Câu hỏi được biên tập từ chuyên mục Tư vấn luật lao độngcủa Công ty luật Minh Khuê.

>>  Luật sư tư vấn chế độ bảo hiểm thất nghiệp, gọi:   1900.6162

Trả lời:

Chào bạn, cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới Luật Minh Khuê. Với yêu cầu này, Luật Minh Khuê xin trả lời như sau:

1. Cơ sở pháp lý:

Luật việc làm năm 2013

Quyết định 111/QĐ-BHXH của bảo hiểm xã hội Việt Nam về việc ban hành quy định quản lý thu bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, quản lý sổ bảo hiểm xã hội, thẻ bảo hiểm y tế.

2. Nội dung phân tích:

Theo như thông tin bạn cung cấp thì bạn hiện có 2 sổ bảo hiểm xã hội. Quyết định 1111/QĐ-BHXH tại điều 63 quy định về vấn đề này như sau:

"1. Một người có từ 2 sổ BHXH trở lên ghi thời gian đóng BHXH không trùng nhau thì cơ quan BHXH thu hồi tất cả các sổ BHXH, sau đó hoàn chỉnh lại cơ sở dữ liệu, in thời gian đóng, hưởng BHXH, BHTN của các sổ BHXH vào sổ mới. Số sổ BHXH cấp lại là số của sổ BHXH có thời gian tham gia BHXH sớm nhất.

2. Một người có từ 02 sổ BHXH trở lên ghi thời gian đóng BHXH trùng nhau thì cơ quan BHXH hướng dẫn người lao động lựa chọn 01 sổ BHXH để tiếp tục ghi quá trình đóng BHXH, BHTN hoặc giải quyết các chế độ BHXH, BHTN. Các sổ BHXH còn lại thu hồi và thực hiện hoàn trả cho đơn vị, người lao động theo quy định tại Điểm 3.3, Khoản 3 Điều 48. Trường hợp sổ BHXH bị thu hồi mà đơn vị đề nghị cấp sổ BHXH đã giải thể thì thực hiện giải quyết chế độ trợ cấp một lần cho người lao động. Khi thu hồi sổ BHXH, đồng thời phải thu hồi các khoản trợ cấp BHXH đã chi trả trước đó (nếu có).

3. Số sổ BHXH hủy do gộp sổ BHXH phải chuyển về Trung tâm Thông tin BHXH Việt Nam tích hợp vào cơ sở dữ liệu chung để BHXH tỉnh, BHXH huyện tra cứu khi xác nhận và giải quyết các chế độ BHXH, BHTN cho người lao động."

Trường hợp của bạn 2 sổ bảo hiểm xã hội thời gian đóng không trùng nhau nên cơ quan bảo hiểm xã hội sẽ thu hồi sổ bảo hiểm sau đó in các thông tin vào sổ mới. Thời gian đóng bảo hiểm xã hội ghi trong sổ bảo hiểm xã hội sẽ là thời gian tham gia bảo hiểm xã hội sớm nhất, tức là bạn sẽ được cộng dồn thành 15 tháng đóng bảo hiểm xã hội.

Trước hết, bạn cần đến cơ quan bảo hiểm xã hội xin làm thủ tục gộp 2 sổ bảo hiểm xã hội, hồ sơ gồm:

- Hai quyển sổ Bảo hiểm xã hội của bạn

- Điền đầy đủ thông tin vào đơn đề nghị theo mẫu D01-TS (theo mẫu ban hành kèm theo Quyết định 1111/QĐ-BHXHnăm 2011)

Thời gian giải quyết: không quá 15 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ.

Về trường hợp của bạn có được hưởng bảo hiểm thất nghiệp hay không cần căn cứ vào điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp được quy định tại điều 49 Luật việc làm 2013 cụ thể như sau:

"Người lao động quy định tại khoản 1 Điều 43 của Luật này đang đóng bảo hiểm thất nghiệp được hưởng trợ cấp thất nghiệp khi có đủ các điều kiện sau đây:

1. Chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc, trừ các trường hợp sau đây:

a) Người lao động đơn phương chấm dứt hợp đồng lao động, hợp đồng làm việc trái pháp luật;

b) Hưởng lương hưu, trợ cấp mất sức lao động hằng tháng;

2. Đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 24 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động hoặc hợp đồng làm việc đối với trường hợp quy định tại điểm a và điểm b khoản 1 Điều 43 của Luật này; đã đóng bảo hiểm thất nghiệp từ đủ 12 tháng trở lên trong thời gian 36 tháng trước khi chấm dứt hợp đồng lao động đối với trường hợp quy định tại điểm c khoản 1 Điều 43 của Luật này;

3. Đã nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm theo quy định tại khoản 1 Điều 46 của Luật này;

4. Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày, kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp, trừ các trường hợp sau đây:

a) Thực hiện nghĩa vụ quân sự, nghĩa vụ công an;

b) Đi học tập có thời hạn từ đủ 12 tháng trở lên;

c) Chấp hành quyết định áp dụng biện pháp đưa vào trường giáo dưỡng, cơ sở giáo dục bắt buộc, cơ sở cai nghiện bắt buộc;

d) Bị tạm giam; chấp hành hình phạt tù;

đ) Ra nước ngoài định cư; đi lao động ở nước ngoài theo hợp đồng;

e) Chết."

Vì bạn chưa cung cấp cụ thể các mốc thời gian bạn tham gia bảo hiểm xã hội của công ty cũ và công ty mới nên chúng tôi chưa thế tư vấn cho bạn được bạn đã đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp hay chưa. Bạn có thể dựa vào ví dụ sau để đối chiếu với trường hợp của mình. Chẳng hạn, bạn tham gia bảo hiểm xã hội ở công ty cũ từ tháng 6/2014 -> 10/2014. Tháng 12/2014 -> 9/2015 bạn tham gia bảo hiểm xã hội ở công ty mới và chấm dứt hợp đồng lao động. 24 tháng trước khi thất nghiệp đối với trường hợp của bạn được tính từ tháng 10/2013 -> 9/2015. Nếu trong khoảng thời gian này, bạn đóng bảo hiểm xã hội từ đủ 12 tháng trở lên thì bạn đủ diều kiện hưởng trợ cấp thất nghiệp. Trong trường hợp này, trong khoảng thời gian từ tháng 10/2013 -> 9/2015 bạn đã đóng bảo hiểm được 15 tháng ( tức trên 12 tháng), như vậy bạn sẽ đủ điều kiện hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Để được hưởng trợ cấp thất nghiệp, bạn phải tiến hành thêm các thủ tục :

- Nộp hồ sơ hưởng trợ cấp thất nghiệp tại trung tâm dịch vụ việc làm.

- Chưa tìm được việc làm sau 15 ngày kể từ ngày nộp hồ sơ hưởng bảo hiểm thất nghiệp.

Trên đây là phần tư vấn của chúng tôi.Cảm ơn bạn đã tin tưởng và lựa chọn dịch vụ tư vấn của công ty chúng tôi!

Trân trọng./.

Bộ phận tư vấn luật bảo hiểm xã họi - Công ty luật Minh Khuê