1. Hiểu thế nào về thẩm định viên về giá?

Theo khoản 15 của Điều 4 trong Luật giá 2012, giải thích về thẩm định giá được định nghĩa như một quá trình quan trọng trong lĩnh vực tài chính, trong đó cơ quan hoặc tổ chức có thẩm quyền tiến hành xác định giá trị của các loại tài sản bằng tiền tệ, tuân theo quy định của Bộ luật dân sự. Quá trình này cần phải phù hợp với giá thị trường tại một địa điểm và thời điểm cụ thể, nhằm phục vụ cho mục đích cụ thể theo các tiêu chuẩn và quy định về thẩm định giá.

Một số quy định cụ thể liên quan đến tiêu chuẩn của thẩm định viên về giá được đề cập trong Điều 34 của Luật Giá 2012, được hướng dẫn cụ thể bởi Điều 7 của Nghị định 89/2013/NĐ-CP. Các yêu cầu bao gồm đặc điểm sau:

Trước hết, thẩm định viên về giá cần phải có năng lực hành vi dân sự, tức là khả năng thực hiện các hành vi pháp lý và chịu trách nhiệm về hành động của mình.

Thứ hai, họ cần phải có phẩm chất đạo đức, liêm khiết, trung thực và khách quan. Điều này đảm bảo rằng quá trình thẩm định giá diễn ra một cách công bằng và đáng tin cậy.

Thứ ba, thẩm định viên về giá cần có bằng tốt nghiệp đại học và sau đại học trong các ngành liên quan đến vật giá, thẩm định giá, kinh tế, kỹ thuật, hoặc luật liên quan đến nghiệp vụ thẩm định giá. Các bằng này phải được cấp bởi các tổ chức đào tạo hợp pháp, không chỉ trong nước mà còn có thể là ở nước ngoài.

Thứ tư, thẩm định viên cần có ít nhất 36 tháng kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực sau khi nhận bằng tốt nghiệp đại học, trong các ngành liên quan đã được đào tạo.

Cuối cùng, họ cần phải có chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá từ cơ quan hoặc tổ chức có chức năng đào tạo chuyên ngành thẩm định giá, theo quy định của Bộ Tài chính. Tuy nhiên, một số trường hợp được miễn khỏi yêu cầu này, như người đã có bằng tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng trong các ngành liên quan và có kinh nghiệm thực tế đủ.

Như vậy, để trở thành một thẩm định viên về giá, ứng viên cần phải đáp ứng một loạt các tiêu chuẩn nghiêm ngặt nhằm đảm bảo rằng họ có đủ năng lực và chuyên môn để thực hiện công việc một cách chính xác và chuyên nghiệp.

Ngaoì ra về thẩm quyền cấp Thẻ thẩm định viên về giá được quy định theo khoản 1 của Điều 27 trong Thông tư 46/2014/TT-BTC như sau:

Người tham dự kỳ thi Thẩm định viên về giá và đạt điểm thi theo quy định tại Điều 19 của Thông tư này sẽ được Cục trưởng Cục Quản lý giá đề nghị Bộ trưởng Bộ Tài chính xem xét và quyết định cấp Thẻ thẩm định viên về giá. Mẫu Quyết định cấp Thẻ thẩm định viên về giá được quy định cụ thể tại Phụ lục số 05 kèm theo Thông tư này. Thẻ thẩm định viên về giá sẽ được trao trực tiếp cho người được cấp thẻ và không được cấp lại. Mẫu Thẻ thẩm định viên về giá theo quy định được cung cấp tại Phụ lục số 06 kèm theo Thông tư này.

Do đó, thẻ thẩm định viên về giá được cấp bởi Bộ trưởng Bộ Tài chính dựa trên đề nghị của Cục trưởng Cục Quản lý giá. Lưu ý rằng thẻ thẩm định viên về giá sẽ được trao trực tiếp cho người được cấp thẻ và không thể cấp lại.

 

2. Điều kiện dự kỳ thi cấp thẻ thẩm định viên về giá từ ngày 01/7/2024?

Thẻ thẩm định viên về giá là một tài liệu chứng nhận chuyên môn quan trọng trong lĩnh vực thẩm định giá tài sản hoặc thẩm định giá doanh nghiệp. Được cấp phát cho những người đạt được các yêu cầu cụ thể tại kỳ thi cấp thẻ thẩm định viên về giá, nó không chỉ là một biểu hiện về trình độ chuyên môn mà còn là một công cụ quan trọng để xác nhận năng lực và uy tín của cá nhân trong lĩnh vực này.

Để tham dự kỳ thi cấp thẻ thẩm định viên về giá, các ứng viên phải đáp ứng một loạt các điều kiện nghiêm ngặt nhằm đảm bảo rằng họ có đủ năng lực và chuyên môn để thực hiện công việc một cách chính xác và chuyên nghiệp. Theo quy định của Điều 44 Luật Giá 2023 (chưa có hiệu lực), các điều kiện này bao gồm:

Thứ nhất, ứng viên cần phải có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, tức là khả năng thực hiện các hành vi pháp lý và chịu trách nhiệm về hành động của mình trong lĩnh vực thẩm định giá.

Thứ hai, họ phải có bằng tốt nghiệp đại học trở lên, đảm bảo rằng họ có kiến thức cơ bản và nền tảng vững chắc trong các ngành liên quan đến giá và thẩm định giá.

Thứ ba, ứng viên cần có chứng chỉ đào tạo nghiệp vụ thẩm định giá phù hợp với lĩnh vực chuyên môn dự thi. Điều này đảm bảo rằng họ đã được đào tạo và có kiến thức chuyên sâu về các phương pháp và quy trình thẩm định giá.

Ngoài ra, các quy định cụ thể có thể yêu cầu ứng viên có bằng tốt nghiệp cao đẳng trở lên về chuyên ngành giá hoặc thẩm định giá, trừ trường hợp đã có các bằng tốt nghiệp đại học liên quan.

Từ những yêu cầu nghiêm ngặt này, việc cấp thẻ thẩm định viên về giá trở thành một quá trình khá chặt chẽ và có ý nghĩa quan trọng, không chỉ đảm bảo sự chuyên nghiệp và minh bạch trong lĩnh vực thẩm định giá mà còn xây dựng sự tin cậy và uy tín của ngành này.

 

3. Điều kiện đăng ký hành nghề thẩm định giá từ ngày 01/7/2024

Sau khi đã có thẻ thẩm định viên về giá và mong muốn tiếp tục hoạt động trong lĩnh vực thẩm định giá, cá nhân sẽ phải đáp ứng một loạt các điều kiện được quy định cụ thể tại khoản 1 của Điều 45 trong Luật Giá 2023. Những yêu cầu này không chỉ là những tiêu chuẩn để đảm bảo sự chuyên nghiệp và hiệu quả trong công việc mà còn nhằm bảo vệ lợi ích của cả người tiêu dùng và thị trường.

Điều kiện đầu tiên là có đủ năng lực hành vi dân sự đầy đủ. Điều này bao gồm khả năng thực hiện các hành vi pháp lý và chịu trách nhiệm về hành động của mình trong lĩnh vực thẩm định giá. Điều này đảm bảo rằng các thẩm định viên về giá đều hoạt động theo đúng pháp luật và đạo đức.

Tiếp theo, cá nhân cần phải có hợp đồng lao động có hiệu lực với doanh nghiệp mà họ đăng ký hành nghề thẩm định giá. Điều này khẳng định rằng họ đang hoạt động dưới sự điều chỉnh của một tổ chức hoặc doanh nghiệp, đảm bảo tính chuyên nghiệp và minh bạch trong quá trình làm việc.

Một yêu cầu quan trọng tiếp theo là có tổng thời gian thực tế làm việc tại các doanh nghiệp thẩm định giá hoặc cơ quan quản lý nhà nước về giá và thẩm định giá, với trình độ đại học trở lên, từ đủ 36 tháng. Điều này đảm bảo rằng các thẩm định viên đã có đủ kinh nghiệm thực tiễn để thực hiện công việc một cách chuyên nghiệp và đáng tin cậy.

Ngoài ra, trong trường hợp cá nhân làm việc với trình độ đại học trở lên về chuyên ngành giá hoặc thẩm định giá theo chương trình định hướng ứng dụng theo quy định của pháp luật, tổng thời gian thực tế làm việc sẽ từ đủ 24 tháng. Điều này cũng là một bước quan trọng để đảm bảo rằng họ có đủ kiến thức và kinh nghiệm cần thiết cho công việc.

Không chỉ dừng lại ở đó, các thẩm định viên cần phải cập nhật kiến thức về thẩm định giá theo quy định của Bộ Tài chính. Điều này đảm bảo rằng họ luôn cập nhật với những thay đổi mới nhất trong lĩnh vực này và có khả năng áp dụng các phương pháp và tiêu chuẩn mới nhất vào công việc của mình.

Cuối cùng, có một số đối tượng bị hạn chế hoặc không được phép hành nghề thẩm định giá, như cán bộ, công chức theo quy định của pháp luật, người đang trong thời gian bị khởi tố, truy tố, xét xử theo quy định của pháp luật về tố tụng hình sự, và những người đã có lịch sử phạm tội liên quan đến kinh tế, tài chính, hoặc thẩm định giá.

Có thể thấy, việc đảm bảo rằng các thẩm định viên về giá đáp ứng đủ các điều kiện và tiêu chuẩn nghiêm ngặt này là cực kỳ quan trọng để đảm bảo sự minh bạch, tính chuyên nghiệp và đáng tin cậy trong lĩnh vực thẩm định giá.

Trên đây là toàn bộ thông tin mà chúng tôi đưa ra về vấn đề này, quý khách có thể tham khảo thêm bài viết liên quan cùng chủ đề của Luật Minh Khuê như: Cán bộ nhà nước có được đăng ký hành nghề thẩm định giá tại doanh nghiệp không ? Nếu quý khách có nhu cầu cần tư vấn pháp luật liên quan thì hãy liên hệ với chúng tôi qua hotline 19006162 hoặc email lienhe@luatminhkhue.vn. Trân trọng./.