Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật dân sự, hành chính của Công ty Luật Minh Khuê

Tư vấn thủ tục hành chính

Luật sư tư vấn pháp luật hành chính, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn! Cám ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của công ty chúng tôi. Với câu hỏi của bạn, chúng tôi xin được tư vấn như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

Nghị định số 103/2009/NĐ-CP của Chính phủ .  

Quyết định số 76/2010/NĐ-TTg của Thủ tướng.

2. Nội dung phân tích:

Căn cứ khoản 1 Điều 7, khoản 1 Điều 13 và khoản 1 Điều 18 của Nghị định 103/2009/NĐ-CP đã quy định thì những trường hợp này bạn phải đăng ý xin giấy phép để tổ chức các sự kiện biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang, triển lãm văn hóa nghệ thuật, tổ chức lễ hội.

Căn cứ vào Điều 3 của Quyết định số 76/2010/QĐ-TTg quy định Thẩm quyền cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế thì những trường hợp này bạn phải được cấp phép bởi cơ quan có thẩm quyền như Thủ tướng, Thủ trưởng cơ quan Trung ương, địa phương tùy theo tính chất của hội nghị hội thảo quốc tế.

"Điều 3. Thẩm quyền cho phép tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế

1. Thủ tướng Chính phủ cho phép tổ chức các hội nghị, hội thảo quốc tế sau:

a) Hội nghị, hội thảo quốc tế cấp cao, thành viên tham dự là người đứng đầu hoặc quan chức cấp Bộ trưởng hoặc tương đương trở lên của các nước, các vùng lãnh thổ, các tổ chức quốc tế.

b) Hội nghị, hội thảo quốc tế có nội dung liên quan đến các vấn đề chính trị, an ninh, quốc phòng, dân tộc, tôn giáo, nhân quyền, biên giới lãnh thổ hoặc thuộc phạm vi bí mật nhà nước.

2. Thủ trưởng cơ quan Trung ương, địa phương quyết định việc tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế của cơ quan, địa phương mình và cho phép các đơn vị trực thuộc, các tổ chức nước ngoài được tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế có nội dung không thuộc quy định tại khoản 1 Điều này, phù hợp với quyền hạn và trách nhiệm quản lý nhà nước của các cơ quan, địa phương theo quy định hiện hành.

3. Các cơ quan Trung ương của các tổ chức nhân dân tổ chức hội nghị, hội thảo quốc tế theo quy định của Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng."

Trong trường hợp, đối với việc tổ chức sự kiện, hội nghị, hội thảo mà không có yếu tố nước ngoài cơ quan có thẩm quyền sẽ cấp phép cho bạn là UBND cấp tỉnh và Sở liên quan tùy theo tính chất của sự kiện hội nghị đó sẽ có văn bản hướng dẫn cụ thể trong các Quyết định của UBND tỉnh.

Ngoài ra, đối với các hội nghị, sự kiện được tổ chức tại địa phương: nếu sự kiện được tổ chức trên quy mô nhiều tỉnh, bạn cần xin cấp phép tại một tỉnh, sau đó trình Giấy phép đã xin ở tỉnh đó tại địa phương tổ chức sự kiện. Mỗi địa phương sẽ có những quy định riêng nên tốt nhất, bạn cần làm việc với cơ quan chức năng của đại phương đó để nắm rõ hơn những thủ tục cần làm.

Trên đây, là toàn bộ phần tư vấn của chúng tôi cho thắc mắc của bạn, hi vọng sẽ giúp ích được cho bạn. Cảm ơn bạn đã tin tưởng chúng tôi!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật dân sự, hành chính