Luat Minh Khue

cho thuê lại lao động

cho thuê lại lao động - Luật Minh Khuê cập nhật các chủ đề về cho thuê lại lao động

Hướng dẫn thành lập Công ty cung ứng lao động ?

Hướng dẫn thành lập Công ty cung ứng lao động ?
Thưa luật sư! Xin luật sư tư vấn giúp tôi thủ tục thành lập công ty cung ứng nhân lực: Tôi có tìm hiểu thì các hướng dẫn chủ yếu là thành lập công ty chuyên cung cấp nhân viên cao cấp, tôi muốn bình dân hơn, nghĩa là chủ yếu cung ứng công nhân cho các công ty đòi hỏi số lượng công nhân lớn, có tay nghề càng tốt nhưng các thông tư hướng dẫn đều muốn phải có kí quỹ và số lượng nhân viên có trình độ. Tôi xin chân thành cảm ơn!

Tư vấn thành lập doanh nghiệp cho thuê giúp việc ?

Tư vấn thành lập doanh nghiệp cho thuê giúp việc ?
Kính chào Luật Minh Khuê, Tôi có một vấn đề mong các luật sư giải đáp: Tôi định thành lập công ty kinh doanh dịch vụ giúp việc nhà, chăm sóc trẻ em, người già, vệ sinh nhà ở, văn phòng, công ty. Mô hình hoạt động là thuê mướn nhân viên, đào tạo và đưa nhân vên đi thực hiện hợp đồng giao dịch. Như vậy doanh nghiệp sẽ trả lương cho người lao động.

Tư vấn thành lập doanh nghiệp cho thuê lại lao động ?

Tư vấn thành lập doanh nghiệp cho thuê lại lao động ?
Thưa luật sư, tôi có nhu cầu kinh doanh trong lĩnh vực cho thuê lại lao động. Được biết Công ty Luật Minh Khuê cung cấp thông tin tư vấn về thủ tục xin cấp phép hoạt động. Rất mong được quý công ty tư vấn cho tôi về trình tự, thủ tục xin cấp phép, hồ sơ, các giấy tờ cấn thiết.

Bên thuê lại có quyền sa thải lao động thuê lại?

Bên thuê lại có quyền sa thải lao động thuê lại?
Thưa Luật sư, nếu người lao động thuê lại nội quy lao động của bên thuê lại lao động thì bên thuê lại lao động có thẩm quyền sa thải người lao động thuê lại không?Người gửi: N.T.H. Xin chân thành cảm ơn Luật sư.

Quy trình cấp giấy phép cho thuê lại lao động ?

Quy trình cấp giấy phép cho thuê lại lao động ?
1. Cơ sở pháp lý: Bộ luật lao động số 10/2012/QH13, có hiệu lực từ ngày 01/05/2013; Nghị định số 55/2013/NĐ-CP ngày 22/05/2013 của chính phủ quy định chi tiết thi hành khoản 3 Điều 54 của Bộ Luật Lao động về việc cấp giấy phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc kí quỹ và danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động; Thông tư số 01/2014/TT-BLĐTBXH ngày 08 tháng 01 năm 2014 quy định chi tiết và hướng dẫn thực hiện một số điều của nghị định số 55/2013/NĐ-CP.

Các quy định mới của pháp luật về hoạt động cho thuê lại lao động?

Các quy định mới của pháp luật về hoạt động cho thuê lại lao động?
Phân tích các quy định của pháp luật về hoạt động cho thuê lại lao động trong Bộ Luật lao động và các văn bản hướng dẫn. Từ những tài liệu, thông tin mà khách hàng cung cấp cùng với việc đối chiếu các văn bản pháp luật hướng dẫn về hoạt động cho thuê lại lao động gồm Bộ luật lao động 2013, Nghị định 55/2013/NĐ-CP, Thông tư 01/2014/TT-BLĐTBXH.

Công ty kinh doanh dịch vụ bảo vệ có cần đăng ký hoạt động cho thuê lại lao động không?

Công ty kinh doanh dịch vụ bảo vệ có cần đăng ký hoạt động cho thuê lại lao động không?
Hoạt động cho thuê lại lao động đã trở thành một xu hướng phát triển tất yếu, Chỉnh Phủ đã ban hành Nghị định 55/2013/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành khoản 3 Điều 54 của Bộ luật Lao động về việc cấp phép hoạt động cho thuê lại lao động, việc ký quỹ và Danh mục công việc được thực hiện cho thuê lại lao động. Chúng tôi đưa ra tư vấn sơ bộ trong một số trường hợp cụ thể.

Lao động cho thuê lại ở Việt Nam

Lao động cho thuê lại ở Việt Nam
Lao động cho thuê lại (còn gọi là lao động phái cử) có thể hiểu là những người lao động đã được tuyển dụng bởi một doanh nghiệp (bằng hợp đồng lao động giữa người lao động và doanh nghiệp đó), được doanh nghiệp khác thuê lại trong một thời gian nhất định thông qua hợp đồng cho thuê lại lao động giữa doanh nghiệp cho thuê (người sử dụng lao động của những lao động phái cử) và doanh nghiệp thuê lại lao động.

Thông qua chế định "cho thuê lại lao động" là nhu cầu bức thiết

Thông qua chế định "cho thuê lại lao động" là nhu cầu bức thiết
Lần đầu tiên trong dự thảo sửa đổi Bộ Luật Lao động đã có quy định về vấn đề này. Từ thực tiễn tư vấn và trong phạm vi bài viết này, tác giả xin đưa ra một số góp ý của mình về vấn đề khá mới mẻ về mặt quy phạm nhưng quá quen thuộc về thực tiễn.

Hoạt động cho thuê lao động: Nên điều chỉnh pháp luật theo hướng cho phép

Hoạt động cho thuê lao động: Nên điều chỉnh pháp luật theo hướng cho phép
Các phương tiện thông tin đại chúng đã đưa tin về sự xuất hiện hoạt động cho thuê lao động từ khoảng cuối năm 2001. Theo đó, một số doanh nghiệp ký hợp đồng lao động với người lao động, cho các doanh nghiệp sản xuất sử dụng nhiều lao động thuê lại người lao động đó trên cơ sở hợp đồng cung ứng lao động thời vụ hoặc tương tự[1].