1. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác?

Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của  người khác

Luật sư tư vấn pháp luật hình sự trực tuyến, gọi: 1900.6162

Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác được quy định tại Điều 134, Bộ luật hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017:

"1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:

a) Dùng vũ khí, vật liệu nổ, hung khí nguy hiểm hoặc thủ đoạn có khả năng gây nguy hại cho nhiều người;

b) Dùng a-xít nguy hiểm hoặc hóa chất nguy hiểm;

c) Đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ;

d) Đối với ông, bà, cha, mẹ, thầy giáo, cô giáo của mình, người nuôi dưỡng, chữa bệnh cho mình;

đ) Có tổ chức;

e) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;

g) Trong thời gian đang bị giữ, tạm giữ, tạm giam, đang chấp hành án phạt tù, đang chấp hành biện pháp tư pháp giáo dục tại trường giáo dưỡng hoặc đang chấp hành biện pháp xử lý vi phạm hành chính đưa vào cơ sở giáo dục bắt buộc, đưa vào trường giáo dưỡng hoặc đưa vào cơ sở cai nghiện bắt buộc;

h) Thuê gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác hoặc gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do được thuê;

i) Có tính chất côn đồ;

k) Đối với người đang thi hành công vụ hoặc vì lý do công vụ của nạn nhân.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 02 năm đến 06 năm:

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 11% đến 30%;

c) Phạm tội 02 lần trở lên;

d) Tái phạm nguy hiểm;

đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này.

3. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 05 năm đến 10 năm:

a) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên, nếu không thuộc trường hợp quy định tại điểm b khoản 4 Điều này;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60%;

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này;

d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 11% đến 30% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này.

4. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 07 năm đến 14 năm:

a) Làm chết người;

b) Gây thương tích làm biến dạng vùng mặt của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên;

c) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên;

d) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này;

đ) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60% nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này.

5. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt tù từ 12 năm đến 20 năm hoặc tù chung thân:

a) Làm chết 02 người trở lên;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên nhưng thuộc một trong các trường hợp quy định tại các điểm từ điểm a đến điểm k khoản 1 Điều này.

6. Người nào chuẩn bị vũ khí, vật liệu nổ, hung khí nguy hiểm, a-xít nguy hiểm, hóa chất nguy hiểm hoặc thành lập hoặc tham gia nhóm tội phạm nhằm gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm hoặc phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm.

Luật sư tư vấn pháp luật hình sự qua điện thoại gọi: 1900.6162

LẤY VÍ DỤ VÀ PHÂN TÍCH MỘT TRƯỜNG HỢP CỤ THỂ VỀ TỘI DANH CỐ Ý GÂY THƯƠNG TÍCH:

Ví Dụ: Em tôi đang là sinh viên tại Hà Nội. Cậu ấy đi làm thêm và đi dán tờ rơi tại khu đô thị Văn Phú - Hà Đông. Bảo vệ ngăn không cho cậu ấy dán, cậu ấy đã gỡ xuống, xin lỗi nhưng người bảo vệ muốn bắt về nộp phạt. Sau đó, hai bên va chạm đánh nhau, cậu ấy đánh bị thương người bảo vệ và cậu ấy cũng bị đánh. Sau đó, người bảo vệ đi giám định thương tật và xác định tỷ lệ thương tật 29%. Gia đình chúng tôi đã đền bù vật chất theo yêu cầu của gia đình người bảo vệ, gia đình người bảo vệ đã rút đơn. Về phía chúng tôi cũng không tin vào kết quả giám định 29% vì chúng tôi thăm nom chăm sóc khi người bảo vệ vào viện rất chu đáo và thấy sau 3 ngày anh ấy đã xuất viện về nhà và sức khỏe đã bình thường. Vậy xin hỏi nếu phải ra tòa thì em tôi sẽ bị xử mức án thế nào? Nếu gia đình người bảo vệ rút đơn và đề nghị giảm án thấp nhất thì em tôi có thể được hưởng án treo để tiếp tục đi học được không? Nếu chúng tôi không tin vào kết quả giám định thương tật 29% thì có thể yêu cầu giám định lại không?

Phân tích pháp lý:

Thứ nhất, giả sử kết luận giám định về tỷ lệ thương tật của người bảo vệ kia là đúng, thì hành vi của em của bạn đã đủ yếu tố cấu thành tội cố ý gây thương tích cho sức khỏe của người khác theo Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Thứ hai, theo quy định tại Điều 155 Bộ luật Tố tụng Hình sự năm 2015 có quy định về vấn đề Khởi tố vụ án hình sự theo yêu cầu của người bị hại cụ thể như sau:

"1. Chỉ được khởi tố vụ án hình sự về tội phạm quy định tại khoản 1 các điều 134, 135, 136, 138, 139, 141, 143, 155, 156 và 226 của Bộ luật hình sự khi có yêu cầu của bị hại hoặc người đại diện của bị hại là người dưới 18 tuổi, người có nhược điểm về tâm thần hoặc thể chất hoặc đã chết.

2. Trường hợp người đã yêu cầu khởi tố rút yêu cầu thì vụ án phải được đình chỉ, trừ trường hợp có căn cứ xác định người đã yêu cầu rút yêu cầu khởi tố trái với ý muốn của họ do bị ép buộc, cưỡng bức thì tuy người đã yêu cầu khởi tố rút yêu cầu, Cơ quan điều tra, Viện kiểm sát, Tòa án vẫn tiếp tục tiến hành tố tụng đối với vụ án.

3. Bị hại hoặc người đại diện của bị hại đã rút yêu cầu khởi tố thì không có quyền yêu cầu lại, trừ trường hợp rút yêu cầu do bị ép buộc, cưỡng bức."

Như vậy, nếu hành vi cố ý gây thương tích của bạn thuộc khoản 1 Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 thì em của bạn chỉ bị khởi tố khi người bị hại yêu cầu khởi tố vụ án và ngược lại (căn cứ vào những thông tin mà bạn cung cấp thì hành vi của em của bạn sẽ thuộc khoản 1 Điều 134 Bộ luật Hình sự). Trong trường hợp này gia đình người bị hại đã rút đơn (có thể hiểu là rút yêu cầu khởi tố) thì em của bạn sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự nữa.

Thứ ba, nếu gia đình em của bạn không tin vào kết quả giám định tỷ lệ thương tật kia, thì gia đình em của bạn có quyền yêu cầu giám định lại, và cơ quan có thẩm quyền sẽ tiến hành giám định lại tỷ lệ thương tật, đảm bảo cho vụ án được xét xử đúng người đúng tội.

>> Tham khảo thêm dịch vụ pháp lý: Luật sư tư vấn, tranh tụng trong lĩnh vực hình sự;

>> Xem thêm:  Bảo vệ quyền lợi của cá nhân khi bị công an đánh ? Phải làm gì khi bị đe đọa đánh đập ?

2. Lần đầu phạm tội cố ý gây thương tích thì bị phạt tù mấy năm?

Lần đầu phạm tội cố ý gây thương tích thì bị phạt tù mấy năm ?

Câu hỏi: Cháu cùng vài người nữa đi uống rượu về, khi về đến quán bạn cháu thì có 1 người thanh niên cầm dao ra đuổi chém chúng cháu, thấy vậy bạn của cháu cũng là người yêu của thanh niên kia chạy ra can ngăn, nhưng anh kia tiếp tục lao về phía chúng cháu, sau đó cháu chạy vào trong quán và thấy 1 con dao nhọn nên cháu cầm ra đánh lại với thanh niên kia. Trong lúc cháu với anh kia đánh nhau thì anh kia bị cháu chém 1 nhát vào đầu và gây tổn hại 5% sức khỏe, và trong lúc đó cháu cũng chém nhầm bạn của cháu 1 phát ở mũi và 1 phát ở tay phải và gây tổn hại 13%, nhưng cháu không cố ý chém bạn cháu, sau đó bạn cháu đẩy anh kia vào trong quán của anh ấy, cháu tiếp tục chạy đến cửa và trong lúc nóng giận cháu có đạp vào tủ kính và làm loa rơi xuống đất, thiệt hại gần 5 triệu. Như vậy, cháu sẽ bị truy cứu tránh nhiệm hình sự tại khoản mấy trong Điều 134? Và nếu bị truy cứu thì cháu bị phạt tù khoảng mấy năm? Những tình tiết giảm nhẹ cho cháu là: 2 con nhỏ chưa đủ 36 tháng. Gia đình cháu thuộc diện hộ nghèo. Lần đầu phạm tội. Cháu đang nuôi dưỡng 2 ông bà 92 tuổi. Và cả 2 ông bà đều có huân chương kháng chiến chống Mỹ và Pháp? Mong luật sư tư vấn giúp cháu. Cháu cảm ơn luật sư.

Trả lời:

Theo thông tin cung cấp, bạn dùng dao để chém- dao là một trong những hung khí nguy hiểm. Với tỷ lệ thương tật là 13% nhưng có dùng hung khí nguy hiểm thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo khoản 2 Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

Tuy nhiên, Điều 134 là điều luật quy định về tội Cố ý gây thương tích, có nghĩa là người phạm tội thực hiện tội phạm với lỗi cố ý; còn bạn thì lại vô ý gây thương tích, vì thế sẽ không xem xét theo Điều 134 mà sẽ xem xét theo Điều 138 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017 có quy định về tội Vô ý gây thương tích như sau:

"Điều 138. Tội vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác

1. Người nào vô ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 01 năm43.

2. Phạm tội thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ từ 01 năm đến 02 năm hoặc44 phạt tù từ 03 tháng đến 02 năm:

a) Đối với 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người từ 31% đến 60%;

b) Gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể 61% trở lên.

3. Phạm tội đối với 02 người trở lên mà tỷ lệ tổn thương cơ thể của mỗi người 61% trở lên, thì bị phạt cải tạo không giam giữ từ 02 năm đến 03 năm hoặc45 phạt tù từ 01 năm đến 03 năm."

Chiếu theo quy định này thì tỷ lệ thương tật tối thiểu phải là 31%, vì vậy hành vi của bạn sẽ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự về tội gây thương tích.

>> Tham khảo thêm nội dung: Mức phạt hành chính với tội cố ý gây thương tích?

>> Xem thêm:  Cố ý gây thương tích là gì ? Quy định về tội cố ý gây thương tích theo luật hình sự

3. Tội cố ý gây thương tích cho người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh?

Câu hỏi: Gia đình tôi ở khu tập thể giáo viên sát bên cạnh Nhà anh A. Nhà anh A có tổ chức tiệc rượu và có nhiều người đến ăn nhậu tại đó. Tôi đang đứng trong nhà thì có 1 người đàn ông say rượu bạn của anh A qua gây sự với tôi (tôi không quen biết người này). Lời qua tiếng lại thì anh H này đấm vào mặt tôi 1 cái và anh A cũng lao vào đánh tôi ngã vào bàn gần cửa. Bị đánh tôi tìm cách chống cự và đẩy 2 người ra khỏi phòng. Nhưng sau đó, anh S cùng anh A và anh H tiếp tục gây sự, đánh tôi liên tiếp. Sau đó anh A chạy về phòng cầm con dao dài chạy qua, định đánh tôi tiếp thì tôi bỏ chạy. Nhưng nghĩ đến vợ mang bầu đang ở nhà tôi quay lại, chạy vào bếp cầm lấy 1 cây ống sắt dài khoảng 20cm, rộng 2cm để phòng vệ. Anh A từ đâu chạy tới cầm theo chiếc giầy ném thẳng vào ngực vợ tôi (cự ly khoảng 1m) và vung tay tát vợ tôi (nhưng không trúng). Thấy vợ bị đánh nên tôi cầm cái típ sắt chống lại anh A; anh A bỏ chạy, tôi đuổi theo thì 2 người tên S và H cũng đuổi theo sau tôi. Trong lúc chạy anh A bị vấp ngã đập xuống cục đá ở sân trước phòng tôi. Khi anh A ngã thì 2 người tên H và S chạy đến 1 người đỡ anh A dậy và 1 người kéo tôi ra ngoài cổng đánh tôi tiếp mấy cái, sự việc đến đây thì dừng lại. Vợ tôi bị thương vùng ngực và vùng bụng phải điều trị tại viện. Tôi thì bị 01 vết chém ở sống chân trái phải khâu 4 mũi. Sự việc trên diễn ra có vợ chồng cô D chứng kiến. Anh A đi giám định pháp y tỷ lệ thương tật là 7%. anh A đòi tôi bồi thường 135 triệu đồng, gia đình tôi không đồng ý nên anh A gửi đơn kiện tôi tội cố ý gây thương tích. Xin hỏi với mức thương tật như vậy nếu ra tòa tôi sẽ phải bồi thường bao nhiêu? và chịu trách nhiệm thế nào?

Trả lời:

Theo như dữ liệu bạn cung cấp thì 3 người H, A, S đã có hành vi cố ý gây thương tích đối với bạn và vợ bạn. Do đó 3 người này sẽ phải chịu trách nhiệm về tội cố ý gây thương tích. Dù cho tỉ lệ thương tật của bạn và vợ bạn có nhỏ hơn 11% thì họ vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự căn cứ khoản 1 Điều 134 và Điều 13 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017.

"Điều 13. Phạm tội do dùng rượu, bia hoặc chất kích thích mạnh khác

Người phạm tội trong tình trạng mất khả năng nhận thức hoặc khả năng điều khiển hành vi của mình do dùng rượu, bia hoặc chất kích thích mạnh khác, thì vẫn phải chịu trách nhiệm hình sự."

"Điều 134. Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác

1. Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 11% đến 30% hoặc dưới 11% nhưng thuộc một trong các trường hợp sau đây, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm:..

b) Dùng a-xít nguy hiểm hoặc hóa chất nguy hiểm;

c) Đối với người dưới 16 tuổi, phụ nữ mà biết là có thai, người già yếu, ốm đau hoặc người khác không có khả năng tự vệ;..

đ) Có tổ chức;

e) Lợi dụng chức vụ, quyền hạn;..

i) Có tính chất côn đồ;..."

Do đó 3 người H, A, S sẽ phải bồi thường do hành vi họ gây ra.

Việc bạn đã bỏ chạy được xong thấy vợ bạn còn ở đó nên bạn quay lại cầm một ống sắt dài 20cm rộng 2cm với mục đích phòng vệ, xong người tên A đã sử dụng chiếc bốt ném thẳng ngực vợ bạn, tát vợ bạn làm vợ bạn ngã xuống đất. Hành vi này của A đã khiến cho tinh thần bạn bị kích động mạnh do đó bạn đã cầm típ sắt chống lại A, tỷ lệ thương tật của A là 7% do đó không đủ mức cấu thành tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh vì vậy bạn không phạm tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh quy định tại Điều 155 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, bạn sẽ có thể bị phạt hành chính đối với hành vi này.

Hành vi của bạn nếu bị xử phạt bằng hình phạt thấp hơn cải tạo không giam giữ hoặc được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự mà chỉ bị xử phạt hành chính thì tùy nội dung, mức độ, tính chất, tác hại và nguyên nhân vi phạm mà xem xét, thi hành kỷ luật đảng một cách thích hợp theo khoản 5 Điều 2 Quy định 102-QĐ/TW năm 2017 về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm do Ban Chấp hành Trung ương ban hành

"Điều 2. Nguyên tắc xử lý kỷ luật

5- Đảng viên vi phạm pháp luật đến mức phải truy cứu trách nhiệm hình sự thì phải truy cứu trách nhiệm hình sự, không "xử lý nội bộ"; bị tòa án tuyên phạt từ hình phạt cải tạo không giam giữ trở lên thì phải khai trừ; nếu bị xử phạt bằng hình phạt thấp hơn cải tạo không giam giữ hoặc được miễn truy cứu trách nhiệm hình sự, bị xử phạt hành chính thì tùy nội dung, mức độ, tính chất, tác hại, nguyên nhân vi phạm và các tình tiết tăng nặng hoặc giảm nhẹ mà xem xét, thi hành kỷ luật đảng một cách thích hợp."

Về mức bồi thường sẽ do các bên thỏa thuận. Nếu không thỏa thuận được thì có quyền yêu cầu Tòa án xét xử.

-Trân trọng./.

>> Xem thêm:  Tư vấn về hướng xử lý khi bị xã hội đen đe dọa, quấy rối ?

4. Tỷ lệ thương tật dưới 11 % có thể làm đơn tố cáo hành vi cố ý gây thương tích không?

>> Luật sư tư vấn pháp luật về hành vi gây thương tích, gọi: 1900.6162

Câu hỏi: Ông A đã có hiềm khích từ trước với tôi và anh trai tôi, thường xuyên kiếm cớ gây chuyện với chúng tôi. Một lần mẹ tôi ra bến mua cá thì gặp ông A, mẹ tôi có chửi ông A, vì hành vi chặn đường của ông A đối với anh trai tôi. Thì ông A có gọi vợ của ông A ra, vợ ông A ra và đánh mẹ tôi (cào sướt, chảy máu mặt), trong lúc đó mẹ tôi vùng vẫy lại, thì vợ ông A dùng cái cuốc đào đất đuổi theo mẹ tôi, mẹ tôi trong lúc chạy sự truy đuổi của vợ ông A thì bị trượt chân và ngã. Trong lúc mẹ tôi vừa ngã xuống thì vợ ông A dùng cán cuốc đánh mẹ tôi tơi tả. Và tôi được tin, chạy ra thì mẹ tôi đã nằm im một chỗ, và tôi chở mẹ tôi đi viện. Giám định tỷ lệ tổn thương không tới 11% tỉ lệ. Gia đình tôi có thể viết đơn tới tố cáo hành vi cố ý gây thương tích tới công an cấp huyện được không?

Trả lời:

Trong trường hợp này, việc vợ ông A có cãi cọ, xô xát và dùng cuốc để đánh đập, gây thương tích với mẹ bạn thì bà này có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định tại Điều 134 của Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017: người có hành vi gây thương tích cho người khác từ 11% trở lên hoặc dưới 11% nhưng thuộc trường hợp sử dụng hung khí nguy hiểm thì phải chịu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

Về mặt chủ quan, người này gây thương tích cho mẹ bạn trong trạng thái hoàn toàn chủ động, thể hiện việc có lý trí và ý thức về hậu quả nhưng vẫn mong muốn hậu quả đó xảy ra, đó là lỗi cố ý. Động cơ của người này khi thực hiện hành vi này là trả thù. Về mặt khách quan, hành vi gây thương tích cho mẹ bạn được thể hiện trên thực tế và gây là một tỷ lệ thương tật nhất định cho mẹ bạn theo thông tin mà bạn cung cấp.

Nếu tỷ lệ thương tật của mẹ bạn dưới 11% thì người này vẫn bị truy cứu trách nhiệm hình sự do sử dụng phương tiện nguy hiểm "cái cuốc". Do đó, việc gia đình bạn làm đơn tố cáo hoặc đơn yêu cầu khởi tố đối với bà vợ ông A là hoàn toàn phù hợp với quy định của pháp luật hiện nay. Bạn có thể tham khảo mẫu đơn tố giác tội phạm tại đây.

>> Tham khảo ngay: Tư vấn Luật trực tuyến về tội đánh bạc, cố ý gây thương tích dẫn đến chết người

>> Xem thêm:  Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khoẻ của người khác theo pháp luật hình sự

5. Hành vi đe dọa đánh sẽ bị xử phạt như thế nào?

>> Luật sư tư vấn pháp luật hình sự trực tuyến, gọi: 1900.6162

Câu hỏi: Tình hình hiện nay của em là bị người thuê chung nhà kiếm chuyện gây sự và hăm doạ sẽ đánh em. Giờ em không biết làm sao nên đã ghi âm lại toàn bộ lúc em và người đó cãi nhau. Em có được tố cáo không?

Trả lời:

Căn cứ theo điểm a khoản 2 Điều 5 Nghị đinh 167/2013/NĐ-CP quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực an ninh, trật tự, an toàn xã hội; phòng, chống tệ nạn xã hội; phòng và chữa cháy; phòng, chống bạo lực gia đình như sau:

"Điều 5: Vi phạm quy định về trật tự công cộng

2. Phạt tiền từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với một trong những hành vi sau đây:

a) Đánh nhau hoặc xúi giục người khác đánh nhau;"

Theo thông tin bạn cung cấp, việc người đó đe dọa sẽ có hành vi đánh bạn sẽ bị xử phạt hành chính từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng.

Trong trường hợp người đó có hành vi đánh bạn, gây ra thương tích cho bạn mà đủ điều kiện để truy cứu trách nhiệm hình sự thì sẽ bị truy cứu trách nhiệm hình sự căn cứ theo Điều 134 Bộ luật Hình sự năm 2015, sửa đổi, bổ sung năm 2017, đã được phân tích ở trên, bạn có thể tham khảo.

Theo đó, bạn cần xác định rõ người đe dọa bạn là ai, sau đó trình báo với cơ quan Công an nơi gần nhất để được giải quyết sự việc này, để đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp tốt nhất cho mình.
Trên đây là ý kiến tư vấn của chúng tôi về câu hỏi của quý khách hàng. Việc đưa ra ý kiến tư vấn nêu trên căn cứ vào các quy định của pháp luật về, luật thuế và thông tin do quý khách hàng cung cấp. Mục đích đưa ra nội dung tư vấn này là để các cá nhân, tổ chức tham khảo. Chúng tôi hy vọng rằng, ý kiến tư vấn của chúng tôi sẽ giúp làm sáng tỏ các vấn đề mà bạn đang quan tâm. Trên từng vấn đề cụ thể, nếu bạn cần tham khảo thêm ý kiến chuyên môn của chúng tôi, xin hãy liên hệ trực tiếp với chúng tôi theo địa chỉ email Tư vấn pháp luật hình sự qua Email: [email protected] hoặc qua Tổng đài tư vấn: 1900.6162
Trân trọng./.
Bộ phận tư vấn luật hình sự - Công ty luật Minh Khuê

>> Xem thêm:  Thời hạn khởi tố vụ án hình sự theo quy định của pháp luật ?

Các câu hỏi thường gặp

Câu hỏi: Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh

Trả lời:

Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% trong trạng thái tinh thần bị kích động mạnh do hành vi trái pháp luật nghiêm trọng của nạn nhân đối với người đó hoặc đối với người thân thích của người đó, thì bị phạt tiền từ 10.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.

Tùy theo tính chất, mức độ người phạm tội bị áp dụng khung hình phạt khác nhau quy định tại Điều 135 Bộ luật hình sự năm 2015.

Câu hỏi: Tội cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc do vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội theo quy định hiện hành

Trả lời:

Người nào cố ý gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60% do vượt quá giới hạn phòng vệ chính đáng hoặc do vượt quá mức cần thiết khi bắt giữ người phạm tội, thì bị phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 20.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm.

Tùy theo tính chất, mức độ người phạm tội bị áp dụng khung hình phạt khác nhau quy định tại Điều 136 Bộ luật hình sự năm 2015.

Câu hỏi: Tội gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác trong khi thi hành công vụ

Trả lời:

Người nào trong khi thi hành công vụ dùng vũ lực ngoài những trường hợp pháp luật cho phép gây thương tích hoặc gây tổn hại cho sức khỏe của người khác mà tỷ lệ tổn thương cơ thể từ 31% đến 60%, thì bị phạt cải tạo không giam giữ đến 03 năm hoặc bị phạt tù từ 06 tháng đến 03 năm.

Tùy theo tính chất, mức độ người phạm tội bị áp dụng khung hình phạt khác nhau quy định tại Điều 137 Bộ luật hình sự năm 2015.