1. Xuất khẩu lao động là gì?

Xuất khẩu lao động là một hoạt động thương mại quan trọng, trong đó sức lao động của người dân trong nước được bán cho các cá nhân, tổ chức hoặc chính phủ của các quốc gia khác để sử dụng.

Trong giao dịch này, người sử dụng lao động nước ngoài có thể là chính phủ hoặc các tổ chức kinh tế có nhu cầu tuyển dụng lao động quốc tế.

Hàng hóa sức lao động trong nội địa đề cập đến nguồn nhân lực có sẵn trong nước, sẵn lòng cung cấp và sử dụng lao động của mình cho người sử dụng lao động ở nước ngoài.

Trong hoạt động này, người lao động trong nước bán quyền sử dụng sức lao động của mình trong một khoảng thời gian nhất định cho người sử dụng lao động nước ngoài, và nhận được một khoản tiền hàng tháng dưới dạng lương. Người sử dụng lao động nước ngoài sẽ sử dụng tiền để mua sức lao động của người lao động và yêu cầu họ thực hiện các công việc cụ thể theo ý muốn của người sử dụng.

Tuy nhiên, trong hoạt động mua bán này, có một số đặc điểm quan trọng cần lưu ý. Quan hệ mua bán sức lao động không thể chấm dứt ngay lập tức do sức lao động không thể tách rời khỏi người lao động. Thay vào đó, quan hệ này tạo ra một mối liên kết lao động lâu dài.

Mối quan hệ này chỉ chấm dứt khi hợp đồng lao động giữa người bán sức lao động và nhà tuyển dụng kết thúc và không còn có hiệu lực nữa.

 

2. Đi xuất khẩu lao động có được rút bảo hiểm xã hội một lần không?

Theo quy định tại Điều 8 Nghị định 115/2015/NĐ-CP về Bảo hiểm xã hội, có những trường hợp được hưởng BHXH một lần như sau:

"Bảo hiểm xã hội một lần

1. Người lao động quy định tại Khoản 1 và Khoản 2 Điều 2 của Nghị định này mà có yêu cầu thì được hưởng bảo hiểm xã hội một lần nếu thuộc một trong các trường hợp sau đây:

a) Đủ tuổi hưởng lương hưu theo quy định tại các Khoản 1, 2 và 4 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội hoặc theo quy định tại Khoản 3 Điều 54 của Luật Bảo hiểm xã hội mà chưa đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện;

b) Sau một năm nghỉ việc mà chưa đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội và không tiếp tục đóng bảo hiểm xã hội;

c) Ra nước ngoài để định cư;

d) Người đang bị mắc một trong những bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS và những bệnh khác theo quy định của Bộ Y tế”.

Do đó, khi bạn đi xuất khẩu lao động nước ngoài mà không định cư ở đó, bạn sẽ không thuộc diện được hưởng BHXH một lần.

Tuy nhiên, sau khi đi xuất khẩu lao động và trở về, người lao động có thể rút BHXH một lần; hoặc có thể ủy quyền cho người khác để thực hiện thủ tục nhận BHXH một lần sau khi nghỉ việc trong 01 năm và không tiếp tục đóng BHXH.

 

3. Hưởng bảo hiểm xã hội một lần được bao nhiêu tiền?

Theo quy định tại khoản 2 Điều 60 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 về việc hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc, có các điều kiện và mức hưởng như sau:

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc được tính dựa trên số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, với cách tính như sau:

 • Đối với những năm đóng bảo hiểm xã hội trước năm 2014: Mức hưởng là 1,5 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.
 • Đối với những năm đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2014 trở đi: Mức hưởng là 2 tháng mức bình quân tiền lương tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện cũng được tính dựa trên số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, với cách tính như sau:

 • Đối với những năm đóng bảo hiểm xã hội trước năm 2014: Mức hưởng là 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội.
 • Đối với những năm đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2014 trở đi: Mức hưởng là 2 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Ngoài ra, theo quy định tại khoản 2 Điều 77 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 về mức hưởng bảo hiểm xã hội một lần đối với người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện, có các điều kiện và mức hưởng như sau:

 • Đối với những năm đóng bảo hiểm xã hội trước năm 2014: Mức hưởng là 1,5 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội.
 • Đối với những năm đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2014 trở đi: Mức hưởng là 2 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội.
 • Trong trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội chưa đủ một năm, mức hưởng bảo hiểm xã hội bằng số tiền đã đóng, với mức tối đa là 2 tháng mức bình quân thu nhập tháng đóng bảo hiểm xã hội.

 

4. Hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần bao gồm những giấy tờ gì?

Về hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần được quy định trong Điều 109 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 như sau:

Hồ sơ hưởng bảo hiểm xã hội một lần

1. Sổ bảo hiểm xã hội.

2. Đơn đề nghị hưởng bảo hiểm xã hội một lần của người lao động.

3. Đối với người ra nước ngoài để định cư phải nộp thêm bản sao giấy xác nhận của cơ quan có thẩm quyền về việc thôi quốc tịch Việt Nam hoặc bản dịch tiếng Việt được chứng thực hoặc công chứng một trong các giấy tờ sau đây:

a) Hộ chiếu do nước ngoài cấp;

b) Thị thực của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp có xác nhận việc cho phép nhập cảnh với lý do định cư ở nước ngoài;

c) Giấy tờ xác nhận về việc đang làm thủ tục nhập quốc tịch nước ngoài; giấy tờ xác nhận hoặc thẻ thường trú, cư trú có thời hạn từ 05 năm trở lên của cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp.

4. Trích sao hồ sơ bệnh án trong trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 60 và điểm c khoản 1 Điều 77 của Luật này.

5. Đối với người lao động quy định tại Điều 65 và khoản 5 Điều 77 của Luật này thì hồ sơ hưởng trợ cấp một lần được thực hiện theo quy định tại khoản 2 và khoản 3 Điều này.

 Theo quy định đó, hồ sơ rút bảo hiểm xã hội một lần bao gồm các giấy tờ sau:

 • Bản chính Sổ BHXH.
 • Bản chính Đơn đề nghị rút bảo hiểm xã hội một lần.
 • Đối với người ra nước ngoài để định cư, cần nộp thêm bản sao Giấy xác nhận từ cơ quan có thẩm quyền về việc thôi quốc tịch Việt Nam hoặc bản dịch tiếng Việt được chứng thực hoặc công chứng. Giấy xác nhận này có thể là một trong các giấy tờ sau:
 • Hộ chiếu do nước ngoài cấp.
 • Thị thực từ cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp, xác nhận việc cho phép nhập cảnh với lý do định cư ở nước ngoài.
 • Giấy tờ xác nhận về việc đang làm thủ tục nhập quốc tịch nước ngoài; giấy tờ xác nhận hoặc thẻ thường trú, cư trú có thời hạn từ 05 năm trở lên từ cơ quan nước ngoài có thẩm quyền cấp.
 • Trường hợp bị mắc các bệnh nguy hiểm đến tính mạng như ung thư, bại liệt, xơ gan cổ chướng, phong, lao nặng, nhiễm HIV đã chuyển sang giai đoạn AIDS, cần có trích sao/tóm tắt hồ sơ bệnh án thể hiện tình trạng không tự phục vụ được. Trường hợp bị mắc các bệnh khác, thay thế bằng Biên bản giám định mức suy giảm từ 81% KNLĐ trở lên do Hội đồng GĐYK thực hiện để thể hiện tình trạng không tự phục vụ được.
 • Nếu có thanh toán phí giám định y khoa, cần có hóa đơn và chứng từ thu phí giám định, kèm theo bản chính bảng kê các nội dung giám định từ cơ sở thực hiện giám định y khoa.
 • Bản chính Bản khai cá nhân về thời gian, địa bàn phục vụ trong Quân đội có hưởng phụ cấp khu vực đối với người đã có thời gian phục vụ trong Quân đội trước ngày 01/01/2007 tại địa bàn có hưởng phụ cấp khu vực mã sổ BHXH, nhưng không thể hiện đầy đủ thông tin để tính phụ cấp khu vực.

Công ty Luật Minh Khuê mong muốn gửi đến quý khách hàng những thông tin tư vấn hữu ích. Nếu quý khách hàng đang gặp phải bất kỳ vấn đề pháp lý nào hoặc có câu hỏi cần được giải đáp, hãy liên hệ với Tổng đài tư vấn pháp luật trực tuyến qua số hotline 1900.6162. Hoặc quý khách hàng gửi yêu cầu chi tiết qua email: lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ và giải đáp thắc mắc nhanh chóng. Xin trân trọng cảm ơn sự hợp tác của quý khách hàng!