Luật sư tư vấn về chủ đề "Đầu tư kinh doanh"

Đầu tư kinh doanh | Luật Minh Khuê - Trang tin tư vấn pháp luật, tổng đài luật sư tư vấn, bài viết giải đáp pháp luật về chủ đề Đầu tư kinh doanh.

Hợp đồng đầu tư kinh doanh giữa 2 doanh nghiệp?

Hợp đồng đầu tư kinh doanh giữa 2 doanh nghiệp?
Kính gửi Luật sư công ty Luật Minh Khuê. Công ty của tôi và một công ty khác xin thăm dò, khai thác mỏ. Bên công ty tôi ủy quyền cho công ty còn lại để đứng ra xin, chi phí 2 bên cùng chịu 50%. Tôi muốn một bản hợp đồng giữa 2 công ty, để công ty đối tác của tôi đứng ra xin mỏ.

Điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư kinh doanh BĐS là gì ? Pháp luật quy định như thế nào ?

Điều kiện chuyển nhượng dự án đầu tư kinh doanh BĐS là gì ? Pháp luật quy định như thế nào ?
Chuyển nhượng dự án đầu tư kinh doanh bất động sản là một hoạt động phổ biến giữa các nhà đầu tư kinh doanh bất động sản trong thị trường bất động sản. Vậy điều kiện để thực hiện chuyển nhượng kinh doanh bất động sản là gì? Pháp luật quy định những điều kiện đó nhằm mục đích gì?

Khái quát hệ thống pháp luật đầu tư kinh doanh ở Singapore

Khái quát hệ thống pháp luật đầu tư kinh doanh ở Singapore
Hệ thống pháp luật Singapore đối với doanh nghiệp chịu ảnh hưởng nhiều của pháp luật Anh (trừ những nội dung mang tính địa phương) và được đánh giá có nhiều điểm tiến bộ đem lại hiệu quả cao đối với hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp trong và ngoài nước.

Khái niệm, đặc điểm của dự án đầu tư kinh doanh BĐS

Khái niệm, đặc điểm của dự án đầu tư kinh doanh BĐS
Đầu tư kinh doanh là việc các nhà kinh doanh bỏ các loại tài sản để tiến hành một, một số hoạt tất cả các công đoạn của quá trình đầu tư, từ sản xuất đến tiêu thụ sản phẩm hoặc cung ứng dịch vụ trên thị trường nhằm mục đích sinh lợi