1. Dịch vụ đăng ký chuyển nhượng nhãn hiệu

Công ty luật Minh Khuê cung ứng dịch vụ tư vấn đăng ký chuyển nhượng nhãn hiệu. Thông tin pháp luật liên quan Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với luật sư của văn phòng để được tư vấn, hỗ trợ:

Chủ sở hữu Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu có thể tiến hành chuyển nhượng quyền sở hữu nhãn hiệu. Sau khi chuyển giao quyền sở hữu nhãn hiệu, chủ sở hữu Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu sẽ chấm dứt mọi quyền lợi đối với nhãn hiệu.

Dịch vụ đăng ký chuyển nhượng nhãn hiệu

Luật sư tư vấn bảo hộ nhãn hiệu quyền tại Việt Nam: 0986.386.648

Thủ tục ghi nhận chuyển nhượng nhãn hiệu như sau:

Đối tượng: Quyền sở hữu toàn bộ đối với thương hiệu đã được bảo hộ cho nhóm sản phẩm/dịch vụ cụ thể. Bên chuyển quyền chấm dứt mọi quyền của mình đối với nhãn hiệu đã chuyển nhượng

Hồ sơ cần thiết:

- Tờ khai (Theo mẫu do MKLAW FIRM cung cấp);

- Hợp đồng chuyển quyền sở hữu nhãn hiệu (Theo mẫu do Luật Minh Khuê cung cấp);

- Giấy ủy quyền (Theo mẫu do MKLAW FIRM cung cấp);

- Giấy chứng nhận đăng ký nhãn hiệu (bản gốc).

Thời gian thực hiện chuyển nhượng nhãn hiệu: 3-4 tháng

Lưu ý: Nhãn hiệu đã đăng ký nếu trùng với tên doanh nghiệp của chủ đơn thì không được chuyển quyền sở hữu hoặc phải tiến hành thêm các bước bổ sung.

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng! Trân trọng./.

>> Tham khảo dịch vụ liên quan: Đăng ký bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa tại EU;

2. Dịch vụ tư vấn sửa đổi đơn/văn bằng bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa, kiểu sáng công nghiệp và sáng chế

Chúng tôi có thể thay mặt khách hàng thực hiện các thủ tục liên quan đến sửa đổi đơn/văn bằng bảo hộ của mình tại Cục Sở hữu trí tuệ (Cục SHTT). Việc sửa đổi được thực hiện thông qua thủ tục sửa đổi và được Cục SHTT ghi nhận.

Các đơn hoặc văn bằng bảo hộ đối tượng quyền SHTT có thể được xem xét sửa đổi bao gồm: nhãn hiệu hàng hoá, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế/giải pháp hữu ích, chỉ dẫn địa lý, bản quyển và các đối tượng khác thuộc quyền SHTT.

Lưy ý: Việc sửa đổi có thể được thực hiện ở giai đoạn thẩm định hoặc đã được cấp văn bằng, tuy nhiên việc sửa đổi không được mở rộng phạm vi bảo hộ của đơn/văn bằng ban đầu.

Thủ tục sửa đổi: khách hàng chỉ cần cung cấp cho chúng tôi mẫu Giấy uỷ quyền, bản sao các đơn/văn bằng bảo hộ các đối tượng quyền sở hữu trí tuệ, chúng tôi sẽ đại diện khách hàng thực hiện thủ tục sửa đổi tại Cục SHTT trong thời gian nhanh nhất.

Dịch vụ tư vấn sửa đổi đơn/văn bằng bảo hộ nhãn hiệu hàng hóa, kiểu sáng công nghiệp và sáng chế

Luật sư tư vấn đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ Gọi: 0986.386.648


Chuyển giao quyền SHTT:

Chúng tôi đại diện cho khách hàng thực hiện các công việc liên quan đến việc chuyển giao các đối tượng quyền SHTT, cụ thể gồm:

- Tư vấn chuyển giao các đối tượng SHTT;

- Đại diện đàm phán nội dung chuyển giao và soạn thảo Hợp đồng chuyển giao;

- Soạn thảo hồ sơ chuyển giao;

- Nộp hồ sơ đăng ký chuyển giao tại Cục Sở hữu trí tuệ (Cục SHTT).

Tìm hiểu thêm:

1. Ai là người được quyền chuyển giao quyền SHTT?

2. Tại sao cần chuyển giao quyền?

3. Đối tượng được chuyển giao quyền

4. Chuyển giao quyền là gì?

5. Hợp đồng chuyển giao quyền

6. Đăng ký hợp đồng chuyển giao

7. Nhượng quyền thương mại


1. Ai là người được quyền chuyển giao quyền SHTT?

Tổ chức cá nhân có quyền chuyển giao quyền SHTT cho chủ thể khác, có thể thuộc các trường hợp sau đây:

- Tác giả đối tượng quyền SHTT;

- Chủ sở hữu quyền SHTT;

- Người nắm một phần độc quyền đối với các đối tượng SHTT;

- Người nắm một phần hoặc toàn bộ quyền sử dụng quyền SHTT.

Việc chuyển giao các đối tượng quyền SHTT có thể được thực hiện thông qua hợp đồng, di chúc, thừa kế hoặc theo quy định của pháp luật (trường hợp bắt buộc chuyển giao).


2. Tại sao cần phải chuyển giao quyền?

- Bản chất của quyền SHTT là quyền tài sản và có thể coi là một loại tài sản đặc biệt, cần phải được chuyển giao cho các chủ thể có nhu cầu sử dụng, khai thác để phát huy những thế mạnh của loại tài sản này.

- Quyền SHTT đặc biệt quan trọng đối với nền kinh tế đang dịch chuyển sang một nền kinh tế tri thức;

- Là một trong những cách thích hợp nhất và nhanh nhất để đạt được mục đích dưới góc độ kinh tế và trong nhiều trường hợp là cách thức duy nhất để tiếp cận với công nghệ và thị trường.


3. Đối tượng được chuyển giao quyền

Các đối tượng có thể được chuyển giao quyền SHTT bao gồm:

- Quyền đối với nhãn hiệu hàng hoá;

- Quyền đối với kiểu dáng công nghiệp;

- Quyền đối với sáng chế/giải pháp hữu ích;

- Quyền tác giả, quyền liên quan;

- Quyền đối với thiết kế bố trí mạch tích hợp bán dẫn;

- Quyền đối với bí mật kinh doanh;

- Quyền đối với giống cây trồng.

Như vậy, các đối tượng quyền SHTT hầu hết được chuyển giao, trừ quyền đối với chỉ dẫn địa lý và quyền sử dụng tên thương mại (trừ trường hợp cùng cơ sở kinh doanh).


4. Chuyển giao quyền là gì?

Chuyển giao quyền là việc chủ thể có quyền đối với các đối tượng SHTT chuyển giao một phần hoặc toàn bộ quyền này cho chủ thể khác.

Các dạng chuyển giao quyền gồm:

- Chuyển nhượng quyền SHTT: là việc chuyển giao toàn bộ quyền sở hữu đối tượng SHTT sang sở hữu của bên nhận;

- Chuyển giao quyền sử dụng đối tượng quyền SHTT: là việc chuyển giao một phần hay toàn bộ quyền sử dụng đối tượng SHTT cho bên nhận. Chuyển giao quyền sử dụng có hai dạng: (i) Chuyển giao độc quyền là bên chuyển giao không được phép chuyển giao cho bên thứ ba, và (ii) Chuyển giao không độc quyền là bên chuyển giao được phép chuyển tiếp cho bên thứ ba. Ngoài ra, tuỳ vào sự thoả thuận của các bên, bên nhận chuyển giao có thể được phép chuyển giao cho bên thứ ba (chuyển giao thứ cấp).


5. Hợp đồng chuyển giao quyền

Hợp đồng chuyển giao quyền SHTT gồm hai loại:

- Hơp đồng chuyển nhượng quyền SHTT: là hợp đồng theo đó chủ sở hữu đối tượng SHTT chuyển giao toàn bộ quyền của mình cho bên nhận.

- Hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng đối tượng SHTT là hợp đồng theo đó chủ sở hữu đối tượng SHTT cho phép chủ thể khác sử dụng đối tượng SHTT thuộc phạm vi quyền sử dụng của mình cho bên nhận.

Hợp đồng chuyển giao đối tượng SHTT phải được lập thành văn bản và phải đăng ký tại Cục SHTT mới có giá trị pháp lý đối với bên thứ ba (trừ hợp đồng chuyển giao quyền tác giả và quyền liên quan).


6. Đăng ký hợp đồng chuyển giao

- Đối với Hợp đồng chuyển nhượng quyền sở hữu các đối tượng như nhãn hiệu, kiểu dáng công nghiệp, sáng chế/giải pháp hữu ích, thiết kế bố trí và chỉ dẫn địa lý, cần phải được đăng ký tại Cục SHTT mới có hiệu lực pháp lý;

- Đối với Hợp đồng chuyển giao quyền sử dụng các đối tượng trên có hiệu lực theo sự thoả thuận của các bên, nhưng chỉ có giá trị pháp lý đối với Bên thứ ba khi đã được đăng ký tại Cục SHTT.

Hồ sơ bao gồm:

- Tờ khai đăng ký hợp đồng chuyển giao;

- Giấy uỷ quyền (download mẫu);

- Bản gốc hoặc bản sao hợp lệ hợp đồng chuyển giao;

- Bản gốc văn bằng bảo hộ (đối với các đối tượng SHCN);

- Văn bản đồng ý của các đồng chủ sở hữu (trường hợp thuộc sở hữu chung);

- Chứng từ nộp lệ phí.


7. Nhượng quyền thương mại

Nhượng quyền thương mại là hoạt động thương mại, theo đó bên nhượng quyền cho phép và yêu cầu bên nhận quyền tự mình tiến hành việc mua bán hàng hoá cung ứng dịch vụ theo các điều kiện sau đây:

- Việc mua bán hàng hoá và cung ứng dịch vụ được tiến hành theo cách thức tổ chức kinh doanh do bên nhượng quyền quy định và được gắn với nhãn hiệu hàng hoá, tên thương mại, bí quyết kinh doanh, khẩu hiệu kinh doanh, biểu tượng kinh doanh, quảng cáo của bên nhượng quyền;

- Bên nhượng quyền có quyền kiểm soát và trợ giúp cho bên nhận quyền trong việc điều hành công việc kinh doanh.

Youtube video

Luật sư Lê Minh Trường tham gia chương trình 60 phút mở trên VTV6

Liên hệ sử dụng dịch vụ đăng ký bảo hộ quyền sở hữu trí tuệ tại Việt Nam:

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi: CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ

Điện thoại yêu cầu dịch vụ luật sư tư vấn luật Sở hữu trí tuệ, gọi: 0986.386.648

Gửi thư tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ qua Email: [email protected]

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng! Trân trọng./.

3. Doanh nghiệp tư vấn tài chính bảo vệ nhãn hiệu của mình như thế nào

Công ty TNHH Tài chính Abank đã tiến hành đăng ký bảo hộ nhãn hiệu của mình trong các lĩnh vực: định giá tài chính, bảo hiểm, phần mềm máy tính. MK LAW FIRM hân hạnh đồng hành cùng Công ty TNHH Tài chính Abank trên con đường bảo hộ nhãn hiệu trước làn sóng công nghệ tài chính đang thay đổi thế giới.

Hiện nay công nghệ thông tin và internet đã trờ thành yếu tố không thể thiếu trong cuộc sống hiện tại, ảnh hưởng sâu rộng của đời sống xã hội đến mức khó có thể tìm thấy một lĩnh vực nào thiếu bóng dáng của ứng dụng công nghệ thông tin.

Song song với đó, sự thay đổi và phát triển vượt bậc của lĩnh vực tài chính - ngân hàng, bảo hiểm là sự ra đời của Fintech - một làn sóng làm thay đổi toàn bộ mô thức cung ứng và vận hành các dịch vụ tài chính từ hàng trăm năm nay.

*Công nghệ tài chính (fintech) là công nghệ mới và đổi mới nhằm cạnh tranh với các phương pháp tài chính truyền thống trong việc cung cấp các dịch vụ tài chính. việc sử dụng điện thoại thông minh cho dịch vụ ngân hàng di động, dịch vụ đầu tư và tiền mã hóa là những ví dụ về công nghệ nhằm làm cho các dịch vụ tài chính dễ tiếp cận hơn với công chúng. Các công ty công nghệ tài chính bao gồm các công ty mới thành lập và các công ty tài chính và công nghệ cố gắng thay thế hoặc tăng cường việc sử dụng các dịch vụ tài chính do các công ty tài chính hiện cung cấp có.

Như vậy có thể kết luận rằng fintech là một ngành công nghiệp tài chính áp dụng công nghệ để cải thiện hoạt động tài chính. Fintech là các ứng dụng mới, quy trình, sản phẩm hoặc mô hình kinh doanh trong ngành dịch vụ tài chính bao gồn một hoặc nhiều dịch vụ tài chính bổ sung và được cung cấp như là một quá trình kết thúc thông qua internet.

Công ty trách nhiệm hữu hạn Tài chính Abank là một fintech áp dụng về công nghệ vào lĩnh vực tài chính hay nói ngắn gọn là Công Nghệ Tài Chính, đề cập đến việc tận dụng sáng tạo công nghệ trong việc thiết kế, cung cấp và kết nối các dịch vụ tài chính Việt.

Để tạo nên sự khác biệt cũng như ghi dấu thành công trên con đường đổi mới công nghệ trong lĩnh vực tài chính Công ty trách nhiệm hữu hạn Tài chính Abank đã tiến hành đăng ký bảo hộ nhãn hiệu của mình trong các lĩnh vực: định giá tài chính, bảo hiểm, phần mềm máy tính,...MK LAW FIRM hân hạnh đồng hành cùng Công ty trách nhiệm hữu hạn Tài chính Abank trên con đường bảo hộ nhãn hiệu trước làn sóng công nghệ tài chính đang thay đổi thế giới.

1. Thông tin chủ đơn:

Tên đầy đủ :CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN TÀI CHÍNH ABANK

Địa chỈ: Tầng 5, Số 88 Tô Vĩnh Diện, phường Khương Trung, quận Thanh xuân, thành phố Hà Nội

2. Thông tin nhãn hiệu:

- Mẫu nhãn hiệu:

Doanh nghiệp tư vấn tài chính bảo vệ nhãn hiệu của mình như thế nào

- Mô tả nhãn hiệu:

Màu sắc: màu xanh dương, màu trắng

Mô tả: Nhãn hiệu bao gồm phần hình và phần chữ trên nền màu trắng.

Phần hình: Là một hình tròn được tạo bởi các đường cong hướng vào bên trong theo chiều từ trên xuống dưới. Ở giữa hình tròn là một đường cong nhọn về phần mũi, có phần đuôi hướng về phía bên phải. Ở hai bên của đường cong là hai hình vòng cung chạy song song với đường cong, Có góc nhọn kéo sang hai bên. Phía dưới hình tròn là chữ “A” có màu trắng, cạnh bên trái của chữ “A” là một hình mũi tên hướng về bên trong, mũi tên có màu xanh

Phần chữ: Phía dưới hình tròn là dòng chữ ABANK cỡ chữ to, có màu trắng, được viết in hoa, in đậm. Phía dưới dòng chữ “ABANK” là dòng chữ “KẾT NỐI TÀI CHÍNH” với kích thước nhỏ, có màu trắng, được viết in hoa. Chữ “ABANK” không có nghĩa.

Nhãn hiệu được đăng ký bảo hộ tổng thể.

- Lĩnh vực đăng ký bảo hộ:

Nhóm 36: Dịch vụ tính toán bảo hiểm; Tư vấn về bảo hiểm; Môi giới bảo hiểm; Cung cấp thông tin bảo hiểm; Bảo lãnh phát hành bảo hiểm; Ðịnh giá tài chính [bảo hiểm, ngân hàng, bất động sản].

Nhóm 42: Cung cấp phần mềm như một dịch vụ [SaaS]; Cung cấp dịch vụ thuê ngoài trong lĩnh vực công nghệ thông tin; Tạo lập và duy trì trang tin điện tử cho người khác; Tư vấn bảo mật dữ liệu; Lập trình máy tính; Dịch vụ cài đặt phần mềm máy tính.

- Số đơn: 4-2018-34657

- Ngày nộp đơn: 05/10/2018

- Quyết định chấp nhận đơn: 07/11/2018

- Công bố trên trang iplib của Cục Sở hữu trí tuệ:

Doanh nghiệp tư vấn tài chính bảo vệ nhãn hiệu của mình như thế nào

Trách nhiệm của MK LAW FIRM trong việc thực hiện đăng ký bảo hộ nhãn hiệu:

- Thực hiện việc tư vấn cho quý khách hàng về quyền lợi khi đăng ký bảo hộ, thủ tục, thời gian giải quyết việc bảo hộ.

- Thực hiện soạn thảo hồ sơ, mô tả nhãn hiệu nộp cho Cục SHTT

- Phối hợp theo dõi, phản hồi các công văn thông báo của Cục theo yêu cầu của Qúy khách.

- Tư vấn pháp luật chuyên sâu để nhận định nhãn hiệu có khả năng đăng ký bảo hộ thành công khi đăng ký để có được khuyến nghị tốt nhất khi đăng ký bảo hộ cho quý khách hàng.

- Bảo vệ quyền lợi của quý khách hàng, tư vấn bảo hộ của quý khách hàng trong suốt quá trình thẩm định đơn cho đến khi được cấp văn bằng bảo hộ.

Quý khách hàng có nhu cầu đăng ký bảo hộ độc quyền nhãn hiệu hàng hóa tại Việt Nam vui lòng liên hệ trực tiếp với Chúng tôi để được tư vấn!

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu độc quyền.

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi: CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ

Điện thoại yêu cầu dịch vụ luật sư tư vấn luật Sở hữu trí tuệ: 0986.386.648

Gửi thư tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ qua Email: [email protected]

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng! Trân trọng./.

4. Cách đăng ký bảo hộ độc quyền nhãn hiệu lĩnh vực dây cáp điện

Công ty Luật Minh Khuê là đối tác tin cậy trong việc cung cấp dịch vụ pháp lý trong lĩnh vực sở hữu trí tuệ nói riêng và các dịch vụ pháp lý trong các lĩnh vực khác nói chung với tiêu chí trung thực, uy tín và chất lượng.
Chúng tôi giới thiệu một mẫu nhãn hiệu hàng hóa mà Luật Minh Khuê đã đăng ký thành công trong lĩnh vực sản xuất dây diện, cáp điện để quý khách hàng có những hình dung trực quan nhất về việc bảo hộ nhãn hiệu độc quyền tại Việt Nam:

1, Thông tin chủ đơn:

Tên đầy đủ: CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN DÂY VÀ CÁP ĐIỆN ĐẠI THANH

Địa chỉ: Thôn Yên Phú, xã Liên Ninh, huyện Thanh Trì, thành phố Hà Nội, Việt Nam,

2. Thông tin nhãn hiệu:

- Mẫu nhãn hiệu:

CADI DAITA

- Mô tả nhãn hiệu:

Màu sắc: Màu đen

Mô tả: Nhãn hiệu bao gồm phần chữ trên nền màu trắng.

Phần chữ: Là phần chữ "CADI DAITA" có màu đen được viết in hoa và in đậm. Chữ "CADI DAITA" không có nghĩa.

Nhãn hiệu đăng kí bảo hộ tổng thể.

- Danh mục và phân loại hàng hóa, dịch vụ mang nhãn hiệu:

Nhóm 09: Cuộn dây điện từ; Cuộn dây điện; Dây điện; Dây cáp điện; Cáp điện; Vỏ bọc ngoài nhận dạng cho dây điện.

- Số đơn: 4-2018-32342

Quý khách hàng có nhu cầu đăng ký bảo hộ độc quyền nhãn hiệu hàng hóa vui lòng liên hệ trực tiếp với Chúng tôi để được tư vấn!

Dịch vụ đăng ký nhãn hiệu độc quyền.

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi: CÔNG TY LUẬT TNHH MINH KHUÊ

Điện thoại yêu cầu dịch vụ luật sư tư vấn luật Sở hữu trí tuệ: 0986.386.648

Gửi thư tư vấn hoặc yêu cầu dịch vụ qua Email: [email protected]

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!

Trân trọng./.

Lê Thủy - Chuyên viên Phòng Sở hữu trí tuệ - Công ty luật Minh Khuê