1. Sửa quy định cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (dự kiến).

Theo dự thảo Luật đất đai thì cũng đã có một số điểm mới đã được sửa đổi so với những quy định pháp luật trước đây. Như là quy định về phải đăng ký đất đai khi thay đổi quyền sử dụng không gian ngầm, khoảng không. Có bổ sung thêm một số trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất. Các trường hợp bắt buộc phải đăng ký biến động đất đai hay là 05 trường hợp không được cấp sổ đỏ theo quy định... và một số. 

Cụ thể thì theo Điều 144 của Dự thảo Luật đất đai sửa đổi các trường hợp mà không được cấp sổ đỏ như sau:

- Đầu tiên là đất thuộc quỹ đất công ích của xã, phường, thị trấn

- Thứ hai là đất được giao để quản lý thuộc các trường hợp được quy định tại Điều 8 của dự thảo Luật. Ngoại trừ trường hợp đất được giao sử dụng chung với đất được giao quản lý thì được chứng nhận phần quyền sử dụng theo quyết định giao, thuê của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

- Thứ ba đó là đất thuê, đất thuê lại của người sử dụng đất, đất nhận khoán, ngoại trừ trường hợp thuê, thuê lạid dất của nhà đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng và phù hợp với dự án đầu tư đã được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt. Hiện hành, Điều 19 Nghị định 43/2014/NĐ-CP quy định trừ trường hợp thuê, thuê lại đất của nhà đầu tư xây dựng, kinh doanh kết cấu hạ tầng trong khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao, khu kinh tế; Người nhận khoán đất trong các nông trường, lâm trường, doanh nghiệp nông, lâm nghiệp, ban quản lý rừng phòng hộ, ban quản lý rừng đặc dụng.

- Thứ tư đó là  Đất đã được đăng ký vào sổ địa chính nhưng đã có quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, trừ trường hợp đã quá 03 năm kể từ thời điểm có quyết định thu hồi đất mà không thực hiện. Pháp luật hiện hành thì có quy định người sử dụng đất có đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất nhưng đã có thông báo hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. 

- Thứ năm đó là tổ chức, ủy ban nhân dân cấp xã được nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất để sử dụng vào mục đích là xây dựng công trình công cộng gồm công trình giao thông, công trình dẫn nước, dẫn xăng, dầu, khí; đường dây truyền tải điện, truyền dẫn thông tin; khu vui chơi giải trí ngoài trời; nghĩa trang, nghĩa địa không nhằm mục đích kinh doanh. So với hiện hành, không đề cập trường hợp người đang sử dụng đất không đủ điều kiện cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

>> Xem thêm: Hồ sơ cấp đổi Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

 

2. Ai được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo dự thảo Luật Đất đai. 

Theo Điều 142 Dự thảo Luật đất đai thì có quy định về " Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất ". Cụ thể như sau:

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất được cấp cho người có quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở, quyền sở hữu tài sản khác gắn liền với đất theo mẫu thống nhất trong cả nước.

Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định cụ thể về Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà ở, Giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đã được cấp theo quy định của pháp luật về đất đai, pháp luật về nhà ở, pháp luật về xây dựng trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành vẫn có giá trị pháp lý và không phải đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất; trường hợp người đã được cấp Giấy chứng nhận trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành có nhu cầu cấp đổi thì được đổi sang Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất theo quy định của Luật này.

 

3.  Đề xuất thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai bằng hình thức trực tuyến. 

Căn cứ theo Điều 215 Dự thảo Luật đất đai sửa đổi có quy định về các thủ tục hành chính về đất đai được quy định tại Mục 1 ngoài việc là được thực hiện bằng hình thức trực tiếp thì còn có thể thực hiện trên môi trường điện tử tức là bằng hình thức trực tuyến và có giá trị pháp lý như nhau. 

Ngoài ra, khi thực hiện các thủ tục hành chính về đất đai, cá nhân, tổ chức phải đảm bảo các nguyên tắc sau đây:

- Bảo đảm sự bình đẳng, khách quan, công khai, minh bạch và có sự phối hợp chặt chẽ, kịp thời, chính xác giữa các cơ quan có thẩm quyền trong quá trình giải quyết thủ tục hành chính.

- Bảo đảm ngôn ngữ, phương thức thực hiện đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, lồng ghép trong việc giải quyết thủ tục hành chính về đất đai, tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức của tổ chức, cá nhân và cơ quan có thẩm quyền góp phần cải cách thủ tục hành chính.

- Người sử dụng đất, chủ sở hữu tài sản gắn liền với đất phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính hợp pháp, chính xác, trung thực của nội dung hồ sơ đã kê khai và của các giấy tờ trong hồ sơ nộp

Cơ quan giải quyết thủ tục hành chính không chịu trách nhiệm về những nội dung trong các văn bản, giấy tờ có trong hồ sơ đã được cơ quan, người có thẩm quyền khác chấp thuận, thẩm định, phê duyệt hoặc giải quyết trước đó.

>> Xem thêm: Mẫu đơn xin cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất mới nhất 

 

4. Bổ sung một số quy định về thu hồi đất. 

Đầu tiên là đề xuất bổ sung trường hơp thu hồi đất vì mục địch quốc phòng, an ninh. Thì có bổ sung thêm 02 trường hợp thu hồi như sau:

+ Thu hồi làm cơ sở đào tạo, trung tâm huấn luyện, bệnh viện, nhà an dưỡng, cơ sở khám chữa bệnh của lực lượng vũ trang nhân dân. 

+ Làm nhà khác của lực lượng vũ trang nhân dân. 

Thứ hai là đề xuất bổ sung trường hợp thu hồi đất do vi phạm pháp luật về đất đai như sau:

+ Đất được giao, cho thuê không phù hợp với quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được công bố, công khai tại thời điểm giao đất, cho thuê đất; 

+ Đất sản xuất nông nghiệp không được sử dụng trong thời hạn 36 tháng liên tục và đã bị xử phạt vi phạm hành chính mà không đưa đất vào sử dụng

+ Người sử dụng đất cố ý hủy hoại đất và đã bị xử phạt vi phạm hành chính về hành vi hủy hoại đất mà tiếp tục vi phạm; (Hiện nay quy định: Người sử dụng đất cố ý hủy hoại đất)

Thứ ba là đề xuất bổ sung trường hợp thu hồi đất do chấm dứt việc sử dụng đất theo pháp luật, tự nguyện trả lại đất, có nguy cơ đe dọa tính mạng con người. Thì có bổ sung như sau:

+ Thu hồi đất trong trường hợp chấm dứt dự án đầu tư theo quy định của pháp luật về đầu tư mà không thuộc trường hợp được chuyển quyền sử dụng đất, bán tài sản gắn liền với đất theo quy định.

+ Đất được Nhà nước giao, cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn trừ trường hợp đất nông nghiệp giao có thời hạn cho hộ gia đình, cá nhân trực tiếp sản xuất nông nghiệp trong hạn mức giao đất; (Hiện nay quy định: Đất được Nhà nước giao, cho thuê có thời hạn nhưng không được gia hạn)

+ Đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người các loại đất khác trong khu vực bị ô nhiễm môi trường không có khả năng tiếp tục sử dụng theo mục đích đã xác định; (Hiện nay quy định: Đất ở trong khu vực bị ô nhiễm môi trường có nguy cơ đe dọa tính mạng con người)

+ Đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người; các loại đất khác bị sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai mà không còn khả năng tiếp tục sử dụng; (Hiện nay quy định: Đất ở có nguy cơ sạt lở, sụt lún, bị ảnh hưởng bởi hiện tượng thiên tai khác đe dọa tính mạng con người)

>> Tham khảo thêm: Trình tự, thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất lần đầu?

Mọi vướng mắc vui lòng liên hệ 19006162 hoặc lienhe@luatminhkhue.vn để được hỗ trợ.