1. Phân loại các hành vi vi phạm trong kỳ thi nghiệp vụ chuyên môn đấu thầu

Theo quy định của pháp luật tại Thông tư số 02/2024/TT-BKHĐT quy định về việc phân loại hành vi vi phạm trong kỳ thi nghiệp vụ chuyên môn đấu thầu như sau:

Vi phạm quy chế thi:

- Mang tài liệu, dụng cụ trái quy định vào phòng thi: Bao gồm bất kỳ tài liệu, dụng cụ nào không được phép mang vào phòng thi theo quy định của Ban tổ chức, ví dụ như sách giáo khoa, sách tham khảo, tài liệu ôn tập, ghi chép, máy tính cá nhân, điện thoại thông minh...

- Nói chuyện, trao đổi bài thi với người khác: Bất kỳ hành vi giao tiếp hoặc trao đổi thông tin liên quan đến bài thi với thí sinh khác đều bị nghiêm cấm.

- Sử dụng thiết bị điện tử trái phép: Việc sử dụng bất kỳ thiết bị điện tử nào trong phòng thi mà không được phép của ban tổ chức, bao gồm điện thoại di động, máy tính bảng, máy tính xách tay,.. đều cấu thành hành vi vi phạm quy chế thi.

- Có hành vi gian lận khác: Bao gồm tất cả các hành vi gian lận khác không được liệt kê cụ thể trong quy chế thi, ví dụ như sử dụng tài liệu tham khảo ẩn trong người, sao chép bài thi của thí sinh khác, sử dụng thiết bị điện tử để tra cứu thông tin....

Vi phạm đạo đức nghề nghiệp: 

- Mua bán, trao đổi đề thi: Việc mua bán hoặc trao đổi đề thi thi dưới bất kỳ hình thức nào đều bị nghiêm cấm.

- Sử dụng chức vụ, quyền hạn để tác động đến kết quả thi: Việc sử dụng chức vụ hoặc quyền hạn để tác động đến kết quả thi của thí sinh, ví dụ như nâng điểm thi, thay đổi điểm thi,... là hành vi vi phạm đạo đức nghề nghiệp nghiêm trọng. 

- Nhận hối lộ để nâng điểm thi: Việc nhận hối lộ từ thí sinh hoặc người thân của thí sinh để nâng điểm thi là hành vi vi phạm đạo đức nghề nghiệp nghiêm trọng và vi phạm pháp luật.

- Có hành vi gian lận khác: Bao gồm tất cả các hành vi gian lận khác không được liệt kê cụ thể trong quy định về đạo đức nghề nghiệp, ví dụ như thiên vị thí sinh, làm lộ đề thi,..

Hình thức xử lý vi phạm: 

Đối với vi phạm quy chế thi:

- Cảnh cáo: Hình thức xử lý nhẹ nhất dành cho những vi phạm nhẹ, ví dụ như mang tài liệu tham khảo vào phòng thi lần đầu tiên.

- Kỷ luật: Hình thức xử lý nghiêm khắc hơn dành cho những vi phạm nghiêm trọng hơn ví dụ như sử dụng thiết bị điện tử trong phòng thi

- Hủy kết quả của bài thi hoặc toàn bộ kỳ thi: Hình thức xử lý nghiêm khắc nhất dành cho những vi phạm cực kỳ nghiêm trọng, ví dụ như gian lận thi.

Đối với vi phạm đạo đức nghề nghiệp: 

- Kỷ luật: Hình thức xử lý dành cho tất cả các hành vi vi phạm đạo đức nghề nghiệp theo mức độ nghiêm trọng của vi phạm

- Bị cấm tham gia kỳ thi trong thời gian nhất định.

- Bị thu hồi chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn đấu thầu

- TRuy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định của pháp luật.

 

2. Các hình thức xử lý vi phạm trong kỳ thi nghiệp vụ chuyên môn đấu thầu

Theo quy định của pháp luật tại Điều 25 Thông tư số 02/2024/TT-BKHĐT trong trường hợp thí sinh có hành vi vi phạm các quy định của kỳ thi, thí sinh đó sẽ bị lập biên bản và tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý kỷ luật theo các hình thức sau đây:

- Nhắc nhở: Hình thức này được áp dụng đối với thí sinh lần đầu tiên vi phạm các quy định tại Điểm a khoản 2 Điều 24 Thông tư số 02/2024/TT-BKHĐT. Đây là mức kỷ luật nhẹ nhất, nhấn mạnh việc nhắc nhở và cảnh báo thí sinh về hành vi sai phạm của mình tránh tái diễn trong tương lai.

- Khiển trách: Hình thức này được áp dụng trong trường hợp thí sinh đã bị nhắc nhở một lần nhưng vẫn tiếp tục vi phạm hoặc vi phạm các quy định tại Điểm b, điểm c Khoản 2 Điều 24 của Thông tư số 02/2024/TT - BKHĐT. Khi bị khiển trách thì thí sinh sẽ bị trừ đi 25% số điểm của bài thi bị vi phạm. Khi bị khiển trách thì thí sinh sẽ bị trừ đi 25% số điểm thi của bài thi bị vi phạm. Mục đích của hình thức này là răn đe thí sinh để thí sinh nhận thức được về tầm quan trọng của việc tuân thủ các quy định về thi cử.

- Cảnh cáo: Hình thức này được áp dụng khi thí sinh đã bị khiển trách một lần nhưng vẫn tiếp tục vi phạm hoặc vi phạm các quy định tại điểm d Khoản 2 Điều 24 Thông tư số 02/2024/TT - BKHĐT. Thí sinh bị cảnh cáo sẽ bị trừ đi 50% số điểm thi của bài thi vi phạm. Hình thức này mang tính chất nghiêm khắc hơn nhằm ngăn chặn các hành vi vi phạm tiếp diễn và tăng cường tính nghiêm minh kỳ thi.

ĐÌnh chỉ thi: Hình thức này được áp dụng đối với thí sinh đã bị cảnh cáo một lần nhưng vẫn tiếp tục vi phạm hoặc vi phạm các quy định tại Điểm đ, e, i Khoản 2 Điều 24 Thông tư số 02/2024/TT - BKHĐT. Khi bị đình chỉ thi thì thí sinh sẽ bị điểm 0 cho bài thi bị vi phạm và phải rời khỏi phòng thi ngay lập tức sau khi có quyết định. Hình thức này áp dụng đối với các trường hợp vi phạm nghiêm trọng và có tính chất gian lận làm ảnh hưởng tới tính công bằng và minh bạch của kỳ thi.

- Thí sinh vi phạm các quy định tại điểm g và h Khoản 2 Điều 24 của Thông tư số 02/2024/TT - BKHĐT sẽ bị đình chỉ và không được tham gia các kỳ thi cấp chứng chỉ nghiệp vụ chuyên môn về đấu thầu trong thời gian 02 năm kể từ ngày vi phạm. Hình thức kỷ luật này nhằm xử lý các hành vi vi phạm nghiêm trọng và có ảnh hưởng tiêu cực đến uy tín của kỳ thi.

Mọi quyết định xử lý kỷ luật thì thí sinh đều phải được lập thành biên bản, có chữ kỹ của giám thị coi thi tại phòng thi đó và thông báo cho thí sinh biết. Trong những trường hợp thí sinh từ chối ký tên vào biên bản thì giám thị coi thi sẽ ghi rõ nội dung này vào biên bản. Nếu giám thị coi thi không nhất trí về cách xử lý kỷ luật, ý kiến của các giám thị thì sẽ được ghi rõ trong biên bản để báo cáo lên Trưởng ban Ban coi thi - Hậu cần xem xét và sau đó báo cáo Chủ tịch Hội đồng thi quyết định.

Việc xử lý kỷ luật theo các hình thức quy định tại Điểm a, b, c Khoản 1 Điều 25 của thông tư số 02/2024/TT - BKHĐT sẽ do giám thị phòng thi quyết định. Trong trường hợp thí sinh không đồng ý với quyết định kỷ luật thì giám thị phòng thi sẽ báo cáo lên Trưởng ban Coi thi - Hậu cần để có quyết định cuối cùng.

 

3. Quy trình xử lý vi phạm trong kỳ thi nghiệp vụ chuyên môn đấu thầu

- Ghi nhận vi phạm

- Lập biên bản vi phạm: 

Nội dung gồm: Thông tin về kỳ thi; Thông tin về thí sinh; Ghi chép chi tiết về hành vi vi phạm của thí sinh; Thu thập chữ ký xác nhận của thí sinh; Ghi nhận ý kiến của thí sinh; Ý kiến của giám thị coi thi về vụ việc; Các bằng chứng liên quan

Thủ tục: +Giám thị coi thi sẽ tự lập biên bản hoặc phối hợp với cán bộ coi thi để hoàn thành; 

+ Biên bản được lập thành 2 bản có chữ ký của các bên

- Xác minh thông tin vi phạm:

+ Mục đích: Rà soát thông tin trong biên bản vi phạm; Thu thập bằng chứng; Làm rõ các mâu thuẫn

- Đưa ra quyết định xử lý vi phạm:

+ Dựa vào cứ về mức độ vi phạm

+ Hình thức xử lý: Nhắc nhở; Cảnh cáo; Đình chỉ thi; Thu hồi kết quả thi; Cấm thi

+ Quy trình: Hội đồng thi họp và đưa ra quyết định xử lý; Quyết định được lập thành văn bản; Thông báo quyết định cho thí sinh bằng văn bản; Lưu trữ hỗ sơ vi phạm.

Bạn đọc có thể tham khảo bài viết sau: Thời hạn sử dụng của chứng chỉ đào tạo đấu thầu cơ bản?
Bài viết trên luật Minh Khuê đã gửi tới bạn đọc chi tiết về vấn đề: Hình thức xử lý vi phạm trong kỳ thi nghiệp vụ chuyên môn đấu thầu. Bạn đọc có bất kỳ thắc mắc về vấn đề pháp lý có thể liên hệ qua số tổng đài 19006162 hoặc thông qua địa chỉ email: lienhe@luatminhkhue.vn để được tư vấn cụ thể.