trữ, vận chuyển, sử dụng, mua bán trái phép hoặc chiếm đoạt súng săn, vũ khí thô sơ, vũ khí thể thao, công cụ hỗ trợ.

Các biểu hiện cụ thể hành vi khách quan của tội phạm này giống như biểu hiện hành vi khách quan của tội phạm quy định tại Điều 305 Bộ luật hình sự năm 2015.

+ Điều kiện truy cứu trách nhiệm hình sự: Chỉ truy cứu trách nhiệm đối với các hành vi trên khi thuộc một trong các trường hợp sau:

* Người thực hiện hành vi đã bị xử phạt hành chính về một trong các hành vi trên mà còn vi phạm.

* Người thực hiện hành vi đã bị kết án về tội phạm này, chưa được xóa án tích mà còn vi phạm.

Nếu các hành vi được thực hiện độc lập với nhau thì người phạm tội phải chịu trách nhiệm hình sự về từng hành vi cấu thành từng tội độc lập.

* Mặt chủ quan của tội phạm:

Tội phạm được thực hiện dưới hình thức lỗi cố ý, động cơ, mục đích đa dạng nhưng không có mục đích chống chính quyền nhân dân, nếu có mục đích chống chính quyền nhân dân thì truy cứu trách nhiệm hình sự theo các tội xâm phạm an ninh quốc gia về hành vi mà người đó thực hiện theo quy định của Bộ luật hình sự.

* Chủ thể của tội phạm:

Tội phạm được thực hiện bởi những người có đủ năng lực trách nhiệm hình sự và đạt độ tuổi từ đủ 16 tuổi trở lên. Theo quy định tại Điều 12, người từ 14 đến dưới 16 tuổi không phải chịu trách nhiệm hình sự về tội phạm này.

* Hình phạt:

Điều 306 Bộ luật hình sự quy định các khung hình phạt sau:

Khoản 1 quy định nguời phạm tội có thể bị phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm khi các hành vi thỏa mãn các điều kiện của cấu thành cơ bản như đã phân tích ởtrên và không có các tình tiết định khung quy định tại Khoản 2, Khoản 3.

Khoản 2 quy định người phạm tội có thể bị phạt tù từ 01 năm đến 05 năm nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Có tổ chức;

+ Vật phạm pháp có số lượng lớn;

+ Vận chuyển, mua bán qua biên giới;

+ Làm chết người;

+ Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác với tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

+ Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 61% đến 121%;

+ Gây thiệt hại về tài sản từ 100.000.000 đồng đến dưới 500.000.000 đồng;

+ Tái phạm nguy hiểm.

Khoản 3 quy định người phạm tội có thể bị phạt tù từ 03 năm đến 07 năm nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

+ Vật phạm pháp có số lượng rất lớn hoặc đặc biệt lớn;

+ Làm chết 02 người trở lên;

+ Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tổng tỷ lệ tổn thương cơ thể của những người này từ 122% trở lên;

+ Gây thiệt hại về tài sản từ 500.000.000 đồng trở lên;

Khoản 4 quy định người phạm tội còn có thể bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng, phạt quản chế hoặc cấm cư trú từ 01 năm đến 05 năm.