Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục hỏi đáp pháp luật thuế của công ty luật Minh Khuê.

Đổi tên công ty có ảnh hưởng đến việc đăng ký thuế không ?

Luật sư tư vấn pháp luật thuế trực tuyến, gọi ngay: 1900.6162

 

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của công ty chúng tôi, với câu hỏi của bạn chúng tôi xin được giải đáp như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

- Luật Doanh nghiệp 2014

- Luật Quản lý thuế 2006

- Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Quản lý thuế 2006

>> Xem thêm:  Tư vấn đổi họ cha sang họ mẹ khi chưa đăng ký kết hôn ?

2. Nội dung phân tích:

Theo quy định tại Điều 31 Luật Doanh nghiệp 2014 có hiệu lực từ 01/7/2015: "Doanh nghiệp phải đăng ký với Cơ quan đăng ký kinh doanh khi thay đổi nội dung Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp quy định tại Điều 29 của Luật này." Các nội dung trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Điều 29 gồm có: 

"1. Tên doanh nghiệp và mã số doanh nghiệp.

2. Địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp.

3. Họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo pháp luật của doanh nghiệp đối với công ty trách nhiệm hữu hạn và công ty cổ phần; của các thành viên hợp danh đối với công ty hợp danh; của chủ doanh nghiệp đối với doanh nghiệp tư nhân; họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của thành viên là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp và địa chỉ trụ sở chính của thành viên là tổ chức đối với công ty trách nhiệm hữu hạn.

4. Vốn điều lệ."

Như vậy, công ty bạn muốn đổi tên chủ công ty thuộc vào trường hợp quy định tại khoản 3 Điều 29 ở trên, do đó, công ty bạn phải đăng ký với cơ quan đăng ký kinh doanh.

Công ty bạn chỉ đăng ký thay đổi chủ công ty thì không làm thay đổi thông tin về mã số doanh nghiệp được cấp, do đó không ảnh hưởng đến việc thực hiện các nghĩa vụ về thuế vì mã số doanh nghiệp dùng để thực hiện các nghĩa vụ về thuế và được quy định tại Điều 30 Luật Doanh nghiệp 2014 như sau:

"Điều 30. Mã số doanh nghiệp

1. Mã số doanh nghiệp là dãy số được tạo bởi Hệ thống thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp, được cấp cho doanh nghiệp khi thành lập và được ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp. Mỗi doanh nghiệp có một mã số duy nhất và không được sử dụng lại để cấp cho doanh nghiệp khác.

2. Mã số doanh nghiệp được dùng để thực hiện các nghĩa vụ về thuế, thủ tục hành chính và quyền, nghĩa vụ khác."

Thông tin về thay đổi tên chủ công ty trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sẽ được cơ quan đăng ký kinh doanh thông báo tới cơ quan thuế theo quy định tại Điều 34 Luật Doanh nghiệp 2014.

"Điều 34. Cung cấp thông tin về nội quy đăng ký doanh nghiệp

1. Trong thời hạn 05 ngày làm việc, kể từ ngày cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp hoặc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp, Cơ quan đăng ký kinh doanh phải gửi thông tin đăng ký doanh nghiệp và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp đó cho cơ quan thuế, cơ quan thống kê, cơ quan quản lý lao động, cơ quan bảo hiểm xã hội; định kỳ gửi thông tin đăng ký doanh nghiệp và thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp cho cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác cùng cấp, Ủy ban nhân dân huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh (sau đây gọi chung là cấp huyện) nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính.

2. Tổ chức, cá nhân có quyền đề nghị Cơ quan đăng ký kinh doanh cung cấp các thông tin mà doanh nghiệp phải công khai theo quy định của pháp luật.

3. Cơ quan đăng ký kinh doanh có nghĩa vụ cung cấp đầy đủ và kịp thời thông tin theo quy định tại khoản 2 Điều này.

4. Chính phủ quy định chi tiết Điều này."

Theo quy định tại Điều 27 Luật Quản lý thuế đã được sửa đổi, bổ sung thì khi có thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế đã nộp, người nộp thuế phải thông báo với cơ quan thuế.

"Điều 27. Thay đổi thông tin đăng ký thuế

1. Khi có thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế đã nộp thì người nộp thuế phải thông báo với cơ quan thuế trong thời hạn mười ngày làm việc, kể từ ngày có sự thay đổi thông tin.                     

2. Chính phủ quy định chi tiết việc đăng ký thuế đối với các trường hợp có thay đổi thông tin trong hồ sơ đăng ký thuế."

Theo quy định tại khoản 1 Điều 23 Luật Quản lý thuế đã được sửa đổi, bổ sung thì hồ sơ đăng ký thuế bao gồm: 

"Điều 23. Hồ sơ đăng ký thuế

1. Hồ sơ đăng ký thuế đối với tổ chức, cá nhân kinh doanh bao gồm:

a) Tờ khai đăng ký thuế;

b) Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc giấy phép thành lập và hoạt động hoặc giấy chứng nhận đầu tư...."

Như vậy, khi công ty bạn thay đổi nội dung trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh thì phải thông báo với cơ quan thuế.

Kết luận:

Việc đổi tên chủ công ty sẽ làm thay đổi thông tin trong giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và do đó, người nộp thuế sẽ phải thông báo với cơ quan thuế về việc thay đổi trên nhưng sẽ không ảnh hưởng đến mã số thuế đã được cấp.

Trên đây là những giải đáp, tư vấn từ phía Công ty Luật Minh Khuê cho câu hỏi của Quý khách hàng. Nếu còn có điều gì thắc mắc, mời Quý khách hàng vui lòng gửi thư theo địa chỉ email hoặc gọi điện trực tiếp đến tổng đài 1900.6162 để được giải đáp nhanh chóng và chính xác nhất.

>> Xem thêm:  Thẩm quyền cấp lại Giấy khai sinh bản chính, thay đổi dân tộc ?

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật thuế - Công ty luật Minh KHuê 

>> Xem thêm:  Tư vấn xin bản sao giấy khai sinh?