1. Dịch vụ luật sư tư vấn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Công ty luật Minh Khuê là công ty hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn đầu tư và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ các nhà đầu tư tại việt nam như: tư vấn thành lập doanh nghiệp liên doanh, công ty 100% vốn nước ngoài, tư vấn lập dự án đầu tư (dự án tiền khả thi và dự án khả thi), tư vấn thủ tục xin ưu đãi đầu tư....

Dịch vụ luật sư tư vấn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Luật sư tư vấn luật đầu tư nước ngoài trực tuyến gọi: 1900.6162

Là một nhà tư vấn chuyên nghiệp trong lĩnh vực tư vấn đầu tư, Công ty luật Minh Khuê hiện đang cung cấp nhiều các dịch vụ tư vấn đầu tư hỗ trợ Quý khách hàng, cụ thể:

- Tư vấn đầu tư trong và ngoài nước: Tư vấn và giúp khách hàng lựa chọn các hình thức đầu tư tối ưu: đầu tư trực tiếp, đầu tư gián tiếp, thành lập các đơn vị sản xuất kinh doanh như :

Thành lập Công ty Liên doanh;

Thành lập Doanh nghiệp 100% vốn nước ngoài;

Thành lập công ty cổ phần có vốn đầu tư nước ngoài;

Hợp đồng hợp tác liên doanh;

Lập dự án Đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

Cung cấp thông tin về môi trường đầu tư tại Việt Nam;

- Điều tra vị trí đầu tư, đối tác, cung cấp dịch vụ Tư vấn chuyên nghiệp cho các Doanh nghiệp nước ngoài;

- Luật sư Đại diện tại Việt Nam cho doanh nghiệp đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

- Dự án đầu tư trong nước và đầu tư ra nước ngoài;

- Mở Văn phòng đại diện, chi nhánh công ty tại Việt nam và ở nước ngoài;

- Cơ cấu lại doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

- Giải thể, phá sản doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

- Hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

- Đại diện cho nhà đầu tư liên hệ với các cơ quan chức năng để triển khai Dự án;

- Giới thiệu về những ưu đãi đầu tư trong các lĩnh vực, địa bàn đầu tư cũng như điều kiện để nhận được những ưu đãi đó.

- Cung cấp các thông tin về các dự án gọi vốn đầu tư nước ngoài, bao gồm các thông tin chi tiết về các lĩnh vực, địa bàn đặc biệt khuyến khích đầu tư, các dự án có thể triển khai ngay. Những thông tin về những dự án quan trọng được cập nhật từ những cơ quan chức năng của Nhà nước Việt Nam.

- Lập Hồ sơ xin đăng ký đầu tư và các ưu đãi đầu tư;

- Lập Hồ sơ xin cấp Giấy phép đầu tư và các ưu đãi đầu tư;

- Lập các Dự án chi tiết;

- Dịch các tài liệu pháp lý liên quan đến Dự án đầu tư;

- Tham gia đàm phán, xây dựng các Hợp đồng liên doanh, Hợp tác kinh doanh.

- Nhận sự uỷ quyền của các nhà đầu tư để liên hệ với các cơ quan chức năng Việt Nam hoàn thành các thủ tục đăng ký hoặc xin cấp phép đầu tư.

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng! Trân trọng./.

2. Nghĩa vụ của nhà đầu tư ?

1. Tuân thủ quy định của pháp luật về thủ tục đầu tư; thực hiện hoạt động đầu tư theo đúng nội dung đăng ký đầu tư, nội dung quy định tại Giấy chứng nhận đầu tư.

Nhà đầu tư phải chịu trách nhiệm về tính chính xác, trung thực của nội dung đăng ký đầu tư, hồ sơ dự án đầu tư và tính hợp pháp của các văn bản xác nhận.

2. Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ tài chính theo quy định của pháp luật.

3. Thực hiện quy định của pháp luật về kế toán, kiểm toán và thống kê.

4. Thực hiện nghĩa vụ theo quy định của pháp luật về bảo hiểm, lao động; tôn trọng danh dự, nhân phẩm, bảo đảm quyền lợi hợp pháp của người lao động.

5. Tôn trọng, tạo điều kiện thuận lợi để người lao động thành lập, tham gia tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội.

6. Thực hiện quy định của pháp luật về bảo vệ môi trường.

7. Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

3. Giải quyết tranh chấp trong hoạt động đầu tư tại Việt nam được quy định như thế nào?

Theo quy định của điều 12 luật Đầu tư 2005 việc giải quyết tranh chấp trong hoạt động đầu tư tại Việt nam được thực hiện như sau:

1. Tranh chấp liên quan đến hoạt động đầu tư tại Việt Nam được giải quyết thông qua thương lượng, hoà giải, Trọng tài hoặc Tòa án theo quy định của pháp luật.

2. Tranh chấp giữa các nhà đầu tư trong nước với nhau hoặc với cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam liên quan đến hoạt động đầu tư trên lãnh thổ Việt Nam được giải quyết thông qua Trọng tài hoặc Toà án Việt Nam.

3. Tranh chấp mà một bên là nhà đầu tư nước ngoài hoặc doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài hoặc tranh chấp giữa các nhà đầu tư nước ngoài với nhau được giải quyết thông qua một trong những cơ quan, tổ chức sau đây:

a) Toà án Việt Nam;

b) Trọng tài Việt Nam;

c) Trọng tài nước ngoài;

d) Trọng tài quốc tế;

đ) Trọng tài do các bên tranh chấp thoả thuận thành lập.

4. Tranh chấp giữa nhà đầu tư nước ngoài với cơ quan quản lý nhà nước Việt Nam liên quan đến hoạt động đầu tư trên lãnh thổ Việt Nam được giải quyết thông qua Trọng tài hoặc Toà án Việt Nam, trừ trường hợp có thỏa thuận khác trong hợp đồng được ký giữa đại diện cơ quan nhà nước có thẩm quyền với nhà đầu tư nước ngoài hoặc trong điều ước quốc tế mà Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam là thành viên.

4. Đầu tư trong lĩnh vực xuất khẩu, nhập khẩu, phân phối ?

Điều kiện chung (Theo cam kết tại Biểu cam kết cụ thể của WTO) Lĩnh vực phân phối

Đối với dịch vụ đại lý hoa hồng, dịch vụ bán bôn, dịch vụ bán lẻ, phải thành lập liên doanh với đối tác Việt Nam và tỷ lệ vốn góp của phía nước ngoài không được vượt quá 49%. Kể từ ngày 1/1/2008, hạn chế vốn góp 49% sẽ được bãi bỏ. Kể từ ngày 1/1/2009, không hạn chế.

+ Kể từ ngày gia nhập WTO, công ty có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực phân phối sẽ được phép cung cấp dịch vụ đại lý hoa hồng, bán buôn và bán lẻ tất cả các sản phẩm sản xuất tại Việt Nam và các sản phẩm nhập khẩu hợp pháp vào Việt Nam, ngoại trừ ximăng và clinke; lốp (trừ lốp máy bay); giấy; máy kéo; phương tiên cơ giới; ôtô con và xe máy; sắt thép; thiết bị nghe nhìn; rượu và phân bón.

+ Kể từ ngày 01/01/2008 công ty có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực phân phối sẽ được phép cung cấp dịch vụ đại lý hoa hồng, bán buôn, bán lẻ máy kéo; phương tiện cơ giới; ôtô con và xe máy.

+ Trong vòng 3 năm kể từ ngày gia nhập WTO, công ty có vốn đầu tư nước ngoài trong lĩnh vực phân phối sẽ được phép cung cấp dịch vụ đại lý hoa hồng, bán buôn và bán lẻ tất cả các sản phẩm sản xuất tại Việt Nam và nhập khẩu hợp pháp vào Việt Nam.

+ Việc thành lập các cơ sở bán lẻ sẽ được xem xét trên cơ sở kiểm tra nhu cầu kinh tế.

+ Đối với dịch vụ nhượng quyền thương mại, phải thành lập liên doanh với đối tác Việt Nam và tỷ lệ vốn góp của phía nước ngoài không được vượt quá 49%. Kể từ ngày 1/1/2008, hạn chế vốn góp 49% sẽ được bãi bỏ. Kể từ ngày 1/1/2009, không hạn chế. Sau 3 năm kể từ ngày gia nhập,sẽ cho phép thành lập chi nhánh

5. Đầu tư kinh doanh vốn nhà nước ?

1. Dự án đầu tư sử dụng vốn nhà nước quy định dưới đây phải được cấp có thẩm quyền thẩm định chấp thuận sử dụng vốn nhà nước để đầu tư:

a) Vốn ngân sách nhà nước;

b) Vốn tín dụng đầu tư phát triển của Nhà nước;

c) Vốn tín dụng do Nhà nước bảo lãnh;

d) Vốn đầu tư phát triển của doanh nghiệp nhà nước;

đ) Vốn đầu tư của Tổng công ty Đầu tư kinh doanh vốn nhà nước.

2. Sau khi được cơ quan có thẩm quyền thẩm định và chấp thuận sử dụng vốn nhà nước để đầu tư, chủ đầu tư thực hiện thủ tục đầu tư theo quy định tại Nghị định này để được cấp Giấy chứng nhận đầu tư. Văn bản chấp thuận việc sử dụng vốn nhà nước để đầu tư là tài liệu bắt buộc phải có trong hồ sơ đăng ký đầu tư và hồ sơ thẩm tra đầu tư.

6. Đầu tư của Nhà nước vào hoạt động công ích được thực hiện theo những hình thức nào?

Đầu tư của Nhà nước vào hoạt động công ích được thực hiện theo những hình thức sau:

1. Nhà nước đầu tư vào sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích thông qua hình thức giao kế hoạch, đặt hàng hoặc đấu thầu.

2. Tổ chức, cá nhân thuộc mọi thành phần kinh tế được bình đẳng tham gia sản xuất, cung ứng sản phẩm, dịch vụ công ích, trừ trường hợp đặc biệt do Chính phủ quy định.

Chính phủ ban hành chính sách hỗ trợ các hoạt động công ích và danh mục sản phẩm, dịch vụ công ích.