1. Luật sư tư vấn pháp luật đầu tư nước ngoài

Hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) tại Việt Nam trong những năm qua có sự phát triển vượt bậc, Nhằm đáp ứng tốt nhất hoạt động của nhà đầu tư nước ngoài tại thị trường Việt Nam Công ty luật Minh Khuê cung cấp dịch vụ tư vấn pháp luật đầu tư nước ngoài bao gồm nhưng không giới hạn trong các lĩnh vực chủ yếu sau:

>> Luật sư tư vấn luật đầu tư nước ngoài trực tuyến gọi: 1900.6162

Luật sư tư vấn pháp luật đầu tư nước ngoài

Luật sư tư vấn pháp luật đầu tư nước ngoài - Ảnh minh họa

+ Tư vấn chính sách đầu tư: Địa bàn đầu tư, chính sách ưu đãi và hỗ trợ đầu tư…;

+ Tư vấn về quyền và nghĩa vụ của nhà đầu tư;

+ Tư vấn các hình thức đầu tư: Đầu tư trực tiếp, đầu tư gián tiếp, đầu tư theo hợp đồng…

+ Tư vấn và thực hiện thủ tục xin cấp giấy chứng nhận đầu tư;

+ Tư vấn lập dự án đầu tư;

+ Tư vấn triển khai thực hiện dự án đầu tư;

+ Tư vấn xây dựng quy chế hoạt động của doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài : Quy chế quản lý điều hành, quy chế tiền lương…;

+ Tư vấn thay đổi, điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư: Tăng giảm vốn; tư vấn chuyển nhượng vốn; điều chỉnh phạm vi hoạt động dự án; thay đổi người đại diện theo pháp luật…;

+ Tư vấn hoạt động đầu tư ra nước ngoài;

+ Tư vấn thuê đất lập nhà máy sản xuất, kinh doanh;

+ Tư vấn lập chi nhánh, địa điểm kinh doanh, văn phòng đại diện tại các tỉnh/thành phố khác của Việt Nam;

+ Tư vấn hoạt động chuyển lợi nhuận tư hoạt động đầu tư ra nước ngoài;

Thông tin chi tiết Quý khách hàng vui lòng liên hệ trực tiếp với đội ngũ luật sư tư vấn cao cấp trong lĩnh vực đầu tư nước ngoài theo số: 1900.6162 để được tư vấn và giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng! Trân trọng./.

2. Dịch vụ thay đổi trụ sở, điều vốn công ty nước ngoài

Trong quá trình hoạt động kinh doanh tại Việt Nam việc điều chỉnh các nội dung trong giấy chứng nhận đầu tư cho phù hợp với hoạt động kinh doanh trên thực tế là hoạt động cần thiết của mỗi doanh nghiệp. Công ty luật Minh Khuê sẵn sàng trợ giúp khách hàng điều chỉnh lại các nội dung này theo đúng quy định của pháp luật Việt Nam hiện hành.

Hồ sơ mà nhà đầu tư phải tạo lập khi tiến hành thay đổi Giấy chứng nhận đầu tư:

Căn cứ quy định mới nhất của Luật đầu tư nước ngoài và các văn bản hướng dẫn thì: Nhà đầu tư nước ngoài có quyền điều chỉnh mọi thông tin trên giấy chứng nhận đầu tư: Tên doanh nghiệp (tên dự án đầu tư); địa chỉ trụ sở; vốn đầu tư...Trong nội dung hồ sơ điều chỉnh này Chúng tôi đề cấp đến 2 nội dung mà nhà đầu tư nước ngoài thường xuyên phải điều chỉnh khi đầu tư kinh doanh tại Việt Nam đố là: Thay đổi địa chỉ trụ sở chính và thay đổi thành viên góp vốn trong công ty do chuyển nhượng phần vốn góp.

Hồ sơ khách hàng cần tạo gập bao gồm:

- Biên bản họp hội đồng thành viên hoặc đại hội đồng cổ đông công ty 100 % vốn;

- Quyết định của chủ tịch hội đồng thành viên hoặc chủ tịch hội đồng quản trị thông qua nội dung trên biên bản họp;

- Thông báo lập số thành viên (lần 1);

- Thông báo lập số thành viên (lần 2) do có sự thay đổi vốn góp nên có sự thay đổi về danh sách thành viên;

- Hợp đồng chuyển nhượng vốn;

- Biên bản thanh lý hợp đồng chuyển nhượng vốn;

- Giấy báo có của ngân hàng (trong nước hoặc quốc tế) xác nhận việc thanh toán giữa các thành viên trong công ty;

- Quyết định bổ nhiệm và hợp đồng lao động nếu thành viên mua lại phần vốn góp đó giữ vai trò là người đại diện theo pháp luật;

- Báo cao tình trạng hoạt động của dự án đầu tư tại Việt Nam;

- Phụ lục điều lệ sửa đổi;

- Bản đăng ký điều chỉnh dự án đầu tư;

- Ban sao báo cáo tài chính qua kiểm toán của năm gần nhất;

- Bản sao hợp đồng thuê trụ sở;

- Bản sao đăng ký kinh doanh và giấy tờ cá nhân (hộ chiếu/Giấy phép lao động/thẻ thường trú) của thành viên chuyển nhượng phần vốn góp.

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi.

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng! Trân trọng./.

3. Tư vấn chuyển đổi từ công ty liên doanh sang công ty 100 % vốn nước ngoài:

Công ty luật Minh Khuê hiện đang cung cấp dịch vụ tư vấn chuyển đổi loại hình doanh nghiệp: Doanh nghiệp nước ngoài lần đầu đầu tư tại Việt Nam thành lập doanh nghiệp dưới hình thức công ty liên doanh nhưng một thời gian kinh doanh cả hai nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài đều muốn tách khỏi liên doanh trước để thành lập một loại hình công ty mới phù hợp với hoạt động kinh doanh hiện tại – Giải pháp là xin chuyển đổi doanh nghiệp sang hình thức công ty 100 % vốn nước ngoài.

Hồ sơ đề nghị chuyển đổi:

Nhà đầu tư chuyển đổi loại hình doanh nghiệp từ liên doanh sang công ty 100 % vốn nước ngoài cần tạo lập hồ sơ pháp lý bao gồm những đầu mục hồ sơ sau:

- Biên bản họp hội đồng thành viên/Đại hội đồng cổ đông công ty liên doanh thống nhất các nội dung về việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài;

- Quyết định của Chủ tịch hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc chuyển đổi loại hình doanh nghiệp;

- Biên bản họp hội đồng thành viên/hội đồng quản trị của nhà đầu tư trong nước;

- Quyết định của chủ tịch hội đồng thành viên hoặc hội đồng quản trị thông qua biên bản họp;

- Đăng ký điều chỉnh giấy chứng nhận đầu tư;

- Điều lệ mới của doanh nghiệp 100 % vốn nước ngoài;

- Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư nước ngoài;

- Quyết định của công ty chủ quản của nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam;

- Hợp đồng chuyển nhượng vốn góp giữa nhà đầu tư trong nước với nhà đầu tư nước ngoài;

- Biên bản thanh lý hợp đồng;

- Báo cáo tình hình hoạt động dự án của nhà đầu tư;

- Giấy ủy quyền;

- Danh sách thành viên công ty công ty liên doanh cũ;

- Thông báo lập sổ cổ đông/thành viên lần 1;

- Hợp đồng lao động và quyết định bổ nhiệm nếu người đại diện theo pháp luật là người đi thuê.

Quý khách hàng có nhu cầu sử dụng dịch vụ vui lòng liên hệ trực tiếp với chúng tôi, Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng! Trân trọng./.

4. Dịch vụ tư vấn đầu tư và lập dự án đầu tư tại Việt Nam

Công ty luật Minh Khuê là công ty hàng đầu trong lĩnh vực tư vấn đầu tư và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ các nhà đầu tư tại việt nam như: tư vấn thành lập doanh nghiệp liên doanh, công ty 100% vốn nước ngoài, tư vấn lập dự án đầu tư (dự án tiền khả thi và dự án khả thi), tư vấn thủ tục xin ưu đãi đầu tư)....

Là một nhà tư vấn chuyên nghiệp trong lĩnh vực tư vấn đầu tư, Công ty luật Minh Khuê hiện đang cung cấp nhiều các dịch vụ tư vấn đầu tư hỗ trợ Quý khách hàng, cụ thể:

- Hình thành dự án, lập Luận chứng kinh tế kỹ thuật, chọn đối tác, địa điểm, lập Hồ sơ dự án, xin Giấy phép đầu tư, nghiên cứu môi trường đầu tư, điều tra thị trường trước khi đầu tư.

- Tái cấu trúc doanh nghiệp: chuyển nhượng vốn, chuyển đổi hình thức đầu tư, tăng / giảm vốn, mở rộng chức năng.

- Các thủ tục ưu đãi đầu tư: ưu đãi thuế, hoàn thuế, miễn giảm thuế, miễn giảm tiền thuê đất, thưởng xuất khẩu.

- Các thủ tục khác: đăng ký tỷ lệ nội địa hóa, quyết toán vốn đầu tư, thuê muớn đất đai, xây dựng, xuất nhập khẩu.

- Tư vấn về các vấn đề khác của doanh nghiệp: lao động, thuế, hợp đồng, tranh chấp kinh tế và dân sự, chuyển giao công nghệ.

- Thành lập văn phòng đại diện, chi nhánh.

Đầu tư trong nước:

- Thành lập doanh nghiệp: cấp và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;

- Các thủ tục ưu đãi đầu tư: miễn giảm thuế, miễn giảm tiền thuê đất, hỗ trợ lãi suất, thưởng xuất khẩu;

- Lập dự án đầu tư và thu xếp phê duyệt;

- Tư vấn về các vấn đề khác của doanh nghiệp: lao động, thuế, hợp đồng, tranh chấp kinh tế, dân sự, chuyển giao công nghệ, lixăng, đất đai, xây dựng;

- Tư vấn doanh nghiệp trong việc lựa chọn hình thức đầu tư, địa bàn đầu tư.

- Tư vấn doanh nghiệp trong việc tiếp cận các nguồn công nghệ tiên tiến và thích hợp thông qua việc hỗ trợ chuyển giao công nghệ.

- Tư vấn đăng ký, xin hưởng ưu đãi đầu tư từ một số quỹ hỗ trợ của Chính phủ, Bộ, Thành phố Hà Nội, một số dự án được tài trợ của nước ngoài trong việc triển khai dự án khả thi về phát triển kinh doanh của doanh nghiệp.

- Cung cấp thông tin quản lý đất đai, cơ chế tài chính về sử dụng đất, hỗ trợ thuê đất, chuyển nhượng cho thuê lại dự án và nhận giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

- Đại diện nhà đầu tư liên hệ với các cơ quan chức năng để triển khai dự án.

- Lập hồ sơ dự án để xin phê chuẩn từ cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

- Cung cấp, điều tra, thu thập thông tin nghiên cứu và đánh giá thị trường cho các doanh nghiệp có nhu cầu.

- Tư vấn quản lý dự án, xúc tiến đầu tư.

Đầu tư ra nước ngoài:

- Lập luận chứng kinh tế kỹ thuật

- Xin Giấy phép đầu tư ra nước ngoài

- Tư vấn các thủ tục liên quan như hạn ngạch,....chính sách thuế quan, thanh toán quốc tế,...

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng! Trân trọng./.

5. Tư vấn thành lập chi nhánh cho doanh nghiệp nước ngoài tại Việt Nam

Đối với những dự dán đầu tư gắn với việc thành lập chi nhánh tại Việt Nam, Công ty luật Minh Khuê sẵn sàng hỗ trợ khách hàng trong việc tư vấn, hỗ trợ khách hàng và giải trình các vấn đề pháp lý liên quan đối với việc cấp giấy chứng nhận đầu tư cho dự án này.

Trình tự thực hiện thành lập chi nhánh cho doanh nghiệp nước ngoài:

- Tiếp nhận thông tin/yêu cầu của khách hàng về nội dung đăng ký cấp giấy chứng nhận đầu tư:

- Ngay sau khi nhận được các yêu cầu của khách hàng Công ty luật Minh Khuê sẽ gửi các thông tin cơ bản về: Bảng giá ; Hợp đồng dự thảo; Quy trình tư vấn thành lập cho Quý khách hàng qua Email để khách hàng tham khảo thông tin về dịch vụ tư vấn;

- Khách hàng cung cấp thông tin theo phiếu yêu cầu cung cấp thông tin (mẫu MKLAW FIRM soạn thảo);

- Công ty luật Minh Khuê sẽ gửi thư tư vấn trực tiếp qua email về các thông tin pháp lý mà khách hàng đã cung cấp;

- Sau khi thống nhất được các nội dung cơ bản về việc thành lập công ty Chúng tôi sẽ đặt lịch gặp gỡ tư vấn trực tiếp tại văn phòng hoặc theo yêu cầu của Quý khách;

- Soạn thảo hồ sơ thành lập theo yêu cầu khách hàng;

- Cử nhân viên tiến hành các thủ tục theo quy định trong hợp đồng hai bên đã ký kết;

Cách thức thực hiện dịch vụ tư vấn:

Hồ sơ sau khi được hoàn thiện sẽ được chúng tôi tiến hành việc đăng ký thành lập Phòng đầu tư nước ngoài - tại Sở KH&ĐT tỉnh/thành phố nơi doanh nghiệp đặt trụ sở.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

a) Thành phần hồ sơ, bao gồm:

1.Bản đăng ký/đề nghị cấp Giấy chứng nhận đầu tư theo mẫu;

2.Báo cáo năng lực tài chính của nhà đầu tư (do nhà đầu tư lập và chịu trách nhiệm);

3.Văn bản chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với trường hợp sử dụng vốn nhà nước để đầu tư theo qui định của pháp luật (trừ trường hợp dự án đầu tư không làm thay đổi qui mô vốn góp trong doanh nghiệp của các thành viên và không thay đổi các điều kiện đã được chấp thuận trước đó).

4.Bản sao Giấy chứng nhận đầu tư (đồng thời là Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp) và Điều lệ của doanh nghiệp;

5.Hồ sơ đăng ký hoạt động chi nhánh:

-Thông báo lập chi nhánh theo mẫu.

-Quyết định bằng văn bản và bản sao biên bản họp của Hội đồng thành viên đối với Công ty TNHH 2 thành viên trở lên, của chủ sở hữu công ty hoặc Hội đồng thành viên hoặc Chủ tịch công ty đối với công ty TNHH 1 thành viên, của Hội đồng quản trị đối với công ty cổ phần về việc thực hiện dự án đầu tư gắn với thành lập chi nhánh;

-Bản sao hợp lệ Quyết định bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh kèm theo bản sao hợp lệ Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân khác theo qui định.

6.Các tài liệu khác

-Bản sao hợp lệ chứng chỉ hành nghề của người đứng đầu hoặc của cá nhân khác theo quy định của pháp luật chuyên ngành đối với chi nhánh kinh doanh các ngành, nghề phải có chứng chỉ hành nghề. (chứng chỉ hành nghề được cấp ở nước ngoài không có hiệu lực thi hành tại Việt Nam, trừ trường hợp pháp luật chuyên ngành hoặc điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên có qui định khác).

b) Số lượng hồ sơ: 01 bộ gốc.

Nhận và trả kết quả:

Nhân viên của Công ty luật Minh Khuê tiến hành nhận kết quả giải quyết hồ sơ, người đến nhận kết quả phải xuất trình bản gốc giấy chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (còn hiệu lực) để đối chiếu. Nếu không phải NĐDTPL của doanh nghiệp trực tiếp đến nhận kết quả thì phải có giấy giới thiệu hoặc văn bản uỷ quyền theo quy định của pháp luật của NĐDTPL cho người đến nhận kết quả. Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng!

6. Dịch vụ tư vấn thành lập công ty cổ phần 100% vốn nước ngoài

Đối với thủ tục thành lập công ty cổ phần 100% vốn nước ngoài, các nhà đầu tư cần tìm hiểu kỹ các quy định pháp luật, môi trường đầu tư cũng như thủ tục liên quan. Về vấn đề này Công ty Luật Minh Khuê tư vấn cụ thể như sau:

Tư vấn trước thành lập công ty cổ phần 100% vốn nước ngoài:

+ Tư vấn mô hình và cơ cấu tổ chức đối với công ty cổ phần;

+ Tư vấn quy định Pháp Lý liên quan đến lĩnh vực kinh doanh của nhà đầu tư;

+ Tư vấn quy định Pháp Lý về vốn đầu tư và địa điểm trụ sở chính Công ty và địa điểm thực hiện dự án;

+ Tư vấn quy định Pháp Lý về thuế;

+ Tư vấn quy định Pháp lý về ưu đãi đầu tư;

+ Tư vấn quy định Pháp lý liên quan đến lĩnh vực xuất nhập cảnh của nhà đầu tư là cá nhân nước ngoài;

+ Tư vấn quy định Pháp lý khác có liên quan;

+ Vốn điều lệ/vốn pháp định (phù hợp với từng ngành nghề kinh doanh và loại hình doanh nghiệp);

+ Tư vấn các vấn đề liên quan đến nội bộ doanh nghiệp (Mô hình và Cơ cấu tổ chức, phương thức hoạt động và điều hành, mối quan hệ giữa các chức danh quản lý, quyền và nghĩa vụ của các cổ đông, tỷ lệ và phương thức góp vốn, các nội dung khác có liên quan).

Hoàn thiện hồ sơ thành lập doanh nghiệp, dự án đầu tư bao gồm: Tư vấn và hoàn thịên Biên bản về việc họp các sáng lập viên trước khi thành lập doanh nghiệp, Giấy đề nghị cấp phép đầu tư, Soạn thảo danh sách cổ đông, Giấy ủy quyền thành lập doanh nghiệp, Các giấy tờ khác có liên quan.

Thực hiện các công việc theo uỷ quyền

Công ty Luật Minh Khuê thực hiện công việc theo sự ủy quyền của khách hàng tại các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền để đăng ký đầu tư theo yêu cầu. Nội dung công việc thực hiện cụ thể:

+ Đại diện cho khách hàng nộp, rút, nhận hồ sơ đăng ký đầu tư tại Sở kế hoạch và Đầu tư và các cơ quan liên quan;

+ Theo dõi tiến trình xử lý và thông báo kết qủa hồ sơ đã nộp;

+ Nhận Giấy chứng nhận Đầu tư (Nhân viên Công ty luật Minh Khuê sẽ cùng chủ doanh nghiệp có mặt tại Sở Kế hoạch và Đầu tư để thực hiện công việc trên);

+ Tiến hành thủ tục nộp hồ sơ đăng ký khắc dấu và liên hệ khắc dấu cho Doanh nghiệp tại Cơ quan có thẩm quyền;

+ Nhận Giấy chứng nhận mẫu dấu và Dấu công ty (Nhân viên công ty Luật Minh khuê sẽ cùng chủ doanh nghiệp có mặt tại cơ quan Công an để thực hiện công việc trên);

+ Tiến hành thủ tục đăng ký mã số thuế và chức năng xuất nhập khẩu cho Doanh nghiệp.

Tư vấn sau Thành lập doanh nghiệp:

Công ty Luật Minh Khuê sẽ Hỗ trợ và tư vấn về các vấn đề:

+ Tư vấn khởi nghiệp (Các công việc cần làm của một doanh nghiệp mới, bước đầu xây dựng thương hiệu thống nhất…);

+ Cung cấp văn bản pháp luật theo yêu cầu (qua email);

Soạn thảo hồ sơ nội bộ của doanh nghiệp, gồm: Điều lệ, Biên bản góp vốn thành lập công ty, bầu chủ tịch, cử người đại diện theo pháp luật, Quyết định bổ nhiệm giám đốc, Quyết định bổ nhiệm kế toán trưởng, Chứng nhận sở hữu cổ phần, Sổ cổ đông, Thông báo lập sổ cổ đông…;

Hướng dẫn và hỗ trợ các vấn đề liên quan đến Thuế và Kế toán trong thời gian đầu sau thành lập. Rất mong nhận được sự hợp tác với Quý khách hàng!

Trân trọng ./.


Bộ phận Luật sư Doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê