Trả lời:

Chào bạn! Cảm ơn bạn đã gửi câu hỏi tới thư mục tư vấn của chúng tôi, chúng tôi xin giải đáp thắc mắc của bạn như sau:luật cư

Cơ sở pháp lý:

Bộ luật lao động 2012

Luật bảo hiểm xã hội 2014.

Nghị định 54/2011/NĐ-CP về phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo

Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 54/2011/NĐ-CP

Nội dung tư vấn:

Chào luật sư cho tôi hỏi . Tôi ra trường 1/9/1996 thời gian tập sự của tôi là 18 tháng. Bảo hiểm xã hội tính lương cho tôi hiện nay là 17 phần trăm thâm niên đến 1/9/2016 tôi mới được 18 phần trăm đúng hay sai?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 2Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 54/2011/NĐ-CP

1.Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên được xác định bằng tổng các thời gian sau:

a) Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục công lập;

b) Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập (đối với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập mà trước đây đã giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục ngoài công lập);

c) Thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên ở các ngành, nghề khác, gồm: thời gian làm việc được xếp lương theo một trong các ngạch hoặc chức danh của các chuyên ngành hải quan, tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm, kiểm tra Đảng và thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên trong quân đội, công an và cơ yếu (nếu có);

d) Thời gian đi nghĩa vụ quân sự theo luật định mà trước khi đi nghĩa vụ quân sự đang được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề;

đ) Thời gian quy định tại các điểm a, b khoản này không bao gồm thời gian quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định số 54/2011/NĐ-CP

Do bạn không nêu rõ thời gian bắt đầu làm việc chính thức của mình là thời điểm nào nên chúng tôi không thể tính chính xác thời gian làm việc để tính phụ cấp thâm niên cho bạn cũng như đưa ra kết luận đối với trường hợp này. Do đó, bạn có thể căn cứ theo quy định sau để tính % phụ cấp thâm niên, cụ thể:

Theo Khoản 3 Điều 2 Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 54/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo, quy định: Nhà giáo quy định tại Điều 1 Thông tư liên tịch này có thời gian giảng dạy, giáo dục được tính hưởng phụ cấp thâm niên theo quy định tại Khoản 1 Điều này đủ 5 năm (60 tháng) thì được hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); từ năm thứ sáu trở đi, mỗi năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 1%.

năm 1988 tôi là giáo viên mầm non dân lập. năm 2003 tôi được tham gia bảo hiểm xã hội, năm 2006 tôi được tuyển dụng vào viên chức, năm 1995 tôi có bằng trung cấp . Năm giáo dụcmầm non 2011 tôi được hưởng phụ cấp thâm niên nghề tính từ năm 2003 đến nay. năm 2015 tôi được đóng bảo hiểm quay lại từ năm 1995. liệu tôi có được hưởng thâm niên nghề quay lại từ năm 1997 khi tôi có bằng đạt chuẩn không? nếu được hay không được hưởng phụ cấp thâm niên quay lại từ năm 1997 thì căn cứ vào văn bản nào ạ

Khoản 1 Điều 2 Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 54/2011/NĐ-CP:

1.Thời gian tính hưởng phụ cấp thâm niên được xác định bằng tổng các thời gian sau:

a) Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục công lập;

b) Thời gian giảng dạy, giáo dục có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trong các cơ sở giáo dục ngoài công lập (đối với nhà giáo đang giảng dạy, giáo dục trong các cơ sở giáo dục công lập mà trước đây đã giảng dạy, giáo dục ở các cơ sở giáo dục ngoài công lập);

c) Thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên ở các ngành, nghề khác, gồm: thời gian làm việc được xếp lương theo một trong các ngạch hoặc chức danh của các chuyên ngành hải quan, tòa án, kiểm sát, kiểm toán, thanh tra, thi hành án dân sự, kiểm lâm, kiểm tra Đảng và thời gian làm việc được tính hưởng phụ cấp thâm niên trong quân đội, công an và cơ yếu (nếu có);

d) Thời gian đi nghĩa vụ quân sự theo luật định mà trước khi đi nghĩa vụ quân sự đang được tính hưởng phụ cấp thâm niên nghề;

đ) Thời gian quy định tại các điểm a, b khoản này không bao gồm thời gian quy định tại khoản 3 Điều 2 Nghị định số 54/2011/NĐ-CP

Theo đó, thời gian tính phụ cấp thâm niên bắt đầu được tính từ thời gian bạn được bổ nhiệmvào ngạch viên chức .Do đó, thời gian bạn có bằng đạt chuẩn vào năm 1997 nhưng chưa được bổ nhiệm vào ngạch này được sẽ không được căn cứ để tính phụ cấp thâm niên theo quy định trên.

Chào Luật sư! Tên tôi là Tô Thị Lan tôi vào ngành giáo dục mầm non từ năm 1982 nhưng đến năm 2003 tôi mới được đóng bảo hiểm. Năm 2014 tôi được xét đặc cách vào biên chế và được đóng bù bảo hiểm từ năm 1995 đến năm 2002. Vậy tôi muốn hỏi luật sư trường hợp của tôi sẽ được tính thâm niên nhà giáo như thế nào? (Tôi có bằng TCSP từ năm 2001).Xin cảm ơn Luật sư!

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 54/2011/NĐ-CP thì thời gian tính trợ cấp thâm niên chính là thời gian bạn làm việc trong ngành và có đóng BHXH bắt buộc. Do đó, thời gian để tính phụ cấp thâm niên cho bạn là từ 1995 đến nay. Tuy nhiên, do bạn không cung cấp rõ ngày chính xác bắt đầu tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc và cho nên bạn có thể căn cứ quy định sau để tính mức thâm niên mà mình được hưởng trong trường hợp này như sau:

Theo Khoản 3 Điều 2 Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định 54/2011/NĐ-CP ngày 4/7/2011 của Chính phủ về chế độ phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo, quy định: Nhà giáo quy định tại Điều 1 Thông tư liên tịch này có thời gian giảng dạy, giáo dục được tính hưởng phụ cấp thâm niên theo quy định tại Khoản 1 Điều này đủ 5 năm (60 tháng) thì được hưởng phụ cấp thâm niên bằng 5% mức lương hiện hưởng cộng phụ cấp chức vụ lãnh đạo và phụ cấp thâm niên vượt khung (nếu có); từ năm thứ sáu trở đi, mỗi năm (đủ 12 tháng) được tính thêm 1%.

Tôi là gv trung học cơ sở . toi vào nghề từ tháng 1/10/ 2009 đến nay đã được gần 6 năm. tôi tập sự mất 1 năm .và tôi nghỉ 2 lần , lần 1 vào năm 2011 và lần 2 năm 2014 tổng thời gian là 10 tháng.đến nay tôi chưa được hương chế đô thâm nhiên đúng hay sai ? Mong luật sư giúp tôi

Theo quy định tại Khoản 1 Điều 2 Nghị định 54/2011/NĐ-CP thì điều kiện để hưởng phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo là Nhà giáo có thời gian giảng dạy, giáo dục đủ 5 năm (60 tháng) thì được tính hưởng phụ cấp thâm niên.Đồng thời sẽ không bao gồm:

Thời gian tập sự, thử việc hoặc thời gian hợp đồng làm việc lần đầu;

Thời gian nghỉ việc riêng không hưởng lương liên tục từ 01 tháng trở lên;

Thời gian nghỉ ốm đau, thai sản vượt quá thời hạn theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hộiThời gian bị tạm đình chỉ công tác hoặc bị tạm giữ, tạm giam để phục vụ cho công tác điều tra, truy tố, xét xử.

Theo đó, căn cứ vào trường hợp của bạn vẫn chưa đủ điều kiện để hưởng phụ cấp thâm niên theo quy định trên.

Tôi là giáo viên tôi phát hiện ra cách tính thâm niên của tôi bị nhầm vậy ai là người sẽ chụi trách nhiệm và tôi có được truy lĩnh lại số tiền đã bị nhầm không 

Căn cứ khoản 3 điều 4 Thông tư liên tịch số 68/2011/TTLT-BGDĐT-BNV-BTC-BLĐTBXH ngày 30/12/2011 có quy định thì người đứng đầu cơ sở giáo dục phải có trách nhiệm xét duyệt mức phụ cấp và lập dự toán nhu cầu thực hiện phụ cấp thâm niên đối với nhà giáo của cơ sở giáo dục gửi cơ quan có thẩm quyền quản lý nhà giáo thẩm định và quyết định. Theo đó, bạn có thể yêu cầu người đứng đầu cơ sở giáo dục nơi mình làm việc giải quyết.

Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật, về luật dân sự và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo.

Trường hợp trong nội dung tư vấn có điều gì gây nhầm lẫn, chưa rõ ràng hoặc thông tin nêu trong nội dung tư vấn khiến quý khách chưa hiểu hết vấn đề hoặc/ và có sự vướng ngại, thắc mắc, chúng tôi rất mong nhận được ý kiến phản hồi của quý khách hàng.

Mọi vướng mắc bạn vui lòng trao đổi trực tiếp với bộ phận luật sư tư vấn pháp luật trực tuyến qua tổng đài gọi số: 1900.6162 hoặc gửi qua qua email: để nhận được sự tư vấn, hỗ trợ từ Luật Minh Khuê.

Rất mong nhận được sự hợp tác!

Trân trọng./.

 Bộ phận Tư vấn Pháp luật Lao động - Công ty Luật Minh Khuê.