1. Dịch vụ tư vấn đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Việt Nam được xem như điểm hút đầu tư nước ngoài mạnh mẽ của nhà đầu tư nước trong những năm gần đây. Tư vấn pháp lý trong lĩnh vực đầu tư luôn là một trong những lĩnh vực Công ty luật Minh Khuê đầu tư phát triển. Chúng Tôi luôn mong muốn trở thành cầu nối giữa nhà đầu tư nước ngoài với thị trường đầu tư tại Việt Nam:

Dịch vụ tư vấn đầu tư cho nhà đầu tư nước ngoài tại Việt Nam

Luật sư tư vấn luật đầu tư nước ngoài trực tuyến gọi:1900.6162

1. Chuẩn bị đầu tư:

Với dịch vụ tư vấn đầu tư chuyên nghiệp của Công ty luật Minh Khuê đảm bảo cho Quý khách hàng có thể đưa ra những quyết định đầu tư đúng đắn, kịp thời và hiệu quả:

- Tư vấn toàn diện về hệ thống pháp lí và môi trường đầu tư ở Việt Nam.

- Xác định hình thức đầu tư phù hợp nhất cho mỗi dự án đầu tư xét trên phương diện thuận lợi trong quản lí và các ưu đãi đầu tư.

- Thực hiện chính xác các khảo sát, nghiên cứu, đánh giá thị truờng và lập dự án tiền khả thi.

- Tìm kiểm và giới thiệu đối tác đầu tư phù hợp, tin cậy và hiệu quả.

2. Hoàn tất thủ tục:

Khi đưa ra quyết định đầu tư, quý khách hàng sẽ được chúng tôi hỗ trợ kịp thời và hiệu quả trong suốt quá trình hoàn thành các thủ tục hành chính, bao gồm:

- Đảm phán và thoả thuận với đối tác trong nước và chính quyền địa phương về điều kiện đầu tư và các tài liệu cần có trong quá trình xin cấp giấy phép đầu tư.

- Chuẩn bị và soạn thảo hồ sơ xin cấp giấy phép nước ngoài bao gồm: Đơn xin giấy phép đầu tư; hợp đồng liên doanh hoặc hợp đồng hợp đồng hợp tác kinh doanh; Điều lệ công ty (công ty liên doanh hoặc công ty 100% vốn đầu tư nước ngoài ) và luận chứng kinh tế kỹ thuật cho dự án.

- Làm thủ tục nộp hồ sơ xin cấp giấy phép đầu tư và nhận giấy phép đầu tư.

- Hoàn thiện tất cả các thủ tục hành chính sau giấy phép phục vụ cho việc thực hiện dự án như: Đăng kí thuế, xin cấp giấy phép xuất nhập khẩu, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép xây dựng và một số giấy tờ khác.

3. Dịch vụ tư vấn pháp luật thường xuyên:

Để Quý khách hàng có thể tập trung tuyệt đối vào công việc kinh doanh, chúng tôi cung cấp dịch vụ tư vấn pháp lý thường xuyên đảm nhận toàn bộ công việc pháp lý phát sinh trong quá trình kinh doanh của khách hàng bao gồm: Lưu giữ, bảo quản và công chứng tất cả các tài liệu pháp lí của Quý khách hàng như: Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, giấy phép xây dựng và các loại giấy tờ khác.

Như vậy, các nhà đầu tư nước ngoài đầu tư vào Việt Nam khi chọn lựa đến Văn phòng của chúng tôi sẽ được tư vấn trọn gói và toàn diện dưới hình thức: Thành lập doanh nghiệp của người nước ngoài tại Việt Nam hoặc có thể thành lập Văn phòng đại diện, Chi nhánh của thương nhân nước ngoài tại Việt Nam.

Rất mong nhận được sự hợp tác cùng Quý khách hàng! Trân trọng./.

2. Cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động thương mại ?

Theo quy định của luật thương mại năm 2005 thì cơ quan quản lý nhà nước về hoạt động thương mại, bao gồm:

1. Chính phủ thống nhất quản lý nhà nước về hoạt động thương mại.

2. Bộ Thương mại chịu trách nhiệm trước Chính phủ thực hiện việc quản lý nhà nước về hoạt động mua bán hàng hóa và các hoạt động thương mại cụ thể được quy định tại Luật này.

3. Bộ, cơ quan ngang bộ trong phạm vi nhiệm vụ, quyền hạn của mình có trách nhiệm thực hiện việc quản lý nhà nước về các hoạt động thương mại trong lĩnh vực được phân công.

4. Uỷ ban nhân dân các cấp thực hiện việc quản lý nhà nước về các hoạt động thương mại tại địa phương theo sự phân cấp của Chính phủ.

3. Các trường hợp phải thẩm tra dự án đầu tư?

Theo quy định của Luật đầu tư năm 2005, các trường hợp phải thẩm tra dự án đầu tư bao gồm:

1. Đối với dự án đầu tư trong nước, dự án có vốn đầu tư nước ngoài có quy mô vốn đầu tư từ ba trăm tỷ đồng Việt Nam trở lên và dự án thuộc Danh mục dự án đầu tư có điều kiện thì phải thực hiện thủ tục thẩm tra để được cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

2. Thời hạn thẩm tra đầu tư không quá ba mươi ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ; trường hợp cần thiết, thời hạn trên có thể kéo dài nhưng không quá bốn mươi lăm ngày.

3. Đối với dự án quan trọng quốc gia thì Quốc hội quyết định chủ trương đầu tư và quy định tiêu chuẩn dự án, Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thẩm tra và cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

4. Chính phủ quy định việc phân cấp thẩm tra và cấp Giấy chứng nhận đầu tư.

4. Các trường hợp chấm dứt hoạt động tại Việt Nam của thương nhân nước ngoài ?

Theo quy định của luật thương mại năm 2005, thương nhân nước ngoài chấm dứt hoạt động tại Việt nam trong những trường hợp sau:

1. Thương nhân nước ngoài chấm dứt hoạt động tại Việt Nam trong các trường hợp sau đây:
a) Hết thời hạn hoạt động ghi trong giấy phép;

b) Theo đề nghị của thương nhân và được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền chấp nhận;

c) Theo quyết định của cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền do vi phạm pháp luật và quy định của giấy phép;

d) Do thương nhân bị tuyên bố phá sản;

đ) Khi thương nhân nước ngoài chấm dứt hoạt động theo quy định của pháp luật nước ngoài đối với hình thức Văn phòng đại diện, Chi nhánh và tham gia hợp đồng hợp tác kinh doanh với bên Việt Nam;

e) Các trường hợp khác theo quy định của pháp luật.

2. Trước khi chấm dứt hoạt động tại Việt Nam, thương nhân nước ngoài có nghĩa vụ thanh toán các khoản nợ và các nghĩa vụ khác với Nhà nước, tổ chức, cá nhân có liên quan tại Việt Nam.

5. Các hình thức đầu tư trực tiếp ?

Theo luật đầu tư năm 2005 thì nhà đầu tư có thể lựa chọn những hình thực đầu tư trực tiếp sau:

1. Thành lập tổ chức kinh tế 100% vốn của nhà đầu tư trong nước hoặc 100% vốn của nhà đầu tư nước ngoài.

2. Thành lập tổ chức kinh tế liên doanh giữa các nhà đầu tư trong nước và nhà đầu tư nước ngoài.

3. Đầu tư theo hình thức hợp đồng BCC, hợp đồng BOT, hợp đồng BTO, hợp đồng BT.

4. Đầu tư phát triển kinh doanh.

5. Mua cổ phần hoặc góp vốn để tham gia quản lý hoạt động đầu tư.

6. Đầu tư thực hiện việc sáp nhập và mua lại doanh nghiệp.

7. Các hình thức đầu tư trực tiếp khác.

6. Bổ sung tiêu chí, điều kiện thành lập và cấp phép thành lập ngân hàng thương mại cổ phần

Văn phòng Chính phủ vừa thông báo ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng về việc bổ sung tiêu chí, điều kiện thành lập và cấp phép thành lập ngân hàng thương mại cổ phần.

Về nguyên tắc, Thủ tướng đồng ý hướng sửa đổi một số tiêu chí, điều kiện áp dụng đối với việc thành lập ngân hàng thương mại cổ phần theo đề nghị của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam tại Tờ trình Chính phủ ngày 17 tháng 9 năm 2008 về việc cấp Giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam rà soát lại một số tiêu chí (điều kiện, tiêu chuẩn của cổ đông sáng lập là cá nhân, Tổng Giám đốc và thành viên Hội đồng quản trị) để bảo đảm yêu cầu quản lý chặt chẽ, hiệu quả nhưng phù hợp với thực tiễn để áp dụng cho các ngân hàng thương mại cổ phần mới thành lập và quy định lộ trình cho các ngân hàng thương mại cổ phần đang hoạt động thực hiện các tiêu chí này, nhằm bảo đảm tính thống nhất, ổn định, hiệu quả và an toàn cho hoạt động của hệ thống ngân hàng. Trên cơ sở đó hoàn thiện, ban hành quy định về cấp giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần để thay thế các quy định hiện hành (Quyết định số 24/2007/QĐ-NHNN ngày 07/6/2007 và Quyết định số 46/2007/QĐ-NHNN ngày 25/12/2007 của Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành quy chế cấp giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần); đưa các nội dung về điều kiện, tiêu chuẩn của cổ đông sáng lập là cá nhân, Tổng giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị vào trong Dự thảo Nghị định thay thế Nghị định số 49/2000/NĐ-CP ngày 12/9/2000 của Chính phủ và các Nghị định có liên quan, trình Thủ tướng Chính phủ xem xét, ban hành.

Thủ tướng đồng ý việc thành lập Ngân hàng thương mại cổ phần Bảo Việt với mức vốn điều lệ 1500 tỷ đồng và cho phép Tập đoàn Bảo Việt được tham gia góp thêm vốn để bảo đảm mức vốn điều lệ của ngân hàng này là 1500 tỷ đồng trong trường hợp không huy động thêm được vốn từ các cổ đông. Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cấp Giấy phép thành lập và hoạt động cho Ngân hàng thương mại cổ phần Bảo Việt theo quy định hiện hành. Việc cấp phép thành lập mới ngân hàng thương mại cổ phần, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam thực hiện theo các quy định, sau khi ban hành quy chế mới về cấp giấy phép thành lập và hoạt động ngân hàng thương mại cổ phần. Thực hiện việc giám sát chặt chẽ, thường xuyên hoạt động của các ngân hàng thương mại, đặc biệt là các ngân hàng nhỏ và mới hoạt động, bảo đảm yêu cầu nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng trong hệ thống ngân hàng, nhằm duy trì sự ổn định kinh tế vĩ mô nói chung.

Thủ tướng giao Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với các Bộ, ngành liên quan tổ chức nghiên cứu, sớm hoàn thiện việc xây dựng quy hoạch phát triển hệ thống ngân hàng trong nước và nước ngoài từng giai đoạn, báo cáo Thủ tướng Chính phủ thông qua để làm căn cứ triển khai thực hiện