Người gửi : Ngọc Yến

Luật sư trả lời:

Trong đấu thầu hàng hóa, dịch vụ bao gồm 6 bước cơ bản :

Bước 1.mời thầu

Bước 2. Dự thầu

Bước 3.Mở thầu

Bước 4.Đánh giá và so sánh hồ sơ dự thầu

Bước 5: Xếp hạng và lựa chọn nhà thầu

Bước 6: Thông báo kết quả thầu và kí kết hợp đồng

Cụ thể trong bước thứ 6 là bước để bên mời thầu có trách nhiệm thông báo kết quả đấu thầu cho bên dự thầu,,ngay sau khi có kết quả đấu thầu.Các bên có thể thỏa thuận bên trúng thầu phải dặt cọc, ký quỹ hoặc bảo lãnh để bảo đảm thực hiện hợp đồng. Số tiền này do bên mời thầu quy định nhưng không quá 10% giá trị hợp đồng. Biện pháp bảo đảm thực hiện hợp đồng có hiệu lực cho đén thời điểm bên trúng thầu hoàn thành nghĩa vụ hợp đồng. Trừ trường hợp có thỏa thuận khác. Bên trúng thầu không được nhận lại tiền ký quỹ, đặt cọc nếu từ chối thực hiện hợp đồng sau khi hợp đồng được giao kết. Sau khi nộp tiền đặt cọc, ký quỹ  bảo đảm thực hiện hợp đồng, bên trúng thầu được hoàn trả tiền đặt cọc, ký quỹ dự thầu.

>> Xem thêm:  Chào hàng cạnh tranh rút gọn có cần phải đăng tải kế hoạch lựa chọn nhà thầu lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia

Như vậy trong trường hợp của bạn, công ty bạn đã trúng thầu và đang ở bước thứ 6 của quy trình đấu thầu.Trong quy trình này thì bên trúng thầu không cần làm đơn xin nhận thầu và cũng không có mẫu cụ thể nào cho đơn xin nhận thầu cả. Công ty bạn và bên mời thầu, nhà đầu tư sẽ liên lạc để thỏa thuận và giao kết hợp đồng với nhau.

Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Doanh nghiệp - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Tư vấn về việc xuất hóa đơn khi tham gia đấu thầu