Xây dựng, điều hành và kinh doanh một khu trung tâm thương mại, văn phòng và chung cư cao cấp để bán và cho thuê. Vậy xin hỏi theo giấy phép này Công ty chúng tôi có được phép thực hiện việc mua hoặc thuê đất để thực hiện dự án kinh doanh như trên không?

Trân trọng cảm ơn!

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn luật đất đai của Công ty Luật Minh Khuê.

Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi thắc mắc tới công ty Luật Minh Khuê chúng tôi. Với những thông tin mà bạn cung cấp, chúng tôi xin được tư vấn cho bạn như sau:

Căn cứ pháp lý:

Luật đất đai năm 2013

Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật đất đai

Nội dung tư vấn:

1. Điều kiện để doanh nghiệp nước ngoài thuê đất

Hiện nay, doanh nghiệp có vốn đầu tư nước ngoài được sử dụng đất tại Việt Nam để thực hiện dự án đầu tư theo các cơ chế sau:

– Thuê đất, thuê lại đất trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế (Điều 149, Điều 150, Điều 151 Luật Đất đai).

– Nhà nước giao đất, cho thuê đất. Cụ thể, Nhà nước cho thuê đất (đất đã giải phóng mặt bằng hoặc đất do tổ chức đang quản lý không phải giải phóng mặt bằng) để thực hiện dự án đầu tư sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp, nuôi trồng thủy sản, làm muối; đất sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp; đất xây dựng công trình công cộng có mục đích kinh doanh, đất để thực hiện dự án đầu tư nhà ở để cho thuê (Điều 8, Khoản 1, Điều 52 ; Điểm đ, Khoản 1, Điều 56 Luật Đất đai). Nhà nước giao đất để thực hiện dự án nhà ở để bán hoặc để bán kết hợp cho thuê (Điều 8, Khoản 1, Điều 52 ; Khoản 3 Điều 55 Luật Đất đai).

– Nhận góp vốn bằng quyền sử dụng đất của tổ chức kinh tế trong nước để thành lập doanh nghiệp liên doanh (Điểm e, Khoản 1, Điều 169 Luật Đất đai).

– Nhận chuyển nhượng vốn đầu tư là giá trị quyền sử dụng đất để thực hiện dự án sản xuất, kinh doanh phi nông nghiệp (Điểm b, Khoản 1, Điều 169 Luật Đất đai).

– Nhận chuyển nhượng dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư, pháp luật về kinh doanh bất động sản.

– Sử dụng đất thông qua việc chuyển đổi công ty, chia tách, hợp nhất, sáp nhập doanh nghiệp (Điều 83 Nghị định số 43/2014/NĐ-CP; Điều 8, Điều 9, Điều 10 Thông tư số 02/2015/TT-BTNMT).

Theo đó Công ty bạn chỉ có thể thuê đất trong khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế hoặc sử dụng đất tại Việt Nam theo một trong các hình thức trên mà không thể nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất tại Việt Nam thông qua hình thức mua bán quyền sử dụng đất với tổ chức, cá nhân khác.

2. Về trình tự thủ tục

Hồ sơ: 2 bộ ( gốc hoặc poto công chứng)

– Đơn xin giao đất, cho thuê đất;

– Bản sao giấy chứng nhận đầu tư hoặc văn bản chấp thuận đầu tư kèm theo bản thuyết minh dự án;

– Văn bản thầm định nhu cầu sử dụng đất, thẩm định dự án kinh doanh đối với doanh nghiệp của bạn;

– Trích lục bản đồ địa chính, thửa đất hoặc trích đo địa chính thửa đất.

Trình tự thực hiện:

Bước 1:

Nhà đầu tư có dự án đầu tư vào khu công nghiệp chuẩn bị đầy đủ thủ tục xin giao đất, thuê đất có thu tiền sử dụng đất đã được giải phóng mặt bằng theo quy định của Luật đất đai và các quy định khác của nhà nước.

Bước 2:

Nhà đầu tư nộp hồ sơ xin giao đất, thuê đất tại phòng kế hoạch tổng hợp Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Thuận.

Bước 3: Ban Quản lý các khu công nghiệp tiến hành xem xét thẩm định hồ sơ xin giao đất, thuê đất của nhà đầu tư. Nếu hồ sơ chưa đầy đủ theo quy định thì Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Thuận có văn bản yêu cầu nhà đầu tư điều chỉnh bổ xung hồ sơ cho phù hợp.

Bước 4:

Sau 20 ngày làm việc kể từ ngày Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Thuận nhận đủ hồ sơ hợp lệ Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh kết hợp cùng Công ty phát triển và kinh doanh hạ tầng các khu công nghiệp tỉnh Bình Thuận sẽ giao đất cho nhà đầu tư tại thực địa khu công nghiệp

Thời hạn giải quyết thủ tục hành chính: 20 ngày làm việc tính từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cơ quan thực hiện:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Thuận;

- Người có thẩm quyền được uỷ quyền hoặc phân cấp thực hiện: Không;

- Cơ quan trực tiếp thực hiện thủ tục hành chính: Ban Quản lý các khu công nghiệp tỉnh Bình Thuận;

- Cơ quan phối hợp (nếu có): Sở Tài nguyên Môi trường tỉnh Bình Thuận.

Thứ hai: Doanh nghiệp sẽ tiến hành : Dưới hình thức thuê đất.

Thứ ba: Hình thức trả tiền: Trả tiền thuê đất hàng năm hoặc trả tiền thuê đất một lần cho cả thời gian thuê.

Thứ tư: Trường hợp nếu sau này không thành lập công ty được thì sẽ không sao cả, chỉ là hợp đồng thuê đất.

Thứ năm: Bên đơn vị cho thuê đất sẽ hỗ trợ bên bạn thành lập công ty, ngay cả thủ tục thuê đất đai, như vậy họ làm thủ tục mà không có con dấu của công ty thi không có hiệu lực . Không có hiệu lực thì hợp đồng thuê đất vô hiệu.

Trên đây là nội dung tư vấn của chúng tôi dành cho quý khách hàng. Ý kiến tư vấn dựa trên những quy định của pháp luật và thông tin mà khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra sự tư vấn là để cá nhân, tổ chức tham khảo. Nếu có vấn đề thắc mắc bạn có thể liên hệ với chúng tôi qua tổng đài 1900.6162để được tư vấn pháp luật trực tiếp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật đất đai.