Khách hàng: Kính chào Luật sư Minh Khuê, em xin trình bày như sau:- em đang thực hiện gói thầu lập dự toán trong dự án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện (là gói thầu số 1 trong 4 gói thầu của dự án)- vì là gói thầu lập dự toán nên giá trị của hợp đồng ban đầu sẽ không có, mà phải đợi sau khi cơ quan có thẩm quyền duyệt dự toán mới có được giá trị của hợp đồng.- nhưng khi bên em thực hiện gói thầu, thì cần phải có căn cứ pháp lý để bên em triển khai thực hiện gói thầu.- theo em biết thì chủ đầu tư sẽ chỉ định thầu cho bên em thực hiện, nhưng một số kho bạc nhà nước không chấp nhận cái tên chỉ định thầu nữa, mà bắt đổi lại là phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (theo thông tư 39/tt-btc). nhưng nếu lấy tên đó thì em thấy không hợp lý vì gói thầu bên em thực hiện hoàn thành trước khi bên chủ đầu tư có quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.* em đang thực hiện theo 3 phương án vậy cho em hỏi? em thực hiện các bước như thế nào mới đúng, mà nó được quy định tại điều nào.
1. - chủ đầu tư ra quyết định chỉ định thầu (có rõ số tiền giá trị hợp đồng)- hai bên ký hợp đồng (có rõ số tiền giá trị hợp đồng)- sau khi có phê duyệt dự toán thì tiến hành nghiệm thu, thanh lý. trước giờ em thực hiện theo phương án này, nhưng thấy không hợp lý ở chổ giá trị hợp đồng là dự toán chưa được phê duyệt mà đã có giá trị hợp đồng.
2. chủ đầu tư ra quyết định chỉ định thầu (giá chỉ định thầu không ghi số tiền mà ghi sau khi có quyết định duyệt dự toán giá trị góp thầu thứ nhất là giá trị hợp đồng.sau khi có dự toán rồi 2 bên tiến hành ký hợp đồng và nghiệm thu thanh lý.
3.- hai bên tiến hành ký thương thảo hợp đồng lập dự toán: phần giá trị thương thảo hợp đồng ghi sau khi có phê duyệt dự toán, duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu sẽ tiến hành phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và ký hợp đồng và thực hiện theo như vậy- sau đó nghiệm thu và thanh lý. Em xin chân thành cảm ơn.
Mong nhận được phản hồi sớm từ luật sư điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quy định tại luật đất đai số 45/2013/qh13 ngày 29/11/2013; và nghị định 43/2014/nđ-cp ngày 15/5/2014;dự toán được lập dựa trên 04/2006/tt-btnmt ngày 22/5/2006 và thông tư 09/2015/tt-btnmt ngày 23/3/2015.

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật Dân sự của Công ty luật Minh Khuê

>> Luật sư tư vấn pháp luật Dân sự trực tuyến, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

Cơ sở pháp lý được sử dụng trong bài viết

- Luật đấu thầu 2013.

- Nghị định 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

Luật sư tư vấn:

Vấn đề của bạn chúng tôi có những tư vấn như sau:

1. Bước trong công tác lựa chọn nhà thầu

Quy trình lựa chọn nhà thầu đối với từng hình thức đấu thầu như sau: * Đối với đấu thầu rộng rãi, đấu thầu hạn chế: - Chuẩn bị lựa chọn nhà thầu; - Tổ chức lựa chọn nhà thầu; - Đánh giá hồ sơ dự thầu và thương thảo hợp đồng; - Trình, thẩm định, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; - Hoàn thiện, ký kết hợp đồng.

Về các bước trong công tác lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn được quy định như sau:
Căn cứ điều 38 Luật đấu thầu năm 2013 số 43/2013/QH13.

"Điều 38. Quy trình lựa chọn nhà thầu

2. Quy trình lựa chọn nhà thầu đối với chỉ định thầu được thực hiện như sau:

b) Đối với chỉ định thầu theo quy trình rút gọn bao gồm các bước: chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu; thương thảo, hoàn thiện hợp đồng; trình, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; ký kết hợp đồng."

 

2. Khái niệm chỉ định thầu rút gọn 

Chỉ định thầu là một hình thức để lựa chọn nhà thầu quy định trong Luật Đấu thầu năm 2013, do thủ tục lựa chọn nhà thầu đơn giản và thời gian thực hiện ngắn nên nhiều chủ đầu tư mong muốn được áp dụng hình thức này để đẩy nhanh tiến độ của gói thầu hoặc dự án và làm giảm bớt rủi ro cho chủ đầu tư như. Có một nhà thầu tham gia nên gần như không có kiến nghị trong việc đấu thầu, sai sót khi tổ chức đó lựa chọn nhà thầu do thủ tục lựa chọn đơn giản.

Chỉ định thầu rút gọn là một hình thức lựa chọn một nhà thầu để thực hiện những gói thầu về mua sắm hàng hóa hoặc thực hiện việc thi công trong trường hợp bất khả kháng liên quan đến những vấn đề như thiên tai, địch họa; hoặc các gói thầu là bí mật của quốc gia, gói thầu khoa học mang tính bí mật hoặc gói thầu tư vấn đặc biệt.

3. Quy trình chỉ định thầu rút gọn

Căn cứ khoản 1 điều 56 Nghị định 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

"Điều 56. Quy trình chỉ định thầu rút gọn
1. Đối với gói thầu quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 22 của Luật Đấu thầu, trừ gói thầu cần thực hiện để bảo đảm bí mật nhà nước:
Chủ đầu tư hoặc cơ quan trực tiếp có trách nhiệm quản lý gói thầu xác định và giao cho nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm thực hiện ngay gói thầu. Trong vòng 15 ngày kể từ ngày giao thầu, các bên phải hoàn thiện thủ tục chỉ định thầu bao gồm: Chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu trong đó xác định yêu cầu về phạm vi, nội dung công việc cần thực hiện, thời gian thực hiện, chất lượng công việc cần đạt được và giá trị tương ứng để thương thảo, hoàn thiện hợp đồng. Trên cơ sở kết quả thương thảo hợp đồng, chủ đầu tư hoặc cơ quan trực tiếp có trách nhiệm quản lý gói thầu phê duyệt kết quả chỉ định thầu và ký kết hợp đồng với nhà thầu được chỉ định thầu. Việc công khai kết quả chỉ định thầu theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 7 và Điểm c Khoản 1 hoặc Điểm b Khoản 2 Điều 8 của Nghị định này."

Đối với gói thầu trong hạn mức cần thực hiện theo các bước cụ thể sau đây:

– Bước 1: Chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu đã được lựa chọn

Bên mời thầu sẽ căn cứ vào mục tiêu, phạm vi công việc, dự toán được duyệt để chuẩn bị và gửi dự thảo nội dung hợp đồng cho nhà thầu được chủ đầu tư xác định có đầy đủ năng lực và kinh nghiệm để đáp ứng yêu cầu của gói thầu.

– Bước 2: Tiến hành thương thảo và hoàn thiện hợp đồng

Nội dung dự thảo trong hợp đồng bao gồm các yêu cầu về phạm vi thực hiện, thời gian thực hiện, nội dung các công việc cần thực hiện, chất lượng đảm bảo công việc cần đạt được và những nội dung cần thiết khác tùy theo sự thảo thuận hai bên.

Trên cơ sở dự thảo hợp đồng, bên mời thầu và nhà thầu sẽ được đề nghị chỉ định thầu tiến hành thương thảo hoàn thiện hợp đồng để làm cơ sở để phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và thực hiện ký kết hợp đồng.

– Bước 3: Ký kết hợp đồng

Hợp đồng ký kết giữa các bên sẽ phải phù hợp với các quyết định phê duyệt kết quả lựa chọn của nhà thầu, biên bản thương thảo hợp đồng và các tài liệu liên quan khác trong hợp đồng.

Hai bên sẽ tiến hành ký kết hợp đồng theo quy định.

 

4. Các bước trong công tác lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn

Từ căn cứ các mục nêu trên quy định các bước trong công tác lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn như sau:

Thứ nhất là: Chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu: Chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu trong đó xác định yêu cầu về phạm vi, nội dung công việc cần thực hiện, thời gian thực hiện, chất lượng công việc cần đạt được và giá trị tương ứng để thương thảo, hoàn thiện hợp đồng.

Thứ hai là thương thảo, hoàn thiện hợp đồng : trong quá trình này sẽ thương thảo hợp đồng lập dự toán.

Thứ ba là trình, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu. Trên cơ sở kết quả thương thảo hợp đồng, chủ đầu tư hoặc cơ quan trực tiếp có trách nhiệm quản lý gói thầu phê duyệt kết quả chỉ định thầu.

Thứ tư là ký kết hợp đồng. Ký kết hợp đồng với nhà thầu được chỉ định thầu.

Thứ năm là công khai quyết định chỉ định thầu: người có thẩm quyền có trách nhiệm cung cấp thông tin lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc cho Báo đấu thầu;Đối với việc đăng tải thông tin lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia thì các tổ chức chịu trách nhiệm đăng tải thông tin phải bảo đảm thời điểm tự đăng tải thông tin không muộn hơn 07 ngày làm việc, kể từ ngày văn bản được ban hành.Đối với trường hợp cung cấp thông tin cho Báo đấu thầu thì thời hạn Báo đấu thầu nhận được thông tin không muộn hơn 07 ngày làm việc, kể từ ngày văn bản được ban hành. Các thông tin này được đăng tải 01 kỳ trên Báo đấu thầu.
Sau đó nghiệm thu và thanh lý.

 

5. Việc chỉ định thầu rút gọn có phải đăng báo không?

Căn cứ theo Điểm b Khoản 2 Điều 38 Luật Đấu thầu quy định đối với chỉ định thầu theo quy trình rút gọn bao gồm các bước, đó là: chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu; thương thảo, hoàn thiện hợp đồng; trình, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; ký kết hợp đồng.

Theo đó, kết quả chỉ định thầu theo quy trình rút gọn phải được đăng tải công khai trên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, Báo Đấu thầu.

Việc đăng tải thông tin kết quả lựa chọn nhà thầu được thực hiện theo quy định tại Thông tư số 11/2019/TT-BKHĐT ngày 16/12/2019 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư.

- Trường hợp, tổ chức tự thực hiện việc đăng tải các thông tin lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, các tổ chức sẽ tự phải chịu trách nhiệm đăng tải thông tin và phải bảo đảm thời điểm tự đăng tải thông tin không được muộn hơn 07 ngày làm việc, kể từ ngày tổ chức ban hành văn bản.

- Trường hợp, cung cấp thông tin cho Báo đấu thầu thì thời hạn để Báo đấu thầu nhận được thông tin không được muộn hơn 07 ngày làm việc, kể từ tổ chức ban hành văn bản. Các thông tin này sẽ được đăng tải lên 01 kỳ trên Báo đấu thầu.

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê về "tư vấn luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu". Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Dân sự - Công ty luật Minh Khuê