Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật Dân sự của Công ty luật Minh Khuê

>> Luật sư tư vấn pháp luật Dân sự, gọi:  1900.6162

 

Trả lời:

1. Cơ sở pháp lý: 

Bộ luật Dân sự 2015

Bộ luật Dân sự 2005

2. Luật sư tư vấn:

Điều kiện để làm người giám hộ     

Để có thể là người giám hộ, chủ thể liên quan phải đáp ứng một số điều kiện nhất định. Điều kiện của cá nhân làm người giám hộ được quy định tại Điều 60 Bộ luật Dân sự 2005 và Điều 49 Bộ luật Dân sự 2015. So với Điều 60 của Bộ luật Dân sự 2005 thì về nội dung Bộ luật Dân sự 2015 có sự bổ sung điều kiện người giám hộ là cá nhân không phải là người bị Tòa án tuyên bố hạn chế quyền đối với con chưa thành niên tại khoản 4 Điều 49 Bộ luật Dân sự 2015. Đây là một quy định cần thiết, các điều kiện khác tại Điều 49 Bộ luật Dân sự 2015 nhìn chung không khác so với Điều 60 Bộ luật Dân sự 2005. Tuy nhiên về mặt kỹ thuật lập pháp, việc sắp xếp lại nội dung các điều luật làm cho điều luật được liền mạch, có sự gắn kết giữa các điều kiện và nội dung của điều luật dễ hiểu hơn. Khoản 3 Điều 60 Bộ luật Dân sự 2005 quy định người giám hộ “có điều kiện cần thiết đảm bảo thực hiện việc giám hộ”. Đây là một quy định hết sức chung chung, điều kiện cần thiết ở đây  là điều kiện gì?. Quy định này làm cho việc giải thích và áp dụng pháp luật gặp nhiều khó khan. Tới khoản 2 Điều 49 Bộ luật Dân sự 2015 đã quy định dứt khoát: “các điều kiện cần thiết để thực hiện quyền, nghĩa vụ của người giám hộ”. Như vậy, tùy vào người được giám hộ là đối tượng nào có thể thấy quyền và nghĩa vụ mà BLDS đặt ra cho người giám hộ, trên cơ sở đó có thể biết được điều kiện đó là điều kiện gì.

>> Xem thêm:  Tìm hiểu các quy định của pháp luật hiện hành về luật đấu thầu về bảo lãnh dự thầu ?

Điều kiện của pháp nhân làm người giám hộ không được quy định tại BLDS 2005 mặc dù người giám hộ theo Bộ luật Dân sự 2005 bao gồm cá nhân và tổ chức. Dự thảo mà Chính phủ trình Quốc hội để thông qua vào năm 2015 muốn khắc phục nhược điểm của Bộ luật Dân sự 2005 bằng cách bổ sung quy định với nội dung:

 

“1. Có năng lực pháp luật dân sự,

2. Có điều kiện cần thiết để thực hiện quyền, nghĩa vụ của người giám hộ”.

 

Trong quá trình chỉnh lý Dự thảo tại Quốc hội, đã có rất nhiều ý kiến cho rằng “khoản 1 là không ổn. Bởi lẽ, pháp nhân nào cũng có năng lực pháp luật dân sự nhưng không phải pháp nhân nào cũng có thể làm giám hộ (như một công ty thương mại). Do đó, cần nhấn mạnh năng lực trong việc thực hiện giám hộ”. Từ đó, đã có đề xuất thay khoản 1 bằng “có năng lực pháp luật dân sự phù hợp với việc giám hộ”. Hướng đề xuất này đã được chấp nhận và cuối cùng Điều 50 Bộ luật Dân sự 2015 quy định:

 

 “Pháp nhân có đủ các điều kiện sau đây có thể làm người giám hộ:

1. Có năng lực pháp luật dân sự phù hợp với việc giám hộ;

2. Có điều kiện cần thiết để thực hiện quyền, nghĩa vụ của người giám hộ”.

 

Việc đặt ra các quy định về điều kiện của pháp nhân làm người giám hộ là một quy định hoàn toàn cần thiết để giúp cho các quy định của Bộ luật Dân sự 2015 được thực hiện trên thực tế.

 

Trên đây là tư vấn của chúng tôi.  Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

>> Xem thêm:  Bảo vệ nhà đầu tư: Góc nhìn từ đạo luật SARBANES OXLEY

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Dân sự - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Có những bảo đảm đầu tư gì trong trường hợp thay đổi pháp luật, chính sách?