Em xin cảm ơn!  Người gửi: katty

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật dân sự, hành chính của Công ty Luật Minh Khuê

Tư vấn về thủ tục nhập quốc tịch

Luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn công ty Luật Minh Khuê. Về vấn đề của bạn, chúng tôi xin được giải đáp như sau:

Cơ sở pháp lý:

Luật quốc tịch số 24/2008/QH12

Nghị định Số: 78/2009/NĐ-CP  quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành luật quốc tịch 2008

Nội dung phân tích:

>> Xem thêm:  Không đăng ký quốc tịch trước 1/7/2014, giờ đăng ký được không ?

Thứ nhất : về việc nhập quốc tịch Việt Nam

Theo quy định của luật quốc tịch số 24/2008/QH12 tại điều 19 khoản 2, khoản 3 quy định về điều kiện nhập quốc tịch có yếu tố hôn nhân như sau :

2. Người xin nhập quốc tịch Việt Nam có thể được nhập quốc tịch Việt Nam mà không phải có các điều kiện quy định tại các điểm c, d và đ khoản 1 Điều này, nếu thuộc một trong những trường hợp sau đây:

a) Là vợ, chồng, cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ của công dân Việt Nam;

b) Có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam;

c) Có lợi cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

3. Người nhập quốc tịch Việt Nam thì phải thôi quốc tịch nước ngoài, trừ những người quy định tại khoản 2 Điều này, trong trường hợp đặc biệt, nếu được Chủ tịch nước cho phép.

Như vậy chồng bạn đã kết hôn với bạn là công dân Việt Nam nếu vẫn muốn giữ quốc tịch cũ khi nhập quốc tịch Việt Nam thì phải được chủ tịch nước xem xét và cho phép

Thứ hai : Thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam

Để tiến hành thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam, chồng của bạn cần phải chuẩn bị những hồ sơ được quy định tại Điều 20 Luật Quốc Tịch số 24/2008/QH12 và điều 7 Nghị định số 78/2009/NĐ-CP

>> Xem thêm:  Quốc tịch Đài Loan và những vấn đề liên quan?

Điều 20. Hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam

1. Hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam gồm có các giấy tờ sau đây:

a) Đơn xin nhập quốc tịch Việt Nam;

b) Bản sao Giấy khai sinh, Hộ chiếu hoặc giấy tờ khác có giá trị thay thế;

c) Bản khai lý lịch;

d) Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của Việt Nam cấp đối với thời gian người xin nhập quốc tịch Việt Nam cư trú ở Việt Nam, Phiếu lý lịch tư pháp do cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài cấp đối với thời gian người xin nhập quốc tịch Việt Nam cư trú ở nước ngoài. Phiếu lý lịch tư pháp phải là phiếu được cấp không quá 90 ngày tính đến ngày nộp hồ sơ;

đ) Giấy tờ chứng minh trình độ Tiếng Việt;

e) Giấy tờ chứng minh về chỗ ở, thời gian thường trú ở Việt Nam;

g) Giấy tờ chứng minh bảo đảm cuộc sống ở Việt Nam.

2. Những người được miễn một số điều kiện nhập quốc tịch Việt Nam quy định tại khoản 2 Điều 19 của Luật này thì được miễn các giấy tờ tương ứng với điều kiện được miễn.

>> Xem thêm:  Hồ sơ, trình tự, thủ tục nhập quốc tịch Việt Nam ?

3. Chính phủ quy định cụ thể các giấy tờ trong hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam.

Chồng bạn sẽ được miễn những giấy tờ quy định tại điểm đ, điểm e, điểm g khoản 1 điều 20 luật quốc tịch số 24/2008/QH12 và bổ sung một số giấy tờ theo quy định tại khoản 2 Điều 7  Nghị định số 78/2009/NĐ-CP

2. Người được miễn một số điều kiện được nhập quốc tịch Việt Nam theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Luật Quốc tịch Việt Nam thì nộp giấy tờ chứng minh điều kiện được miễn, cụ thể là:

a) Người có vợ hoặc chồng là công dân Việt Nam phải nộp bản sao Giấy chứng nhận kết hôn chứng minh quan hệ hôn nhân;

b) Người là cha đẻ, mẹ đẻ hoặc con đẻ của công dân Việt Nam phải nộp bản sao Giấy khai sinh hoặc giấy tờ hợp lệ khác chứng minh quan hệ cha con, mẹ con;

c) Người có công lao đặc biệt đóng góp cho sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam phải nộp bản sao Huân chương, Huy chương, giấy chứng nhận danh hiệu cao quý khác hoặc giấy xác nhận của cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam;

d) Người mà việc nhập quốc tịch Việt Nam của họ có lợi cho Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam phải nộp giấy chứng nhận của cơ quan, tổ chức nơi người đó làm việc, được cơ quan quản lý nhà nước cấp bộ hoặc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh xác nhận về việc nhập quốc tịch Việt Nam của họ sẽ đóng góp cho sự phát triển của một trong các lĩnh vực nói tại khoản 2 Điều 6 Nghị định này.

3. Hồ sơ xin nhập quốc tịch Việt Nam phải lập thành 3 bộ, được lưu trữ tại Văn phòng Chủ tịch nước, Bộ Tư pháp và cơ quan tiếp nhận hồ sơ.

Trình tự, thủ tục giải quyêt hồ sơ xin nhập quốc tịch theo quy định tại Điều 21 luật quốc tịch 2008 và Điều 8 Nghị định số 78/2009/NĐ-CP

Trên đây là thư tư vấn của chúng tôi. Chúng tôi hy vọng rằng, ý kiến tư vấn của chúng tôi sẽ giúp làm sáng tỏ các vấn đề mà bạn đang quan tâm. Trên từng vấn đề cụ thể, nếu bạn cần tham khảo thêm ý kiến chuyên môn của chúng tôi, xin hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ email Tư vấn pháp luật dân sự miễn phí qua Email hoặc qua Tổng đài tư vấn: 1900.6162.

>> Xem thêm:  Đăng ký quốc tịch nước ngoài cho con sinh tại Việt Nam?

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự

>> Xem thêm:  Hồ sơ và thủ tục xin nhập quốc tịch Việt Nam bao gồm những gi ? giấy tờ để chứng minh khả năng Tiếng Việt là những gì ?