Mong nhận được tư vấn từ luật sư. Xin cảm ơn !

Người gửi: L.P

Câu hỏi được biêu tập từ chuyên mụctư vấn pháp luật thuế của công ty luật Minh Khuê.

Địa chỉ của người mua hàng trên hóa đơn bằng tiếng nước ngoài.

Luật sư tư vấn pháp luật thuế gọi: 1900.6162

Trả lời:

 Chào chị! cảm ơn chị đã gửi thắc mắc của mình tới công ty tư vấn luật Minh Khuê, căn cứ những thông tin mà chị cung cấp luật sư xin tư vấn cho chị như sau.

Cơ sở pháp lý.

Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành Nghị định số 51/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 và Nghị định số 04/2014/NĐ-CP ngày 17 tháng 01 năm 2014 của Chính phủ quy định về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

Thông tư 26/2015/TT-BTC Hướng dẫn về thuế giá trị gia tăng và quản lý thuế tại Nghị định số 12/2015/NĐ-CP ngày 12 tháng 2 năm 2015 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của các luật về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của các nghị định về thuế và sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 39/2014/TT-BTC ngày 31/3/2014 của Bộ Tài chính về hóa đơn bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ.

>> Xem thêm:  Chi phí hóa đơn tiền điện nước không mang tên công ty có được trừ khi tính thuế TNDN

Nội dung phân tích.

Việc ghi tên người mua hàng trên hóa đơn được quy định tại điểm k khoản 1 điều 4 thông tư 39/2014/TT-BTC như sau:

"...Hóa đơn được thể hiện bằng tiếng Việt. Trường hợp cần ghi thêm chữ nước ngoài thì chữ nước ngoài được đặt bên phải trong ngoặc đơn ( ) hoặc đặt ngay dưới dòng tiếng Việt và có cỡ nhỏ hơn chữ tiếng Việt."

Vậy theo thông tư 39/2014/TT-BTC nếu trong trường hợp cần ghi tên nước ngoài của công ty trên hóa đơn thì vẫn cần có tên tiếng Việt tên nước ngoài sẽ được ghi bằng cỡ chữ nhỏ hơn và được ghi vào dấu ngoặc. Vậy với trường hợp này người bán hàng chỉ ghi theo tên nước ngoài của công ty mà không ghi kèm tên tiếng Việt của công ty thì trường hợp này được coi là ghi sai tên công ty trên hóa đơn mà không sai mã số thuế, trường hợp này được quy định tại thông tư 26/2015/TT-BTC tại khoản 7 điều 3 như sau:

"Trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót về tên, địa chỉ người mua nhưng ghi đúng mã số thuế người mua thì các bên lập biên bản điều chỉnh và không phải lập hóa đơn điều chỉnh. Các trường hợp hóa đơn đã lập có sai sót khác thực hiện theo hướng dẫn tại Điều 20 Thông tư số 39/2014/TT-BTC của Bộ Tài chính.” 

Vậy để xử lý được hóa đơn viết sai tên công ty trong trường hợp này chỉ cần lập một biên bản điều chỉnh ghi rõ sai sót về địa chỉ trên hóa đơn và địa chỉ đúng cần điều chỉnh lại, hai bên cùng ký tên xác nhận và lưu lại kẹp cùng hóa đơn đã lập sai để làm căn cứ hoạch toán, tính thuế thu nhập doanh nghiệp.

Trên đây là những tư vấn của chúng tôi về thắc mắc của chị, cảm ơn chị đã tin tưởng công ty Luật Minh Khuê.

Trân trọng./.

BỘ PHẬN TƯ VẤN PHÁP LUẬT - CÔNG TY LUẬT MINH KHUÊ

>> Xem thêm:  Quy định mới nhất năm 2020 về bắt buộc sử dụng hóa đơn điện tử ?