1. Các trường hợp bị xoá hộ khẩu

Kể từ ngày 01/7/2021, theo Điều 24 Luật Cư trú 2020, bổ sung thêm một số trường hợp, công dân sẽ bị xóa đăng ký thường trú trong 09 trường hợp sau:

- TH1: Công dân chết; có quyết định của Tòa án tuyên bố mất tích hoặc đã chết;

- TH2: Công dân ra nước ngoài để định cư;

- TH3: Công dân đã có quyết định hủy bỏ đăng ký thường trú theo quy định

- TH4: Công dân vắng mặt liên tục tại nơi thường trú từ 12 tháng trở lên mà không đăng ký tạm trú tại chỗ ở khác hoặc không khai báo tạm vắng, trừ trường hợp xuất cảnh ra nước ngoài nhưng không phải để định cư hoặc trường hợp đang chấp hành án phạt tù, chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng;

- TH5: Công dân đã được cơ quan có thẩm quyền cho thôi quốc tịch Việt Nam, tước quốc tịch Việt Nam, hủy bỏ quyết định cho nhập quốc tịch Việt Nam;

- TH6: Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ nhưng đã chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ mà sau 12 tháng kể từ ngày chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ vẫn chưa đăng ký thường trú tại chỗ ở mới, trừ một vài trường hợp theo quy định

- TH7: Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở hợp pháp nhưng sau đó quyền sở hữu chỗ ở đó đã chuyển cho người khác mà sau 12 tháng kể từ ngày chuyển quyền sở hữu vẫn chưa đăng ký thường trú tại chỗ ở mới, trừ trường hợp được chủ sở hữu mới đồng ý tiếp tục cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ và cho đăng ký thường trú tại chỗ ở đó

TH8: Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ nhưng đã chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ và không được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý cho giữ đăng ký thường trú tại chỗ ở đó; người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở thuộc quyền sở hữu của mình nhưng đã chuyển quyền sở hữu chỗ ở cho người khác và không được chủ sở hữu mới đồng ý cho giữ đăng ký thường trú tại chỗ ở đó;

TH9: Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở đã bị phá dỡ, tịch thu theo quyết định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc tại phương tiện đã bị xóa đăng ký phương tiện theo quy định của pháp luật.

Trong số đó có 02 trường hợp phổ biến dễ bị xóa hộ khẩu nhất mà người dân cần lưu ý nhất, gồm:

 Bán nhà cho người khác

Đây là trường hợp thứ 8 Người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở do thuê, mượn, ở nhờ nhưng đã chấm dứt việc thuê, mượn, ở nhờ và không được người cho thuê, cho mượn, cho ở nhờ đồng ý cho giữ đăng ký thường trú tại chỗ ở đó; người đã đăng ký thường trú tại chỗ ở thuộc quyền sở hữu của mình nhưng đã chuyển quyền sở hữu chỗ ở cho người khác và không được chủ sở hữu mới đồng ý cho giữ đăng ký thường trú tại chỗ ở đó; Thực tế, không ít người mặc dù đã bán nhà nhưng vẫn không đăng ký thường trú tại chỗ ở mới với nhiều lý do như: chuyển hộ khẩu có thể ảnh hưởng đến việc học tập của con hoặc làm các thủ tục hành chính,…Theo đó, trường hợp đã đăng ký thường trú tại nhà thuộc quyền sở hữu của mình nhưng sau đó lại bán nhà cho người khác và không được chủ sở hữu mới đồng ý cho giữ đăng ký thường trú tại chỗ ở đó thì người chủ cũ sẽ bị xóa đăng ký thường trú.

Không đăng ký tạm trú - khai báo tạm vắng

Đây là thuộc trường hợp 4, ở các thành phố hiện nay có một số lượng lớn người dân ngoại tỉnh đến sinh sống, học tập và làm việc. Thế nhưng, vẫn còn rất nhiều người trong số họ không đi làm thủ tục đăng ký tạm trú tại nơi ở mới hoặc khai báo tạm vắng tại chỗ ở cũ, dù đây là các thủ tục bắt buộc. Như vậy, người dân đã rời khỏi nơi đăng ký thường trú từ 12 tháng trở lên mà không đăng ký tạm trú tại nơi đang sinh sống và làm việc hoặc khai báo tạm vắng tại nơi đã đăng ký thường trú sẽ bị xóa đăng ký thường trú.

 

2. Cách không bị xoá sổ hộ khẩu sau khi bán nhà

Như đã phân tích ở trên, việc có bị xóa hộ khẩu sau khi bán nhà hay không phụ thuộc vào các yếu tố như ý kiến của chủ nhà mới về việc giữ đăng ký thường trú; việc công dân sau khi bán nhà có thuê, mượn, ở nhờ tại nhà đã bán hay không. Bên cạnh đó, thì công dân có đăng ký thường trú tại nơi khác không.

Vậy, để không bị xóa hộ khẩu sau khi bán nhà, người bán nhà có 01 trong 03 cách sau:

- Thỏa thuận với chủ sở hữu mới của ngôi nhà, cho phép người chủ cũ giữ đăng ký thường trú tại địa chỉ đó sau khi bán nhà.

- Thỏa thuận với chủ sở hữu mới của ngôi nhà cho thuê, mượn hoặc ở nhờ đồng thời, cho phép tiếp tục đăng ký thường trú tại chỗ ở đó.

- Đăng ký thường trú tại chỗ ở mới. Có thể thuê, mượn, ở nhờ nhà người khác để xin nhập hộ khẩu vào đó hoặc mua nhà mới (thay vì xóa hộ khẩu thì sẽ chuyển hộ khẩu đến nơi ở mới)

 

3. Có phải cứ đi làm ăn xa lâu năm là bị xóa hộ khẩu?

Như đã đề cập tại mục1 nêu trên, một trong những trường hợp bị xóa hộ khẩu từ ngày 01/7/2021 đó là: Vắng mặt liên tục tại nơi thường trú từ 12 tháng trở lên mà không đăng ký tạm trú tại chỗ ở khác hoặc không khai báo tạm vắng, trừ trường hợp xuất cảnh ra nước ngoài nhưng không phải để định cư hoặc trường hợp đang chấp hành án phạt tù, chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng; Như vậy, đối với trường hợp đi làm ăn xa thì chỉ bị xóa hộ khẩu nếu có đủ các yếu tố sau:

- Vắng mặt liên tục tại nơi thường trú từ 12 tháng trở lên.

- Không đăng ký tạm trú tại chỗ ở khác hoặc không khai báo tạm vắng tại nơi có hộ khẩu (ví dụ bạn có hộ khẩu ở Bình Định, đi làm ở TP.HCM nhưng không đăng ký tạm trú ở TP.HCM cũng không khai báo tạm vắng ở Bình Định).

- Không thuộc một trong 2 trường hợp sau:

+ Xuất cảnh ra nước ngoài nhưng không phải để định cư (ví dụ đi du học, đi xuất khẩu lao động…)

+ Đang chấp hành án phạt tù, chấp hành biện pháp đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng. 

 

4. Thủ tục xóa ra khỏi hộ khẩu hiện nay

Bộ Công an quy định về hồ sơ, thủ tục xóa đăng ký thường trú như sau:

– Trong thời hạn 60 ngày, kể từ ngày có người thuộc diện xoá đăng ký thường trú thuộc trường hợp (1), (2), (5) thì đại diện hộ gia đình có trách nhiệm đến làm thủ tục xoá đăng ký thường trú.

Hồ sơ bao gồm: Tờ khai thay đổi thông tin về cư trú; giấy tờ chứng minh thuộc một trong các trường hợp xoá đăng ký thường trú. Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được hồ sơ hợp lệ thì cơ quan đăng ký thường trú phải xóa tên công dân trong Cơ sở dữ liệu về cư trú và sổ đăng ký thường trú.

– Trong thời hạn 01 (một) ngày làm việc, kể từ ngày xác định được người thuộc diện xóa đăng ký thường trú thuộc trường hợp (3), (4), (6), (7), (8), (9): Cơ quan quản lý cư trú phải lập biên bản về việc xóa đăng ký thường trú, có xác nhận của đại diện chủ sở hữu chỗ ở hợp pháp cho thuê, mượn, ở nhờ hoặc Ủy ban nhân dân cấp xã và thực hiện xóa đăng ký thường trú của công dân trong Cơ sở dữ liệu về cư trú, Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư và sổ đăng ký thường trú.

– Trong thời hạn 03 ngày làm việc, kể từ ngày xoá đăng ký thường trú, cơ quan đăng ký cư trú thông báo cho Công an huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc thành phố trực thuộc Trung ương; thị xã, thành phố thuộc tỉnh điều chỉnh hồ sơ đăng ký thường trú trong tàng thư hồ sơ cư trú.

– Quá thời hạn 60 ngày, kể từ ngày có người thuộc diện xoá đăng ký thường trú mà cá nhân, đại diện hộ gia đình không làm thủ tục xoá đăng ký thường trú theo quy định thì cơ quan đăng ký cư trú nơi có người thuộc diện xoá đăng ký thường trú lập biên bản, yêu cầu hộ gia đình làm thủ tục xoá đăng ký thường trú. Sau thời hạn 15 ngày, kể từ ngày lập biên bản, nếu đại diện hộ gia đình không làm thủ tục xoá đăng ký thường trú thì cơ quan đăng ký cư trú tiến hành xoá đăng ký thường trú.

 

5. Nhập lại hộ khẩu sau khi bị xóa khẩu phải làm như thế nào?

Bước 1: Người đăng ký thường trú nộp hồ sơ đăng ký thường trú đến cơ quan đăng ký cư trú nơi mình cư trú.

Bước 2: Tiếp nhận hồ sơ đăng ký thường trú, cơ quan đăng ký cư trú kiểm tra và cấp phiếu tiếp nhận hồ sơ cho người đăng ký; trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ thì hướng dẫn người đăng ký bổ sung hồ sơ.

Bước 3: Trong thời hạn 07 ngày làm việc kể từ ngày nhận được hồ sơ đầy đủ và hợp lệ, cơ quan đăng ký cư trú có trách nhiệm thẩm định, cập nhật thông tin về nơi thường trú mới của người đăng ký vào Cơ sở dữ liệu về cư trú và thông báo cho người đăng ký về việc đã cập nhật thông tin đăng ký thường trú; trường hợp từ chối đăng ký thì phải trả lời bằng văn bản và nêu rõ lý do. Người đã đăng ký thường trú mà chuyển đến chỗ ở hợp pháp khác và đủ điều kiện đăng ký thường trú thì có trách nhiệm đăng ký thường trú tại nơi ở mới theo quy định của Luật trong thời hạn 12 tháng kể từ ngày đủ điều kiện đăng ký.”

Bước 4: Nhận kết quả.

Đối tượng thực hiện là các Cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan đến đăng ký cư trú quy định tại Luật Cư trú và Cơ quan thực hiện tại Công an xã.

 

6. Phải làm gì để không bị xóa hộ khẩu khi đến nơi khác làm việc dài hạn?

Đối với những người đi làm việc dài hạn thì để không bị xóa đăng ký thường trú thì cần làm một trong các việc sau:

- Không vắng mặt liên tục từu 12 tháng trở lên (Trong vòng 12 tháng thì cần trở về địa phương, có báo với địa phương về việc mình có trở về, sau đó có thể đi tiếp).

- Đăng ký tạm trú tại nơi đến làm việc dài hạn. Việc đăng ký tạm trú tại nơi đến làm việc dài hạn không chỉ giúp công dân không bị xóa hộ khẩu mà còn đi kèm nhiều lợi ích như có thể làm hộ chiếu mà không cần về quê, nhập học trường công lập cho con…

- Khai báo tạm vắng tại địa phương nơi có hộ khẩu thường trú.

Quý bạn đọc có thể tham khảo bài viết dưới đây: Thủ tục chuyển hộ khẩu và thủ tục nhập khẩu tại nơi ở mới ?  

Trên đây là chia sẻ của luật Minh Khuê về chủ đề "Giải đáp thắc mắc quy định về xóa hộ khẩu" Mong rằng bài viết trên của chúng tôi sẽ là tài liệu tham khảo hữu ích dành cho bạn. Bạn đọc nếu có bất kỳ thắc mắc nào vui lòng liên hệ tổng đài 1900.6162 của chúng tôi để được tư vấn trực tiếp, giải đáp thắc mắc một cách nhanh chóng và kịp thời. Quý khách hàng có yêu cầu báo giá dịch vụ tư vấn vui lòng gửi yêu cầu về địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn. Cảm ơn bạn đọc đã quan tâm theo dõi nội dung tư vấn của chúng tôi. Xin trân trọng cảm ơn quý khách.