Em xin trình bày như sau:- em đang thực hiện gói thầu lập dự toán trong dự án điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất cấp huyện (là gói thầu số 1 trong 4 gói thầu của dự án)- vì là gói thầu lập dự toán nên giá trị của hợp đồng ban đầu sẽ không có, mà phải đợi sau khi cơ quan có thẩm quyền duyệt dự toán mới có được giá trị của hợp đồng.- nhưng khi bên em thực hiện gói thầu, thì cần phải có căn cứ pháp lý để bên em triển khai thực hiện gói thầu.- theo em biết thì chủ đầu tư sẽ chỉ định thầu cho bên em thực hiện, nhưng một số kho bạc nhà nước không chấp nhận cái tên chỉ định thầu nữa, mà bắt đổi lại là phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu (theo thông tư 39/tt-btc). nhưng nếu lấy tên đó thì em thấy không hợp lý vì gói thầu bên em thực hiện hoàn thành trước khi bên chủ đầu tư có quyết định phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu.* em đang thực hiện theo 3 phương án vậy cho em hỏi? em thực hiện các bước như thế nào mới đúng, mà nó được quy định tại điều nào.
1. - chủ đầu tư ra quyết định chỉ định thầu (có rõ số tiền giá trị hợp đồng)- hai bên ký hợp đồng (có rõ số tiền giá trị hợp đồng)- sau khi có phê duyệt dự toán thì tiến hành nghiệm thu, thanh lý. trước giờ em thực hiện theo phương án này, nhưng thấy không hợp lý ở chổ giá trị hợp đồng là dự toán chưa được phê duyệt mà đã có giá trị hợp đồng.
2. chủ đầu tư ra quyết định chỉ định thầu (giá chỉ định thầu không ghi số tiền mà ghi sau khi có quyết định duyệt dự toán giá trị góp thầu thứ nhất là giá trị hợp đồng.sau khi có dự toán rồi 2 bên tiến hành ký hợp đồng và nghiệm thu thanh lý.
3.- hai bên tiến hành ký thương thảo hợp đồng lập dự toán: phần giá trị thương thảo hợp đồng ghi sau khi có phê duyệt dự toán, duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu sẽ tiến hành phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu và ký hợp đồng và thực hiện theo như vậy- sau đó nghiệm thu và thanh lý. Em xin chân thành cảm ơn.
Mong nhận được phản hồi sớm từ luật sư điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất quy định tại luật đất đai số 45/2013/qh13 ngày 29/11/2013; và nghị định 43/2014/nđ-cp ngày 15/5/2014;dự toán được lập dựa trên 04/2006/tt-btnmt ngày 22/5/2006 và thông tư 09/2015/tt-btnmt ngày 23/3/2015.

Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục tư vấn pháp luật Dân sự của Công ty luật Minh Khuê

>> Luật sư tư vấn pháp luật Dân sự trực tuyến, gọi: 1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã tin tưởng và gửi câu hỏi đề nghị tư vấn luật đến Bộ phận luật sư tư vấn pháp luật của Công ty Luật Minh Khuê. Nội dung câu hỏi của bạn đã được đội ngũ luật sư của Chúng tôi nghiên cứu và tư vấn cụ thể như sau:

>> Xem thêm:  Quy trình lựa chọn nhà thầu mới nhất theo Luật Đấu thầu ? Ký hợp đồng với nhà thầu được lựa chọn ?

1. Cơ sở pháp lý:

- Luật đấu thầu 2013.

- Nghị định 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

2. Luật sư tư vấn:

Vấn đề của bạn chúng tôi có những tư vấn như sau:
Về các bước trong công tác lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn được quy định như sau:
Căn cứ điều 38
Luật đấu thầu năm 2013 số 43/2013/QH13.

"Điều 38. Quy trình lựa chọn nhà thầu
2. Quy trình lựa chọn nhà thầu đối với chỉ định thầu được thực hiện như sau:
b) Đối với chỉ định thầu theo quy trình rút gọn bao gồm các bước: chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu; thương thảo, hoàn thiện hợp đồng; trình, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu; ký kết hợp đồng."
Căn cứ khoản 1 điều 56 Nghị định 63/2014/NĐ-CP hướng dẫn luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu

"Điều 56. Quy trình chỉ định thầu rút gọn
1. Đối với gói thầu quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 22 của Luật Đấu thầu, trừ gói thầu cần thực hiện để bảo đảm bí mật nhà nước:
Chủ đầu tư hoặc cơ quan trực tiếp có trách nhiệm quản lý gói thầu xác định và giao cho nhà thầu có năng lực, kinh nghiệm thực hiện ngay gói thầu. Trong vòng 15 ngày kể từ ngày giao thầu, các bên phải hoàn thiện thủ tục chỉ định thầu bao gồm: Chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu trong đó xác định yêu cầu về phạm vi, nội dung công việc cần thực hiện, thời gian thực hiện, chất lượng công việc cần đạt được và giá trị tương ứng để thương thảo, hoàn thiện hợp đồng. Trên cơ sở kết quả thương thảo hợp đồng, chủ đầu tư hoặc cơ quan trực tiếp có trách nhiệm quản lý gói thầu phê duyệt kết quả chỉ định thầu và ký kết hợp đồng với nhà thầu được chỉ định thầu. Việc công khai kết quả chỉ định thầu theo quy định tại Điểm d Khoản 1 Điều 7 và Điểm c Khoản 1 hoặc Điểm b Khoản 2 Điều 8 của Nghị định này."

Từ căn cứ pháp lý nêu trên quy định các bước trong công tác lựa chọn nhà thầu theo hình thức chỉ định thầu rút gọn như sau:

Thứ nhất là: Chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu: Chuẩn bị và gửi dự thảo hợp đồng cho nhà thầu trong đó xác định yêu cầu về phạm vi, nội dung công việc cần thực hiện, thời gian thực hiện, chất lượng công việc cần đạt được và giá trị tương ứng để thương thảo, hoàn thiện hợp đồng.

Thứ hai là thương thảo, hoàn thiện hợp đồng : trong quá trình này sẽ thương thảo hợp đồng lập dự toán.

Thứ ba là trình, phê duyệt và công khai kết quả lựa chọn nhà thầu. Trên cơ sở kết quả thương thảo hợp đồng, chủ đầu tư hoặc cơ quan trực tiếp có trách nhiệm quản lý gói thầu phê duyệt kết quả chỉ định thầu.

Thứ tư là ký kết hợp đồng. Ký kết hợp đồng với nhà thầu được chỉ định thầu.

Thứ năm là công khai quyết định chỉ định thầu: người có thẩm quyền có trách nhiệm cung cấp thông tin lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia hoặc cho Báo đấu thầu;Đối với việc đăng tải thông tin lên hệ thống mạng đấu thầu quốc gia thì các tổ chức chịu trách nhiệm đăng tải thông tin phải bảo đảm thời điểm tự đăng tải thông tin không muộn hơn 07 ngày làm việc, kể từ ngày văn bản được ban hành.Đối với trường hợp cung cấp thông tin cho Báo đấu thầu thì thời hạn Báo đấu thầu nhận được thông tin không muộn hơn 07 ngày làm việc, kể từ ngày văn bản được ban hành. Các thông tin này được đăng tải 01 kỳ trên Báo đấu thầu.
Sau đó nghiệm thu và thanh lý.

>> Xem thêm:  Phân loại các dịch vụ tư vấn và dịch vụ phi tư vấn theo luật đấu thầu ? Phương pháp đánh giá hồ sơ dự thầu ?

Trên đây là tư vấn của Luật Minh Khuê về "tư vấn luật đấu thầu về lựa chọn nhà thầu". Nếu còn vướng mắc, chưa rõ hoặc cần hỗ trợ pháp lý khác bạn vui lòng liên hệ bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài điện thoại số: 1900.6162 để được giải đáp.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn pháp luật Dân sự - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Hướng dẫn cách thức áp dụng mức chỉ định thầu mua sắm hàng hóa ? Quy trình chỉ định thầu rút gọn ?